ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Vergi Borçları Yapılandırma Kanunu Meclisten Geçti! Hangi Borçlar Yapılandırılacak?

Vergi Borçları Yapılandırma Kanunu Meclisten Geçti! Hangi Borçlar Yapılandırılacak?
10.03.2023

Devlete olan borçların yeniden yapılandırılması söz konusu. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu’nda düzenlenmesinin ardından kabul edildi.

Hangi Borçlar Yapılandırılma Kapsamında Değerlendirilecek?

Kabul edilen maddeler uyarınca Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile ilgili alacaklara yapılandırma imkânı sunulacak. Alacaklar için 31 Ocak 2022 tarihi baz alınacak.

Vergiler, vergi cezaları, gümrük vergileri, idari ve adli para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi gibi tüm vergi ve primlerle birlikte bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı ve faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi alacaklar da kapsama dahil edilecek.İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden alacaklar da kesinleşmiş alacak olarak yapılandırılacak.

Her bir taşıt başına ödenecek olan MTV, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10’unun ödenmesi koşuluyla taksit ödeme süresince fenni muayeneye izin verilecek. Belediyelerin su, atık su ve katı atık ücretleri ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacaklarından aldığı birtakım paylar, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli ile harcamalara katılma payı alacakları, YİKOB’ların alacakları da yapılandırılma kapsamında sayılacak.

Vergi cezaları/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin olarak dava açılmış olması halinde ödenecek tutarlar, düzenleme kapsamındaki idari para cezalarından ihtilaflı olanlar ile ecrimisillerden ihtilaflı olanların yapılandırılması da düzenleme kapsamına alınacak.

Yapılandırmanın Detayları

Düzenlemenin yayımı tarihinden önce başlandığı takdirde tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine devam edilecek. Düzenlemenin kapsadığı dönemlere ilişkin iştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, ceza almış olanların cezanın yüzde 25’ini belirtilen sürede ve belirtilen şekilde ödemeleri durumunda cezanın kalan yüzde 75’inin tahsilinden vazgeçilmesi söz konusu olacak.

Depremzedelerin acil ihtiyaçlarının temin edilebilmesi ve deprem bölgesinin yeniden inşası amacıyla kurumlardan tek seferlik ek vergi alınmasına ilişkin bir madde de yapılandırmaya eklendi. Aynı zamanda Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin yüzde 10 oranında; kurumlar vergisi istisnaları ile yurtdışından elde edilen ve en az yüzde 15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise yüzde 5 oranında tek seferlik ek vergi alınacak.

OHAL ilan edilen illerde Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen merkezlerdeki tütün üreticilerinin bir araya gelerek kurduğu tütün kooperatiflerince Türkiye’de üretilen, ‘Tek tütün çeşidinden üretilen sarmalık kıyılmış tütün mamulü‘ tanımı ve standardına uygun nitelikteki mallar için özel tüketim vergisi oranının 31.12.2024 tarihine kadar yüzde 50 indirimli uygulanmasına imkan tanınacak.

Yorumlar

  1. Gülten yavuz dedi ki:

    Sigorta primleri borcum var şirketimin yapılandırma yapabilirmiyim