Personel İlanları

Sağlık Bakanlığının Alacağı 31.600 Sözleşmeli Personelin Şartları Belli Oldu

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 31.600 adet sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucu esas alınarak ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Adaylar tercihlerini 28 Mart 2023 – 03 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Haberimizin devamından alımın detaylarına ve hangi kadrolardan alım yapılacağına dair bilgilere ulaşabilirsiniz.

31.600 Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

  • Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında, aynı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerinde ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
  • Sözleşmeli pozisyonlara başvuru yapacak olan adayların, Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.
  • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince yapılan arşiv araştırması sonucu doğrultusunda atama işlemi gerçekleştirilecektir.
  • Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 Tercih Kılavuzunda belirtilen ortaöğretim, ön lisans ve lisans sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
  • Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.
  • Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir.
  • Başvuru yaparken ve yerleştirme süreci sonrasında yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı ya da yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.

31.600 Sözleşmeli Personel Kadro Dağılımı

KPSS puanıyla alınacak sözleşmeli personelin 6 bin 69’u hemşire, 1530’u ebe ve 22 bin 507’si sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olacak. Adaylar başvuru yaparken 30 TL’lik bir ödeme yapacak. Tıbbi sekreter, diyetisyen, psikolog, fizik tedavi, radyoterapi gibi farklı alanlardan sözleşmeli personeller istihdam edilecek.


Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir