Personel İlanları

Diyanet İşleri Başkanlığı En Az 80 Sözleşmeli Personel Alacak!

diyanet isleri baskaligi 80 personel

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2’nci maddesi uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak alım yapacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacaktır.

Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1. maddesinde istisna olarak sayılanlar hariç olmak üzere sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu durumun sonradan anlaşılması halinde kişilerin yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapacağı alımla alakalı detaylara ve başvuru hakkında bilgilere yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılacak?

  • Diyanet İşleri Başkanlığı’na yapılacak olan sözleşmeli personel başvurusunun müracaatları başvuru şartlarını karşılayan adayların kendileri tarafından 06.03.2023-20.03.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır. Önlisans ve lise mezunu adayların öğrenim durumları elektronik ortam kullanılarak tespit edilecektir.
  • Yükseköğretim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adayların başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettirmesi gerekecektir.
  • Ortaöğretim bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar ortaöğretim bilgilerini başvuru ekranındaki alanlara manuel olarak girecek ve öğrenimine ilişkin belgeyi başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF formatında yükleyeceklerdir. Benzer şekilde başvuru şartları bölümünde istenilen belgeyi/sertifikayı/ tecrübe şartı aranan unvan için gerekli olan SGK hizmet döküm belgesini de başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF formatında yükleyeceklerdir.
  • Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır. Burada belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Müracaatların sona erdikten sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
  • Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.

Yerleştirmeler Nasıl Yapılacak?

  • Yerleştirme sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılması söz konusu olmayacaktır.
  • Yerleştirme sonuçlarını öğrenme ve “Yerleştirme Sonuç Belgesi” alma işlemleri adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılabilecektir.
diyanet basvuru
diyanet i̇şleri başkanlığı en az 80 sözleşmeli personel alacak! 7

Başarı Sıralamasına Göre Yerleştirmeler

  • Yerleştirme sonuçları başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir. Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır.
  • KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl yerleştirmeye hak kazanacaktır. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

Yerleştirme Sonuçlarına Nasıl İtiraz Edilir?

Adaylar; yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA olarak belirlenen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve diğer detaylar başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazların sonucu en geç 15 gün içerisinde adaylara bildirilecektir.

Diğer Detaylar

Başkanlık yerleştirme sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ek olarak bilgi veya belge talep edebilecektir. Başvuru süreci, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve yerleştirme işlemleri geçersiz sayılacaktır.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması ve/ veya güvenlik soruşturması sonucu olumlu olanların ataması yapılacaktır. Olumsuz çıkan adaylar için atama yapılması söz konusu değildir.

Adayların, yerleştirme sürecinin tüm aşamaları ile ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta yolu ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.

Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir