Sınavlar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Nedir ?

yks nedir

Üniversiteye girişle ile alakalı olarak yapılan değişimler, Yüksek Öğrenim kurulu tarafından açıklanır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na bağlantılı verilerde; “2018-2019 eğitim öğretim yılının, yükseköğretim giriş sınavı olarak düzenlenen yeni ismi Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak değişime uğramıştır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın yeni düzenlenmesinde; sınava girecek olan bireyler, iki ayrı sınav içerisinde bulunacaklar. İlk sınav bağlamında, Temel Yeterlilik Testine tabi tutulan adaylar; mantıklı düşünmeye dayalı sözel ve sayısal yetenekler, muhakeme ve akıl yürütme hususunda ölçüme tabi tutulacaklar. Özetle; Türkçe’nin doğru kullanılması, dile yatkınlık, okuma ve anlama ile beraber matematiksel açılardan değerlendirilecekler.

Bu tarz örneklemeler, dünya üzerindeki tüm kaliteli yükseköğretim sistemlerinde yer alır. İkinci sınav aşamasında ise; adayların daha önceki yıllara göre izlenen şekilde, lise konularına ait bilgilerini yoklama durumuna bakılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı; diğer bir sınav olan dil sınavının haricinde, haziran ayının belirlenen bir cumartesi gününde, iki farklı şekilde yapılacak sınavla gerçekleşecek. Yabancı dil sınavına katılmak isteyen adaylar; aynı hafta sonunun Pazar gününe denk gelen zamanında, sınava giriş yapacaklar. Soru sayısı, seksen tane olacak.

İlk Sınavın Uygulanışı

Kırk tane Türkçe sorusu ve kırk tane de Temel Matematik sorunlarından meydana gelen Temel Yeterlilik Testi; cumartesi günü sabahı gerçekleşecek olup, sınav sonuçları adayların TYT adı verilen Temel Yeterlilik Testi Puanı üzerinden değerlendirilecektir. Matematik ve Türkçe testlerinin, Temel Yeterlilik Testi puanının oluşmasına etkisi eş değerdedir. Temel Yeterlilik Testi puanında, Türkçe testi ve temel matematik testi yarı yarıya etki sağlayacaktır. Türkçe ve Temel Matematik sorularından meydana gelen Temel Yeterlilik Testi; daha evvelki senelerde Türkçe ve Temel Matematik sorularında olduğu gibi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak müfredatına göre işleyecektir. İlk sınav aşamasına girmek mecburidir. Bu sınavın; sınava girecek adayların, ihtiyaçlarının zihinsel anlamda rahatlamalarını sağlamaya yöneliktir.

İkinci Sınavın Uygulanışı

İkinci sınavda; Sosyal Bilimler, Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1 ile Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört tane test bulunacak ve sorular aynı eski senelerde olduğu gibi eski müfredat içerikli yapılacak. Müfredat Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı şekilde gerçekleşecek. İkinci sınav, cumartesi günü öğleden sonra yapılacak. Cumartesi günü öğleden sonra yapılacak olan ikinci sınav; kırk tane Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1 ve kırk tane Tarih, Felsefe Grubu, Coğrafya 2 ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, kırk tane Matematik ve de kırk tane Fen Bilimleri sorularından meydana gelecek dört adet testen oluşacak. Sınav sürecinin zaman ayarlaması; eskiden olduğu gibi sınav stresine dayalı durumları düşünülerek, bu bağlamda belirlenecek.

Test Puanlarında Değerlendirme Aşaması

İkinci sınavda yapılacak olan testlerin ağırlıkları, puan türüne göre hesaplanır. Eşit ağırlık puanında; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı ile matematik testi ağırlığı aynı yüzdede eşitlenip, yarı yarıya değerlendirilecek. Sözel puan açısından; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testindeki ağırlık yüzdesi ile Sosyal Bilimler testinin ağırlık yüzdesi yarı yarıya oranlanacak. Sayısal puanda ise; matematik ile fen testi ağırlık yüzdesi, yarı yarıya belirlenecek. Baraj puanlar olarak belirlenen yükseköğretime girişi sağlayan bu sınav, lisans ve ön lisans programlarının tercih edilmesinde etkili rol oynayacak. Daha evvel yapılmış olan lisans ve ön lisans programlarının seçilmesi açısından ihtiyaç duyulan baraj puanları, değişime uğramayacak. Adayların bir programı seçebilmeleri açısından; Temel Yeterlilik Testi Puanının minimum 150 olması şarttır. Temel Yeterlilik Testi Puanının 150’den aşağıda olması halinde olması dahilinde, adaylar herhangi bir tercih yapma hakkına sahip olmazlar. Temel Yeterlilik Testi Puanının 180 ve daha fazla olma halinde ise; adaylar, lisans programları tercih edilme hakkına sahip olunur. Temel Yeterlilik Testi Puanının 200 ve üzeri olması halinde; adayların talebine bağlı olarak, bir sonraki senede sınavları geçerli sayılabilecek.

Aday Yerleştirme Durumları

Önlisans programları içerisinde; yarı yarıya oranlanarak, Türkçe testi ve Matematik testinden yararlanılacak. Lisans programları içeriğinde; sayısal, sözel ve dil seçeneğine dayalı bir uygulama gerçekleşecek. Sayısal, sözel, dil ve eşit ağırlık puanları hesaplanarak; Temel Yeterlilik Testinin etkisi, yüzde kırk olarak belirlenecek. Belli programlar için, başarı sıralaması şartı esas alınarak yerleştirme yapılacak. Sözel olarak yerleştirme durumlarına bakılırsa, yüzde kırk oranda Temel Yeterlilikler Testi ile yüzde altmış oranda Sözel Test katılımı sağlanacak. Eşit ağırlık yerleştirme durumunda, yüzde kırk oranda Temel Yeterlilikler Testi ile yüzde altmış oranda Eşit Ağırlık testi katılımına bakılacak. Sayısal olarak yerleştirme programında, yüzde kırk oranda Temel Yeterlilikler Testi ile yüzde altmış oranda sayısal test oranı değerlendirmeye alınacak. Dil sınavı ile giriş yapmak isteyen adaylar, yüzde kırk oranda Temel Yeterlilikler Testi ile yüzde altmış oranda yabancı dil testinden sorumlu tutulacaklar.

Özel Yetenek Sahibi Adayların Tercih Aşaması

Özel yetenek sahibi olan adaylar, bu sene de aynı şekilde giriş hakkına sahip olabilecekler. Yani; baraj puanları özel yeteneği olan adaylar için, herhangi bir farklılık teşkil etmez. Temel Yeterlilikler testine tabi olarak; bu testten en az 150 alan adaylar, özel yetenekle öğrenci kabul eden lisans programlarını tercih edebilecekler. Bu hususta; geçmişten farklı bir gelişme ya da herhangi bir düzenleme yapılmadığı, belli edilir.

Orta Öğretim Başarı Puanının Etkisi

Ortaöğretim Başarı Puanı; daha önceki yıllarda olduğu gibi, bu sene de önemli bir rol oynar. Ortaöğretim Başarı Puanının hesaplanma işlemlerinde; hiçbir değişiklik yapılmadığı, önceki senelerle aynı şekilde devam ettiği görülür. Oranlar üzerinde, bir farklılık söz konusu değildir. Meslek lisesinden mezun olan adaylar; evvelki senedeki gibi, alanı kapsamındaki ek puan uygulamasına devam edecektir. Engelli adaylar da, eskiye yönelik olan düzenlemelerdeki gibi, aynı uygulamaya devam edecekler. Yani; meslek lisesinde öğrenim gören ve engelli konumunda olan adaylar, hiçbir değişiklik içerisine girmezler. Yeni sistemin; daha kolay anlaşılan bir sistem olması, daha güncel bir düzenleme üzerinden gidilmesi için yapılan gelişmeler, bu seneki adaylar üzerinden değerlendirilecek. Sistemdeki aksamaların giderilmesi için, gerekli tedbirler de alınma yolunda ilerler. Daha net olarak düşünülen bu sistemde; sınav puan türleri, on sekiden beşe kadar indirgenmiş şekildedir. Sınavın beş hafta sonundan, bir hafta sonuna çekildiğini ve de altı sınavdan üç adete indiği gözlemlenir. Temel Yetenek Sınavı, Temel Matematik ve Türkçe merkezlidir.

Türkçe ve Temel Matematik odaklı olan Temel Yetenek Sınavı değerlendirmesi; mesleki eğitime daha çok önem veren, orta öğrenim hayatının değerini bilen ve bu bağlamda kontrol edildiğinde de; sadece bir tek puanla değişik Meslek Yüksek Okul programlarını tercih etmeye olanak sağlayan, eğitimle alakalı olabilecek tüm olumsuzlukları ve yanlışları ortadan kaldırmaya çalışan, sınava girecek adayların sınav stresini en aza indirgemeye çalışan önemseyen ve bu kapsamda tek bir puanla farklı MYO programlarını tercih etmeye bir düzenleme sağlamaya çalışır. Bu düzenlemelerdeki asıl amaç; eğitimin daha anlaşılır, daha kaliteli ve de daha hatasız olmasına yöneliktir. Bu sene yapılacak olan bu sınav değişimi ile alakalı olarak, iyi sonuçlar ümit edilir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir