Memur Haberleri

Memura Mazeret İzni Nedeniyle Ceza Verilebilir Mi?

Öncelikle mazeret izni kendi arasında ikiye ayrılmaktadır. İlki; izin verilmesi şart olan ölüm, doğum, süt izni, babalık izni, nikah, düğün gibi zorunlu durumları kapsayan mazeret izinleridir. İkincisi ise yukarıda belirtilen ve izin verilmesi şart olan durumların dışında kalan durumlarda sadece amirin kendi takdirine bağlı olarak verdiği mazeret iznidir.

Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Yukarıdan belirtilen ve izin verilmesi şart olan ölüm, doğum, düğün gibi durumların dışında kalan diğer mazeretler için memurların toptan olarak veya parça parça kullanabilecekleri izin günü sayısı 1 yıl içerisinde 10 günü geçmeyecek şekilde sınırlandırılmıştır.

İzin Onayları Nasıl Alınır?

Zorunlu mazeret izni kullanmak için ilk olarak yapılması gereken nedir? Öğretmenin, mazereti hakkında detaylı bilgi verdiği bir mazeret izni dilekçesi yazarak okul müdürüne sunması gerekmektedir. Okul Müdürü, kendisi tarafından yazılan onay yazısının ardından öğretmene verilen zorunlu mazeret izni bilgisini MEBBİS programına işler. Zorunlu mazeret izni onayından bir kopya alarak kopyayı öğretmene ait olan özlük dosyasının içerisine koyar.

Kamuda Görevli Olan Memurlara Zorunlu Mazeret İzni Sebebi İle Ceza Verilemez

Hatay ilinde bulunan bir kamu kurumunda görev yapan bir memur, kayın pederinin vefat etmiş olması nedeni ile cenaze işleri ile ilgilenmek amacı ile zorunlu mazeret izni formu yazmaksızın izinsiz olarak işe gelmemiştir.

Bunun üzerine Bölge Müdürlüğü, memur hakkında soruşturma başlatarak personelini aylığından para kesme cezası ile cezalandırmıştır. Açılan dava sonucunda idare mahkemesi olayın ilk olduğu dönemde memurun mazeret izni almamasından dolayı ve ortada mazeret izniyle ilgili bir dilekçenin bulunmamasından dolayı memura verilen cezayı haklı bularak cezayı onamıştır.

Bu karar üzerine temyize gidilen davada Danıştay 12’nci dairesi, kesilen para cezasını haklı bulmayarak memurun mazeret dilekçesi vermeden de olsa mazeret izni kullanmış olmasının haklı bir gerekçesi olduğunu belirterek idari mahkemesi tarafından verilen kararın bozularak geçersiz kılındığını hükmetti. Ayrıca Danıştay 12’nci dairesi, kamuda görev yapan memurlara mazeret izinleri sebebi ile herhangi bir ceza verilemeyeceğini belirtti.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir