GSS

GSS Zorunlu Mu?

gss

Türkiye’de binlerce öğrenci her yıl üniversiteden ilgilendikleri bölümlerden mezun olmaktadırlar. Mezun olan bireyler kamu kuruluşlarında, özel sektörde ya da kendi işlerini kurarak iş yerlerinde çalışarak iş hayatına atılmaktadırlar. Çalışanların işe başladıkları ilk gün tarihi itibariyle sigortalılık işlemlerinin işverenler tarafından başlatılması gerekmektedir. Kanunların belirlediği süreç içerisinde sigorta işe giriş bildirgesi ve diğer belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edilmesi gerekmektedir. Kendi iş yerlerinde çalışan bireyler kendi sigorta işlemleri ve çalışanların sigorta işlemlerini kendisi gerçekleştirmesi gerekmektedir, çünkü o hem işveren hem de çalışan pozisyonunda görev yapmaktadır. Sosyal devlet tarafından belirlenen yasalara göre sigorta işveren bildirgesi ve çalışanın diğer belgeleri ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na belirlenen bir zaman dilimi içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. GSS zorunlu mu sorusunun cevabı olarak Genel Sağlık Sigortası zorunludur. GSS zorunlu mu sorusunda Genel Sağlık Sigortası çalışanların isteğine göre yapılmamaktadır, hiçbir insanın Genel Sağlık Sigortası yaptırmama gibi bir ihtimali yoktur. Çünkü Türkiye’de sigortasız olarak çalışanların iş yerinde bulundurulması, görev alması yasal olarak suçtur. İşveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigorta giriş bildirgesi ve diğer belgelerin belirli bir süre içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. İşveren tarafından belirli bir süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edilmeyen belgeler için caydırıcı cezai işlemler uygulanmaktadır. Mesela çalışanların sigorta işe girişi bildirgesi ve diğer belgelerini belirli bir süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim etmeyen işverene bir asgari ücret kadar ceza ödemeleri istenmektedir. Eğer işveren belirlenen süre içerisinde gerekli belgeleri teslim etmemişse ve bu durum yasal sürece girdiyse bu sefer dört asgari ücret miktarı kadar bir ödeme yapmaları gerekmektedir. Türkiye’de sigorta işlemleri çok ciddiye alınmaktadır. GSS zorunlu mu sorusunda yer alan sigortalılık durumu Türkiye’de büyük bir titizlikle yürütülmelidir. GSS zorunlu mu konumuzdaki sigorta durumu herkes için yasal bir zorunluluktur, aksi durum gerçekleşirse yasal bir durum ortaya çıkmaz.

Sigortalı olarak çalışan bireylerin sahip olduğu sosyal güvence görev yaptıkları sektöre göre belirlenmektedir. Mesela kamu kuruluşlarında memur olarak görev yapan bireyler Emekli Sandığı 4/C sosyal güvencesine bağlı olarak görev yaparlar. Hizmet sözleşmesine bağlı olarak görev yapan bireyler SSK 4/A sosyal güvencesine sahip olurlar. Özel sektörde ya da kendi iş yerlerinde bağımsız olarak görev yapan bireyler ise BAĞ-KUR 4/B sosyal güvencesine bağlı olurlar. Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmanız durumunda birtakım sosyal ve sağlık alanlarındaki imkanlardan ya ücretsiz ya da toplam ücretin daha az bir kısmını ödeyerek yararlanabilirsiniz. GSS zorunlu mu sorusunun cevabı olarak Genel Sağlık Sigortası’nın zorunlu olduğu sağlık yasalarına göre belirlenmiştir. Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olan biri devlet hastanesi, dal hastanesi, devlet üniversitesi hastanesi, eğitim ve araştırma hastanesi, sağlık ocaklarında muayene ya da ameliyat olmak isterlerse bu sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar. GSS zorunlu mu sorusunun cevabı olarak sosyal devletin belirlediği şartlara göre zorunludur. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan bireyler eskiden sosyal devlete ait sağlık kurumlarında muayene olmak isterlerse muayene ücreti olarak 15 TL öderken, belirlenen yeni yasalara göre artık muayene ücreti için 30 TL ödemektedirler. Sosyal güvenceye sahip olarak görev yapan bireyler eğer özel sağlık kuruluşlarında muayene ya da ameliyat olmak isterlerse, sahip oldukları sosyal güvencenin özel sağlık kuruluşuna ücretin tamamını öderse bu sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar ama sosyal güvence ücretin bir kısmını öderse geri kalan fark ücreti sizin ödemeniz gerekmektedir. GSS zorunlu mu sorusu kapsamında belirlenen yasalara göre zorunlu olarak yer almaktadır. Aynı durum ilaç alımında da geçerlidir, almak istediğiniz ilacın ücretini sahip olduğunuz sosyal güvence ödüyorsa bu ilacı ücretsiz olarak temin edebilirsiniz ama ilacın bir kısmını ödüyorsa çıkan fark ücretini sizin ödemeniz gerekmektedir.

GSS Zorunlu Mu?

Türkiye’de farklı sektörlerde görev yapan milyonlarca insan vardır ve bu çalışan insanların sigortasının yapılması yasal bir zorunluluktur. Genel Sağlık Sigortası yasaları kapsamında GSS zorunlu mu sorusunda zorunlu olarak belirlenmiştir. On sekiz yaşını dolduran erkeklerin bu yaştan itibaren Genel Sağlık Sigortası son bulur ama on sekiz yaşını dolduran kızlar için GSS zorunlu mu sorusu kapsamında zorunludur ve kızların sigortası medeni halinin değişmesi durumunda, eşinin sosyal güvencesine bağlı olmaya başlar.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir