GSS

GSS Emekliliği Etkiler Mi?

GSS emekliliği etkileyip etkilemeyeceği üzerinde oldukça farklı görüşler içeren bir konu başlığı olmakla birlikte bu hususta özellikle;

 • Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanların emekli olup olamayacağı
 • Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim ödemesi yapanların primlerinin emekli olabilme hususunda dikkate alınıp alınmayacağı sorularının ön plana çıktığı görülmektedir.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Zorunlu Mu?

Genel Sağlık Sigortası’nın (GSS) emekliliği etkileyip etkilemeyeceği hakkındaki sorulardan önce Genel Sağlık Sigortası (GSS) tanımını yapmak gerekirse; herhangi bir işte çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşların ve ailelerinin sağlık hizmeti alabildikleri sistem Genel Sağlık Sigortası (GSS) olarak nitelendirilirken, bu kişilerin ya da ailelerinin yaşayacakları sağlık problemlerinin finansmanlarının sağlanması da Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamı arasındadır. Genel Sağlık Sigortası (GSS) 01.01.2012 tarihinde zorunlu hale gelirken, önceden kullanılan Yeşil Kart sisteminin daha adil ve sistematik bir şekli olarak da göze çarpmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Ne Gibi Avantajlar Getirmektedir?

2012 yılından itibaren yürürlükte olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile alakalı halk arasında çeşitli olumsuz düşüncelere rastlanıyor olsa da herhangi bir sağlık güvencesine sahip olmayan kişilerin ve ailelerinin sağlık giderlerinin karşılanması, herkesin adil olarak eşit anlamda ve etkin bir sağlık hizmeti alabilmesi için Genel Sağlık Sigortası (GSS) oldukça önemlidir.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kapsamı

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamının oldukça geniş olduğu kolaylıkla belirtilebilmekle beraber 2018 yılı itibariyle bu sigorta kapsamında bulunan kişi sayısının 7 milyonun üzerinde olduğu da görülmektedir. Tüm vatandaşların sağlık hizmetlerinden eşit olarak hakkaniyetli bir şekilde faydalanmalarının yolunu açan Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamı;

 • Anne, baba, eş ve çocuklar üzerinden (bakmakla yükümlü olunan kişiler) herhangi bir sağlık hizmeti almayan, herhangi bir sağlık güvencesine sahip olmayan kişiler
 • SGK tarafından herhangi bir gelire tabi olmayan
 • Halihazırda SGK’dan emekli maaşı almayan
 • Halihazırda
 • İş akdiyle herhangi bir firmada çalışmayan, sigortası olmayan kişilerin tamamı Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına girmektedir.

Genel Sağlık Sigortası’ndan (GSS) Yararlanma Şartları Nelerdir?

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan herkes Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına girerken, bunun için aylık oldukça cüzi bir sigorta primi ödeme zorunluluğu bulunmaktadır. Ödenecek prim miktarı yapılacak gelir testiyle belirlenirken, hanede kişi başına düşen gelir miktarı 676 TL’nin altında olan kişilerden prim alınmamaktadır. Bu hesaplama sonucunda Genel Sağlık Sigortası (GSS) 53 TL nasıl yapılır sorusu da cevaplanabilecektir;

 • Kişilerin Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemeden sağlık hizmeti alabilmeleri mümkündür. Bunun için hanede kişi başına düşen gelirin brüt asgari ücretin üçte birinden daha düşük olması zorunludur. 2018 yılı brüt asgari ücretin 2029 TL. olduğu düşünülürse hanedeki kişi sayısına göre en düşük gelirin 679 TL’den daha az olması gerekmektedir. Hanede kişi başına düşen gelirin 679 TL’den daha düşük olduğunun belirtilmesi durumunda kurum yetkilileri tarafından gelir testi yapılacak, gelir testinin ardından bu beyan onaylanırsa kişilerin Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemesi yapmadan sigorta kapsamında sağlık hizmetleri almaları mümkün hale gelmektedir.
 • Hanede kişi başına düşen aylık gelirin 679 TL ile brüt asgari ücret olan 2029 TL arasında olması durumunda ise kişilerin ödeyeceği aylık Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim tutarı 81 TL’dir. Özellikle internet üzerindeki arama motorlarında göze çarpan aylık 53 TL’lik prim tutarı 2017 yılını kapsamaktadır.
 • Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olan ancak aylık geliri bir aylık brüt asgari ücretten (2029 TL) fazla olan kişiler için 2018 yılında belirlenen aylık prim tutarı ise 243 TL’dir.

Genel Sağlık Sigortası Ve Emeklilik İlişkisi

2012 yılından bu yana ödenen Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri akla bu sayede emekli olup olunamayacağıyla alakalı soruların gelmesine neden olmaktadır. Ancak gerek Genel Sağlık Sigortası (GSS) mevzuatı gerekse de SGK mevzuatlarında böyle bir durum söz konusu değildir. Emekliler GSS primi ödeyecek mi sorusundan ziyade, Genel Sağlık Sigortası’nın (GSS) emeklilikle hiçbir bağı olmamasından da bahsetmek gerekmektedir. Genel Sağlık Sigortası (GSS) sosyal güvencesi olmayan vatandaşların devlet tarafından sağlanan sağlık hizmetlerinden yararlanmalarından öte bir sistem değildir. Bu nedenle Genel Sağlık Sigortası (GSS) emekliliği hiçbir koşulda etkilemez. Sadece yüksek ücretli Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyen vatandaşların (aylık geliri brüt asgari ücretten fazla olan) sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerinin yanında isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri mümkündür.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Ödeyen Vatandaşların Emeklilik Hakları

Bu noktada Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına giren vatandaşların hangi durumlarda GSS kapsamına dahil olduklarına göz atmak gerekirse;

 • Kişilerin Genel Sağlık Sigortası’ndan (GSS) yararlanabilmeleri için herhangi bir ticari faaliyette bulunmamaları gereklidir.
 • Kişilerin Genel Sağlık Sigortası’ndan (GSS) yararlanabilmeleri için herhangi bir tarımsal faaliyette bulunmamaları gereklidir.
 • Kişilerin Genel Sağlık Sigortası’ndan (GSS) yararlanabilmeleri için isteğe bağlı sigorta primi ödememeleri gereklidir. (sadece aylık geliri brüt bir asgari ücretten fazla olan kişiler kapsam haricidir)
 • Kişilerin Genel Sağlık Sigortası’ndan (GSS) yararlanabilmeleri için sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmamaları gereklidir. (iş akdiyle herhangi bir firmada çalışanlar)
 • Kişilerin Genel Sağlık Sigortası’ndan (GSS) yararlanabilmeleri için işsizlik maaşı almamaları gereklidir. İşsizlik maaşı alınan sürede kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri mümkündür. Bu sürede SGK tarafından kişilerin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gereken sigorta prim ödemesi yapılmaktadır. Ancak işsizlik sigortası ödemesi sona erdiğinde kişi otomatik olarak Genel Sağlık Sigortası (GSS) bünyesi içerisine dahil edilir.

Tüm bu durumlar çerçevesinde ödenen Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin emekliliğe bir etkisi bulunmamakta, GSS primi ödeyen vatandaşların ödedikleri bu primleri emeklilik için kullanmaları da mümkün değildir.

Ayda 81 TL Ödeyerek Sağlık Hizmeti Alabilme ve Bunun Emekliliğe Olan Etkisi

Özellikle Türkiye’nin yakın geçmişine bakıldığında sağlık güvencesi olmayan vatandaşlarla ilgili atılan birçok adımdan söz etmek mümkün olmakla beraber, bu yönde 7 milyonun üzerinde vatandaşın faydalandığı Genel Sağlık Sigortası (GSS) oldukça önemli bir konumdadır. Bu yönde yıllardır düzenli bir şekilde çok cüzi bir prim ödemesi yaparak sağlık hizmetlerinden faydalanan yüzbinlerce vatandaştan bahsetmekle birlikte Genel Sağlık Sigortası (GSS) emekliliğe sayılır mı sorularının oldukça fazla sorulduğu da göze çarpmaktadır. 2017 yılında ayda 53 TL ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanma durumu, 2018 yılında yeniden belirlenen asgari ücretle beraber 81 TL’ye çıkarken, ödenen bu primlerin emekliliğe herhangi bir etkisinin olmadığını da belirtmek gerekiyor. Ancak özellikle son dönemde gündemi oldukça meşgul eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak tabir edilen, emeklilikte yaş harici şartları tamamladıkları halde yaş haddine takılan vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başlayabilecekleri de bu noktada oldukça ön plana çıkıyor.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Borcunun Emekliliğe Olan Etkisi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili önemli bir hususta geçmişte Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanların emekli olup olmayacağıyla ilgili sorulan sorudur. 2017 yılına kadar emekli olabilmek için geçmişe yönelik Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olmaması gerektiğiyle ilgili mevzuat, 2017 itibariyle değiştirilmiş; kişilerin emekli olabilmesi için GSS borcu bulunmama şartı ortadan kaldırılmıştır.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir