Haberler

Engelli İşçi Emeklisi Şehit ve Gazi Yakınlığından Dolayı Memur Olursa Emekli Maaşı Kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi Şehir ve Gazi yakınlığından dolayı memur olursa emekli aylığı kesilir mi sorusu pek çok engelli işçi emeklisinin aklına gelen sorular arasında yer almaktadır. Engelli işçi emeklisi birey bu yakınlıktan ötürü memur olursa emekli aylığı kesilir. Memurluktan ayrılmasının ardından tüm hizmetleri esas alınarak bireyin maaşı yeniden hesaplanır ve yükseltilir. Engelli işçi emeklisine benzer olarak emekli veya yaşlılık aylığı alanlar kişiler arasından kamu işyerlerinde göreve başlayanların da aldığı aylıklar kesilmektedir.

2005 yılından beri yürürlükte olan 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü nedeniyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı alan kişilerin aldıkları aylık kesilmeden; belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, genel bütçeye dahil daireler, sosyal güvenlik kurumları, katma bütçeli idareler,

Fonlar, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, il özel idareleri ve bunlara bağlı ortaklıkların olduğu müessese ve işletmelerde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir görev, pozisyon ya da kadroda görev alamamakta ve çalıştırılamamaktadır.

Bu kanun hükmünden yola çıkarak eğer 2008 yılı Ekim ayı öncesinde herhangi bir memurluk hizmeti ya da memurluktan sayılan yedek subaylık veya vekil öğretmenlik gibi hizmetlerde bulunmaması nedeniyle Şehit ve Gazi yakınlığından ötürü atandığınız memurlukta yapacağınız hizmetler için ikinci bir aylık ödemesi yapılmasının söz konusu olmayacağını, Memurluktan ayrılmanızın ardından da memurlukta yaptığınız çalışmalar ve memur olarak kaldığınız dönemler esas alınarak yaşlılık maaşınızın hesaplandığını söylemek mümkündür. Bu durumda hem işçi hem de memur olarak 2 ayrı aylık alamazsınız. Yine de tarafınızca veya Kurumunuzca SGK’ya yazılı olarak müracaat edip alacağınız cevap doğrultusunda hareket etmenizi de öneririz.

Memurluktan ayrı emekli olma durumunuz söz konusu olmayacağından iki farklı yola başvurabilirsiniz. İlk olarak 65 yaşını doldurarak emekli olacağınız zamana dek memur olarak görev yapabilir, ikinci olarak ise memurluktan ayrılıp Sosyal Güvenlik Kurumundan engelli yaşlılık aylık tutarınızın yükseltilmesi için yeniden hesaplanmasını talep edebilirsiniz.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir