Emekli Sandığı

Emekli Sandığı Çıkış Bildirgesi

Memurlara ait resmi işlemlerin kamu kuruluşlarında düzenlendiği sisteme Emekli Sandığı denir. Sistem üzerinde gerçekleştirilen her işlem resmidir ve Maliye Bakanlığının denetimi altında gerçekleştirilir. Sistemin hedefi bütün çalışanlarını sigortalı çalışan yaparak herkesi tek bir çatı altında toplayabilmektir. Ayrıca çalışan sigortalı kişinin emekliliği geldiği zaman emekli maaşını almasını, hastaneye gittiğinde sağlık hizmetlerinden sorunsuz yararlanmasını, alacağı ilaçlarını daha uygun miktarlar karşılığında alabilmesini ve daha birçok faydayı sağlamak üzere sorumlulukları vardır. Esas değişiklik Sosyal Güvenlik Reformunun yaşanması ile başlamıştır.

Sosyal Güvenlik Reformunun gelmeden önceki zamana gerek dönecek olursak, aslında 3 farklı kuruluşun bulunduğunu görmekteyiz. Bunlar SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı olmak üzere 3 ayrı kuruluş daha sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimi altına girerek tek bir kuruluş haline gelmiştir. Kuruluşun son hali Sosyal Güvenlik Kurumu olarak geçmektedir.

Konumuza tekrar gelecek olursak, bilindiği üzere sigortalı çalışanlar da işlerinden çeşitli nedenlerden dolayı ayrılabilirler. Sigortalı çalışanın işinden ayrılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na işten ayrılışından 10 günden fazla süre geçmeden işten ayrılış bildirgesini bildirmelidir. Biz de bu yazımızda Emekli Sandığı çıkış bildirgesi konusunu ve sistem üzerinden bildirgenin nasıl alınacağı konusunun detaylarını işleyeceğiz.

İşe Kayıt/Giriş Bildirgesi

Dilerseniz konumuza geçmeden önce kısaca, ilk kez sigortalı işçi çalıştıracak işverenin ne yapması gerektiğine değinelim. Sigortalı kişi çalıştırmaya başlamış işveren, en geç sigortalı kişiyi çalıştırmaya başlayacağı tarihi esas alarak bildirge hazırlamalıdır. İş yeri bildirgesini hazırladıktan sonra SGK’ya iletmelidir. Sigortalı giriş bildirimi elektronik ortam üzerinden yani SGK’nın internet sitesinden gerekli aşamalar takip edilerek (E-SGK, Diğer Uygulamalar, Sigorta İşe Giriş Bildirgesi) gerçekleştirilebilir. Örnek iş yeri bildirgesi formunu sayfanın sonunda paylaşacağımız linkten indirebilirsiniz. Sigortalı işçi çalıştırdığı halde, çalıştırdığı sigortalı kişinin bildirimini Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapmamış olan işverenler için çeşitli yasal yaptırımlar uygulanır. Yasal olarak süreyi geçen bildirimlerde, işverenlere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yer alan 102. maddeye göre idari para cezası uygulanmaktadır.

İşe kayıt bildirgesi konusunda belirtmek gereken diğer bir konu ise, çalışanların çalıştıkları gün sayısı kadar ve almış oldukları prim ücretleri kadar bütün gelirlerinin göründüğü belgeler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından teslim alınmalıdır. Burada bahsetmiş olduğumu sigortalı çalışanlar, mutlaka kamu kuruluşunda olmak zorunda değildir. Özel sektör içerisinde faaliyetine devam eden çalışanlar da aynı işlemlerle karşı karşıyadır. Aylık prim ve hizmet belgeleri elektronik ortam üzerinden SGK’nın internet sitesinden gerekli aşamalar takip edilerek (E-SGK, e-Bildirge) gerçekleştirilebilir.

İşten Ayrılış/Çıkış Bildirgesi Ne Zaman Verilir?

Sigortalı kişi işten ayrılışının beyannamesini SGK’ya zamanında vermelidir, aksi takdirde idari para cezasına maruz kalır. Bu yüzden bildirinin veriliş tarihi oldukça önemli bir husustur.

Sigortalıların hizmet akdinin sona ermesi (işten ayrılmaları) halinde, bu durumun, sigortalının işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Sigortalı kişi işten ayrılışının on gün içinde çıkış bildirimini yapmalıdır. Örnek verecek olursak 4.2.2017 tarihinde işten ayrılan sigortalı en geç 14.2.2017 tarihinde bildirgesini vermiş olmalıdır.

İşten Ayrılış/Çıkış Bildirimi Yapmak

Emekli Sandığı çıkış bildirgesinin çıktısını alabilmek için önce sistem üzerinden işverenin görüntüleyebilmesi gereklidir. Sigortalı çalışanın bu sayfayı görmesi hem mümkün değildir hem de elektronik ortamda ayrılış bildirgesini alamamaktadır. Sigortalı kişi kendisine en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan bildirgesini alabilir. Yazımızın devamında sistem olarak bahsettiğimiz e-Sigorta ile ilgili diğer detayları işleyeceğiz.

İşten Ayrılış/Çıkış Bildirgesi

İşverenler sigortalı çalışanın işinden ayrıldığını e-Sigorta üzerinden bildirmekle yükümlüdür. Bildirimini yapmayan ve yasal süresini aştığı tespit edilen işveren kurumuna idari para cezası uygulanır. Sigortalı kişinin ayrılış belgeleri SGK’nın sitesi üzerinden gerekli aşamalar(E-SGK, Diğer Uygulamalar, Hizmet Akdi) takip edilerek gönderilebilir. İşten ayrılış bildirimi yapılırken sigortalı çalışanın mesleği, son iki aya ait kazanç tutarı, işten ayrılış nedeni ve çalışana ait adres bilgileri sistem üzerine kaydedilir. Yazımızın sonunda paylaşacağımız link üzerinden siteye erişebilirsiniz.

Aynı İşverenin Başka Bir İş yerine Naklen Devredilen Sigortalılar İçin İşten Ayrılış Bildirgesi Verilmesine Gerek Var mıdır?

5510 Sayılı Kanun hükmüne göre sigortalı çalışanlar, başka bir iş yerine devredilmesi durumunda her ne olursa olsun sigortalı çalışan için işten ayrılış bildirgesi mutlaka yapılmalıdır. Yapılmaması durumunda veya gerekli sürenin takibi yapılamadan bildirgenin geç yapılması halinde işveren idari para cezasına maruz kalır.

Hatalı İşten Ayrılış Bildirgesi Düzeltilebilir ya da İptal Edilebilir mi?

Emekli Sandığı çıkış bildirgesinin çıktısını alabilmek için önce sistem üzerinden işverenin görüntüleyebilmesi gereklidir. Sigortalı çalışanın bu sayfayı görmesi hem mümkün değildir hem de elektronik ortamda ayrılış bildirgesini alamamaktadır. Ancak işveren ayrılış bildirgesinde yanlışlık olduğunu tespit ettiği anda, bildirgesini işleme koyduğu elektronik ortam üzerinde yalnızca 10 gün içerisinde gerekli düzeltme ve değişiklik işlemlerini yapabilmektedir. Eğer gereken 10 gün geçirilmişse, Sosyal Güvenlik Merkezi’ne durum bildirilerek düzeltme talebinde bulunulmalıdır.

Shares:

1 Yorum

  • bülent özer
    10.05.2019

    11.05. tarihinde fiili olarak görevden ayrılan 657 ye tabi çalışan için işten ayrılış bildirgesi verirken tarih olarak ne girmek gerekir. bunu öğrenmek istiyorum . iyi günler…

    Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir