emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

E-Devlet Miras Sorgulama Nedir Nasıl Yapılır?

E-Devlet Miras Sorgulama Nedir Nasıl Yapılır?
06.12.2019

E-devlet miras sorgulaması; bir kişinin ölen bir yakını üzerinden kendisine düşen miras hakkını sorgulamasıdır. E-devlet miras sorgulaması için miras bırakanın T.C. kimlik numarasının bilinmesi gereklidir. E-devlet sistemi üzerinden yapılan bir sorgulamadır.

Ancak ölüm yılı 1990 ve sonrasında olan kişiler bu yöntem ile mirasçılık belgesine ulaşabilmektedirler. Listelenen miras hakları ise vergiye tabidir.

E-Devlet Üzerinden Miras Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-devlet’ten miras sorgulama işlemi yapabilmek için izlenmesi gereken adımlar aşağıda sıralanmıştır:

E-Devlet Miras Sorgulamak İçin TIKLAYIN

 • Açılan sayfadan sağ üst köşede bulunan giriş yap butonuna tıklanmalıdır.
 • Sisteme giriş yapabilmek için 5 farklı yöntem bulunmaktadır. E-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı ile e-devlet’e giriş yapılabilmektedir. En çok tercih edilen yöntem e-devlet şifresi ile giriş yapmaktır. E-devlet şifresi ücreti karşılığında PTT şubelerinden alınabilmektedir. Yurt dışında yaşayanlar ise konsolosluklar aracılığı ile bu şifreyi edinebilmektedirler.
 • T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ana sayfada bulunan e-hizmetler butonuna tıklanması gereklidir.
 • Açılan sayfada hizmet alınabilecek kurumlar listelenmektedir. Bu kurumlar içerisinden Adalet Bakanlığı seçilmelidir.
 • Ardından Adalet Bakanlığı aracılığı ile yapılabilecek işlemler görülebilmektedir. Bu işlemler içerisinden Veraset İlamı Sorgulama seçilmelidir.
 • Sorgulamanın yapılabilmesi için miras bırakan kişinin T.C: kimlik numarasının girilmesi gereklidir. Sonrasında sorgula butonuna tıklanmalıdır. Açılan sayfada T.C. kimlik numarası girilmiş olan kişiden kalan miraslar görülebilmektedir.

Ne Kadar Süredir E-Devlet Üzerinden Miras Sorgulama Hizmeti Verilmektedir?

Miras sorgulama işleminin elektronik ortama taşınması belirli bir tarihten sonra gerçekleşmiştir. Öncesinde e-devlet üzerinden veya herhangi bir platformdan veraset ilamı sorgulaması yapmak mümkün olmamaktaydı. 06.03.2015 tarihi ile beraber mirasçılık belgesi verilmesi taleplerinin UYAP üzerinden verilmesi yargı birimlerinin aldığı karar ile beraber mümkün olmuştur.

Ayrıca yargılanmaya gerektiren durumların dışında kalan mirasçılık belgesinin verilmesi veya mirasçılık belgesinin iptali gibi kararlar için de 16.12.2016 tarihinden itibaren elektronik ortamdan hizmet alabilmek mümkün olmuştur.

E-Devlet Miras Sorgulamasında Miras Bulunur İse Ne Yapılmalıdır?

Elektronik ortamda yapılan sorgulamalar sonucunda çıkan miraslar üzerinden vergi alınmaktadır. Bu vergiye veraset ve intikal vergisi denmektedir. Dolayısı ile bir miras bulunması durumunda öncelikle onun vergisi ödenmelidir.

Veraset ve intikal vergisinin tutarı belirlenirken 2018 yılında yapılan uygulamaya göre hak edilen mirasın 240.000 TL’den az olması durumunda miras tutarının %1’i oranında vergi ödemesi yapılması gerekmektedir. Ancak 240.000 TL’nin üzerinde bir tutar mirasın hak edilmesi durumunda ise; mirasın %10’una kadar bir oranda vergi ödemesi gerekebilmektedir.

E-Devlet Miras Sorgulamasında Kayıt Bulunamaması Hangi Anlama Gelmektedir?

E-devlet’te miras sorgulaması yapıldığında iki sonuç ile karşılaşılabilmektedir. Bunlardan bir tanesi miras bırakandan kalan mirasların listelenmesidir. Diğeri ise; kayıt bulunamadı yazısının görülmesidir.

Eğer sorgulama sonucunda kayıt bulunamadı yazısı görülür ise; bu durum, T.C. kimlik numarası girilen kişinin herhangi bir miras bırakmadığı anlamına gelmektedir. Dolayısı ile eğer herhangi bir hak kaybı mevcut ise bunun için gerekli işlemler başlatılabilmektedir.

Mirasçılık Belgesi Nedir?

Mirasçılık belgesine veraset ilamı da denilmektedir. Miras Hukuku ile beraber ortaya çıkmış olan bir kavramdır. Murisin ölmesi ile beraber mirasçılarının murisin mal varlığı üzerinde doğan haklarının ve borçlarının mirasçılara geçmesini sağlayan belgedir. Mirasçılık belgesi yani veraset ilamı iki duruma göre hazırlanmaktadır.

Murisin vasiyetname hazırlamış olması veya miras sözleşmesi yapmış olması durumunda; murisin isteğine bağlı olarak miras bölünmektedir. Ancak böyle bir belgenin olmaması durumunda derece sistemine göre mirasçılık belgesinde miras paylaşımı yer almaktadır. Derecelendirme sisteminin esasları ise Medeni Kanun’da yer almaktadır.

Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?

Mirasçılık belgesinin alınabilmesi için sağlanması gereken şartlar; miras bırakanın ölmüş olması veya hakkında gaiplik kararının çıkmış olmasıdır. Ayrıca talepte bulunacak olan kişinin de mirasçılık sıfatına ve hakkına sahip olması, bunu da ispat edebiliyor olması gerekmektedir.

Belgeyi alabilmek için uygulanabilecek yöntemler aşağıda verilmiştir:

 • Notere başvuru yaparak mirasçılık belgesi alınabilmektedir. Veraset ilamının daha hızlı çıkartılabileceği bir yöntemdir.
 • Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak alınabilmektedir. Bunun için mirasçılardan herhangi birinin başvuru yapması yeterlidir.

Mirasçılık Belgesi Alınırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Mirasçılık belgesinin alınabilmesi için iki farklı yöntem vardır. Ancak bu yöntemlerin ikisi de her iki durumda da uygulanamamaktadır.

Bu konuda dikkat edilmesi gerekenler aşağıda belirtilmiştir:

 • Eğer mirasçılardan en az biri yabancı uyruklu ise; bu durumda işlemler noterden yapılamamaktadır. Milletlerarası Özel Hukuk kurallarına göre işlemin tanınırlığı açısından veraset ilamının Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığı ile çıkartılması gerekmektedir.
 • Soy bağının veya yasal mirasçılığın tespit edilemediği durumlarda Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulması gereklidir.
 • Nüfus kayıtlarının yeterince açık olmadığı durumlarda işlemler noterden yürütülememektedir.
 • Vasiyetname düzenlemiş olanların veraset ilamları noter aracılığı ile çıkartılamamaktadır.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Kime Karşı Açılır?

Mirasçılık belgesinin iptali için açılan dava çekişmeli bir davadır. Mirasçılık belgesinin geçersizliği öne sürüleceği için karşı taraf mirasçı olarak gözüken herkes olmaktadır. Bir başkasına veya hasımsız olarak mirasçılık belgesinin iptali için dava açılabilmesi mümkün değildir.

Mirasçılık Belgesinin İptali İçin Hangi Mahkemeye Başvurulur?

HMK madde 11 gereğince mirasçılık belgesinin iptali için açılacak olan davanın yeri ile ilgili bütün ayrıntılar belirtilmektedir. Buna göre dava ölen kişinin son yerleşim yerinde veya mirasçılardan herhangi birinin yerleşim yerinde açılabilmektedir. Görevli mahkeme olarak ise Asliye Hukuk Mahkemesi gösterilmektedir. Çekişmeli olan bu dava duruşmalı olarak görülmektedir ve bir karara varılmadan önce davacı da davalılar da duruşma içerisinde dinlenmektedir.

Yasal Miras Hakkı Olanlar Kimlerdir?

Yasal olarak miras hakkına sahip olanlar şunlardır:

 • Evlilik içerisinde doğmuş olan çocuklar yasal mirasçıdır.
 • Evlatlık alınmış bir çocuk var ise; bu çocuk birinci zümreden mirasçıdır.
 • Evlilik dışı doğan çocuklar da miras hakkına sahiptir.
 • Taraflardan birinin ölümü sonucunda eşi yasal mirasçı olmaktadır. Ancak boşanma olması durumunda böyle bir durum olmamaktadır. Miras bırakan eşinin lehine bir vasiyetname hazırlamış olsa dahi; boşandıktan sonra ölüm gerçekleşmesi durumunda hazırlanan vasiyetname hükümsüz olmaktadır.

Mirasın Reddi Ne Demektir?

Reddi miras; miras bırakandan kalan bütün haklardan feragat edilmesi anlamına gelmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 599. maddesine göre ölüm gerçekleştiği anda, miras direkt olarak mirasçılara geçmektedir ve mirastaki haklarından feragat etmek isteyenlerin reddi miras yapmaları gerekmektedir. Mirasın reddi davasının; mirası bırakan kişinin yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılması gerekmektedir.

Mirasçıların sulh hakimine yazılı veya sözlü olarak bu haklarından feragat ettiklerini bildirebilme hakları bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 608. maddesine göre mirasın reddi davasının 3 ay içerisinde açılması gerekmektedir.

Reddi Miras Yapacak Olanlar Ölen Kişi Üzerinden Maaş Alabilirler Mi?

E-devlet miras sorgulama yaptıktan sonra listelenen haklardan vazgeçmek isteyen kişiler reddi miras yapabilmektedirler. Ancak bu o kişiler üzerinden almaya hak kazanacakları maaş haklarından da vazgeçmeleri gerektiği anlamına gelmemektedir. Çünkü maaş mirastan sayılmamaktadır.

Yorumlar

 1. Cengiz camci dedi ki:

  Hesabimdan para havale etmek