Haberler

Danıştay’dan Dikkat Çeken Karar! Raporu Geçersiz Sayılan Memur Ne Zaman Göreve Başlamalı

danistaydan dikkat ceken memur karari

Danıştay ilgili dairesi tarafından verilen bir karar dikkat çekti. Bir belediyede görev yapan davacının, müstafi sayılarak devlet memurluğu görevinin sona erdirilmesine ilişkin ilgili belediye başkanlığının işlemini hukuka uygun bulunduğu kararın onandığı aktarıldı. Söz konusu ilk derece mahkemesini hukuka uygun bulan Danıştay’ın kararı onamasının ardından detaylar da belli oldu.

Davacının bir yıl içinde tek hekimden 40 günden fazla rapor almasının tespit edilmesiyle başlayan yasal süreç kapsamında birçok çalışanı ilgilendiren Danıştay kararı gecikmedi. Usule aykırılık tebliğ edilince ertesi ilk iş günü göreve başlaması gerektiği aktarılmıştır.

YIL İÇİNDE 40 GÜNDEN FAZLA RAPOR ALINMIŞ!

Davacının bir yıl içinde tek hekimden 40 günden fazla rapor aldığının tespit edilmesinin ardından davacıya yönelik hastalık raporlarının yönetmelik ile tespit edilen usul ve esaslara uygun olmadığı yönünde bildirim yapıldı. İlgili tarihlerde usule uygun bildirildiği halde davacının yine belirli tarihler arasında 7 gün, 10 gün ve 4 gün süreyle tek hekimden rapor alarak görevine gelmediği görüldüğü aktarıldı.

Usule aykırılık tebliğ edilince ertesi ilk iş gününde göreve başlaması gerektiği ifade edildi. Usule aykırı olması sebebi ile söz konusu yönetmeliğin 7’inci maddesinde yer alan ve bildirimde sonraki ilk iş günü olan ilgili tarihte göreve gelmekle yükümlü olduğu halde göreve gelmediği sabit olduğu görüldü.

10 GÜNÜ GEÇEN SÜREDE MÜSTAFİ SAYILIR!

Davaya konu olan tarihler içinde görevini izinsiz ve özürsüz olarak terk ettiğinin kabulü gerektiği, ilgili tarihten itibaren terkin 10 gün kesintisiz olarak devam etmesi nedeniyle söz konusu tarihi itibariyle çekilme isteğinde bulunmuş sayılacağının altı çizildi. Danıştay 12. Daire tarafından verilen kararda davacının temyiz isteminin reddine, davasının özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi ve İdari Dava Dairesinin ilgili kararının onanmasına karar verildi. Bu kapsamda raporu geçersiz sayılan kişi için aykırılık tebliğ edilince ertesi ilk iş günü görevine gelmesi gerektiği belirtildi.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir