Sınavlar

2021 PYBS – İOKBS Puanı Hesaplama Nasıl Yapılır ?

2021 yılı PYBS – İOKBS puanı hesaplama işlemleri öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Esasında öğrenciler kadar aileleri de bu hesaplamaların nasıl gerçekleştirildiğini merak etmektedir. Bilindiği gibi PYBS – İOKBS sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmaktadır. Bu sınavlarda üç yanlış cevap, bir doğruyu götürdüğü için 2021 PYBS – İOKBS puanı hesaplama işlemlerinde de bu kurala dikkat edilmesi gerekmektedir. Hesaplamaların bu şekilde yapılması sonucu sınava giren adaylar arasından belirli bir puan barajının üstüne çıkan öğrenciler, MEB bursu kazanma imkanına sahip olabilmektedir.

2021 PYBS – İOKBS Bursluluk Sınavı Puan Hesaplama İşlemleri

2021 yılı PYBS – İOKBS bursluluk sınavı puan hesaplaması için dikkat edilmesi gereken pek çok nokta bulunmaktadır. Öncelikle farklı sınıf seviyelerinden bu sınava giriş yapıldığı unutulmamalıdır. Her öğrenci kendi seviyesindeki sınavlara göre puan sonuçlarını hesaplayabilmektedir. Bu hesaplamalar sırasında bazı kıstaslar göz önünde buldurulmalıdır. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021 yılı içinde de düzenleneceği açıklanan PYBS – İOKBS bursluluk sınavının sonucunda puan hesaplaması yapılırken dikkat edilmesi gereken faktörler şunlardan oluşmaktadır:

 • Sınava giren öğrencinin testlerde yaptığı doğru ve yanlış cevap oranları
 • Sınava giren toplam öğrenci sayısı
 • Öğrencinin okul notlarının durumu

Görüldüğü üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirli tarihlerde düzenlenen PYBS – İOKBS bursluluk sınavlarının hesaplamalarında temel alınan kıstaslar bunlardan oluşmaktadır. Bu konuda kapsamlı hesaplama tekniklerini öğrenebilmek için yazımızın devamındaki bilgilere göz atabilirsiniz.

2021 PYBS – İOKBS Puanı Nasıl Hesaplanır?

2021 yılı PYBS – İOKBS puanı hesaplaması sırasında, öğrencilerin sınavdan almış oldukları dört farklı ham puanları göz önünde bulundurulmaktadır. Böylelikle toplam sonuç çıkarılmaktadır. Ardından da testlerin ağırlıklı standart puanlarına göre toplama yapılmaktadır. Bu yüzden sınava giren öğrenci sayısı da hesaplamada önem taşımaktadır. Öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak standart sapmalar oluşturulur ve bu şekilde hesaplama yapılır. Öğrencilerin ham puanları hesaplanırken PYBS – İOKBS sınavına toplamda kaç öğrenci girdiği hesaplanır.

Öğrencilerin sınavdan almış oldukları puanların hesaplanmasında kullanılmakta olan ağırlık oranları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Türkçe ve edebiyat derslerinin ağırlık kat sayısı 3’tür.
 • Matematik dersinin ağırlık kat sayısı 3’tür.
 • Fen Bilimleri dersinin ağırlık kat sayısı 3’tür.
 • Sosyal Bilimler dersinin ağırlık kat sayısı 3’tür.

Görüldüğü üzere PYBS – İOKBS sınav puanı hesaplama işlemlerinde bu şekilde ağırlık kat sayıları dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla toplamda 12 adet ağılık kat sayısı hesaplanmaktadır.

2021 PYBS – İOKBS Bursluluk Sınavı Puan Hesaplama Detayları Nelerdir?

PYBS – İOKBS bursluluk sınavı detayları, bu sınava girmek isteyen öğrenciler kadar ailelerini de yakından ilgilendirmektedir. PYBS – İOKBS puanı hesaplanırken öğrencilerin sınavda sorulan 100 soru içinden kaç tanesini doğru yanıtladıklarına bakılmaktadır. Dolayısıyla PYBS – İOKBS puanı hesaplanırken dikkat edilen hususlar şunlardır:

 • Sınava giren öğrencilerin sınav sonuçları optik okuyucular sayesinde doğru ve yanlış sayıları belirlenmektedir.
 • PYBS – İOKBS için öğrencilerin doğru ve yanlış cevaplarına bakılmaktadır.
 • Sınavlarda 3 yanlış cevap bir doğru cevabı elemektedir. Daha sonra ham puanlar hesaplanmaktadır.
 • Öğrencilerin her biri için PYBS – İOKBS puan hesaplamasında dört farklı ham puan hesaplaması yapılır.
 • Ham puanlar sınava giren öğrenci sayısına bölünmektedir.
 • Bu işlemin ardından PYBS – İOKBS puan hesaplamasında kontrol amacıyla averaj puanlar hesaplanmaktadır.

Görüldüğü üzere başta karmaşık gibi gelen PYBS – İOKBS sınav sonucu puan hesaplama işlemleri esasında o kadar zor değildir. Bu hesaplamaları yapan hazır hesaplama motorları da bulunmaktadır. Bazı yazılımlar sayesinde öğrenciler PYBS – İOKBS sınavından aldıkları doğru yanıtlara göre oluşturulan ham puanlarını, PYBS – İOKBS puan hesaplama motoru üzerinde yer alan boşluklara girerek, sınav sonucunda dört farklı puan türündeki puanlarını hesaplayabilmektedir.

2021 PYBS – İOKBS Puan Hesaplama Formülü

2021 yılı PYBS – İOKBS puan hesaplama formülü, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenmiştir. Bu sınava giren öğrenciler sınav sonucunda ham puan hesaplaması yaparken bazı belirlenen formülleri kullanmalıdır. Bu formüle göre öğrencinin PYBS – İOKBS sınavında girdiği matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilimleri testlerinin ayrı ayrı değerlendirmesi yapılabilmektedir.

PYBS – İOKBS puan hesaplama formülünde kullanılan kriterle şunlardan oluşmaktadır:

 • Öğrencinin testlerdeki ham puanı
 • Öğrencinin bir testteki standart puanı
 • Öğrencinin bir testinin ham puan ortalaması
 • Öğrencinin bir testinin standart sapması
 • Bir testteki ağırlıklı standart puan
 • Bir testteki ağırlık kat sayısı

Bu hesaplamalar neticesinde PYBS – İOKBS sınavı sonuçlarında öğrenciler için çok büyük önem taşıyan puanın hesaplanması mümkün olabilmektedir. Bursluluk sınavı hesaplamalarında öğrencilerin sınav sonucuna göre burs almaya hak kazanıp kazanamadığını en kısa sürede öğrenmek isteyen öğrenci ve ailelerin kullanması gereken formüller ve hesaplamalar bu şekilde gösterilmektedir.

2021 PYBS – İOKBS Bursluluk Sınavı Nedir?

PYBS – İOKBS bursluluk sınavı, eski adıyla devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavı olarak bilinmektedir. Yeni adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı olarak değiştirilen bu sınav sayesinde maddi durumu yeterli seviyede olmayan ve eğitiminde başarılı olan öğrencilere eğitim hayatları boyunca maddi destek sunulmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her sene belirli tarihlerde düzenlenen PYBS – İOKBS sınavının sonucuna göre başarılı olan öğrencilere, her ay yatacak bir ücret hakkı verilmektedir. Bu sınavda öğrenciler sahip oldukları özelliklere göre farklı gruplara dahil edilmektedir.

PYBS – İOKBS sınavında değerlendirmeye alınan öğrenci grupları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Öğretmen çocuğu grubu (%5’lik kontenjan)
 • Özel korumaya muhtaç çocuklar grubu (%5’lik kontenjan)
 • Bulunduğu yerde okul olmayan çocuklar grubu(%5’lik kontenjan)
 • Diğer kontenjandan girecek çocuklar grubu (%5’lik kontenjan)

Bu şekilde 4 farklı kısma ayrılan PYBS – İOKBS sınavında öğrencilerin başarı sıralaması esas alınmaktadır. Öğrenciler ve veliler bu sınava eski adı olan PYBS kısaltmasıyla tanımlarken yeni adı İOKBS olarak belirlenmiştir. PYBS – İOKBS sınavına girenlerin sonuçlarını internet ortamında öğrenmeden önce yine internette bulunan bazı hesaplama robotlarını kullanarak puan hesaplaması yapması mümkün olmaktadır.

2021 PYBS – İOKBS Bursluluk Sınavında Kaç Soru Vardır?

2021 yılı PYBS – İOKBS bursluluk sınavı soru sayısı da bu sınava girecek olan küçük yaştaki öğrenciler tarafından araştırılmaktadır. Her sene Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirli tarihlerde düzenlenen PYBS – İOKBS sınavlarının tümünde 4 temel derslerden sorular sorulmaktadır. MEB tarafından hazırlanan ve uygulanan bursluluk sınavında tüm öğrencilerin çözmesi gereken sınav soruları şu derslerden oluşmaktadır:

 • Türkçe – Türk Edebiyatı / Dil ve Anlatım
 • Matematik
 • Fen Bilimleri
 • Sosyal Bilgiler / Sosyal Bilimler

Burs kazanmak isteyen öğrenciler için çok önemli olan bu sınavda her ders için öğrencilere kendi seviyesine göre 25’er soru sorulmaktadır. Dolayısıyla PYBS – İOKBS sınavında 4 ders üzerinden 25’er sorudan, toplamda 100 soru sorulmaktadır. Öğrenciler bu soruları yanıtlayarak alacakları başarılı sonuçlar sayesinde rakiplerinden sıyrılarak bursluluk hakkı kazanma imkanına sahip olabilmektedir.

2021 PYBS – İOKBS Bursluluk Sınavına Hangi Sınıflar Girebilir?

2021 yılı PYBS – İOKBS bursluluk sınavına giren sınıflar da MEB tarafından belirlenmektedir. Öğrenciler sınav başvurularının açılmaya başlandığı tarihlerde kendi sınıflarındaki sınava girebilmek için kayıt başvurusunda bulunmalıdır. PYBS – İOKBS kapsamında devletten burs almak isteyen öğrencilerin şu sınıflarda öğretim hayatlarına devam ediyor olması gerekmektedir:

 • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf öğrencileri
 • Lise hazırlık sınıfı öğrencileri

Bu seviyelerdeki öğrencilerin sınav başvuru zamanlarında ihtiyaçları olan gerekli bilgileri eğitim aldıkları okul idaresinden alabilmektedir. Bu sınıflar MEB tarafından düzenlenen PYBS – İOKBS sınavına girmeye hak kazanmaktadır. 2021 yılı bursluluk sınavı başvuruları henüz açıklanmamıştır. Ancak MEB, bu sınavın başvuru sürecini her yıl mart ayında başlatmasıyla bilinmektedir. Dolayısıyla 2021 yılı mart ayına gelindiğinde MEB tarafından PYBS – İOKBS sınavı başvuruları ilan edilecektir. Öğrenciler bu ilanları okul idaresinden bilgi alarak da takip edebilmektedir. Bunun dışında PYBS – İOKBS sınavına girmek isteyen öğrencilere e-okul sistemi üzerinden de başvuru yapma hakkı tanınmaktadır.

2021 PYBS – İOKBS Bursluluk Sınavı Başvuruları Nasıl Yapılır?

2021 yılı PYBS – İOKBS bursluluk sınavına başvuru yapmak isteyen öğrenciler, okul idareleri ile iletişimde olmalıdır. Bursluluk sınavına mart ayı gibi başvuru zamanı geldiğinde okulda duyuru yapılmaktadır. PYBS – İOKBS bursluluk sınavı kılavuzda belirtilen başvuru formundaki bilgileri ve öğrencilerden talep edilen belgeleri, okul idaresine zamanında teslim eden öğrencilerin PYBS – İOKBS sınav başvuruları gerekli tarihlerde yapılmaktadır. PYBS – İOKBS sınavı için öğrencilere verilecek giriş belgeleri de başvuru onaylarının alınmasından sonra okul idaresi tarafından dağıtılmaktadır.

PYBS – İOKBS bursluluk sınavı bilindiği üzere ekonomik geliri belirli bir bütçenin altında olan öğrencilerin girebileceği bir sınavdır. Bu durumda olan öğrencilerden bazı belgeler talep edilebilmektedir. Başvuru sırasında bu belgelerin tam ve eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir. Başvurusu tamamlandıktan sonra PYBS – İOKBS sınavından aldığı puana göre başarılı olan öğrencilere devlet tarafından burs verilmektedir.

2021 PYBS – İOKBS Bursluluk Sınavı Sonuçları Nasıl Hesaplanıyor?

2021 PYBS – İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının hesaplanması, sınavı düzenleyen ve uygulayan Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) belirlemiş olduğu formüle göre değişiklik göstermektedir. Öğrenciler PYBS – İOKBS sınavından almış oldukları ham puanları değerlendirmeye alarak devletten burs almaya hak kazanıp kazanamadıklarını tespit edebilmektedir. PYBS – İOKBS bursluluk sınavında toplamda öğrencilere 100 adet soru sorulmaktadır. Dört farklı ders içeriğinden hazırlanan bu soruların çözülmesi için öğrencilere verilen süre ise 120 dakikadır. Öğrencilerin sınavda yanıtladığı sorular içinden üç yanlışları bir doğru cevabı elemektedir. PYBS – İOKBS puanları hesaplanırken 3 yanlışın 1 doğruyu götürmesi kıstasına da mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir.

2021 PYBS – İOKBS Bursluluk Sınavı Burs Ücreti Ne Kadardır?

2021 PYBS – İOKBS bursluluk sınavı burs ücreti her yıl değişiklik gösterebilmektedir. Geçmiş yıllarda PYBS – İOKBS bursluluk sınavı ücreti 260 TL olarak hak sahibi öğrencilere verilmektedir. Bursluluk sınavı ücretinde zaman zaman gecikmeler yaşandığı görülse bile genellikle eylül ve ekim aylarında ilk burs sınavı ücretini teslim almak mümkündür. Bu ücret her ay düzenli olarak öğrenciler için belirlenen banka hesabına yatırılmaktadır.

PYBS – İOKBS sınavı bazı durumlarda geçersiz sayılabilmektedir. Öğrencilerin PYBS – İOKBS sınavı başvurusu veya sonucu geçersiz sayılırsa, bir sonraki yıl tekrardan sınava girmesine izin verilmemektedir. Müracaat şartlarını taşımadığı halde sınava girip yüksek puan alan öğrencilerin sınav sonuçları geçersiz sayılmaktadır. Ayrıca bu durumda olan öğrencilerin 2021 yılı PYBS – İOKBS puanı hesaplama işlemlerine de dahil edilmediği ve hesaplama kümesinden çıkarıldıkları bilinmektedir. Bu öğrenciler sınava giren öğrenci sayısından da çıkarılmaktadır.

Bursluluk Sınavı Neden Geçersiz Sayılır?

Bursluluk sınavı bazı durumlarda geçersiz sayılmaktadır. Öğrencinin sınavının geçersiz sayılması durumunda, seneye sınava girmesi mümkün olmaz. Şayet öğrenci başvuru şartlarını karşılamamasına rağmen sınava girmişse ancak yüksek puan almışsa, bu durumda da sınavı geçersiz sayılır. Sınavın geçersiz olacağı durumlar:

 • Öğrencinin başvuru sonuçlarını karşılamaması,
 • Sınav kağıtlarının güvenlik poşetinden çıkmaması ya da zarar görmesi,
 • Geçerli kimlik belgesi olmaması,
 • Öğrenci yerine farklı birinin sınava girmesi durumunda sınav geçersiz sayılır.
Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir