• Bursluluk Sınavı Puan Hesaplama

  Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PBYS), her yıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yılda bir kez yapılan ve yıllık kişi başı geliri belli bir miktarın altında olan ilköğretim ve lise öğrencilerine 18 yaşına kadar eğitim hayatlarında maddi destek olmak amacıyla düzenlenmiş bir uygulamadır. Dolayısıyla maddi durumu iyi olan öğrenciler başvuru koşullarını karşılamadığı için bu sınava girememektedir. Öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir. Buna ek olarak disiplin cezası almamış olmak da önemlidir. Bir diğer ve en gerekli koşul ise Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Biz de bu yazımızda bursluluk sınavı puan hesaplama hakkında bilgiler vereceğiz.


  Bu uygulama ile ülkemizde birçok öğrenciye sosyal yardım sağlanmıştır.  Her yıl tekrarlanması ile de önceki yıllarda başarı elde edememiş öğrencilere yeniden deneme şansı verilmektedir.

  Burs ödemeleri her üç ayda bir yapılmaktadır. Öğrencinin ihtiyacına göre burs veya yatılılık olarak şekillenmektedir.

  Bursluluk Sınavı Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

  Bursluluk Sınavı puan hesaplamanın ilk aşamasında Her adayın cevap kağıdı, optik okuyucu tarafından okutulur ve böylece her ders için sorulan sorulardan kaç doğrunuz ve kaç yanlışınız olduğu belirlenir.

  Bursluluk Sınavı puan hesaplamada her bölüm için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puanınız hesaplanır. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

  Sponsorlu Bağlantılar


  Bursluluk Sınavı puan hesaplamada sınava giren tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her dersin testi için ortalama bulunur. Ham puanlar, testlerin ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı verileri kullanılarak her dersin testi için standart sapma hesaplanır.

  Bursluluk Sınavı puan hesaplamada öğrencilerin her bir test için standart puanı, o teste ait standart sapma ve ortalama kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalaması 50’ye, standart sapmasını ise 10’a getiren bir işlem sonunda elde edilir.

  Bursluluk Sınavı puan hesaplamasında her dersin testi için hesaplanan standart puanlar her dersin sahip olduğu belli ağırlıklı katsayılarla çarpılır ve sonuçlar toplanarak öğrencilerin testte elde ettiği toplam ağırlıklı standart puanları hesaplanır. Eğer ki soru iptali durumu olursa iptal edilen soru sınava giren tüm öğrenciler tarafından doğru yanıtlanmış kabul edilerek değerlendirilir.

  Bursluluk Sınavı puan hesaplamasında ağırlıklı katsayılar 8’inci sınıf öğrencileri için Türkçe (4), Matematik (4), Fen Bilimleri (4), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (2), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (2), Yabancı Dil (2) olarak belirlenmiştir. Bu altı ders için ağırlıklı katsayılar toplamı 18’dir. Verilen katsayılar doğrultusunda hesaplanan tavan puan (alınabilecek en yüksek puan) 700 olarak belirlenmiştir.

  Ağırlıklı katsayılar 5,6,7,9,10,11 inci sınıf öğrencileri için Türkçe / Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım(3,5), Matematik(3,5), Fen Bilimleri(2,5), Sosyal Bilgiler / Sosyal Bilimler(2,5) olmak üzere bu dört ders için ağırlıklı katsayılar toplamı 12’dir. Bursluluk Sınavı puan hesaplaması bu şekilde yapılmaktadır.


  TASP: Toplam Ağırlıklı Standart Puan

  ASP Türkçe: Türkçe/Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatın Ağırlıklı Standart Puanı

  ASP Matematik: Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı

  ASP Fen: Fen ve Teknoloji/ Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı

  ASP Sosyal: Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı

  Yukarıda açıklanan ve tabloda gösterilen hesaplama yoluyla toplam ağırlıklı standart puanlar taban puan olmak üzere 100, tavan puan olmak üzere ise 500 baz alınarak bir puan dağılımına çevrilir. Bu çevrim sonucunda ise öğrencinin PYBS puanı hesaplanmış olur.


  TASP: Toplam Ağırlıklı Standart Puan

  En Küçük TASP: Sınava giren öğrenciler arasındaki en küçük ağırlıklı standart puan

  En Büyük TASP: Sınava giren öğrenciler arasındaki en büyük ağırlıklı standart puan

  8’inci sınıf öğrencileri bursluluk sınavı için ayrı bir başvuru yapmaya ihtiyaç duymayacaklardır. TEOG sınavlarının ortalaması aynı zamanda PBYS puanları da olacaktır. Puan hesaplamaları 5,6,7,9,10 ve 11’inci sınıflardan farklı olarak her ders testi için, ağırlıklı katsayılar biraz daha yüksek alınır. Bursluluk Sınavı puan hesaplaması bu şekilde olmaktadır.  tıkla sorunu sor

  Bursluluk Sınavı Puan Hesaplama İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  Henüz yorum yapılmamış.

  Sorunuzu Yazın