Memur Haberleri

Aday Memurlara Hangi Eğitimler Verilir?

aday memur

Yeni memurluğa atanan memurlar, aday memurluk sürecinde çeşitli eğitimlere tabii tutulurlar. Bu eğitimlerde başarılı olan memurlar asil memurluğa geçiş yaparlar ve bundan sonra kademe ilerlemeleri olmaya başlar. Aday memurluk süreci içerisindeyken memurlar, askerlik vazifeleri yapmamışlarsa yapabilirler fakat geri döndüklerinde aday memurluk süreçleri eskiden kaldığı yerden devam eder. Aday memurluk sürecindeki eğitimler memurlar için önemlidir. Bu yazımızda da aday memurlara hangi eğitimlerin verildiğini açıklayacağız.

Kanunda belirtilene göre memurluğa ilk atanmış kişiler başta belli bir süreyle aday memur olarak kabul edilirler. Kişiler memurluğa atandıkları an aday memurluk süreçleri başlar ve bu süreç içerisinde de çeşitli eğitimler alarak memurluk hakkında bilgi sahibi olurlar.

Aday memurluk sürecinde aday memurlar hazırlayıcı ve temel eğitime tabii tutulmaktadır. İlk olarak bütün memurların ortak özelliklerini inceleyen temel bir eğitime alınırlar ve bu eğitimi başarılı bitirmeleri gerekmektedir. Bu eğitimden sonra, sınıfları ve atandıkları memurlukla alakalı hazırlayıcı bir eğitime ve bu konudaki bir staja tabii tutulurlar. Bu eğitimlerdeki başarıları devlet memurluğuna tam olarak atılmalarına ve asil memurluğa geçişlerinde etkenlik göstermektedir. Bu eğitimlerde başarılı olanlar daha sonra asil memurluğa geçerler.

Aday memurluk süresinin uzunluğu bir yıldan az ve iki yıldan fazla olamaz ve bu süreç içerisinde aday memurların nakil durumları söz konusu değildir. Aday memurluk sürecindeki eğitimlerde başarısız olunursa ya da kişi olumsuz davranışları nedeniyle amiri tarafından istek yapılırsa aday memurluk süreçleri sona erdirilir.

Bahsettiğimiz gibi aday memurlara bu süreçte birçok eğitim verilmektedir. Aday memurlar, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj olmak üzere üç ana eğitime tabii tutulurlar. Bu eğitimlerin de belirli süreleri vardır. Aday memurluk sürecinde verilen eğitimlerin süreleri şöyledir:

 • Temel Eğitim: Aday memurluk sürecindeki temel eğitim en az 10 ay en çok ise 2 ay olmaktadır.
 • Hazırlayıcı Eğitim: Aday memurlara verilen hazırlayıcı eğitim bir aydan az ya da 3 aydan çok olmamaktadır.
 • Staj: Aday memurlara yaptırılan staj 2 aydan az olmamalıdır ve ayrıca aday memurluk süreci içerisinde bu staj tamamlanmalıdır.

Aday Memurluk Sürecindeki Eğitim Konuları

Söz konusu olan yönetmelikte aday memurlara verilen eğitimlerin ana konuları belirlenmiştir. Bu konuları şöyle sıralayabiliriz:

Temel Eğitim Konuları

 1. Atatürk ilkeleri
 2. TC Anayasası
  Genel Esaslar
  Temel Hak ve Ödevler
  Cumhuriyetin Temel Organları
  Yürütme
 3. Genel olarak Devlet teşkilatı
 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
  Ödev ve sorumluluklar
  Genel Haklar
  Yasalar
  Sicil ve disiplin işleri
  Sosyal ve Mali Haklar
  Amir – Memur ilişkileri
  Müracaat ve şikayetler
  Kılık kıyafet
  Yer değiştirme
  Beşeri ilişkiler
 5. Yazışma – Dosyalama usulleri
 6. Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirler
 7. Halkla ilişkiler
 8. Gizlilik ve gizliliğin önemi
 9. İnkılap tarihi
 10. Milli Güvenlik Bilgileri
 11. Haberleşme
 12. Türkçe Dil Bilgisi Kuralları
 13. İnsan Hakları.

Hazırlayıcı Eğitim Konuları

Hazırlayıcı eğitimde aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınmaktadır. Hazırlayıcı Eğitim konuları şunlardır:

 • Kurum ve kuruluşun;
  Tanıtılması
  Görevleri
  Teşkilatı
  İlgili mevzuatı
  Diğer kurumlarla ilişkileri
 • Aday memurun görevi ile ilgili hususlar
 • Kurum veya kuruluşun uygun göreceği diğer konular

Staj Dönemi Konuları

Aday memurluk süreci içerisindeki Staj dönemi konuları o adayın memurluk yaptığı kurum veya kuruluşlar tarafından belirlenmektedir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir