ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Askerlerin Kademe İlerlemesi Nasıldır?

Askerlerin Kademe İlerlemesi Nasıldır?

Askerlik görevi, ülkemizi korumak, kollamak, harp sanatını öğrenmek ya da yapmak için gerekli olan bir hizmettir. Askerlik görevini asker yerine getirir. Asker, askerlik yapan erbaş ya da erlere, özel kanunlarla Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup olan ve resmi kıyafet taşıyan kişilere denmektedir. Tarihimizde, geçmiş yıllara gidildiğinde askerliğin yeri oldukça önemlidir. ‘Her Türk asker doğar.’ cümlesinden de anlaşılacağı gibi askerlik vazifesi her Türk bireyi için çok önemlidir.

Askerlik hizmeti, ülkemizde 20 yaşına giren her genç için zorunlu olan bir görevdir. Bu görev eğitimin devam etmesi gibi gerekli durumlar olduğunda ileri ki bir yaşa ertelenebilir. Zorunlu askerliğin yanında bir de bedelli askerlik bulunmaktadır. Bedelli askerlikte, kişi belirli bir ücret karşılığında askerlik görevinden muaf tutulur ve askere gitmesine gerek kalmaz. Ama ne olursa olsun zorunlu askerlik durumu kişinin belli bir dönemdeki çalışma hayatına denk gelmektedir. Böylece memurların çalışma sürelerini değiştirmektedir. Askerlikte kademe ilerlemesinin nasıl olduğunu aşağıdaki kısımda okuyabilirsiniz.

Memurların Askere Gitmesinde Kademe İlerlemesi

Devlet memuru iken askere giden erkeklerde, askerde oldukları dönemde görev yerleri aynı kalıyor ve askerde bulundukları dönemler, askere giden kişi aylıksız izinli sayılıyor. Terhis olduktan sonra devlet memurluğu görevine dönmek isteyen bu memurlar, terhisten itibaren 30 gün içerisinde ilgili kurumlara başvurmalıdırlar. Bu 30 gün içerisinde kurumlar ilgili kişileri işi başlatmak zorundadır. Kişi, eğer askere gittiğini kurumuna bildirmezse ve döndüğünde tekrar aynı yerde memur olarak çalışmak isterse de; o kişinin buna hakkı bulunuyor. Devlet memurlarının askerlikte geçen süreleri, askerliğe ayrıldıkları sıradaki derecede kademe ilerlemesi olarak değerlendirilmesi gerekir.

Memur Olmadan Askere Gidenlerde Kademe İlerlemesi

Kişilerin askerlik sürelerinin memuriyetine etkisinde askere memuriyetten önce ya da sonra gitmesi önemli değildir. 657 sayılı kanunda askerlik görevini icra ettikten sonra memurluğa atanan kişilerin askerlikte geçen sürelerinin kademe ilerlemesinde dikkate alınacağı belirtiliyor. Askerlik görevlerini yaptıktan sonra devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabii tutuluyor ve askerlikte geçen süreleri gerekli incelemelerden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ya da sınav-seçmeye tabii tutulmak şartlarıyla derece yükseltilmesinde değerlendirmeye alınıyor.

Memuriyetten ayrıldıktan sonra askerlik görevini yapanların kademe ilerlemesinde de bu durumlar geçerli oluyor. Bu kişiler askerlikten sonra tekrar memuriyete girerlerse; askerlikte geçirdikleri süreler kazanılmış aylık ve kademe derecelerinin belirlenmesinde rol oynar. Askerlik durumunun kademe ilerlemesi böyledir.

Askerliğin Memurun Yıllık İznine Etkisi

Memuriyetten önce askere gidenlerde ya da memuriyetten ayrılarak askerlik görevini yaptıktan sonra memuriyete tekrar dönenlerde, askerlikte geçirdikleri süreler yıllık izin sürelerinin hesabına katılır. Memuriyetteyken yapılan askerlikte ise, bu süreler aylıksız izin olarak sayılır ve değerlendirilir. Bunun hesaplanması için memurun askerlik borçlanması yapmış olmasına gerek yoktur.

Askerlik Süresinin Emekliliğe Etkisi

Kişi, memuriyete girmeden önce askerliğini yapmışsa ya da memur iken askerliğin yaparsa, askerde geçirdiği bu süreler emeklilik hesabında değerlendirilmez. Eğer emeklilik günlerine etki yapması isteniyorsa, askere gidilen süreleri memur asker borçlanması adı altında borçlanması gerekmektedir.

Memurlukta, çalışılan her yıl için devlet memuruna 1 kademe olarak etki eder, her 3 yıl içinse bir derece verilmektedir. Bu maddeye bakılarak askerlikte geçen sürenin ve önceki kademedeki sürelerin toplamı 3 yıl olduğunda memura ve öğretmene 1 derece eklenir. Bu derece eklenmesinde bir sorunla karşılaşılırsa kişi kurumuna dilekçe vererek bunu halledebilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.