emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2021 Devlet Teşvikleri ve Yardımları Neler, Kimler Alabilir

2021 Devlet Teşvikleri ve Yardımları Neler, Kimler Alabilir

2021 devlet teşvikleri ve yardımları; maddi zorluk veya mağduriyet yaşanmaması için yapılan ödemelerdir. Devlet teşvikleri ve yardımları içerisinden bazıları aylık olarak verilirken bazıları tek seferlik olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bireyler, gerekli şartları sağlamaları ve istenen evrakları ilgili kurumlara iletmeleri durumunda bu teşvik ve yardımlardan yararlanabilmektedirler.

Devlet Teşvikleri ve Yardımları Nelerdir?

Devlet hibe ve yardım ödemelerinden başlıca olanlar aşağıda verilmiştir:

 • Çeyiz yardımı
 • Maddi zorluk yaşayanlara ihtiyaçlarını karşılamaları için nakdi yardım
 • Engelli yardımı
 • Evde bakım parası
 • Yaşlılık maaşı
 • Hak ediş parası
 • Cenaze yardımı
 • Doğum parası, süt parası
 • Rapor parası
 • Barınma desteği
 • Pandemi destek ödemesi
 • Kırsal kalkınma hibeleri
 • Hayvancılık yatırımlarına devlet hibesi
 • Teknoloji odaklı yatırım hibeleri

Devlet Teşvikleri ve Yardımlarından Olan Çeyiz Yardımı Nedir?

Çeyiz yardımı; yetim kız çocuklarının yararlanabileceği bir yardımdır. Annesi ya da babası SGK’ya bağlı bir kurumda çalışırken vefat eden kızlar, evlenmek istediklerinde çeyiz yardımı alabilmektedirler.

Yetim aylığı alan kızlara SGK tarafından bir kereliğine ödenen bir tutardır. Geri ödeme talep edilmemektedir. Ödenecek olan çeyiz yardımı hesaplanırken 2 yıllık yetim maaşının toplamı olarak hesaplanmaktadır. E-devlet sistemi üzerinden çeyiz yardımı sorgulaması yapılabilmektedir.

Çeyiz yardımı alacak olanların sağlamaları gereken şartlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Annesi ya da babası vefat ettikten sonra yetim aylığı almaya başlamış olması gerekmektedir.
 • Çeyiz yardımı başvurusu için gerekli evrakları eksiksiz bir şekilde tamamlamalıdır.
 • Resmi nikah kıyıldıktan sonra çeyiz yardımı için başvuruda bulunulmalıdır. Resmi nikahı olmayan kadınların başvuruları dikkate alınmamaktadır.
 • SGK kapsamında çalışmaya başlayan kadınların yetim aylıkları kesileceği için çeyiz yardımı için başvuru yapabilme hakları da bulunmamaktadır.
 • Yetim aylığı alan erkeklerin çeyiz yardımı için başvuruda bulunma hakları bulunmamaktadır.
 • Çeyiz yardımı başvurusu yapılması için herhangi bir yaş kısıtlaması konulmamıştır. Gerekli şartları sağlayan herkes kaç yaşında olursa olsun çeyiz yardımı alabilmektedir.

Maddi Zorluk Yaşayanlara Devlet Tarafından Ne Kadar Ödeme Yapılmaktadır?

Maddi zorluk içinde olanlara devletin yaptığı yardım tutarı; 277 TL ile 1.460 TL arası değişiklik göstermektedir. 2021 yılının başlaması ile beraber maddi açıdan zorluk yaşayan ve yardıma muhtaç olan herkese başvuru yapmaları durumunda ödenecek olan yardım tutarıdır.

Özellikle koronavirüs salgınının etkileri dolayısı ile zor günler yaşayanların erzak, gıda, kira, yakacak ve diğer ihtiyaçları için yapılan nakdi bir yardımdır.

Muhtaç Engelli Bireylere Ödenen Yardım Tutarı Nedir?

Muhtaç engellilere yapılan yardım, 818 TL’dir. Engel oranının %40 ve üzerinde olduğunu belgeleyebilen ve aynı zamanda maddi açıdan zorluk yaşayan engelli bireylere Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir destektir.

Engelli bireyin SGK güvencesinin olmaması şartı aranmaktadır. İhtiyaçlarını giderebilmesi için bu tutar ödenmektedir. Ayrıca sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanabilmektedir.

Evde Bakım Parası Kimlere Verilmektedir?

Evde bakım parasını alabilecek kişiler; evde bakılan yaşlı veya engelli bireylerdir. Her ay düzenli olarak maaş gibi ödenmektedir. Tutarı 2.825,90 TL’dir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verdiği bir maaştır.

E-devlet sisteminden Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama başlığı altından evde bakım parası ile ilgili sorgulamalar yapılabilmektedir. Ayrıca cep telefonlarının mesaj kısmına BAKIYE yazıp 4747’ye mesaj göndererek de evde bakım maaşının sorgulaması yapılabilmektedir.

Evde bakım parası alabilmek için sağlanması gereken koşullar ise şöyledir:

 • Aynı hane içerisinde yaşanan kişilerin gelirleri baz alındığında, kişi başına düşen gelirin dönemin asgari ücretinin üçte ikisinden fazla olmaması gerekmektedir. 2021 senesinde kişi başı düşen gelirin 1.704,67 TL’den fazla olmaması gerekmektedir.
 • Hastanın yemek yeme, tuvalet ve banyo gibi günlük ihtiyaçlarını kendisinin yerine getiremiyor olması gerekmektedir. Her engelli birey bakıma muhtaç olmadığı için evde bakım parasının alınabilmesi için öz bakım ihtiyaçlarını gideremeyen, evini kendisi idare edemeyen bir hastanın olması gerekmektedir.
 • Sağlık kurulu raporunda hastanın ağır engelli olduğuna dair alanın işaretlenmiş olması istenmektedir. 20 Şubat 2019 tarihi ile beraber bu alan yetişkinlerde tam bağımlı, çocuklarda ise özel veya çok özel koşul olarak güncellenmiştir.

Yaşlılık Maaşı Nedir?

Yaşlılık aylığı; 65 yaşını doldurmuş olup SGK’ya bağlı olmayan vatandaşların alabilecekleri maaştır. İstenen belgeler ile beraber bulunulan yerdeki valiliklere giderek başvuru yapıldığında, yaşlılık aylığı alınabilmektedir. Bu aylığın tutarı ise, 700 TL olarak belirlenmiştir.

Yaşlılık maaşı alabilecek olanlar şunlardır:

 • 65 yaşını doldurmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmektedir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında bir sosyal güvencesi olanlar yaşlılık aylığı alamamaktadır.
 • Dul ve yetim maaşı, nafaka, yardım ödemesi gibi düzenli bir gelirinin olmaması gerekmektedir.
 • Kısa veya uzun sigorta kollarına dair prim ödemesi yapılmamış bir kişi olması gerekmektedir.
 • Yaşlılık maaşı alacak olan kişinin aktif olarak bir işte çalışmıyor olması gerekmektedir.
 • Hanesinde kişi başına düşen aylık gelirin dönemin asgari ücretinin üçte birinden az olması istenmektedir.

Sigortası Olup Emekliliğine Az Kalmış Olanlara Yapılan Yardım Nedir?

Emekli olmayan sigortalılar, emekliliklerine çok az kalmışken işverenleri tarafından işten çıkartılır ya da bir yerde sigortalı olarak 4-5 sene çalışır ise; SGK tarafından hak ediş parası alabilme hakları bulunmaktadır. Devlet teşvikleri ve yardımları kapsamında bu paranın alınabilmesi için sigortalının aynı işverene bağlı olarak en az 1 sene çalışmış olması gerekmektedir.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

Cenaze Yardımı Ne Kadar Yapılmaktadır?

Cenaze yardımı tutarı, 801 TL’dir. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında olup vefat eden sigortalılar için ise emekli maaşından az olmamak kaydı ile 2.775,16 TL cenaze yardımı ödenmektedir. SGK tarafından ödenen bir yardımdır.

Vefat etmeden önce en az 360 gün primi yatmış olan bir sigortalı öldükten sonra birinci dereceden yakınlarına verilen bir yardımdır. İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu vefat eden veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük ya da yaşlılık aylığı alırken ölen vatandaşların yakınlarının cenaze yardımı alma hakları bulunmaktadır. Sigortalının ölüm tarihinde sigortalı olma zorunluluğu yoktur. 360 prim günü şartını tamamlaması yeterlidir.

Cenaze yardımının alınabilmesi için birinci dereceden yakınlarının başvuru yapmış olması gerekmektedir. Cenaze yardımını vefat eden kişinin eşi ve çocukları alabilmektedir. Eğer eşi ve çocukları yok ise annesine, babasına ve kardeşlerine cenaze yardımı talep edebilme hakkı doğmaktadır.

Cenaze eğer vefat eden kişinin birinci dereceden yakınları dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler tarafından kaldırılmış ise; cenazeyi kaldırdıklarını belgelemeleri durumunda, masraflar bu kişilere ödenmektedir. Zaman aşımı süresi ise 5 yıldır.

Doğum İzni Yardımının Detayları Nelerdir?

Doğum izni yardımı; hamile kadınların doğumdan önce ve sonra olmak üzere toplamda çıktıkları 16 haftalık izin süresinde alacakları maaşı devletin ödemesidir. 4 aylık sürede alınacak olan maaşların tamamı devlet tarafından ödenmektedir ve en az 6.000 TL maaş ödemesi yapılmaktadır.

Doğum iznine ayrılan kadınlara günlük en düşük 38.15 TL ve en yüksek 286.20 TL ödeme yapılmaktadır. Doğum izni için alınan maaş ödemeleri ise Ziraat Bankası’ndan alınabilmektedir.

Rapor Parası Kimlere Verilmektedir?

Rapor parası ödenen kişiler, rapor alıp çalışmadıkları süre için mağduriyet yaşamamaları adına kendilerine bu sürenin ücreti ödenen kişilerdir. Rapor parası ödemesini SGK yapmaktadır.

Raporlu olunan süredeki işçinin günlük kazancı işveren tarafından değil, SGK tarafından ödenmektedir. Rapor parası alınabilmesi için SGK’ya başvuruda bulunulmuş olması gerekmektedir.

Rapor parası alma koşulları aşağıda belirtilmiştir:

 • Hastalık, meslek hastalığı, iş kazası veya hamilelik gibi sebeplerden dolayı iş göremez hale gelenlerin talep edebilecekleri bir yardımdır.
 • Sağlık raporunun yetkili sağlık kurumlarının yetki verilmiş hekimlerinden alınması gerekmektedir.
 • Hizmet akdine bağlı olmadan kendi hesabına bağımsız olarak çalışanların ve muhtarların da rapor parası alabilme hakları bulunmaktadır. Ancak prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görecek olmaları gerekmektedir.
 • Hizmet akdine bağlı olanların rapor parası almak istedikleri dönemden önceki 1 sene içerisinde 90 günlük sigorta prim ödemelerinin yapılmış olması gerekmektedir.
 • Tarımsal faaliyette bulunan, gelir vergisinden muaf olan esnaf ve sanatkarların hamilelik sebebi ile rapor parası alabilmeleri için doğum öncesindeki 1 yıl içerisinde 90 gün sigorta primlerinin ödenmiş olması istenmektedir.

Barınma Desteği Kampanyası Nedir?

Barınma desteği; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verdiği bir destektir. Muhtaç ailelere 10.000 TL ile 25.000 TL aralığında verilecek olan bu destekten yararlanmak isteyenlerin başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuruların onaylanması ile beraber başvuru sahiplerine destek ödemeleri yapılmaktadır.

Dar gelirli ailelerin alabileceği bir destektir. Oturulmayacak derecede bakımsız, eski ve elverişsiz şartlara sahip olan binalarda oturan vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımını yapmaları için verilen bir yardımdır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ödeme yapılmaktadır. Tek seferlik yapılan barınma yardımını bulunulan ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı şubesine giderek alabilmek mümkündür.

Başvurunun onaylanması için başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması ve aynı hane içerisinde yaşadığı bireylerin gelirlerinin dönemin net asgari ücretinin üçte birinden fazla olmaması gerekmektedir.

Pandemi Destek Başvurusu Nasıl Yapılır?

Pandemi destek ödemesi, 1.100 TL’dir. Koronavirüs salgınının ortaya çıkması ile beraber, vatandaşların salgının sosyo-ekonomik yükünü üstlerinden alabilmek için devletin yaptığı bir yardımdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1.100 TL’lik ödemenin ilk iki fazı tamamlanmıştır ve 2021 yılı ile beraber üçüncü fazına geçiş yapılmıştır.

Başvuru yapacak olanların Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu doldurmaları ve e-devlet üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Sadece bir aylık ödenecek olan bir yardımdır. Sonuçlar da e-devlet sisteminden sorgulanabilmektedir.

Başvurular T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre aşağıdaki gibi yapılmalıdır:

 • T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar, pazartesi günü başvuru yapabilmektedirler.
 • T.C. kimlik numarası 2 ile bitenler salı günü başvuru yapmalıdırlar.
 • Çarşamba günleri, T.C. kimlik numarası 4 ile bitenlerin başvuru günüdür.
 • Perşembe günleri, T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 olanlar için ayrılmıştır.
 • T.C. kimlik numarasının sonu 8 olanlar, cuma günü pandemi destek başvurusu yapabilmektedirler.
 • Cumartesi ve pazar günleri, sınırlandırma olmadan pandemi desteği için başvuruda bulunulabilmektedir.

Pandemi Destek Başvurusunun Kabul Edilmesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Pandemi destek başvurusu için koşullar aşağıda verilmiştir:

 • Pandemi destek başvurusunun değerlendirmesi kişi değil hane bazlı yapıldığı için aynı haneden birden fazla kişi başvuru yapsa da sadece bir tanesinin başvurusu değerlendirmeye alınmakta ve kabul görmektedir.
 • Başvuru süreci bütünü ile e-devlet sistemi üzerinden yönetilmektedir ve T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başvurular yapılmalıdır.
 • Programın birinci ve ikinci fazında 1.000 TL desteği almış olanların üçüncü fazda tekrar başvuru yaparak bu destekten yararlanma hakları bulunmamaktadır.
 • 5510 sayılı kanunun 4/c maddesi kapsamında memurluk görevi yapanların pandemi desteği alabilmesi mümkün değildir.
 • SGK’dan geliri olan ya da aylık alan emekliler başvuru yapamamaktadırlar.
 • Devlet teşvikleri ve yardımları kapsamında verilen pandemi destek ödemesine 5510 sayılı kanunun 4/a maddesi uyarınca çalışan kamu işçilerinin başvuru hakları bulunmamaktadır.
Devlet Elektrik Desteği Para Yardımı Ne Kadar, Nasıl Alınır?
Okul Yardım Parası Ne Kadar, Nasıl Alınır ?
Kaymakamlık Para Yardımı Ne Kadar, Nasıl Başvuru Yapılır?
Yorumlar

 1. Mehmet Günhan dedi ki:

  Mekatronik ve Biyomedikal alanlarında Beyikdüzünde Hizmet veren Beylikdüzü Anadolu Teknik Lisesi fiyatları da uygun eğitim kaliteside çok iyi. Öğrencim Bu okula yazdırdım ve çok memnun oldum

 2. Adnan dedi ki:

  Ben bu sene çocuğumu özel anaokulunu göndermeyi düşünüyorum nasıl bi okul seçmeliyim öğrenci açısından ayrıca devlet teşvikinden yararlanabılmem icin neler yapmalıyım ornegın bir özel anaokul 20 bin tl diyelim devlet ne kadar devlet teşvik veriyor bu konular hakkında bilgi almak istiyorum

 3. Yalçın aytaç dedi ki:

  Özel okula 11 binlira karşılığında kaydımızı yaptırdık ve teşviğe başvurduk çıktı teşvikten sonra ödemeleri ne şekilde yapacağımızı sorduğumuzda 13 bin tl üzerinden keseceklerini söylediler 11 bin tl ye kayıt yaptınız şimdi niye böyle diye sorduğumuzda biz liste fiyatıdan yapıyoruz dediler anlamadım ben nasıl oluyor

 4. fevziye dedi ki:

  yeni kayıt oldum özel okula bana teşvik cıkarmı nereye başvurmam gerek tarihi uzarmı

 5. Ahmet hilmi yılmaz dedi ki:

  Slm;Devlet teşvikinde baba sigortalı çalışan anne ev hanımı ise babanın bordrosu yeterlimidir.ayrıca anne için işsizdir diye bi belge almamıza gerek varmı?

 6. Nermın denizci dedi ki:

  Devlet teşviğine başvurmak istiyorum. Okul müdürüm yüzde 51 den fazla burs alanlar başvuramıyorlar diye başvurumuzu kabul etmiyor.doğru mudur

 7. Aynur Kayı dedi ki:

  İki sorum olacak.

  1. Bu yİl liseye yeni kayıt olan çocuğum için öğrenci belgesini yeni okulundan mı almam gerekir? e okulda kayıtlı olması yeterli midir?

  2.Yine bu yıl üniversiteye başlayacak çocuğum için şu an tercih dönemindeyiz. Onun için öğrenci belgesini neye göre almalıyım? Teşekkür ederim.

 8. Ibrahim dedi ki:

  Cocugum 10/10/13 dogumlu anasinifi icin tesvik alabilirmiyiz

 9. Mehmet HOŞGÖREN dedi ki:

  SON ÜÇ AYIN GELİRİ DERKEN HANGİ AYLAR KASTEDİLİYOR?

 10. Mehmet HOŞGÖREN dedi ki:

  2018 gelir aralığı puanlaması nasıl olacak