Torba Yasada BAĞ-KUR Affı | SSK | SGK | Sorgulama | Hizmet Dökümü | Gün Sayısı
 • Torba Yasada BAĞKUR Affı  torba yasada bağ-kur affı

  BAĞ-KUR Türkiye’ de herhangi bir kurum altında çalışmayan, serbest iş alanında sigortalı olarak çalışan bireyler, esnaf kategorisinde yer alan ve kendi iş yerlerinde çalışan bireyler, sanat alanında çeşitli faaliyetlerde bulunan sanatkarlar statüsünde olan sigortalı olarak çalışan bireylerin sosyal, sağlık alanlarında haklarını koruyan sosyal bir güvenlik kurumudur. Bu grupta yer alan bireyler kendileri ve sahip oldukları iş yerleri için çalışmaktadırlar.

  BAĞ-KUR Türkiye’ de 1972 yılında üye olan bireylerin sosyal, sağlık vb. alanlardaki haklarını korumak ve olası durumda onlara sahip oldukları haklardan yararlanmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlanarak üye olan bireylere birçok alanda hizmet vermektedir. Daha önceki yıllarda ilgili kuruma bağlı olarak görev yapan BAĞ-KUR sosyal güvencesi 16 Mayıs 2006 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlanmıştır. Yapılan kanunlarda, Torba Yasada BAĞ-KUR affı yeni düzenlemelerle birlikte yürürlüğe girmiştir.

  Torba Yasa Konuları Nelerdir?

  Türkiye’de yasaları TBMM belirler ve belirlenen bu yasalar meclise sunulur, oy çoğunluğu olursa yasa kabul edilir ama oy çoğunluğu olmazsa yasa meclisten geçemez ve yürürlüğe girmez. Oy çoğunluğuyla kabul edilen yasalar yürürlüğe girerek, Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından ilgili alanda uygulamalar başlar, yasaları uygulama konusunu çok önemsemeyen birey, iş yeri ya da farklı kurumlara belirli bir miktar para cezası uygulanır ya da daha farklı bir caydırıcı sebepler hazırlanır. Daha önceki zamanlarda yürürlüğe giren Torba Yasada BAĞ-KUR affı konusu alanında, TBMM tarafından belirlenen birtakım maddeler yetersiz kalıyordu ve bu konuda yeni düzenlemelerin yapılması gerekiyordu. 2016 yılının Nisan ayında yeni bir Torba Yasası kapsamında eski maddelerde olan yetersizlikleri gidermek amacıyla bir kanun hazırlandı. Yeni Torba Yasası’nın eski maddelerini değiştiren ya da yetersiz olan maddelerin yetersizliğini gideren TBMM oy çoğunluğu çerçevesinde kabul edildi, Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra, ilgili maddeler sosyal alanda uygulanmaya başlandı.

  Yeni Torba Yasası ilgili maddelerini düzenlemek amacıyla şu içeriklerde değişiklik yapıldı. Yeni Torba Yasası kapsamında sadece Torba Yasada BAĞ-KUR affı konusunda düzenlemeye gidilmedi, bunun yanında birçok alanda da düzeltme sağlandı. Torba Yasada BAĞ-KUR affı dışında yapılan düzeltmeleri şu şekilde sıralayabiliriz. Türkiye’nin en önemli ve en yoğun nüfusa sahip olan İstanbul’un trafik sorununu gidermek amacıyla yapımına başlayan Kanal İstanbul gibi büyük bir proje alanında yapılması gereken yeni düzenlemeler, genç nüfusun birçoğu sigorta primlerini ödeme konusunda hassas davranmaz, bu kanun ile gençlerin 25 yaşına kadar olan sigorta primlerinin ödenmemiş ise, sigorta primlerinin silinmesi alanında yapılan değişiklikler, araba, motor gibi ulaşım araçlarına sahip olan, trafikte aktif olarak yer alan bireylerin, belirli bir sürede yenilenmesi gereken zorunlu trafik sigortası konusunda yapılan düzenlemeler, Diyarbakır’ın yakın zamana kadar çatışma alanı olan Sur ilçesinin zararına karşılık ilçenin yeniden inşası alanında yeniden yapılan düzenlemeler gibi birtakım alanda geliştirilen maddeler mevcuttur. Torba Yasada BAĞ-KUR affı dışında bu gibi konularda da iyileştirme sağlandı.

  Torba Yasada BAĞ-KUR Affı

  Yürürlüğe yeni giren Torba Yasa maddeleri, Torba Yasada BAĞ-KUR affı ile 600 bin esnaf mevcut olan prim borçlarının ve onların gelirlerine göre yeniden yapılandırması sağlanacaktır. BAĞ-KUR güvencesine sahip olan bireylerin geçmiş yıllarda Emekli Sandığı ya da SSK güvencelerinin tek bir çatı altında toplanması ve güvencelerin birleşmesi sonucunda ortaya çıkan birtakım sorunlar, yani basamak farkları sonra edecektir. Sigorta birleştirmesi işlemini gerçekleştiren bireylerin olası durumları, üye oldukları sosyal güvence kurumları tarafından korunmaya devam edecektir. Farklı güvencelere sahip bireyin, sigorta birleştirme işleminde tercih ettiği ilk basamaktan devam ederek, bu şekilde güvencesinden yararlanacaktır. Torba Yasada BAĞ-KUR affı yeni maddelerine göre SGK emekli aylığına sahip olduğu halde, esnaf kategorisinde olarak yeni bir iş yeri açmış ve sigorta primlerini ödemeyen bireylerin de ödemesinde yeni bir yapılandırma oluşturuldu. Yeni bir iş yeri açan bireyler, 3 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Torba Yasada BAĞ-KUR affı maddelerinden yararlanarak, ödemedikleri prim borcu için yeniden yapılandırma hizmetinden yararlanacaklardır.

  Torba Yasada BAĞ-KUR affı yeni kanunla tekrar düzenlendi. Prim ödeme konusunda sorun yaşayan bireylere kısmı bir af da getirildi. Buna göre,

  • SSK (4/a) ve BAĞ-KUR (4/b) prim ödemeleri yeniden yapılandırılmasından, sigorta primi alacağı olan bireylerin toplam ana parasından küçük bir miktarda da olsa Torba Yasada BAĞ-KUR affı maddelerine göre bir indirim yapılmıyor.
  • BAĞ-KUR ve SSK sigorta primlerinin ödenmemesi sonucunda birikmiş olan borca birikmiş gecikme faizi Torba Yasada BAĞ-KUR affı maddelerine göre siliniyor.
  • Sigortalı çalışan bireylerin toplam anapara üzerinden TEFE/ÜFE gibi finansal materyallerin artış oranlarına göre değişen, Torba Yasada BAĞ-KUR affı maddelerine göre düzenlenen yeni bir faiz hesaplama şekline göre sigorta prim ödemeleri hesaplanıyor. İlgili maddelerde yer alan faiz hesaplama şekline göre belirlenen yeni faiz miktarı, önceki borçların faizi yaklaşık olarak dörtte üçü oranında bir indirim gerçekleşiyor. Yani sigortalı çalışan bireyin sigorta primlerinin ödememesi sonucunda oluşan gecikme zammının dörtte üçü olan borç zammı affediliyor ve gecikme zammı siliniyor.
  • Torba Yasada BAĞ-KUR affı maddelerine göre hesaplanan faiz gecikme zammı, sigorta primlerinin ödenmemesi sonucunda oluşan borcun bir kısmı siliniyor. Torba Yasada BAĞ-KUR affı ile yürürlüğe giren yeniden düzenlenen maddelere göre yeniden yapılandırılan toplam borca yıl boyunca yüzde 5 oranında bir faiz uygulaması yapılıyor, toplam borç 18 taksite ve 36 aya kadar sunulan bir vade ödeme yapılması sağlanıyor.

     tıkla sorunu sor

  Torba Yasada BAĞKUR Affı İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  Henüz yorum yapılmamış.

  Sorunuzu Yazın

  Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.