ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Torba Yasa SGK Maddeleri

Torba Yasa SGK Maddeleri
SGK
25.07.2016

Herkesin merakla beklediği Torba Yasası, TBMM tarafından oy çoğunluğuyla kabul edildi ve resmi gazetede tam metni yayınlandı. Bu yasa içerisinde birçok alana, yeni düzenlemeler getirildi. Nisan 2016 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen Torba Yasa SGK maddeleri konusundaki yasa tasarısı, şu konularda yeni düzenlemeler getirmiştir. Kanal İstanbul, gençlerin 25 yaşa kadar ödenmemiş olan Genel Sağlık Sigortası primlerinin silinmesi, zorunlu trafik sigortası, Diyarbakır’ın Sur ilçesinin yeniden inşası, 2016 yılında 15 bin polis görev yapacak olması ve terörizmin finansmanına kadar birçok konuda düzenlemeleri yer alıyor.

Torba Yasa SGK Maddeleri Nelerdir?

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü tarafından birçok alanda yeni düzenlemelerin yer aldığı Torba Yasa SGK maddeleri tam metni aşağıdakiler maddelerden oluşmaktadır.

  • MADDE 1 – SGK tarafından belirlenen 3713 sayılı kanuna göre malullük emekli maaşı alan bireyler, 5434 Emekli Sandığı Kanununun 56. ve 2330 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının e, f bentleri gereğince emekli aylığı bağlananlar ve herhangi bir kişinin yardımı olmadan yaşamını devam ettirmekte zorlanan malul statüsünde yer alan bireyler, aynı zamanda askerde harp alanında malul sayılan bireylerin ve Genel Sağlık Sigortası’na sahip olan ailesinden herhangi bir ferde bakmak zorunda olan kişilerden 3713 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince sosyal hayatta herhangi bir olaya maruz kalarak yaralanan bireylerin de her türlü tedavileri tamamlanıncaya kadar ya da bu kişilerin malullük durumları kesinleşinceye kadar olan zaman içerisinde, sağlık kuruluşların verdiği fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti SGK tarafından karşılanmaktadır. İlgili madde gereğince bu gruba dahil olan bireyler 30 da dahil olmak üzere toplamda 30 seans sağlık kurumları tarafından uygulanacak olan fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunulacaktır. 30 seansın az olacağı durumlarda sağlık kuruluşları, uzman doktor tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetini 60 seansa kadar arttırabilir. Bu grupta yer alan bireylerin tüm masrafları SGK tarafından karşılanır.
  • MADDE 2 – Torba Yasa SGK maddeleri ile, yaşlı aylığının bağlanmasına ilişkin olarak yapılan muhtaçlık hesaplamasında, hane içinde kişi başına düşen ortalama gelir tutarı yerine aylık başvurusunda bulunan kişinin kendisi ile eşinin gelir tutarının hesaplanması suretiyle onların muhtaç kategorisinde olup olmadığına karar verilmesi öngörülmektedir.
  • MADDE 3 –  Torba Yasa SGK maddeleri ile, kapsamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca belirlenen sosyal yardımlardan yararlanmakta olan kişileri istihdam eden işverenlere sigorta primi desteği verilmek amacıyla, bu kişilerin iş hayatına kazandırılarak, onların istihdamlarının sağlanması amaçlanmıştır.
  • MADDE 4 – Torba Yasa SGK maddelerinin yayımı tarihinden önce 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki Genel Sağlık Sigortalılarının 25 yaşını doldurmuş bireylerin 25 yaşına kadar olan genel sağlık sigortası prim borçlarının silinmesi amaçlanmıştır.
  • MADDE 5 – Torba Yasa SGK maddeleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen yasalar gereği hastaneye ve diğer sağlık kuruluşlarına, herhangi bir rahatsızlıktan dolayı başvuran sigortalı çalışanların, ayakta tedavisi mümkün ise, uygun görülen fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında, sigortalı çalışan kişi sahip olduğu sosyal güvence, bu tedaviyi uygulayan kurumlardaki uzman doktor günde en fazla sekiz saat olmak üzere fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisini gerçekleştirebilir. Yapılan bu tedavi ilgili kurumlara fatura olarak finansal olarak bir hizmet bedeli ödeme talep edilir.
  • MADDE 6 – Torba Yasa SGK maddeleri birinci fıkra kapsamına girenlerden, her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile AYM tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç olarak kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz. 65 yaşını doldurmamış olan bireylerin, doğum tarihlerinde yapılmış düzeltmeler dikkate alınmaz.
Yorumlar

Yorumu Cevapla [ Yoruma cevap yazmaktan vazgeç ]

  1. asya yılmaz dedi ki:

    yersiz ödeme nedeniyle mahkemenin vermiş olduğu kararlar sonucuna ilişkin yapılandırma varmı