emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2021 Süt Parası (Emzirme Ödeneği) Ne Kadar, Başvuru Şartı

2021 Süt Parası (Emzirme Ödeneği) Ne Kadar, Başvuru Şartı

Emzirme ödeneği uygulamada süt parası olarak bilinir. Süt parası, bilinenin aksine yalnızca kadınlara değil aynı zamanda erkeklere de verilebilir. Sigortalı kadının doğum yapması halinde ya da sigortalı olmayan karısının doğum yapması durumunda erkeğe verilir.

Ancak erkeğin sigortalı olma koşulu bulunur. Peki, süt yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir ve süreç ne şekilde tamamlanır?

Süt parası, bir üst paragrafta ifade edilen kadın ve erkeğin yanı sıra başka kimselere de verilir. Bu kimseler; hizmet sözleşmesine tabi olan veya kendi adına ve hesabına gerçekleştirdikleri çalışmalar nedeni ile gelir ya da aylık alan kadın veyahut aylık veya gelir alan erkeğin sigortalı olmayan eşidir.

Süt Parası Nedir?

Süt parası, bilinen adı ile emzirme ödeneği, sigortalık kadınların doğum yapması ile birlikte alınan ödenektir. Yalnızca sigortalı kadınlar değil aynı zamanda sigortalı olmayan eşinin doğrum yapması halinde erkeklerin de yararlanabileceği bir ödenektir. Fakat erkeklerin süt parasından yararlanabilmesi için sigortalı olması gerekir.

Süt Parasını Kimler Alabilir?

Pek çok kişi tarafından sıkça merak edilen süt parasi aile ve sosyal politikalar kapsamında Sosyal Sigortalar Kurumu aracılığı ile düzenlenen ödeneklerden biridir. Süt ödeneği bir diğer ifade ile emzirme ödeneği herkese değil belirli kişilere verilen ödenektir.

Hizmet akdine tabi olmak suretiyle çalışan 4/a lı sigortalı kişiler ile birlikte kendi adına ve hesabına çalışan 4/b li sigortalı kişiler süt ödeneği alabilir. Fakat bu ödemenin kamu görevlisi olan sigortalılara verilmesi mümkün değildir. Zira kamu görevlisi sigortalılara 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ödeme yapılmaktadır. Yapılan ödemeyi kendi kurumlarından alabilmektedirler.

Süt Parası Başvurusu Nereden Yapılır?

Süt parası almak için SSK ya da Bağ-Kur’lu olarak çalışan kadınların doğum yapması halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurması gerekir. Emzirme parası alma hakkı yalnızca sigortalı kadınlar için değil aynı zamanda eşi çalışmayan fakat sigortalı olan erkeklere de tanınmış bir haktır.

Bu haktan yararlanmak için gereken başvuru, ikametgah adresinde bulunan il ya da ilçelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerçekleştirilir. Başvuruda gerekli evraklar, form ve dilekçeler de mevcut olmalıdır.

E-Devlet Süt Parası Başvurusu

Süt parası başvurusu için gerekli belgeler ibraz edilerek kişinin ikametgahında bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat gerçekleştirilmelidir. Gerçekleştirilen başvurunun ardından e-devlet süt parası sorgulama ile birlikte süreç takip edilebilir. Süreci e-devletten takip edebilmek için aşağıda yer alan bağlantı kullanılmalıdır.

Süt Parası Nasıl Alınır?

Annenin doğum yapması ile birlikte doğumun sisteme düşmesinin ardından süt parası verilme kararı alınmaktadır. Doğum yardımı kapsamında verilen süt ödeneği, annenin anlaşmalı banka hesabı bulunuyorsa süt ödeneği doğrundan ilgili banka hesabına aktarılır.

Ancak ana ya da babanın Bağ-Kur’lu olması halinde başvuru alınması gerekebilir. Süt yardımı ödeneği müracaatı için ikamet edilen il veya ilçede bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu’na şahsen gidilmesi gerekir. Süt ödeneği almak için Kuruma kimlik belgesi ile birlikte doğuma ilişkin evraklar ibraz edilir. Tüm bu süreç ise 15 gün süre ile neticelenir.

Süt parası başvurusu için ibraz edilmesi gereken belge ve evraklar şu şekildedir:

 • Süt parası başvuru talepli dilekçe,
 • Doğum raporu,
 • T.C. Kimlik Belgesi.

Kimler Süt Parası Alabilir?

Emzirme ödeneği sadece kadınlar için değil, doğum yapan kadınlar ile birlikte sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeklere de verilir.

Aile.Gov.Tr Süt Parası Başvuru İşlemleri

Aile.gov.tr süt parası başvuru işlemleri yerine emzirme ödeneği almak isteyen ve kişinin bulunduğu il veya ilçedeki Sosyal Güvenlik Kurumu’na, gerekli belgeleri de ibraz etmek suretiyle başvuruda bulunması gerekir. Doğum yapan anne için destek niteliği taşıyan süt ödeneği, halk içinde çocuk parası olarak da kullanılır.

Süt Parası Kaç Ay Alınır?

Anneye veya sigortalı eşine verilen emzirme ödeneği için SGK veya Bağ-Kur’lu kişilerin en az 4 ay süre ile prim ödemesi durumunda verilir. 2021 yılı için 232 TL olarak verilen süt yardımı, annelere 2 yıl süre ile ödenir. Yani süt ödeneği süresi 24 ay olarak ifade edilir.

Süt parası ile emzirme desteği ayrıdır. Anneye ya da eşine verilen emzirme ödeneği SGK’ya ya da Bağ-Kur’lu kişilere en az 4 ay prim ödenmesi halinde verilmektedir. Emzirme yardımı 2021 yılı için 232,00- TL olarak belirlenmiştir. 24 aydır bu miktar üzerinden ödeme yapılmaktadır.

Sigortasız Anne Süt Parası Alabilir mi?

Doğum yapan kadınlara devlet destekli bir ödenek olarak tanımlanan süt yardımı hakkı; sigortalı kadın çalışanlara verilebildiği gibi sigortasız kadınlara da verilir. Ancak sigortasız kadınların süt ödeneğinden yararlanabilmesi için eşinin sigortalı olarak çalışıyor olması şartı aranmaktadır.

Süt Parası Şartları Nelerdir?

Emzirme ödeneği alma hakkı bulunan kişilerin belirli şartları karşılıyor olması gerekir. Sigortalı olmayan eşinin doğum yapması durumunda erkeğe ve sigortalı kadına verilen süt ödeneği için karşılanması gereken şartlar şu şekilde sıralanır:

 • Süt yardımı almak isteyen ve hizmet sözleşmesine tabi olan 4 – a lı çalışan sigortalı kişiler için bir gerekli şart şu şekildedir; doğrum öncesi bir sene içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmelidir.
 • Emzirme ödeneği almak isteyen ve kendi adına ve hesabına çalışan 4 – b li sigortalı çalışanların da karşılaması gereken koşul şu şekilde ifade edilebilir; doğum öncesi bir sene içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta priminin yatırılmış olması ve genel sağlık sigortası primi de dahil olmak üzere prim ve prime dair tüm borçların ödenmesi gereklidir.
 • Süt yardımı alabilmek için karşılanması gereken son şart ise söz konusu doğumun canlı olarak gerçekleşmesidir.

Süt parası almaya hak kazanmış sigortalı kişilerden, sigortalı olma durumu sonlananların, bu tarihten başlayarak 300 gün süre ile çocukları doğar ise, sigortalı kadın ya da eşi analık sigortasından faydalanacak erkek, doğum tarihi öncesi on beş ay içinde en az 120 gün prim ödeme koşulu ile süt parasından faydalanır.

2021 Süt Parası Ne Kadar?

Emzirme ödeneği miktarı her yıl güncellenmektedir. Emzirme ödeneği almaya hak kazanan kişiler;

 • 2019 yılı için 180 TL,
 • 2020 yılı için 202 TL,
 • 2021 yılı için 232 TL,

Almaktadır.

Emzirme Ödeneğinde Hak Düşürücü Süre

Süt parası başvurusu nasıl yapılır talep etmek isteyen kişilerin bağlı olduğu hak düşürücü süre bulunur. Bu süre dahilinde talep edilmediği takdirde daha sonrası için emzirme ödeneği talep etmek mümkün değildir. Emzirme ödeneği almak için ödenek hakkının doğması ile birlikte beş yıl içinde talepte bulunulmalıdır. Beş yıllık süre, hak düşürücü süre olarak ifade edilmiştir.

Süt Parası Almak İçin Nereye Başvurulur ve Gerekli Belgeler Nelerdir?

Süt parası ödeneğine hak kazanan sigortalı kişilerin bu ödeneği almak için Kuruma talep dilekçesi ibraz etme mecburiyeti artık kaldırılmıştır. Süt ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik bir şekilde ödenir.

PTT’den Süt Parası Nasıl Alınır?

Anlaşmalı bankalar veya PTT şubelerinden alınabilen süt ödeneği, annenin Ziraat Bankası hesabı bulunuyor ise doğrudan banka hesabına aktarılır. Şayet annenin Ziraat Bankası hesabı bulunmuyorsa bu durumda annenin adına ikametgahına en yakın PTT şubesine aktarım sağlanır. PTT şubesine aktarılan parayı e-devlet üzerinden takip edebilen anne, kimlik belgesi ile birlikte PTT veznelerinden ödeneğini alabilir.

Süt Parası Ne Zaman Yatar?

Süt parası ödeneği aylık olarak ilgili hesaba yatırılır. Her ayın 8 – 14 günleri arasında ödenen 232 TL’dir. Doğumun gerçekleştiği ay için yapılan süt ödeneği başvurusu ile bir sonraki ayın 8 – 14’ü arasında ödeme gerçekleştirilir.

Süt Parasını Nereden Çekebilirim?

Süt parası, Kurum ile anlaşmalı bulunan banka şubelerinden ve PTT üzerinden çekilebilir bir ödenektir.

Babaya Süt Parası Veriliyor mu?

Süt parası desteği sadece anneler için sağlanan maddi desteklerden değildir. Süt ödeneği aynı zamanda sigortalı olarak çalışan ve sigortası bulunmayan karısı doğum yapan erkeklere de ödenir.

Memur Süt Parası Alabilir mi?

Süt parası alma şartları başlığında ifade edilen şartları karşılayan ve usulüne uygun müracaat sürecini tamamlayan herkes süt ödeneği desteğinden istifade edebilir.

Süt Param Yatmadı, Ne Yapmalıyım?

Süt parası yatmadı ise bu durumda öncelikle süt yardımı alma şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ve gereken prosedürün eksiksiz tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilmelidir. Herhangi bir problem olmamasına karşın süt parası yatmadı ise bu durumda söz konusu talep Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat edilerek ifade edilmelidir.

Süt Parası Almak İçin Form Doldurmak Gerekiyor mu?

Süt parası almak için il veya ilçede bulunana en yakın Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak başvuruda gerekli belgeler ibraz edilmelidir. Süt ödeneği talepli dilekçe formunun doldurulması ile birlikte başvuru süreci tamamlanır.

SGK’dan Çift Maaş Alma Şartları, Kimler Alabilir ?

Doğum Yardım Parası Ne Kadar, Nasıl Alınır?

Rapor Parası Hesaplama (Doğum, İş Kazası, Hastalık)

Yorumlar

 1. Metin dedi ki:

  Eşim işten yeni çıkarıldı 5 yaşından küçük 3 evladım var nereden ve nasıl başvurabilirim

 2. Merve dedi ki:

  Merhaba yeşil kartliyiz 23 gün önce doğum yaptım.. kimseye ulaşamıyorum dışarıda çıkamıyoruz bu kapsamda sosyal yardim haklarım nelerdir nelerden faydalanabilirim haklarimi öğrenebilir miyim.tesekkur ederim simdiden

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sosyal yardım müdürlüklerine başvuru yaparak 300 tl doğum yardımı alabilirsiniz.

 3. Tekküs dedi ki:

  Merhaba ben 5.5.20 de doğum yaptım. Sgk lıyım. Özel sektörde çalışıyorum. Eşim devlet kadrosunda emekli sandığına bağlı. Hastane doğum yaptığım gün eşim adına emzirme parasına başvurmuş. Fakat benim e devletimde görünmüyor. Acaba hastane eşim adına başvurma yaparak hata mı etti

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emzirme ödeneği siz sgk iseniz sizin adınıza yatar. Hastanenin böyle bir başvuru hakkı bulunmuyor. Sistem raporunuza göre sizin adınıza oluşturur.

 4. suzan dedi ki:

  Ben sgk liyim cocugum 2bucuk yasinda emsiriyorum emsirme parasi ala bilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emzirme ödeneği Doğumda ssk lı hak sahibine ödenmektedir. Mevcut durumda ödenek alamzsınız.

 5. serdar dedi ki:

  iyi günler,
  eşim tc vatandaşı değil, ben sgk lı çalışanım.
  1 yaşında çocuğumuz için süt parası ödeneği alabilir miyim? kim başvuru yapmalı ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Siz sigortalı olarak ödeneği alabilirsiniz. Bunun için başvuru yapmanıza gerek yok. e devletten ödeneğin yatıp yatmadığını kontrol edebilirsiniz.

 6. Emre dedi ki:

  Merhabalar, 2012’de tip 1 diyabet hastası oldum. 7 sene içerisinde gözlerimde bozulma ve böbreklerimde enzim sıkıntısı oldu. Sinir sistemindeki bozukluktan dolayı parmak tendomlarım zarar gördü. Hepsi şeker yüzünden. Rapor oranım ne olur ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   % 40 engelli raporu için ‘açlık kan şekeri sürekli olarak 200 mg’ın altında tutulamayan, komplikasyon yapmış ketoz gösteren Tip 1 diabetes mellitus’ şeklinde bir durmum yani ilaçla dahi 200 mg nin üstünde ise engel oranı çıkabilir.

 7. sevinç öcak dedi ki:

  merhaba 4 yıldır çaliştıgım iş yerinden agustosun 2 sinde evilik nedenıyle ayrıldım…bu arada 2 aylik hamileyim..dogum parası almam için şimdi nasıl bir yol izlemem gerekir

 8. ahmet dedi ki:

  doğum yardımları nelerdi ve hangi kuruma baş vura biliriz

 9. Zehra dedi ki:

  Esim ssk emeklisi bende faydalanabiliyormuyum bu para yardımından.

  1. Mesut dedi ki:

   Pardon Zehra hanım da eşim emekli diyosun süt parasına bakıyorsun. Kaç yaşındasın acaba 🙂

  2. Ümit dedi ki:

   Çalışmayan annelere bişey yok, saçmalık, asıl çalışamayan kişilere verilmeli!!!

 10. Şerife Çınar dedi ki:

  Yeni ise girdim 3,5 aylik hamileyim dogum izninden ve haklarindan yararlana bilirmiyim

 11. Svd dedi ki:

  Merhabalar Ev hanımı anneler olarak soruyorum devlet sadece dogum yaptiktan sonra sut parası mi veriyor başka seçeneklerde vrmi yararlanabilecegimiz?

 12. Rukiye öztürk dedi ki:

  Merhaba. Doğum izni bitip tekrar işe döndüğümüzde analık parası denilen yaklaşık 4000 küsür civarında bşr para alınıyor diye biliyorum bir arkadaşım bir kısmı Doğumdan önce veriliyor demişti böyle bir şey var mı varsa ben alabilirmiyim 20 Haziran’da Doğum yaptım

 13. Nargul dedi ki:

  Merhaba ben iş veren bakur lusuyum 2014 doğum yaptım. rapor parası alamadım ilk 5 yıl içinde alınabilirmiyim gecerlimi hala.

 14. Zeynep dedi ki:

  Merhaba ,
  Ben çalışmıyorum eşim kadrolu öğretmen 9 aylık hamileyim ikiz bebeklerimiz olacak bende süt parasından yararlanabiliyor muyum ve yararlanıyorsam ikiz olduğu için ücret ne kadar olur , nereye başvuru yapmam gerek

 15. Tuğba dedi ki:

  Mrb ben yeni hamileyim sgkli olarak calismaktayim primim 600 lerde zorlanip isten cikarsam dogum parasi alabilirmiyim yada dogum parasi alabilmek icin hamilelik boyuncami calismak gerekiyor. Tsk ederim .

 16. Büşra Akkaya dedi ki:

  Eşim diyanette memur ben çalışmıyorum süt parası ile Doğum parası aynı mı oluyor benim doğumum 1 eylül De ne zaman başvuru yapmayalıyım

 17. Elif dedi ki:

  Merhaba ben şubatta doğum yaptım hamile oldugumu öğrendiğim de işten ayrıldım. Eşim emekli sandığı yine Dr süt parası yatar mı? Yatmış mıdır?

  1. Aysun dedi ki:

   Merhaba sgk li calisanim evde dogum yaptim ve dogum raporu olmadigi icin sorun yasiyorum. Sut ucreti ve is gorememezlik ucreti almam icin nasil yok izlemem gerekir

 18. Elif dedi ki:

  Merhaba ben şubatta doğum yaptım hamile oldugumu öğrendiğim de işten ayrıldım. Eşim emekli sandığı yine Dr süt parası yatar mı?

 19. Fulya dedi ki:

  Sigortalı çalışan bayana toplamda kaç gün sigortasının yatması gerekiyor doğum parası toplamda 6000 küsür yatırılıyorlarmış?

 20. Aysel dedi ki:

  Ben ikizlere hamileyim haberlerde cocuk sayısına göre150tl devlet yardim yapacak diye söylentiler var doğru doğruysa bilgi verebilirmusiniz

 21. Vesile dedi ki:

  Merhaba kadrolu öğretmenim doğumdan sonra PTT den para aldım o parayla süt parası aynı şey mi acaba?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   aldığınız para 140 tl civarında ise evet süt parası. Edevletten sorgulayıp ne ödeneği olduğunu görebilirsiniz.

 22. Fedakar dedi ki:

  Merhaba ben ev hanimiyim esim memur sut parasindan yararlanabiliyormuyum ? Nereye basvuruyoruz nasil oluyor ?

 23. Mufi dedi ki:

  Merhaba dogum.yardimi.icin yarin sosyal pilitikalar bakanligina basvuru yapacagim devlette kadrolu ogretme nim sut psrasi icin nereye nasil basvuru yapmM gerekiyor acaba,? Tesekkyrlerd

 24. ESRA dedi ki:

  Süt parası her ay mı alınıyor ?

 25. Teslime dedi ki:

  İlk oğlumu 2012 yılında Doğum Yaptım Süt parası Yada Doğum parası adına hiçbir ödeme Almadım Şimdi ise 7 Aylık Hamileyim Eşim Çalışmıyor Doğum parası ve süt parası adına Bilgi verebilir misiniz Teşekkür ederim şimdiden

 26. Zekiye dedi ki:

  Ben 27mayista doğum yptm ben çalışmıyorm eşim sigortali.sut parası pttde adıma yatmismidir.birde doğum yardım parasını ben alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet eşinizin adına yatmıştır. E devletten https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme linki ile ödeneği takip edebilirsiniz. Doğum yardımı herkese verilmektedir. Kaymakamlıklarda Sosyal hizmet müdürlüğüne başvurmalısınız.

 27. Esra yeralti dedi ki:

  Merhaba

  Ben 32 haftalk hamileyim ve calisan bi bayanim rapor iznine cıktim suan raporum yazildi ama raporda sadece iznen cıktigim tarih yaziyor bu parayi ben dogum yaptiktan snrami alirim yoksa doguma kadar calısmadigm aylarn parasini her ay alabilmiym

 28. Cemre dedi ki:

  Mrb 1 yıllık çalışanım Doğum parası alacam işe başlayınca yatıyor acaba?

 29. elif dedi ki:

  Süt parası anne adına mı yatırılmaktadır

  1. Yonetici dedi ki:

   Evet

 30. Gamze dedi ki:

  Merhabalar
  1 Şubat’ta doğum yaptım ev hanımıyım eşim sigortalı olarak çalışıyor emzirme ödeneği (süt parası) bugünlerde başvuru yapsam faydalanabilir miyim ?

 31. Eylem dedi ki:

  Merhaba 11 aralikta doğum yaptim sut parasi icin herhangi bir yere basvuru yapmadim sut parasi hesabima yatmismidir?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Şartları sağlıyorsanız süt paranız yatmıştır. Alo 170 ten tc kimlik numaranız ile sorgulayabilirsiniz.

 32. Sevil dedi ki:

  Merhaba dogum parası dogundan kaç gün sonra ve nereye yatar. Birde dogum yardım parasından calısan annelere yatar mı

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Rapor paranız raporunuz bittikten sonraki ay 8-14 ü arasında adınız PTT ye yatar. Doğum yardımı ise kaymakamlıklar müracaat ederek çalışan veya çalışmayan tüm doğum yapan bayanlar alabilir.

  2. Hatice Antepli dedi ki:

   Ben çalışan bir anne değilim şuan 9 aylık hamileyim bende alabilicekmiyim süt parası bilgi verirseniz sevinirim

 33. Funda dedi ki:

  Merhabalar. MEB de görev yapan devlet memuru öğretmenler de Doğum rapor parası alabiliyor mu acaba?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emzirme ödeneği (süt parası) hizmet akdine tabi çalışan (4/a’lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b’li) çalışan sigortalı yararlanabildiği bir ödeme türü olup, kamu görevlisi olan sigortalılar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödeniyor.

 34. Burcu dedi ki:

  Ben kamuda öğretmenim eşim sgk lı çalışıyor eşim süt parası alabilirim erkeğe yatarmı

 35. Dilara dedi ki:

  Sut parasi para almak icin sartlar babasi almak istiyor sartlar yaziyor boyle sigortali calisan olmasi lazim yada gecen sene en az120 gun prim odenmesi lazim. Sigortali calisan baba 120 gun gecen sene yok sadece baba sigortali calisan sut parasi alabikec o?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Baba çalışıyor ve en az 120 gün prime sahip ise yine süt parası alınabiliyor. Kadının çalışma şartı yok.

 36. Mufi dedi ki:

  Merhaba su sut parasi ile dogum parasi denilen sey aynimi acaba acabba

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Doğum rapor parası, Doğum yardımı ve Süt parası ayrı ayrı ödeneklerdir. doğum rapor parasını sadece çalışan bayanlar doğum izni süresi kadar olan ödeneği alır. Doğum yardımı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerine başvurularak alınan Birinci çocuk için 300 TL,İkinci çocuk için 400 TL,Üçüncü çocuk için 600 TL ödemedir. Süt parası ise çalışan kadına veya çalışan eşi olan doğum yapan kadına verilen 2018 yılı için ödenen 149 tl dir.

 37. Beyza dedi ki:

  Merhaba
  7 aylik hamileyim ev hanimiyim esim sigortali calisiyor basvuru yapsak cikarmi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eşinizin son 1 yıl içinde en az 120 gün prim ödemesi var ise süt parası son düzenlemelere göre başvuru yapmadan 149, tl olarak adına ptt ye yatacaktır.

 38. Nesrin dedi ki:

  Merhaba ben 2014 ve 2015 senesinde 2 Doğum yaptım ve çocuklarımın süt parasını almadım şimdi almam mümkün mü acaba eğer alırsamda bunlar için ne gerekli

 39. Mükerrem dedi ki:

  8 aylık hamileyim eşim çalışıyor ben calismiyorum süt parası benm adıma mi yatırılır acaba

 40. Buse dedi ki:

  Merhaba. Benim 100 gün SGK var sonra hamile olduğumu öğrenince işten ayrıldım bende alabilirmiyim

 41. Mufi dedi ki:

  Merhaba dogumu ikametimin oldugu ilde degilde farkli bir ilde yapacsgim basvuruyu hangi ildeki sgk ya yspmsm gerekiyor acsba?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Süt (emzirme ödeneği) başvurusu yapmanıza gerek yok. Doğum raporu alındığında sistem otomatikman 1 ay içinde adınıza PTT hesabına yatıracak. e devletten veya Alo 170 sgk hattından takip edebilirsiniz.

  2. Ozlem dedi ki:

   Merhaba, 13 haziranda dogum yaptim. Arkadasim bulundgumuz yerdeki sgk birimine gitmemi soyledi. Bu sut parasindan faydalanmam icin gitmeme gerek var mi?

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Herhangi bir yere gitmenize gerek yok. Artık adınıza 45 gün içinde PTT hesabına yatacaktır. Eğer siz veya eşiniz en 120 gün primli sigortalı çalışansa.

 42. Sevim dedi ki:

  Sut parasini taksitl mi yoksa pesin mi aliyoruz

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Süt parası yani emzirme ödeneği tek seferde bir kereye mahsus ve peşin olarak ödenmektedir.

 43. Meltem dedi ki:

  Merhabalar,

  6 aylık hamileyim. Doğum yaptığımda süt parasini normal iziné çevirebilir miyim ,

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Süt parasını izne çevirme hakkınız bulunmuyor. Bu izinden ayrı bir ödenektir. Tek seferlik olarak çalışıyorsanız sizin adınıza. eğer eşiniz çalışıyorsa onun adına yatmaktadır.