SSK

SSK Kadın Emeklilik Şartları

Başka bazı yasalarda olduğu gibi kadınların emeklilik şartlarında da erkeklere oranla pozitif bir ayrım söz konusu olabilmektedir. Kadın çalışanlar erkek çalışanlardan daha erken emekli olma avantajlarının yanı sıra erkek çalışanlardan daha az prim ödemektedirler. 4 A’lı, diğer bir deyişle SSK’lı kadın çalışanların emeklilik koşulları hem sigortalı olduğu süre hem de yaşı itibari ile daha kolay koşullara tabii tutulmaktadır.


Sigortalılık süresi ile ifade edilen şey, sigortalı çalışan kadının ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başladığı günün tarih ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) dilekçe verilmesi arasındaki tarihe kadar geçen süredir.

SSK emekliliği hesaplandığı sırada diğer sandıklardaki, yani Emekli Sandığı, Bağ – Kur, İsteğe Bağlı Sigorta, Yurt Dışı gibi, işe girme tarihinin de SSK başlangıcında ya da sigortalılık süresi hesabında baz alındığının önemli bir şekilde vurgulanması gerekmektedir.

Kadın sigortalı çalışanların SSK’dan emekli olabilmeleri için üç koşulu birlikte yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu üç koşuldan bir tanesinin bile eksik kalıp tamamlanamadığı takdirde SSK’dan yaşlılık aylığını almaya hak kazanılamamaktadır. Çıraklık ya da stajdaki sigorta başlama tarihleri prim gün toplamında ve sigortalılık süresinde dikkate alınmaz

  • Prim hizmet gününün toplamda mutlaka doldurulmuş olması gerekmektedir.
  • Emekli olabilmek için gereken sigortalılık süresi kesinlikle doldurulmuş olmalıdır.
  • Son olarak da emeklilik için gerekli olan yaş koşulu muhakkak yerine getirilmiş olmalıdır.

SSK’lı Kadınların Yaş Haddinden Emeklilik Koşulları

8 Eylül 1981 tarihinden önce çalışmaya başlayan ve sigortalı olan kadınlar, 50 yaş 15 sene ve 3600 prim günü ile emekli olabilmektedirler. 8 Eylül 1981 tarihi ile 8 Eylül 1999 tarihi arasında sigortalı çalışan olanlar ise yukarıdaki her üç koşulu tamamladığı döneme göre daha geç yaşta emekli olabilmektedir.

8 Eylül 1999 tarihli günde ve sonrasında işe başlamış olan kadınlar emekli olabilmek için 58 yaşını tamamlamak ve en 7.000 gün sayısı ile beraber emekli olacaklar. Başka bir ifadeyle 8 Eylül 1999 tarihli günden sonra işe başlayan kadınlar için sigortalılık süresi kalmamıştır. 7.000 günü doldurabilmek için 58 yaşını tamamlamak ve 59 yaşından gün almış olmak gereklidir. Bu durumda 58 yaşını doldurmuş olan, yirmi beş seneden beri sigortalı çalışan olarak bulunan ve en az 4.500 gün prim ödeyen ve bütün bu şartları bir arada yerine getiren kişiler kısmi emekli olabilecektir.

Sosyal güvenlik reformu ile beraber ilk kez 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında sigortalı çalışan olan kadınların yaş haddinden kısmi emeklilikleri için ödeyecekleri prim gün sayısı 4.500 günden 5.400 güne çıkarıldı. Bu durumda diğer bir ifadeyle kadınların ödeyecekleri prim gün sayısı 900 gün arttırılmış oldu.

Emeklilik Yaşı Hesabındaki 3 Önemli Tarih

  • 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar,
  • 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 arasındaki sigortalılar,
  • 30 Nisan 2008 sonra sigortalılar.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu