SSK

SSK 2022 SAYILI KANUN

SSK 2022 SAYILI KANUN

Madde 1: 65 yaşını bitirmiş olan, kendisine bakmakla yükümlü bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının hiçbirinden aylık veya herhangi bir gelir almayan, nafaka almayan ve alması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla yada doğrudan da olsa bir geliri bulunmayan ve muhtaç olduğunu İl veya İlçe İdare heyetlerinden aldıkları belgelerle ispatlayan vatandaşlara hayatta oldukları sürece, her yıl bütçe kanunu ile tespit edilmiş katsayı ile bu sayının çarpımından bulunacak miktarda maaş bağlanır.

Yukarıdaki maddede yazılı olan miktardan fazla sürekli gelir sağlayan yada sağlaması mümkün olan kişilerin geçim kaynağı var sayılır ve bu kişilere maaş bağlanmaz.

65 yaşın doldurulduğu tespit edildiğinde, ilgililerin bu yasanın yayınlandığı tarihte, nüfus kütüklerindeki doğum tarihleri esas alınır. doğum tarihlerinde yapılacak olan düzenlemelerde ile bu yasanın yayınlandığı tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde yapılan düzenlemeler dikkate alınmaz.

Madde 2: Bu maaşlar ve kanunda yazılı olan diğer ödemeler için her sene devlet bütçesine yeterli ve gerekli ödenek konur ve maaşlar hak sahiplerine Emekli Sandığı aracılığıyla ödenir.

Madde 3: Bu maaşların alınmaya başlandığı tarih, ilgililerin emekli sandığına yapacakları yazılı başvurularını takip eden ayın başıdır.

Bu maaşlar SGK tarafından belirlenen ödeme gün ve dönemlerinde peşin olarak hak sahiplerine ödenir. Peşin verilen ödeme ve maaşlar durum değişikliklerinde ve ölüm durumunda geri alınmaz. Fakat, muhtaç maaşıyla ilgili geçim şartlarının kaldırılması halinde, maaşlar bu şartın kalktığı tarihi takip eden dönem başından itibaren kesilir.

Madde 4: Bu kanuna göre maaş bağlanmada ve maaşın ödenmesinde uygulanacak kural ve kullanılacak belgeler, Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlarınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir.

Madde 5: Bu kanuna göre maaşa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uygun olmadığı tespit edildiği zaman, ödenen maaşlar ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanır ve hesaplandığı tutarla birlikte geri alınır. Ayrıca genel hükümlere göre de ceza uygulanır.

Madde 6: Bu maaşların bağlanmasında ve ödenmesinde kullanılacak belgeler her türden vergi ve resimde muaftır.

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. 11.05.1985 doğumlu 10.2006 sigorta girişim var 01.04.2015 tarihine kadar 3.022 gün sigorta pirimin ödenmiş 3600 gün ile %70 engelli raporum var erken emekli olmak istiyorum 578 gün açığım var 15 ay askerlik yaptım 2005 yılında askerliği ödeyip 450 gün geri kalan 128 günde bir yerde çalışsam 4 ay gibi süreç kaç yılında emekli maaşına bağlanabilirim şuan çalışamıyorum cvplarınız bekliyorum iyi çalışmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı