SGK

Sigortalı Çalıştıran işyerinin SGK Tescil İşlemleri

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İşyerlerini yeni açarak, işçi çalıştıracak veya mevcut işyeri sahibinin işçi çalıştırmaya başladığı anda yapması gereken yükümlülükleri belirlemiştir. İşyeri sahipleri en çok S.G.K ile kötü olmak istemezler. Çünkü S.G.K. idari para cezaları kati ve çok yüksektir. Sosyal Güvenlik Kurumu bu cezalarla çalışan işçiyi düşünmüş, haksızlığa uğramaması için cezaları caydırıcı düzeyde belirlemiştir. Bizde bu yazımızda işverenlerin idari para cezasına, çalışanlarında hak kaybına uğramaları için İşyeri Tescili ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsettik. Konunun iyi anlaşılması açısından bazı terimlerin ne anlama geldiğini anlatarak başlıyoruz.


İşyeri ve İşveren Nedir ?

İşyeri
Sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir. İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlarda işyerinden sayılmaktadır.

İşveren
Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işverendir.

İşveren Vekili
İşveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse işveren vekilidir. İşveren vekili sayılmak için işin veya görülen hizmetin bütününü yönetmek ve işveren ad ve hesabına hareket emek unsurlarının birleşmesi gerekir. Bu durumda işin bütününü yönetmek koşulu gerektiğinden uygulamada bir fabrikanın genel müdürü işveren vekili sayılırken aynı fabrikanın pazarlama, insan kaynakları, üretim müdürleri işveren vekili sayılmayacaktır.

Alt İşveren
Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişi alt işverendir. Sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işverenin, bu Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumlu olacaklardır.

İşyeri Bildirgesi Kuruma Nasıl Bildirilir ?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, mevcut sigortalısı bulunan bir  işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden  işverenlerin,  İşyeri bildirgesini, en geç sigortalı  çalıştırmaya başladıkları tarihte e-sigorta ile Kuruma  vermeleri gerekmektedir.

İşyeri bildirgesinin, adi posta veya kargo yolu ile gönderilmesi ya da Kuruma doğrudan verilmesi halinde, bildirgenin Kurumun evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi şeklinde gönderilmesi halinde, postaya verildiği tarih; e-sigorta kanalıyla gönderilmesi halinde ise internet kanalıyla gönderilmesi sırasında onaylama işleminin yapıldığı tarih,  Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilecektir. Birden fazla işyeri mevcutsa hepsine ayrı ayrı işyeri bildirgesi verecektir.

İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Kuruma Hangi Belgeler Verilecek ?

  • Daimi mahiyetteki işyerlerinde işyerinin adresini gösterir yerleşim  belgesini,
  • Gerçek kişi işverenler bakımından kendilerinin tüzel kişiler için ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini, bir ay içinde Kuruma, elden vermekle veya posta yoluyla göndereceklerdir.

Ayrıca;

  • Tüzel kişiler; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesini,
  • Adi ortaklıklar; noter onaylı ortaklık sözleşmesini,
  • İhale konusu işlerde, işin sözleşmesinin veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısını
  • İnşaat işyerlerinde; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesini,

İşyerinin Kurumca tescil edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde Kurumun Tescil birimine ulaştırması gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı