• Sigorta Genel Şartları

  İnsanlar karşılaşabilecekleri olumsuz durumları göz önünde bulundurarak herhangi bir gelir kaybı yaşamamak adına sahip olduğu değerli eşyaları güvence altına almak için sigorta yaptırırlar. Çalışanlarında meslek hastalıklarından etkilenmemeleri veya çalıştıkları süre boyunca başlarına gelebilecek olumsuz bir olay karşısında korunabilmeleri adına sigortalı olmaları gerekir.


  Çalışma hayatı için sigorta, insanların geleceğe yönelik maddi güvence sağlamak ve günümüzde de sağlık gibi çeşitli hizmetlerden yararlanmaları için kurulmuş bir sistemdir. 3 çeşit sigorta türü vardır: SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı. 1 Ekim 2008 tarihinde çıkan yasa ile beraber 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre bu üç sigorta türü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adı altında birleştirilmiştir. Kanuna göre SSK 4/A, Bağkur 4/B, Emekli Sandığı ise 4/C adını almıştır. Bu yazımızda sigorta genel şartlarını inceleyeceğiz.

  Sigorta Genel Şartları Nelerdir?

  Çalışanlar için

  • İşveren veya işveren vekili tarafından işe alınıp çalışan kişiler
  • Kendi işini yapan çalışanlar
  • Kamu çalışanları
  • Çiftçiler
  • Tarım sektöründe süreksiz olarak çalışan işçiler
  • İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler

  Sigorta genel şartları içinde yer alan kişilerdir.

  Çalışanlar işe başladıklarını en geç bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmeleri gerekir.

  Kendi işini yapan bağımsız çalışanların sigortalılık durumlarını bağlı oldukları kurum/kuruluş bildirir. Bu kişiler prim ödemek zorundadır. 2017 yılında kendi adına bağımsız çalışanların aylık prim tutarları en düşük 613,24; en yüksek 4.599,28 TL’dir.

  Sponsorlu Bağlantılar


  Kanuna göre çağrı üzerine veya kısmi süreli olarak çalışan kişiler ile birlikte bir ay içinde 30 günden az ev hizmetinde çalışan sigortalıların, ay içinde kısmi olarak çalışmış oldukları toplam sürelerin 7.5’a bölünmesi ile ortaya çıkan sürenin sigortalı kişiye hizmet olarak mal edilmesi hakkı tanınmıştır. Bu kişiler genel sağlık sigortasından da faydalanabileceklerdir. Ancak eksik kalan günlerin primleri ödenmelidir.

  Tarımda hizmet akdiyle çalışanlara sigortalı olma hakkı tanınmıştır. Her ay için asgari günlük ücretin 18 katı prim ödeme şartı koşulmuştur. Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenler SGK internet sitesinde örneği bulunan Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekir. Kendi adına bağımsız çalışan çiftçiler ise prime esas kazancın 15 katı prim ödeyerek sigortalı olabilecekler.

  Dolmuş ve ticari taksi gibi şehir içinde yer alan toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir ya da birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesi ile birlikte 1 ay içinde 10 günden az çalışan kişiler, primlerini kendi ödedikleri takdirde sigortalı olarak kabul edilirler. Bu çalışanların sigorta genel şartları:

  • Kendi hesabına bağımsız çalışmama ve kamu çalışanı olmama
  • İsteğe bağlı sigortalı olma
  • Banka sandıklarına ilişkin alanlarda çalışmama
  • Maaşının olmaması
  • Reşit olmak

  Bu kişilerin gerekli belgelerle birlikte Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekir.

  Sanatçılar İçin

  • Kendi hesabına bağımsız çalışmama
  • İsteğe bağlı sigortalı olma
  • Maaşının bulunmaması
  • Reşit olması

  İş yeri değiştirilirse yapılan iş sözleşmesinin kuruma verilmesi gerekir. Bir ay içinde 10 günden az çalışanlar primlerini kendileri öder.

  İsteğe Bağlı Sigorta Genel Şartları

  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Türkiyeˋde ikamet etmek
  • Zorunlu sigortalılık kapsamında olmamak (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı sigortalarına bağlı olmamak)
  • Hizmet akdiyle bir yerde çalışmamak
  • Kendi nam ve hesabına ait olarak bağımsız çalışanlar isteğe bağlı sigortalı olamaz

  İsteğe Bağlı Giriş Formunu doldurup isteğe bağlı sigortalı olmak için kuruma dilekçe vermeniz gerekmektedir. Yurt dışına sigortalı olarak çalışmaya giden işçiler de isteğe bağlı sigortaya başvurabilir.

  Sigorta genel şartları arasında yaşını doldurmuş olmak en önemli maddedir. Engelli ve yaşlı bakımı yapanlar da sigortalı sayılacaktır. Burada şart evde bulunanların kişi başı düşen gelirin asgari ücretin 2/3’sinden az olması. Devlet evde engelli ve hasta bakanlara sigorta bağlayarak emekli olma imkanı vermektedir.

  Bir meslek veya sanat okulunu bitiren kişilerin mahkemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenmeleriyle ilgili görevlerde çalışanlardan 18 yaşı doldurma şartı aranmaz. Burada sigorta genel şartı iş kanunu hükümlerine göre genç veya çocuk işçi olmak sosyal güvenlik kapsamında çalışmayı gerektirir.

  Sigorta genel şartlarında sayabileceğimiz diğer maddelerden Türkiyeˋde ikamet etmek önemli bir konudur. Yükseköğrenim gören öğrenciler 25 yaşını geçmemek şartıyla velisinin bağlı olduğu sağlık sigortasından yararlanabilir. Sigorta genel şartları ayrıntılı bir konudur. Çünkü çeşitli sigorta türleri vardır. Bunların kendine göre şartları bulunmaktadır. Yine de elimizden geldiğince sigorta genel şartlarından bahsetmeye çalıştık.  tıkla sorunu sor

  Sigorta Genel Şartları İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  Henüz yorum yapılmamış.

  Sorunuzu Yazın