• SGK İcra Borcuna İtiraz


  İcra durumlarında borca itiraz usulleri icra takibinin niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Bu yüzden hepsi ayrı ayrı incelenmeli ve itiraz şekilleri buna göre incelenmelidir. En çok başvurulan icra takip yolları; ilamsız icra takipleri, ilamlı icra takipleri, çek ve senet takipleri ve kira sebebiyle icra takipleri olarak bilinmektedir. Biz de bu yazımızda SGK icra borcuna itiraz konusunu ele alacağız.


  İlk olarak icra takibi ne demektir, bunu öğrenmekte fayda var. İcra takibi, borçlu olan kişinin borcunu herhangi bir nedenle alamaması durumunda, alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek istemesidir ve bunun için İcra Müdürlüğü devreye girer. İcranın ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki türü vardır.

  İlamlı icra, bir mahkeme kararına dayanılarak başlatılmaktadır. İlamsız icra ise bir mahkeme kararı olmadan para veya teminat alacağının tahsili için başlatılan icra takibi çeşididir.

  Yukarıda da belirttiğimiz gibi icra takip türlerine göre borca itiraz şekilleri de değişmektedir.

  İlamsız İcra Takibinde Borca İtiraz

  İlamsız icra türlerinde borca itiraz İcra Müdürlüğüne doğrudan yapılmaktadır. İcra borcuna itiraz için tebligatın alınmasından itibaren 7 günlük bir süre bulunmaktadır. Bu süreye hal düşürücü süre denmektedir. Yani bu 7 günlük süre içerisinde itiraz edemezseniz itiraz hakkınız yanmaktadır. Bu yüzden belirlenen sürelere uyulması itiraz hakkı açısından önemlidir.

  Sponsorlu Bağlantılar


  İcrada borca itiraz belgesinde istenilenler ve neye itiraz edildiği açıkça belli edilmelidir. İlamsız icra takibinde itiraz edebileceğiniz birimleri şöyle sıralayabiliriz:

  1. Borç.
  2. İşlenmiş faiz.
  3. Faiz oranı.
  4. Yetki.
  5. Borcun diğer fer’ileri.

  Ayrıca borcun tamamına da itiraz edilebilir fakat böyle bir durumda borcun tamamına itiraz edileceği açıkça belirtilmelidir. İlamsız icra takibinde borca itiraz etmek takibi durdurmaktadır. İcra işlemlerine devam edilebilmesi için alacaklı kişinin mahkemelere dava açıp itirazın haksız olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Eğer alacaklı kişi mahkemeyi kazanırsa ve borca itiraz eden kişinin haksız olduğunu ispatlarsa; mahkeme borca itiraz eden kişiyi, %20 İcra İnkar Tazminatına mahkum etmektedir. Bu yüzden eğer icra borca itiraz edilecekse, durumlardan emin olunması gerekmektedir.

  İlamlı İcra Takibinde Borca İtiraz

  İlamlı icra takibinde durumlar ilamsıza göre farklıdır. Burada borca itiraz usulü ve sonuçları değişmektedir. İlam mahkeme kararıdır, bu yüzden de ilamla takibi yapılan borca itiraz etmek için de icra mahkemesinde dava açılması gerekmektedir. Bu takip süresinde ise itiraz süresi 5 gün olarak belirlenmiştir.

  1. İlamlı icra takibinde itiraz edilecek durumlar kısıtlıdır. İtiraz edilebilen birkaç durum şöyledir:
  2. İlamda gösterilen bedellerin hatalı hesaplanması itiraz edilebilir.
  3. Söz konusu olan faiz ilamdakine göre fazla hesaplanmışsa itiraz edilebilir.
  4. Vekalet ücreti ve yargılama masrafları yüksek ve hatalı yazılmışsa itiraz edilebilir.

  Senet ve Çek Takiplerinde Borca İtiraz

  Senet ve çek, ilamsız takiplere göre alacaklı kişiye daha fazla koruma sağlamaktadır. Burada borçlu kişiye 10 tane örnek ödeme emri gönderilmektedir. Bu tebliğden itibaren borçlu kişinin itiraz süre 5 gün olur.

  1. Bu çeşitte de itiraz icra mahkemelerine yapılır. Borca itiraz sebeplerini ise şöyle sıralayabiliriz:
  2. Borcun ödenmesi.
  3. Sözleşmeye dayalı bir teminat senedinin takibe konması.
  4. Senedin 3 yıllık ve de çekin 6 aylık zamanaşımı süresinden sonra takibe konulmuş olması.
  5. Belirlenen faiz oranının gereğinden yüksek olması,
  6. Senetteki ya da çekteki imzanın sahte olması durumlarında borçlu olan kişi itirazını yapabilir.

  Kira Nedeniyle İcra Takibinde Borca İtiraz

  Bu nedenle yapılan icra takiplerinde borçlu olan kişiye 13 tane örnek ödeme emri gönderilmektedir. Tebligat alındıktan sonra borçlu kişiye itiraz edebilmesi için 7 gün verilmektedir. Bu süre içerisinde borçlu olan kişi icra müdürlüklerine vereceği dilekçe ile itiraz edebilir.

  Kiraz sebebiyle icra takibine itirazdaki durumlar ilamsız takipteki ile aynıdır. Fakat yine de itiraz edilen her nokta açıkça belirtilmelidir, aksi takdirde yanlış işlem yapılabilmektedir.
  tıkla sorunu sor

  SGK İcra Borcuna İtiraz İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  Henüz yorum yapılmamış.

  Sorunuzu Yazın