SGK

SGK EKSİK GÜN BİLDİRİMİ

Sosyal Sigortalılar Kurumu’nun yeni çıkardığı kanun birçok değişiklik içermektedir. Bunlardan biri de SGK eksik gün bildirimi işlemidir. SGK eksik gün bildiriminde 10 ve üstünde sigortalı işçi çalıştıran işyerlerinin eksik gün bildirimi yapma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Bu yazımızda sizlere SGK eksik gün bildirimi hakkında bilgiler vereceğiz.


SGK Eksik Gün Bildirimi Nedir?

Sigortalı olarak çalışmakta olan bireylerin çeşitli nedenlerle 30 gün çalışmaları gereken süreyi doldurmamaları nedeniyle SGK eksik gün bildirimi yapmaları gerekmektedir. SGK eksik gün bildirimi şartlar ise şöyledir;

 • İstirahatte olduğunu gösteren sağlık raporu,
 • Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,
 • Disiplin cezası, gözaltına alınma ve tutukluluk gibi ceza belgeleri,
 • Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,
 • Bireyin imzasını taşıyan puantaj kayıtları,
 • Grev, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde çalışmanın olmadığı veya işe ara verildiğini gösteren yazı örneği

Bu belgeler ile birlikte SGK eksik gün bildirimi belgenizle kurumunuza vermeniz gerekmektedir.

SGK Eksik Gün Bildirim Belgesi Vermeyecek Olan İşyerleri Nelerdir?

Daha önce bahsettiğimiz gibi 10 ve üzerinde sigortalı işçi çalıştıran işyerlerinin SGK eksik gün bildirimi vermesine gerek kalmıştır. Bunlara ek olarak ise;

 • Genel ve bütçeli işyerlerinin, döner sermayeli işyerlerinin, fonların ve belediyelerin,
 • Bütçeden yardım alan işyerleri ile özel kanunlarla kurulmuş olan diğer kamu iş yerlerinin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve işletmelerinde  %50’sinden fazlası kamuya ait olan işyerleri
 • Kamu kurumu kapsamındaki mesleki işyerlerinin
 • Sendikaların,
 • Bankacılık Kanunu kapsamındaki yer alan işyerleri
 • Toplu olarak iş sözleşmesi yapılan işyerleri, SGK eksik gün bildirimi vermek zorunda değillerdir.

SGK Eksik Gün Bildirim Belgesini Vermek Zorunda Olan İşyerleri Nelerdir?

SGK eksik gün bildirimi vermek zorunda olan işyerleri ise 9 ve daha az sigortalı işçi çalıştıran işyerlerinin SGK eksik gün bildirimi nedenlerini aylık prim ve hizmet belgeleriyle birlikte, bağlı oldukları SGK kurumuna vermeleri gerekmektedir. İşyerleri bu belgeleri bağlı bulundukları ay içerisinde gönderimlerini yapmak zorundadırlar.

Bireyin SGK eksik gün bildirimi SGK’nın resmi internet sitesi yardımıyla bildirmiş ise, tekrardan SGK eksik gün bildirimi belgesinin bağlı bulunduğu kurumu bildirilmesine gerek yoktur.

SGK eksik gün bildirimi nedeniyle verilmesi gereken puantaj kayıtlarında mutlaka sigortalının imzası bulunması gerekmektedir. İmzanın bulunmadığı taktirde bireyin puantaj kayıtları geçerli sayılmayacaktır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı