SGK

SGK CENAZE ÖDENEĞİ

SGK CENAZE ÖDENEĞİ

İş kazası, meslek hastalığı gibi durumlar sonucu ölen sigortalı vatandaşlar için SGK Cenaze Ödeneği verilir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununca ölüm sigortasından faydalanan kişilere SGK Cenaze Ödeneği verilir. İş kazası ve ya meslek hastalığından ötürü vefat eden ve de önceden ölüm sigortası primi bildirilmiş olan sigortalı vatandaşların hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafınca onaylanan tarife üzerinden hak sahiplerine cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği sırasınca önce eşine şayet ki eşi yoksa çocuklarına , onlarda yoksa anne- babasına , onlar da yoksa kardeşlerine verilir. SGK Cenaze Ödeneği üçüncü fıkrada sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek ve tüzel kişiler tarafınca kaldırılması durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek ya da tüzel kişilere ödenir. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının c bendi kapsamında sigortalı sayılan vatandaşlardan ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumları tarafından ilgili mevzuat gereği SGK Cenaze Ödeneği hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri gibi maliyetlere ödemenin yapılması durumda, kurum tarafından SGK Cenaze Ödeneği ödenmez.


SGK Cenaze Ödeneği Verilme Şartları, Başvuru ve Miktarının Belirlenmesi

SGK Cenaze Ödeneği;

  • Görev sakatlığı sonucu,
  • Görev sakatlığı, sakatlık ya da yaşlılık aylığı almakta iken,
  • Son defa kamu görevlisi olarak görev yapmış olma şartı dikkate alınarak en az 360 gün sakatlık, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş durumda iken, ölen sigortalıların hak sahiplerine SGK Cenaze Ödeneği Kurumlar tarafınca ödenir. SGK Cenaze Ödeneğinde ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmaz.
  1. SGK Cenaze Ödeneğinin verilebilmesi için hak sahiplerince makulün ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile Kuruma başvurulması gerekir. Maktulün ölüm tarihi nüfus kütüğüne kaydedilmemiş ise dilekçeyle birlikte maktulün ölüm tarihinin belirten ilgili yerlerce düzenlenen belgenin Kuruma verilmesi gerekmektedir.
  2. SGK Cenaze Ödeneği , Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafınca onaylanan bir tarife üstünden ödenir.
  3. SGK Cenaze Ödeneğinin ilgili hak sahiplerine ödenmemesi durumunda Kurum tarafından maktulün cenaze işlemlerini gerçekleştiren gerçek ya da tüzel kişilere ödenek tutarını geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar ödenir.
  4. Kamu görevlisi olarak görev yapmakta iken vefat eden kişinin hak sahiplerine , Kamu İdarelerince ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil giderlerini karşılaması dahilinde Kurum tarafından SGK Cenaze Ödeneği ödenmez.
  5. Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar , hakkın doğduğu tarihten itibaren hak sahiplerince talep edilmediği takdirde 5 yıl içinde düşer.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Cenaze odenegi nereden alinir.zirrat bankasi , ptt veya baska bir bankadanmi alinir ve nasil alinir.kimlik yeterlimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı