Genel

Aylık 75 TL Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Şartları 2021

2021 şartlı eğitim yardımı uygulaması ekonomik zorluk nedeniyle çocuğunu okula gönderemeyen ailelere yönelik bir yardım uygulaması olarak bilinmektedir. Şartlı eğitim yardımı kapsamında il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirli kriterler üzerinden değerlendirme yapılmakta ve finansal yardım sunulmaktadır.


Şartlı eğitim yardımı yapılırken ailenin genel gelir düzeyi göz önünde bulundurulmaktadır. Anne veya babası olmayan çocuklarda ise vasi olarak belirlenmiş olan kişilerin gelir durumlarına ilişkin değerlendirme yapılmakta olup destek sağlanmaktadır.

Şartlı eğitim yardımı olarak bilinmekte olan finansal destek kapsamında yalnızca zorunlu eğitim ödenekleri karşılanmaktadır. Daha ileri eğitim düzeyleri için ise farklı yardım uygulamaları kapsamında değerlendirme yapılması söz konusu olmaktadır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından finanse edilmekte olan bu uygulamalar illerde valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlıklara bağlı olarak yürütülmektedir. Bu nedenle ilgili kriterler ya da değerlendirmeler de aynı birimlerin onayları üzerinden sağlanmaktadır.

Şartlı eğitim yardımı tutarları, öğrencilerin kademelerdeki ihtiyaçlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Aylık olarak minimum 45 TL tutarından başlayan ödemeler kademelere bağlı olarak 75 TL tutarına kadar çıkabilmektedir.

Şartlı Eğitim Yardımı Almanın Kriterleri Nelerdir?

Şartlı eğitim yardımı almanın kriterleri ortak olarak belirlenmekte olup şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Başvuru yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Başvurular yapılırken öncelikli olarak öğrencinin ebeveyni olarak bilinen kişinin başvuru esnasında orada bulunması gerekmektedir.
 • Ailenin gelir durumunun beyan edilebilmesi için güncel olarak gelir testinin yapılması zorunlu tutulmaktadır. Bu test üzerinden muhtaçlık durumu beyan edilmektedir.
 • Aile içerisindeki üyelerin herhangi bir SGK birimi üzerinden sigortasının ödenmiyor olması gerekmektedir.
 • Başvurunun onaylanması durumunda öğrencinin okula devamlılık durumu da şartlar içerisinde yer almakta olup devamlılık olmaması durumunda kesinti söz konusu olmaktadır.

Bu şartların yerine getirilmesi sonrasında başvuru için gerekli olan evrakların teslim edilmesi gerekmektedir. Eksiksiz bir biçimde yapılmakta olan başvurular kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz bir şekilde cevaplanmaktadır.

Şartlı eğitim yardımı almanın kriterleri sağlanması ve başvurunun onaylanması durumunda eğitim için gerekli olan tüm maddi olanaklar aileye sunulmakta olup bu olanaklar dahilinde öğrencinin zorunlu eğitim sürecini tamamlaması sağlanmış olmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı Başvurularında Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Şartlı eğitim yardımı başvurularında gerekli olan evraklar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Başvuru yapacak olan ebeveynlerin ve öğrencinin kimlik belgelerinin aslı bulundurulmak şartıyla önlü arkalı fotokopileri
 • Öğrencinin eğitim sürecinde bulunduğu kademeden alınmakta olan resmi öğrenci belgesi
 • Gelir testi sonrasında gelir durumunu beyan eden belge
 • Başvurunun yapıldığına ilişkin başvuru formu

Bu evrakların eksiksiz bir biçimde teslim edilmesinden sonra başvuru süreçleri tamamlanmaktadır. Evrakların eksiksiz olmasının yanı sıra aynı zamanda resmi kurumlarca onaylı olduğundan emin olunması gerekmektedir.

İncelemeler esnasında evraklarda eksik ya da hatalı belge olduğunun tespit edilmesi durumunda başvuruların geçersiz sayılması durumlarıyla karşılaşılacağı gibi sahte evrakların olması durumunda yasal işlemler de başlatılabilmektedir.

Evrakların tamamlanmasının ardından başvuru sürecine ilişkin beyan edilen başvuru formunun ise ilgili başvuru merkezlerinden alınarak başvuru esnasında doldurulması mümkün olabilmektedir. Bu nedenle başvuru esnasında formun talep edilmesi gerekmektedir.

Öğrenci belgesi temin edilirken ise okuldan alınan ıslak imzalı belge olması gerekmektedir. Elektronik ortamlardan alınmış olan öğrenci belgelerinin de başvuru öncesinde okul yönetimi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Şartlı Eğitim Yardımı Başvuruları Nasıl Yapılır?

Şartlı eğitim yardımı başvuruları ilgili merkezlere bizzat gidilerek yapılmaktadır. Online ortamlar üzerinden ya da telefon üzerinden başvuru yapılması gibi bir durum olmamakta bu nedenle illerde ya da ilçelerde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı birimlerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Öğrencilerin başvuru yapması gibi bir durum bulunmamakla birlikte başvuruların öğrencilerin vasisi tarafından yapılması gerekmektedir. Vasisi olarak belirlenen kişinin de mutlaka 18 yaşını doldurmuş olmasına dikkat edilmektedir.

Başvuru esnasında evrakların eksiksiz olması durumunda doğrudan başvuru değerlendirme süreci başlamakta olup evraklarda eksik olması durumunda ise öncelikli olarak tamamlanması gereken belgeler hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Bu bilgilendirme sonrasında evraklar tamamlandıktan sonra başvuru süreçleri başlamaktadır.

Şartlı eğitim yarımı başvurularının yapılmasından önce tamamlanması gereken evrakların öğrenilmesi durumunda başvurular kısa süre içerisinde değerlendirmeye alınmaktadır. Bu sayede değerlendirme sonuçlarının da kısa süre içerisinde alınması söz konusu olabilmektedir.

Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Sorgulama

Şartlı eğitim yardımı başvurularının sonuç sorgulamaları doğrudan başvuru merkezlerinden yapılabildiği gibi aynı zamanda internet ortamları üzerinden de yapılabilmektedir. İnternet üzerinden yapılan sorgulamalarda E-devlet şifresinin bulunması gerekmektedir.

Daha önce E-devlet kullanmamış olanların PTT şubelerinden tek kullanımlık şifre almaları gerekmektedir. Bu şifreler ile uzun soluklu işlem yapılmayacağı için sisteme giriş yapılmasının ardından yeni bir şifre edinilmesi gerekmektedir.

E-devlet sistemi üzerinden sorgulama yapılırken doğrudan SYDV başlıklarına giriş yapılabildiği gibi aynı zamanda arama sekmesine şartlı eğitim yardımı yazılarak da sorgulama sonuçlarına ulaşılması mümkün olmaktadır.

Sorgulama işlemleri T.C kimlik numarası üzerinden yapılabileceği için bir başkasının E-devlet sistemi üzerinden sorgulama yapılması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle kişinin kendi sorgulamalarını kendi E-devlet hesabı üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Telefon ile Şartlı Eğitim Yardımı Sorgulama

Telefon ile şartlı eğitim yardımı sorgulamalarının yapılması için doğrudan il ve ilçelerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı birimlerinin aranabilmesi gibi aynı zamanda Aile Bakanlığı tarafından özel olarak açılmış bir hat olan ALO 144 numarası da kullanılabilmektedir.

Bu hat üzerinden de sorgulama yapılması için T.C kimlik numarası bilgisinin alınması gerekmektedir. Bunun yanı sıra bilgi güvenliği açısından kimlik üzerinden sorgulama yapılacağı için görüşme esnasında kimliklerin bulundurulması gerekmektedir.

Telefon ve internet üzerinden sorgulama yapılmasının yanı sıra aynı zamanda doğrudan başvuru merkezlerine gidilerek de başvuru sonuçlarına dair sorgulama yapılması söz konusu olmaktadır. Kimlik ile yapılan sorgulamalar sonucunda olumlu ya da olumsuz bir sonuç alınması mümkün olmaktadır.

ALO 144 hattının yoğun olması durumlarında ise telefon ile ALO 183 hattının aranması da istenen sorgulamaların yapılabilmesi için alternatif bir seçenek olarak tercih edilebilmektedir. Bu hat da doğrudan Aile Bakanlığı üzerinden iletişim kurulmasını sağladığı için kimlik bilgileri üzerinden sorgulama yapmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı Ödemeleri Nasıl Yapılır?

Şartlı eğitim yardımı ödemelerinin yapılması başvuruların sonuçlanmasının ardından mümkün olmaktadır. Bu nedenle başvuru sorgulama süreçleri beklenmeli ve olumlu sonuçların alınmasından sonra ödemelerin beklenmesi gerekmektedir.

Şartlı eğitim yardımları için yapılan ödemeler PTT şubeleri aracılığıyla alınabilmektedir. Bu şubelere öğrencinin vasisinin kimlik belgesi ile gitmeleri gerekmektedir. Öğrencinin yardımı bizzat alması için yaş sınırı karşılanmadığı için ödemeler başvuru sahibi olan vasilere yapılmaktadır.

PTT şubelerinde çok fazla kalabalık olması nedeniyle bazı vatandaşların başvuru esnasında Ziraat Bankası hesap bilgilerini vermeleri durumunda para yatırma işlemleri Ziraat Bankası şubelerine de yapılabilmektedir.

Ödemlerin alınması için aylık olarak değil yıllık olarak şubelere gidilmesi gerekmektedir. Her yıl Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül veya Kasım aylarından birisinde başvuru süreçlerine bağlı olarak ödemeler alınabilmektedir.

Ödemeler için belirlenmiş olan tarihler uygun ayların 24ü ve 28i aralığında yatırılmaktadır. Sırayla yapılan yatırımlar için bankalardan bilgi alınması ve sonrasında hesaptaki paranın alınması mümkün olmaktadır.

Aylık Şartlı Eğitim Yardımı Tutarları Ne Kadar ?

Şartlı eğitim yardımı tutarları öğrencinin yaş dönemine ve kız öğrenci, erkek öğrenci ihtiyaçlarına göre değişiklik göstermektedir.

Güncel şartlı eğitin yardımı tutarları;

 • İlkokul kademesinde olan erkek öğrenci yardımı 45 TL
 • İlkokul kademesinde olan kız öğrenci yardımı 50 TL
 • Lise kademesinde olan erkek öğrenci yardımı 55 TL
 • Lise kademesinde olan kız öğrenci yardımı 75 TL

Bu tutarlar kişilere bağlı olarak değişkenlik göstermemektedir. Herkes için standart olarak belirlenmekte olan bu ücretlerin yıllık enflasyon oranlarına bağlı olarak da değişkenlik gösterdiği bilinmektedir. Aynı zamanda kırtasiye masrafları da göz önünde bulundurularak tutarlar değişiklik gösterebilmektedir.

Aylık olarak belirlenen tutarlar toplu bir biçimde hesaplanmakta olup yıllık olarak ödenmektedir. Bu nedenle hesaplamaların da aylık tutarlar baz alınarak eğitim öğretim yılı üzerinden yapılması söz konusu olmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımları Hangi Durumlarda Kesintiye Uğrar?

Şartlı eğitim yardımlarının kesintiye uğrama durumları devlet tarafından belirlenmekte olan kriterler olmakta ve şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Öğrencilere verilmekte olan eğitim yardımlarında okul devamlılığı esas alınmaktadır. Öğrencinin eğitim yardımı alma sürecinde herhangi bir nedenle okula devam etmemesi durumunda yardım da otomatik olarak kesintiye uğramaktadır.
 • Eğitim yardımları verilirken kriterler örgün eğitim üzerinden yapılmaktadır. Örgün eğitim yerine açık öğretim tercih etmekte olan kişiler için de yardım verilmemekte ya da açık öğretime geçiş yapması durumunda yardım kesintiye uğramaktadır.
 • Gelir durumlarının beyan edilmesinden sonra değişikliğe uğraması ve gelir durumunun yardım kapsamı dışında değerlendirilmesi durumunda da yardımın kesintiye uğraması ve yeniden alınmaması durumu söz konusu olmaktadır.
 • Başvuru yapmakta olan hak sahibi ya da vasi olarak belirlenen kişinin vefatı durumunda da farklı bir yardım kapsamında değerlendirme yapılacağı için şartlı eğitim yardımı kesintiye uğrayabilmektedir.
 • İkamet adresinde değişiklik olması da şüpheli bir durum olarak beyan edildiğinden kesinti nedenleri arasında gösterilebilmektedir. Bu nedenle öncelikli olarak adres değişikliğinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma birimlerine beyan edilmesi gerekmektedir.

Başvuru süreci esnasında verilmekte olan evraklar değerlendirildikten sonra olumlu olan başvuruların bu maddelerin dışında evraklar içerisinde belgelerde uyumsuzluk belirlenmesi durumunda da kesintiye neden olabilmektedir. Bu nedenle kesinti sonrasında gerekçenin öğrenilmesi için ilgili birimlere sorulması gerekmektedir.

Üniversite Öğrencilerine Yapılan Eğitim Yardımı

Üniversiteli öğrenciler için yapılmakta olan eğitim yardımları başında Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmekte olan karşılıksız burslar veya öğrenim kredileri bulunmaktadır. Bursların ödenmesi durumunda herhangi bir geri ödeme alınmıyorken kredilerin ise ilerleyen dönemlerde iadesi söz konusu olmaktadır.

Bunların yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından da ihtiyacı olan öğrenciler için aylık burs yardımları yapılabilmektedir. Bu yardımların da ihtiyaç sahibi olduğunu belgeleyen kişilere verilmesi söz konusu olmaktadır. Bunun için gelir durumunun beyan edileceği gelir testinin verilmesi gerekmektedir.

Devlet kanallarının yanı sıra özel kurumlar tarafından da verilmekte olan farklı burs olanakları bulunmaktadır. Fakat bu burs durumları için belirlenecek kriterler burs vermekte olan kurumlar tarafından belirlenmekte olup pek çoğunda başarı kriteri bulunmaktadır.

Devlet tarafından verilmekte olan şartlı eğitim yardımı kapsamında üniversite kademeleri bulunmamakta olup lise kademesi ile sınırlı olduğu için alternatif burs kanallarına başvuru yapılması gerekmektedir. Bu nedenle ikamet edilen il ve ilçelerin dayanışma vakıfları başta olmak üzere eğitim alanında gönüllü çalışmalar yapmakta olan vakıf ya da derneklere başvuruda bulunulabilmektedir.

E-Devlet Sisteminden Şartlı Eğitim Yardımı Sorgulaması

E-devlet aracılığı ile şartlı eğitim yardımı sorgulaması yapmak isteyenlerin izleyeceği adımlar aşağıda belirtilmiştir:

 • https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır.
 • Ana sayfada bulunan giriş yap butonu üzerinden kimlik doğrulaması yapılmaktadır. E-devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapılabilmektedir. E-devlet şifresi PTT şubesinden 2 TL karşılığında alınabilmektedir. Şifreyi sonrasında değiştirebilmek mümkündür. Ayrıca e-devlet şifresini unutanlar; mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı aracılığı ile de giriş yapabilmektedirler.
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı e-hizmetler listesinden bulunmalıdır.
 • Sonrasında Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama seçilmelidir. Açılan sayfada alınan yarım ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

Eğitim Yardımı Sorgulama

Şartlı Eğitim Yardımı Kurumdan Nasıl Yapılır?

Şartlı eğitim yardımı başvurusu yapılan kuruma giderek Başvuru durumu ile ilgili veya alınan yardım ile ilgili sorgulamalar yapılabilmektedir. Bunun için kaymakamlıklara bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gidilmelidir.

Şartlı Eğitim Yardımı Ödemesi Nereye Yapılmaktadır?

Şartlı eğitim yardımının ödemesi PTT aracılığı ile yapılmaktadır. Bulunulan yerdeki PTT şubesine kimlik belgesi ile giderek adına yatırılmış olan yardım parasını çekebilmek mümkündür. Ancak eğer Aile ve Toplumsal Politikalar Bakanlığı’na Ziraat Bankası hesabı bildirilir ise; bu durumda yardım parası kişinin Ziraat Bankası hesabına yatırılabilmektedir.

Şartlı Eğitim Yardımı Ödeme Zamanları Nedir?

Şartlı eğitim yardımı alanların ödemeleri; ayın 24’ü ile 28’i arasında yapılmaktadır. Ödeme yapılacak olan gün, T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre belirlenmektedir. 3 ayda bir ödeme yapılmaktadır. Ödeme yapılan aylar ise yılın tek aylarıdır. Yani ocak, mart, mayıs, temmuz, eylül ve kasım aylarında ödeme yapılabilmektedir.

Şartlı Eğitim Yardımı Ödeme Zamanları Neye Göre Belirlenmektedir?

T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen şartlı eğitim yardımının verilme zamanları şöyledir:

 • T.C. kimlik numarası 0 ile bitenler, ayın 24’ünde yardım ödemesi almaktadırlar.
 • T.C. kimlik numarasının son hanesi 2 olanlara ödeme yapılan tarih, ayın 25’idir.
 • Ayın 26’sında ödeme yapılanlar, T.C. kimlik numarası 4 ile bitenlerdir.
 • T.C. kimlik numarası 6 ile bitenlere şartlı eğitim yardımının ödendiği gün, ayın 27’sidir.
 • Ayın 28’inde ödeme yapılabilmesi için kişinin T.C. kimlik numarasının 8 ile bitmesi gerekmektedir.

Şartlı Eğitim Yardımının Ödenmediği Durumlar Nelerdir?

Şartlı eğitim yardımından yararlananların yardımlarının kesildiği durumlar şu şekildedir:

 • Örgün eğitimin dışına çıkılması durumunda, şartlı eğitim yardımı kesilmektedir.
 • Şartlı eğitim yardımı verilen bir çocuğun, bir ay içerisinde okulda 4 günden daha fazla devamsızlık yapması durumunda yardım kesilmektedir.
 • Kaydının olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na herhangi bir bildirimde bulunmadan ikamet ettiği adresi değiştirir ise; bu durumda yardım parası ödenmemektedir.
 • Daha önce tespit edilmiş olan muhtaçlık durumunun ortadan kalkması ile beraber yardım parası kesilmektedir.
 • Şartlı eğitim yardımı alınan çocuğun vefat etmesi ile beraber yardım kesilmektedir.
 • Yardım parasını alan ebeveynin vefat etmesi ile beraber yardım durdurulmaktadır.
Belediye Sosyal Yardım Kartı Nedir? Nasıl Alınır?
Devletten Kira Yardımı Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir ?
Çeyiz Parası Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır, Ne Zaman Yatar?

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

28 Yorum

 1. Valla iki öğrencim var bende cok istiyorum cocuklarima yardim dokunsun lutfenyardim edindecocuklarda faydalansın

  1. Merhaba,

   Şartları sağlıyorsanız mutlaka başvuru yapmalısınız.

 2. Merhaba iki çocuğum şartlı eğitim yardımından yararlanıyor da küçük oğlum bu sene yeni 1. Sınıfa başladı onu şartlı eğitim yardımına nasıl ekliyebilirim

 3. Merhaba. Beb khk ile ihraç oldum. 3 yıldır herhsngi bir gelirim yok. 3 kızım var okula giden. Şartlı eğitim yardımına başvurdum sözlü olarak şu an böyle birşey yok cevabı aldım. YAzılı olarak mı başvurnalıyım. Khklı olanların alamaz diye bir madde mi var acaba bizim bilmediğimiz. Teşekkürler.

 4. Şartlı eğitim yardımı için başvuruda bulunduğumda kızım ilkokulda idi sonra orta okula geçti fakat ödemede değişim olmadı

 5. Bu yıl eğitim materyali yardımı hangi gün yatacak oğlum orta okuldan mezun oldu liseye geçecek kızım da lise 1 şuan

 6. Merhaba ben üniversite öğrencisiyim şartlı eğitim yardımı alıyordum her ay ama bu ay yatmadı acaba artık hiç mi yatmıycak Ya da seneye de alabilmemin koşulları neler bilginiz var mı

  1. Merhaba,

   Dönem sona erdiği için şartlı eğitim yardımınız kesilmiştir. Yeni dönemde tekrar almaya başlarsınız.

  2. Üniversite öğrencilerine sydm den şartlı eğitim yardımı verilmiyor.Onun yerine kyk dan alınıyor.Benim kızımında kesildi.Gidip sorduğumda bana bu cevabı verdiler

 7. Şartli egitim yardımını bir bucuk yildır alamıyorum. E cdevette odeme ceilfi diye geciyor. O para potanede mi birikiyor acaba posaneye gidersem hepsini birden alabilir iyim.?

  1. Merhaba,

   Kaymakamlıklarda bulunan Aile ve sosyal hizmetler müdürlüklerine başvuru yapıp gelir testi yaptırın. Geliriniz olmadığı için ücretsiz yararlanabilmeniz için GSS yapılacaktır.

 8. Benim çocuğum ilkokul 1 gidiyordu 35 TL veriyorlardı şimdi kızım orta 3 geçti 40 TL veriyorlar gerçekten çok zamlandirdilar 7 senede birde parayı ayda değil 2 ayda veriyorlar sözde eğitim parası veriyorlar nekadar çok harca harca bitmez

 9. Merhabalar, sizinle eskiden sgk.tc sitesi için görüşmüştük, siteyi şuanda aktif kullanmıyorsunuz sanırım, siteyi satmayı düşünürseniz sizinle görüşmek isterim.

 10. Turkiye cumhuriyeti bir vatandasi olarak su duruma bakarmisin ya cocuga verilen sartli egitim destek yardimi 35 tl turkiye devleti bu kadarmi dusunur bizleri ya bu nasil bir sacmalik ayiptir gel sen benim yerimde ol ve okul ihtiyaci masrafi giderleri 35 tl cocuguna karsilayabiliyorsan ben terbiyesiz olayim yapmayin lutfen turk vatamdasiniz dururken elin suriyelisi gelip catir catir her ay para aliyor devletten benim neyim var ki bu kisiler bizden ustun turk devletine yakiyormu bu hic sen git almanyada cocuk maaslarini bir ogren bu kadarda olmaz ya

 11. Kaymaklik aile yardımı yaptı bu yardim bi kereye mahsusmu oluyor bir kere aldım şimdi kapsama alanı dışında ve şartlı eğitim denilince ne gibi yardımlar yapılıyor

  1. Diğer aile yardımı 3 ayda bir defa yapılıyor.Ama her seferinde başvuru şartı var.Yani bir defa aldınız ve kapsam dışına çıktı.Tekrar başvuru yapın 3 ay sonra uygun görülürse tekrar alırsınız

 12. Şartli Eytim yardimi cok düşuk aylik haşliyi bila olmiyo bu kadarmi cocuglarimiz zaten bu parani yoksul aile ye verulyor u da 35-45 ytli bi ayda . en az 250-300 ytl olmasi gerek bi ayak kapi parasi bila diyil .

 13. Egitim yardımı ilk ögretim için 35 orta ögretim için aylık 50 TL diyorsunuz kaymakamlık bu parayı ayda degil 2 ayda 50 ve 35 olarak veriyor aylıkmı 2 ayda mı 50 TL orta ögretim 35 ilk ögretim bize 2 ay bekledik 1 aylık verdiler

 14. E devlette merkezi yardim 2005 itabiriyle diyor toplam odeme tutari 630 oldunu belirtiyo yardimi fest etmisler benim ismim yaziyo yardim da o parayi ben mi alirim yada alabilir miyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu