• 2019 SGK Rapor Parası Hesaplama

  2019 yılı SGK rapor parası hesaplama sigortalı olarak SGK bünyesinde çalışan ve rapor nedeniyle maaşında kesinti olan çalışanlar için oldukça önemli bir konu başlığı olmakla beraber, rapor parası kapsamı, hesaplama yöntemi ve tutarları da oldukça önem taşımaktadır.


  Rapor Parası Tanımı

  Sigortalı olarak herhangi bir hizmet akdiyle çalışanların bir hastalık, iş kazası, kronik hastalık ve doğum gibi nedenlerle SGK tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir sağlık kurumu tarafından 2 günden fazla süreyle aldıkları rapor nedeniyle maaşlarından kesilen tutarın SGK tarafından karşılanması rapor parası nedir 2019 olarak ifade edilebilir. Burada belirtilen 2 günden fazla tanımlaması oldukça önemlidir. 2 güne kadar alınan raporlarda (2 gün dahil olmak üzere) herhangi bir maaş kesintisi yapılmazken ilgili tutarın SGK tarafından karşılanması da mümkün olmayacaktır. 2 günü geçen doktor raporlarında maaş kesintisi SGK tarafından karşılanmaktadır.

  Rapor Parası Kapsamı

  Rapor parası çeşitli nedenlerden dolayı kişilerin aldıkları rapor sonucunda çalıştıkları kurum tarafından maaşlarından kesilen tutarın SGK tarafından finansman edilmesi olarak da ifade edilebilirken, rapor parası kapsam ve tutarı da bu yönde oldukça merak edilmektedir. Rapor parası tanımı;

  • Geçici iş göremezlik adı da verilen herhangi bir sağlık problemi sonucunda hekim raporuyla işten ayrı kalmak
  • Doğum
  • İş kazası
  • Kronik hastalık gibi nedenleri kapsamaktadır.

  Rapor Parası Alabilmek İçin Hangi Şartlar Yerine Getirilmelidir?

  SGK rapor parası alma şartları 2019 çerçevesinde çalışanlar tarafından yerine getirilmesi gereken ilk husus rapor parası almak isteyen çalışanların sigortalı olarak çalışmaları gerekliliğidir. Sigortalı olarak çalışmayan kişilerin her ne sebeple olursa olsun aldıkları herhangi bir rapor neticesinde rapor parası alabilmeleri mümkün değildir. Ek olarak rapor sahibi kişinin rapor tarihi itibariyle geriye dönük olarak en az 90 gün süreyle kesintisiz olarak prim ödemiş olması da önemli bir gerekliliktir. Kişinin sigortalılık süresi ne olursa olsun son 90 gün içerisinde kesintisiz olarak prim ödememesi durumunda rapor parası alabilmesi mümkün değildir. Bu tanıma ek olarak SGK tarafından yetkilendirilmiş bir sağlık kurumu tarafından verilen raporlarda mutlaka bir hastalık teşhisi yazılmış olması gerekmektedir. Raporda hastalık teşhisinin bulunmaması, teşhisin sisteme girilmesinde meydana gelen bir eksiklikte SGK tarafından herhangi bir rapor ödemesi yapılması mümkün değildir. Sadece hastalık teşhisinde değil, iş göremezlik raporunun SGK’ya doğru bir şekilde bildiriminin yapılması da ödeme anlamında olmazsa olmazdır. Bu noktada sigortalı olarak çalışan kişilerin raporları kaç gün olursa olsun rapor bitiminin ertesi günü işverene teslim edilmeli, işveren tarafından da kendilerine ulaştırılan raporların 3 gün içerisinde sisteme girilmesi de oldukça önem taşımaktadır.

  SGK Rapor Parası Hesaplaması

  Gerek yatarak gerekse de ayakta tedavilerde çalışan tarafından alınan hekim raporları nedeniyle kişilerin maaşlarından kesilen tutarların SGK tarafından nasıl hesaplanıp ödeneceğiyle ilgili prosedür oldukça merak edilen bir detay konumunda bulunurken, 2019 rapor parası ne kadar sorularının da sıkça sorulmasına neden olmaktadır. SGK rapor parası hesaplamalarında;

  Sponsorlu Bağlantılar


  • Rapor gün sayısı
  • Çalışanın son üç ay içerisindeki toplam brüt kazancı
  • Çalışanın son üç ay içerisindeki prim ya da ikramiye tutarları (varsa)
  • Çalışanın son üç ay içerisinde toplam prim gün sayısı oldukça önem taşımaktadır.

  İnternet üzerinde bu yönde bilgi ve hizmet veren sitelerin bazılarında rapor parası hesaplama programı adı altında rapor parası hesaplaması yapılması da mümkündür. Asgari ücretli çalışanlar için rapor parası hesaplaması yapılması da 2019 yılı brüt asgari ücretin belli olmasıyla birlikte netleşirken bu yönde kolaylıkla hesaplama yapılması da mümkün hale gelmiştir.

  SGK Rapor Parası Hesaplama Detayları

  SGK rapor parası hesaplamalarında bazı detaylara dikkat edilmesi gerekirken, ödemenin gecikmeden zamanında yapılması için dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır.

  • İstirahat raporlarında ilk iki gün ödeme harici olduğundan toplam rapor gününün iki gün eksik yazılması gerekmektedir. Örnek olarak 15 gün alınan istirahat raporlarında raporlu olunan gün kısmına 13 gün yazılması gerekmektedir. Sadece iş kazası nedeniyle verilen raporlarda bu iki gün detayının bir önemi olmamakla beraber kişinin raporlu olduğu gün kadar sisteme giriş yapmasının bir sakıncası bulunmamaktadır.
  • Bu iki gün detayı kişinin hak kaybına uğrayacağı bir durum olmamakla birlikte, iki günlük (iki gün dahil olmak üzere) alınan raporlarda herhangi bir maaş kesintisi olmamakla beraber, örneğin 15 günlük raporlarda iki günlük maaş işveren tarafından ödenirken, 13 günlük ödeme de SGK tarafından yapılmaktadır.
  • SGK tarafından ödenen rapor paralarında yatarak tedaviler ile ayakta tedavilerde rapor parası hesaplaması ayrı ayrı yapıldığından; yatarak tedavi – istirahat ile ayakta tedavi – istirahat kısımlarının ayrı ayrı yazılması gerekmektedir.
  • Analık rapor parası ödemesinde hak sahibinin alacağı ödeme toplam 112 günlüktür. Bu nedenle analık rapor parası ödemesi için anne raporlu olduğu gün sayısını tam olarak belirtmelidir.

  Rapor Parası Alabilmek İçin Yerine Getirilmesi Gereken Şartlar

  Rapor parası alabilmek için rapor sahibi sigortalı çalışanın olmazsa olmaz yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu noktada;

  • Rapor sahibinin SGK’dan rapor parası alabilmek için rapor tarihinden geriye dönük bir yıl içinde en az 90 gün SGK primi ödemiş olması gerekmektedir.
  • İstirahat parası hesaplanırken de rapor tarihinden önceki son üç aydaki bilgiler değerlendirilmektedir. Örneğin 10 Temmuz’da rapor almış bir çalışan için Nisan – Mayıs – Haziran ayları baz alınacak, rapor alınan ay olan Temmuz’daki ödemeler dikkate alınmayacaktır. Son üç ayda herhangi bir çalışma olmaması durumunda daha geriye gidilmesi de mümkündür.

  Rapor Parası Tutarları İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

  Rapor parası hesaplamalarında baz alınan ücretler minimum asgari ücret, maksimum ise asgari ücretin 6.5 katı arasındaki ücretlerdir. Buna göre 2019 rapor parası ya da başka bir deyişle 2019 yılı iş göremezlik ödeneği günlük en fazla 554 TL olacaktır. Bu üst sınır asgari ücretin 6.5 katı olarak hesaplanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç husus bulunmaktadır;

  • Bir asgari ücretli 2019 yılı için rapor aldığında yatarak tedavilerde günlük 42.63 TL rapor parası alırken, ayakta tedavilerde ise bu tutar 56.84 TL olacaktır.
  • Bir asgari ücretli 3 günlük bir rapor alıp işe devam edemediğinde bu rapor ayakta tedavi sonucu verildiyse 2 güne kadar rapor parasından muaf olduğundan SGK’dan 1 günlük rapor parası olan 56.84 TL alacak, diğer 2 günlük rapor tutarı ise çalıştığı kurum tarafından maaşından kesilmeyecektir.
  • İş kazası rapor parası hesaplaması 2019 için ise aynı şekilde iş göremezlik ödeneğine esas kazanç bulunarak yapılan hesaplamada bu kez toplam rapor süresinden 2 gün düşülmez. Raporun tamamının ayakta ya da yatarak tedavi durumuna göre de şekillendiği rapor parası ayakta tedavilerde toplam tutarın 2/3’ü oranında, yatarak tedavilerde ise1/2 oranında kendisine ödenir.
  • Rapor parası ödemesi çalışan tarafından raporun işverene ulaştırılıp sisteme girildikten ortalama 40 gün sonra SGK tarafından ödenir. Ödemeler SGK’nın şahıs ödemeleri sisteminde kişinin tanımladığı bir banka varsa oraya yapılırken, tanımlı bir banka olmaması durumunda ise PTT aracılığıyla yapılmaktadır.

  Kadınlarda BAĞKUR Emeklilik Yaşı Hesaplama

  Tarım Sigortası Ne Kadar?

  BAĞKUR Primleri Ne Kadar Olacak?  tıkla sorunu sor

  2019 SGK Rapor Parası Hesaplama İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  1. erman dedi ki:

   Merhabalar..

   15.04.2019 tarihinde başıma gelen adli vakadan dolayı 45 gün raporlu idim. 15.04.2019 tarihinde Nisan ayındaki 15 gün de dahil toplam prim ödemem 18697 tl ve prim gün sayım 77 gündü. Bu siteye ve diğer sitelere baktığımda yaptığım hesapta günlük kazancım 242 tl olduğundan ve brüt ücretin ayakta tedavilerde 2 / 3′ ü karşılandığından 242 x 2 / 3 = 161 tl oluyor. Bu durumda almam gereken ödenek 161 x 43 = 6923 tl.. olarak hesaplıyorum.

   Fakat gittiğim SGK kurumu hesap olarak günlük brüt ücretimi 228 tl olarak hesapladı. Bana ödenecek olan miktarın 4300 küsür lira civarında olacağını belirtti. 228 tl üzerinden gittiğimde 228 x 2 / 3 = 152 tl ve 152 x 43 = 6536 tl olması gerekiyor…Fakat bana bu parada ödenmiyor. 4300 küsür liralık kısım ödeniyor. Sebebi ise adli vaka olduğu için yine miktarın 1 / 3′ ünü kesmişler mahkemede haklılığımı kanıtlamam halinde bu kısmında ödeneceği söylendi…Adli vakalarda bu tip bir uygulama mı var…zaten 1 / 3′ ünü en başta kesiyorlar…sonradan tekrardan neden 1 / 3′ lük kısım daha kesiliyor…

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    506 sayılı kanunun 111. maddesine göre adli vakalar da dahil olmak üzere kendi kusuru olan sigortalı rapor ödeneği için kesinti yapma hakkına sahip.

    Dava sonucunda haklı çıkarsanız kesintiye uğrayan kısmı iade alabilirsiniz.

    Madde 111- Bağışlanmaz kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya verilecek geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri, bu kusurun derecesine göre, Kurumca, yarısına kadar eksiltilebilir.
    Tehlikeli olduğu veya hastalığa sebep olacağı bilinen yahut yetkili kimseler tarafından verilen emirlere aykırı olan veyahut açıkça izne dayanmadığı gibi hiç bir gereği veya yararı bulunmayan bir işi elinde olarak sigortalının yapması veya yapılması gerekli bir hareketi savsaması kusurun bağışlanmazlığına esas tutulur.

  2. Eylem Çelik dedi ki:

   Merhaba,
   11.01.2019-21.01.2019 tarihleri arasında raporluydum, ameliyat olduğumdan dolayı. E-Devlet’te herhangi bir ödeme gözükmemektedir. Maaşımı da tam aldım, bunun bir etkisi var mıdır?

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    işyeri sisteme onay vermedi ise gözükmez.

  3. Fadıl Mehmet dedi ki:

   Merhaba, 17.12.2018 – 17.03.2019 arasında raporluyum, yani 3 ay. Asgari ücret alıyorum ve ayakta tedavi görüyorum. 4060,60 TL tutarında ödenek çıktı. Bence eksik hesaplanmış. Haklı miyim?

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Rapor hesaplaması rapordan önceki son 3 ayıl ortalamasına göre yapılmaktadır. Buna göre 2018 asgari ücret brüt; 2029,50 *2/3 =1353 tl yapar. 1353*3 ay 4,059 yani doğru hesaplanmış.

  4. Hüseyin Erdem dedi ki:

   13.03.2019 da iş kazası geçirdim raporum 13.03 ‘te başlayıp 15.03 te bitti ne kadar rapor ücreti alırım ve bu 2 gün mü yoksa 3 gün mü olarak hesaplanır

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    3 günlük bir rapor düzenlenmiş. İş kazası olarak rapor düzenlendi ise 3 günlük rapor ödemesi alırsınız günlük Brüt maaşınızın 2/3 ü ne göre hesaplama yapılır.

  5. sadık cura dedi ki:

   Mayıs 25 de hastaneye yatıp amaliyat oldum.26 sında taburcu oldum.20gün rapar alıp işverene bildirdim.ssk kurumundanda sorguladım.sisteme düşmüş.rapor parasını ne zaman alırım.ayakta tedavi yatan hasta gibi detayları anlayamadım.3/2 mi yarıyarıyamı hesaplanacak. toplamda aşagı yukarı ne kadar ne zaman almam gerekir .teşekür eder.iyi çalışmalar dilerim..

  Sorunuzu Yazın