Genel

Mobbing Nedir ve Nasıl Önlem Alınır?

İş hayatı her zaman güzel geçmemektedir. Bazen çalışan kişinin hayatını olumsuz etkileyecek olaylar olabilmektedir. Bu durumun yaşanmamış için çalışanlar böyle durumlar açısından bilgilendirilmelidir. Bu durumlardan birisi de mobbingdir. Mobbing nedir, nasıl önlem alınır konuları önemlidir.


Mobbing, iş hayatında bir grup kişinin ya da tek bir kişinin üçüncü bir kişiye uyguladığı olumsuz davranışlar bütünüdür. Düşmanca ve etik kurallarına karşı olan çeşitli yöntemlerle birlikte bir bütün olarak yapılan baskılara mobbing denmektedir.

Mobbing çalışanlar üzerinde grup psikolojisi, küme ilişkileri yolu ve bu gidi yollarla ortaya çıkmaktadır. Burada sorun olarak kastedilen kısımda stresten kaynaklanan sorunlar kastedilmemektedir. İş hayatından yaşanan her şey mobbing kapsamına girmemektedir. Bir davranışın mobbing olarak tekrarlanabilmesi için ayda birden fazla kere tekrarlanması ve uzun süre devam etmesi gerekmektedir ve kişiye kötü muamele şeklinde durumlar ortaya çıkmalıdır.

Mobbing Çeşitleri

Mobbing kavramının da çeşitleri bulunmaktadır. Mobbing çeşitlerini şöyle gruplandırabiliriz:

Düşey Psikolojik Taciz: Üst konumda yer alan kişilerin altta bulunan kişilere yaptığı mobbing türüdür.  Üst kattakiler sahip oldukları güç ile altlarında bulunan kişileri ezerek, onları kurumun dışına itmeyi amaçlar.

Yatay Psikolojik Taciz: İş yerinde yapılan Mobbingin sorumluları kişinin mağdur ile benzer görevlerde bulunan kişiler yani iş arkadaşlarıdır.

Dikey Psikolojik Taciz: Çalışan işçinin yöneticiye psikolojik tavırlar uygulamasıdır. Bu mobbing türleri arasında nadir bulunan bir durumdur.

Mobbing Aşamaları

  • Çatışmanın ilk belirtileri
  • Söz konusu olan çatışmanın çözüme kavuşamaması.
  • Mobbingin başlaması, bu durumda kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığı etkilenir.
  • Mobbing durumunun iyice yoğunlaşması, bu aşamada çalışanın performansı ciddi ölçüde düşebilir, istirahat gerektiren rapor alabilir.
  • Yoğun olarak Mobbingin devam etmesi, bu aşamada kişinin hastalığı işinin önüne geçebilir.
  • Daha sonra hastalığın ilerlemesi ve istifa.

Mobbingin etki alanı aslında oldukça geniştir. Birçok birey mobbingi yaşamakta, etkisi altında kalmakta fakat bir çözüm üretememektedir. Mobbing iş yerindeyken bireye karşı olarak başlamakta ve daha sonrasında tacizci olan kişinin saldırılarıyla devam edebilmektedir. Diğer bir aşamada da mobbing uygulanan kişi problemli olarak tanımlanabilmektedir. Bu davranışlar genelde kişinin toplumsal itibarını düşürmek amaçlıdır ve işten ayrılmasına neden olmaktadır.

Mobbing genel olarak kişinin mesleğe karşı olan duygularını zedeler ve kendisine olan güvenini yıpratır. Kurbanda huzursuzluk, korku, utanç gibi duygular görülebilmektedir. Mobbing kişide ayrıca uyku bozukluğu, depresyon, yüksek tansiyon gibi hastalıklara da neden olabilmektedir. Mobbing sonucunda aile yıkımları da yaşanabilmektedir.

Mobbinge Karşı Alınacak Önlemler

Mobbing uygulanan kişinin bazı hakları bulunmaktadır. Bu haklar sayesinde mobbing durumuna karşı kendini koruyabilir. Psikolojisini bozacak şeylere maruz kalan çalışan, kendisine mobbing uygulandığına dair kanıtları saklamalıdır. Gerekirse kendisi adına tanıklık edebilecek kişiler bulmalıdır. Mobbing uygulanan kişi çalıştığı kurum yetkilileri ile bu durumu paylaşmalıdır. Yaşadıklarını, kendisine verilen görevleri yazılı olarak kaydetmelidir. Eğer durum daha da ilerlerse bağlı olduğu sendikaya durumu bildirmelidir. Daha sonrasında da eğer gerekliyse ve durum için kanıt oluşturacaksa tıbbi ve psikolojik yardım almalıdır.

Mobbinge Maruz Kalan Kişinin Hakları

  • İş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.
  • Ayrımcılık tazminatı adı altında tazminat isteyebilir.
  • Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’na göre çalıştığı yerden tazminat isteme hakkına sahiptir.
  • Mobbing yapan kişiye dava açılabilir ve manevi tazminat istenebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu