Genel

Mobbing Karşısında Çalışanların Hakları Nelerdir?

Her sene değişen yaşam ve iş şartlarıyla birlikte iş hayatında da farklı durumlar ortaya çıkmaktadır. Mobbing de bunlardan birisidir. Kendisine mobbing uygulanan kişi bu durumdan dolayı çeşitli psikolojik rahatsızlıklarla karşılaşabilmektedir. Bu durumda önemli olan konu ise mobbing karşısında çalışanların haklarının neler olduğudur.


Mobbing, bir ya da birkaç kişinin başka bir kişiye uyguladığı, düşmanca ve ahlaka aykırı olan yöntemlerle sistemsel olarak yapılan psikolojik bir baskı olarak tanımlanmaktadır. Eski zamanlarda Mobbing kavramı iş hayatındaki baskı,, şiddet ya da yıldırma hareketlerinin tanımlanmasında kullanılmıştır.

Mobbing Durumunun Ortaya Çıkması

Mobbing durumu ortaya çıkarılırken bazı yollar denenmektedir. Kişinin mesleki yeterliliğinin sorgulanması, kişiye güvenilmediğinin hissettirilmesi durumları bu süreçte yaşanılabilir. Kasten, kişiye belirlenen süre içerisinde bitirilmeyecek görevlerin verilmesi de bu durumlardandır. Bu süreçte kişiden bilgi saklanabilir, kişi görmezden gelinebilir ya da ortamdan uzaklaştırılabilir. Yetkileri belirlenen oranlarda azaltılabilir.

Mobbing durumunda, önceden hiçbir sorun yaratmayan durumlar büyük bir hataymış gibi gözler önüne serilebilir. Kişinin utanmasına sebep olacak eylemler yaptırılabilir. Bunlar sadece işveren tarafından değil, diğer çalışanlar tarafından da yapılabilmektedir.

Mobbingin Etkileri

Mobbingin insana ve insanın iş hayatına birçok etkisi bulunmaktadır. Bu etkiler genelde olumsuz yöndedir ve iş hayatında yer alan kişiye geri dönülemeyecek hasarlar verebilmektedir. Bunun için mobbing durumlarında kişilerin kendi haklarını bilmeleri ve bunları uygulamaları gerekmektedir. Çalışanları olumsuz yönde etkileyen durumları şöyle sıralayabiliriz:

  • Mobbing, insanın mesleki bütünlük ve benlik duygusunu zedeleyebilir.
  • Mobbing kişide paranoya ve kafa karışıklığı gibi durumlara neden olabilir.
  • Mobbinge maruz kalan kişi kendisine olan güven duygusunu yitirebilir ve kendisini toplumdan soyutlayabilir.
  • Mobbinge maruz kalan kişi korku, utanç, öfke, endişe gibi duyguları yoğun bir şekilde ve sürekli yaşar.
  • Mobbing kişide bazı hastalıklara da neden olabilir. Ağlama, uyku bozukluğu, depresyon, yüksek tansiyon, panik atak, kalp krizi gibi durumlar yaşanabilir.

Ülkemizde Mobbing

Mobbing bizim çalışma hayatımızda yeni bir kavram olarak gözükse de sıklıkla karşılaşılır. Son zamanlarda Mobbing uygulandığına dair açılan davaların oranları artmıştır. Bu konuda çalışanlar bilinçlendirilmelidir ve mobbinge maruz kaldıkları durumlarda neler yapabilecekleri öğretilmelidir.

Mobbinge Maruz Kalan Kişinin Yapması Gerekenler

Mobbinge maruz kalan kişilere bazı haklar tanınmaktadır. Bu haklar sayesinde mobbinge maruz kalan kişiler kendilerini hukuksal açıdan koruyabilme hakkına sahiptirler. Kişilere hukuksal olarak tanınan haklar şunlardır:

  • Mobbinge maruz kalan kişiler iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilme hakkına sahiptir.
  • Mobbinge maruz kalan kişiler ayrımcılık tazminatı isteyebilme hakkına sahiptir.
  • Mobbinge maruz kalan kişilerin Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’na göre tazminat isteme hakları bulunmaktadır.
  • Mobbinge maruz kalan kişiler, mobbing yapan kişiye dava açabilirler ve manevi tazminat isteme hakları bulunur.

Mobbinge maruz kalan kişilere mobbing karşısında tanınan hukuksal haklar böyledir. Ayrıca bunların dışında da mobbing karşısında kişilerin yapabilecekleri bazı şeyler vardır. Mobbinge maruz kalan kişi, kendisine mobbing yapan kişiye açıkça itiraz ettiğini söyleyebilir ve kötü davranışlarının durdurmasını isteyebilir. Buna maruz kalan kişi, kendisine yaptırılan uygulamaları ve anlamsız emirleri yazılı olarak kaydetmelidir. Mobbinge maruz kalan kişi, eline geçen ilk fırsatta mobbing yapan kişiyi yetkili birine rapor etmelidir. Gerekiyorsa tıbbi ya da psikolojik yardım almalıdır. Bu durum kişiye hem yardımcı olacaktır hem de ileride bir dava olması durumunda kanıt niteliğinde olacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu