Genel

2020 Milletvekilleri Ne Kadar Maaş Alıyorlar?

2020 yılında milletvekili maaşları ile asgari ücret arasında yaklaşık 11 kat fark bulunmaktadır. Diğer Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında kıyaslama yapıldığında; milletvekili maaşı ile asgari ücret arasında yüksek bir fark bulunduran ülkeler arasında yer almaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek vekil maaşına sahip ülke, İtalya olmaktadır. Milletvekillerinin görev süreleri boyunca kırmızı pasaport hakları olmaktadır. Aynı zamanda bakanlara soru önerisi verme haklarının yanı sıra; gizli dahi olsa, resmi belge talep edebilmeleri mümkündür. Devlet sırrını öğrenmiş olmaları durumunda, bunu basınla paylaşmaları yasak olmaktadır. Seçildikleri bölgede yaşamı kolaylaştırmak ve halk ile devlet arasında köprü olmak gibi görevleri bulunmaktadır.


Milletvekilleri Kimlerdir?

Ülkelerin anayasalarında, yasama organı olarak meclis gösterilmektedir. Seçim sonucunda meclise giren ve halkı temsil eden kişilere ise; milletvekili denmektedir. Milletvekilleri saylav, mebus, parlamenter, vekil, seçilmiş, meclis üyesi gibi isimler ile de tanımlanabilmektedirler. Günümüzde ülkenin 81 ilinden seçilen 600 adet milletvekili, mecliste görevlerini yapmaktadırlar.

Milletvekillerinin Taşımaları Gereken Özellikler Nelerdir?

Doğru milletvekili tarifi aşağıdaki gibidir:
 • Milletvekili olacak olan kişilerin; halkın, toplumun ve devletin çıkarlarını kendisininkinden önde tutması gerekmektedir.
 • Devletin bütünlüğü ve vatandaşın çıkarları doğrultusunda kararlar alarak harekete geçmesi gerekmektedir.
 • Vatandaşlar ile kopuk olmamalıdır. Aynı zamanda kamu yararına yapabileceklerini düşünerek buna göre hareket etmelidir.
 • Rüşvetten, suçtan, yüz kızartıcı suçlardan uzak durmalıdır. Bu suçları işleyenlerin karşısında olması gerekmektedir.
 • Örnek bir vatandaş olmaya çalışmalıdır. Aynı zamanda seçildiği bölgeye ve ülkesine hizmet eden davranışlarda bulunmalıdır.
 • TBMM’de ve seçim bölgelerinde çalışma yürütmelidir. Milletvekillerinin zamanlarını boşa geçirmeyecek şekilde bir planlama yapmaları gerekmektedir.
 • Milletvekillerinin ellerindeki imkanların farkına varmaları ve bu imkanlar ışığında katkılarını sunmaları gerekmektedir.
 • Vatandaşın isteklerini, beklentilerini ve ihtiyaçlarını dinliyor olması gerekmektedir.

Milletvekillerinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Milletvekilleri, milleti temsil etmek ile görevlidirler. Vatandaşın haklarını korumak ve seçilen bölgeyi temsil etmek için çalışmaları gerekmektedir. Bu süreçte milletvekillerinin yerine getirmeleri gereken sorumlulukları ise aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanun hazırlama, yapma, değiştirme, yürürlüğe sokma ve kanunları yürürlükten kaldırma gibi yetkileri bulunmaktadır.
 • Yürütme organını, hükümeti ve Bakanlar Kurulu’nu denetleme görevi verilmiştir.
 • Kanun Hükmünde Kararname çıkartılması için Bakanlar Kurulu’na ve hükümete gerekli yetkiyi verebilmektedirler.
 • Ülke için bütçenin oluşturulması, oluşturulan bütçe ile ilgili tartışmaların yapılması ve bütçenin kabul edilmesi; milletvekillerinin sorumluluklarındadır.
 • Para basımı, savaş ilanı, tezkere, asker gönderme ve anlaşmalar konusunda verilecek olan önemli kararlar meclisten ve milletvekillerinden geçmektedir.
 • Uluslararası anlaşmaların tartışılması ve bu anlaşmalara onay verilmesi gibi konular mecliste konuşulmaktadır.
 • Vatandaşı temsil etme, vatandaşın haklarını koruma gibi durumlar; milletvekilinin sorumlulukları arasındadır.

Milletvekili Olmak İçin Sağlanması Gereken Şartlar Nelerdir?

Milletvekili olma koşulları aşağıda verilmiştir:
 • Milletvekili adaylarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.
 • 18 yaşını bitirmiş olan adaylar, milletvekili olabilmektedirler.
 • En az ilkokul mezunu olma şartı aranmaktadır.
 • Haklarını kullanması konusunda herhangi bir kısıtlaması veya yasağı olmayan bireyler milletvekili olabilmektedirler. Kamu hizmetlerinden yararlanabilen bireylerin adaylıkları kabul edilmektedir.
 • Askerlik engelinin olmaması ve askerlikle ilişiğinin bulunmaması gerekmektedir.
 • Taksirli suçlar haricinde 1 sene ve üzeri hapis cezası alanlar milletvekili olamamaktadırlar. Rüşvet, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suç işlemiş olanların adaylıkları kabul edilmemektedir.
 • Kaçakçılık, devlet sırlarını açıklama, hükümeti düşürme, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan hüküm giymiş olanların milletvekili olabilmeleri mümkün değildir.
 • Yüz kızartıcı suç işleyen bireylerin aftan yararlanması halinde de milletvekili olabilmelerinin mümkün olmadığını bilmeleri gerekmektedir.

Milletvekillerinin Çalışma Şartları Nasıldır?

Milletvekillerinin dokunulmazlığı bulunmaktadır. Bu sayede herhangi bir kurum veya kişinin baskısı altında olmadan görevlerini yerine getirebilmeleri mümkün olmaktadır. TBMM’deki görevleri esnasındaki icraatları, oyları, söylemleri sebebi ile zan altında kalmamaktadırlar. Dokunulmazlık ise ikiye ayrılmaktadır. Geçici dokunulmazlık; milletvekilinin vekillik süresinin dolması ile beraber sonlanmaktadır. Ancak kalıcı dokunulmazlığı olanların milletvekillik süresi dolsa dahi dokunulmazlıkları kalkmamaktadır. Milletvekillerinin trafikte durdurulması gibi bir durum söz konusu olmadığı gibi aynı zamanda geçiş üstünlükleri de bulunmaktadır.

Milletvekillerinin çalışma ortamları da oldukça rahat olmaktadır. Meclis içerisinde kendilerine ait bir odaları olmaktadır. Meclis içerisinde ofisi bulunan milletvekillerinin danışman, şoför ve sekreter gibi personelleri de vardır. Hangi şehirden milletvekili seçilmiş iseler; ilgili şehirde de ofisleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra; sağlık, yemek, yakıt gibi bazı masrafları da devlet tarafından karşılanabilmektedir. Birçok hizmetten uygun fiyata yararlanmaları mümkündür. Ayrıca ücretsiz yararlandıkları hizmetler de bulunmaktadır. Milletvekillerinin seçimlerinin 5 yılda bir yapılması sebebi ile görev süreleri de 5 yıl olmaktadır.

Milletvekillerinin Çalışma Saatleri Nasıldır?

Milletvekilleri için belirlenmiş bir mesai saatinden söz edilememektedir. Gece ve gündüz ayrımı olmadan, meclis içerisinde birkaç gün aralıksız çalıştıkları günler de olabilmektedir. İşlerine, görüşmelerine, seçildikleri bölgede yürüttükleri çalışmalara bağlı olarak çalışma süreleri belirlenebilmektedir ve bu bazen 24 saat bile sürebilmektedir. Bütçe görüşmeleri, komisyon görevleri, oylama gibi sebepler ile meclis içerisinde çalışmaları gerekmektedir. Milletvekili olmak her ne kadar avantajlı bir durum olsa da; oldukça büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Belirli bir çalışma saat aralığının olmaması da göz önüne alınarak, bu görevi yerine getirebileceğine inanan kişilerin milletvekili adayı olmaları gerekmektedir.

Milletvekili Maaşları Neye Göre Belirlenmektedir?

En yüksek devlet memurunun maaşları baz alınarak milletvekili maaşı hesaplanmaktadır. Her yılın ocak ve temmuz aylarında milletvekili maaşlarına zam yapılmaktadır. Toplu sözleşme zammı kapsamında yapılan zam ile beraber enflasyon farkı da aylık artışına yansımaktadır. Milletvekilinin medeni durumu, çocuğunun olup olmadığı, vergi, sigorta, bireysel emeklilik sistemi kesintisi gibi sebepler ile milletvekillerinin maaşlarında değişiklikler olabilmektedir.

Milletvekili Maaşlarının Hesaplamaları Hangi Kanunda Açıklanmaktadır?

5510 sayılı kanunun 43. maddesi kapsamında; yapılacak olan zamlar sonucunda milletvekillerinin maaşlarındaki değişimin nasıl olacağı ile ilgili detaylı bir açıklama ve hesaplama yöntemi belirtilmektedir. Cumhurbaşkanı, meclis başkanı, bakan ve milletvekili maaşlarının yanı sıra; emekli olmaları durumunda alacakları maaşın hesaplaması da ilgili kanunda açıklanmaktadır.

Milletvekili Maaşları Ne Kadar Artış Göstermiştir?

2019 yılında milletvekili maaşları 22.500 TL olarak ödenmekteydi. Ancak 2020 yılı ocak zammı ile beraber 25.000 TL’ye yükseltildi.

Bakan Maaşları Ne Kadar Belirlenmiştir?

2020 yılı ile beraber yapılan zamlar sonucunda bakan maaşları 17.500 TL olmuştur.

Cumhurbaşkanı Maaşı Ne Kadar Olmaktadır?

Cumhurbaşkanına 2020 yılında aylık 81.020 TL maaş ödemesi yapılmaktadır.

Milletvekilleri Nasıl Emekli Olabilmektedirler?

Aktif olarak en az 2 yıl süre ile milletvekilliği yapmış olanlar; borçlanma yolu ile isteğe bağlı bir şekilde emekli olabilmektedirler. 5.600 prim günü borçlanmış olmaktadırlar. Milletvekillerinin emekli olabilmeleri için belirli bir yaşı doldurmaları gerekmemektedir. Cumhurbaşkanının emekli maaşının %45’i üzerinden milletvekillerinin emekli maaşları hesaplanmaktadır.

Emekli Milletvekili Maaşları Ne Kadardır?

2019 yılında emekli milletvekillerine 13.410 TL olmaktaydı. Emekli cumhurbaşkanı maaşı olan 32.500 TL’nin %45’i olarak hesaplanmıştı. Günümüzde 2020 yılında emekli milletvekillerine verilen aylık ise; 15.000 TL olmaktadır.

2020 Zamlı Milletvekili Maaşları Ne Kadar?

Memurlar için 2020 – 2021 yılına ilişkin belirlenen yüzde 4 + 4 ve 3 + 3 zam oranlarının ardından milletvekili maaşlarının da oranları değişmiştir. Yeni zamlar ve kanunlar çerçevesinde Türkiye’de en yüksek devlet memurluğu statüsünde değerlendirilen milletvekillerinin maaşları 25 bin TL olarak belirlenmiştir. Yüzde 4’lük zamla beraber 24 bin 471 lira olarak belirlenen maaşların ardından böylece 12 aylık süre içinde bir milletvekili için ödenecek maaş 294 bin 852 TL’ye yükselmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde faaliyet gösteren milletvekilleri için böylece toplamda 1 yıl içinde ödenen para ise 173 milyon 667 bin 828 TL olarak belirlenmiştir.

Güncel Diyetisyenler Ne Kadar, Uzmanlar Ne Kadar Maaş Alır?

Güncel Fizyoterapist Maaşları Ne Kadar (Özelde, Devlette)

Güncel Özel Güvenlik Maaşları Ne Kadar (Özel, Devlet)

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. ADALET var bu ülkede sosyaldevlet böyle olmalı işsizlik maaş 1230 lira emekli 1500 lira milletin vekili 25 binlira adalet bu iş te müslüman ülkeyle yakışır herşey ortada 32 senedir çalışıyorum emekli olacam 1500 lira maaş adam olana çok bile 🇹🇷 yazzık 🇹🇷 bu ülkede sosyal devlet böyle olmalı biz bunu hak ediyoruz

Volkan salik için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu