• Meslek Hastalığı Maaşı Nasıl Alınır?


  Gelişen bilim ve teknoloji ile dünyada birçok değişiklikler olmaktadır. Bunlar toplumun tümünü etkilesin yada etkilemesin; tek düşünüldüğünde bireysel yaşama etkisi oldukça fazladır. Gelişen teknolojiyle iş güvenliği konusunda esaslar da zaman değişmiş ve bu güvenliğin sağlanması temel konu olmuştur.


  Meslek hastalığı maaşının alınması şartları ve nasıl alındığına geçmeden önce meslek hastalığının ne olduğuna ve hangi hastalıkların hangi şartlarda meslek hastalığı olarak değerlendirildiğine bakmakta fayda var.

  Meslek hastalığı; bir sigortalı çalışanın yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan sebeple veya işin yürütme şartlarında dolayı uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleri olarak tanımlanmaktadır. Meslek Hastalığı ile Bakanlık tarafından yayınlanan bildiriye bakmak ve daha geniş bilgiye sahip olmak isterseniz aşağıdaki adresi kullanarak belgeyi inceleyebilirsiniz.

  Sponsorlu Bağlantılar

  Meslek Hastalığı Bildirgesi İçin TIKLAYINIZ!

  Bir Hastalığın Meslek Hastalığı Sayılabilmesi İçin Şartları

  Bir hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için yönetmelikte tanımlanmış olan meslek hastalığı tanımına uyup belirtilen hastalıklar içerisinde olması gerekmektedir.

   

  Bazı Meslek Hastalıkları

  1

  1

  Yönetmelikte Olmayan Hastalıkların Meslek Hastalığı Olarak Sayılması

  Yönetmelikte belirtilmeyen hastalıklar dışındaki hastalıkların meslek hastalığı sayılıp sayılmaması Sigorta Yüksek Kurulunca belirlenir.

  Meslek Hastalığı Tespit İşlemleri İçin Başvuru Yapılması

  Bir çalışan meslek hastalığı tespitinin yapılması için bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne başvurmalıdır.

  Sürekli İş Göremezlik Gelirinin Bağlanma Halleri

  Meslek hastalığından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu tarafından sürekli iş göremezlik oranı %10 ve üzerinde olduğu tespit edilen sigortalı çalışanlar, meslek hastalığı maaşı olarak da geçen iş göremezlik gelirine başvurabilirler.

  Meslek Hastalığı İçin Sürekli İş Göremezlik Oranının Tespiti

  Başvurulan kişilerin bilgilerini içeren meslek hastalığı dosyası, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince, tespit için Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kuruluna gönderilir. Değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda ‘Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı’ %0-%100 arasında tespit edilir.

  Meslek Hastalığı Sigortasından Kimler Faydalanabilir?

  Kısa vadeli sigorta kollarından olan iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kollarından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) fıkraları kapsamında sigortalı sayılan sigortalılar yararlanabilir.

  Sürekli İş Görmezlik Geliri Talebi İçin Gerekli Belgeler

  • Meslek hastalığına tutulduğu iş yerine ait işe giriş sağlık raporu, bulunmadığı durumlarda bu raporun olmadığına dair yazılı beyan,
  • Sigortalının çalışma süre ve koşullarını belirleyen mesai listesi,
  • İlk tespit ise yeni açılmış dosyası ile yeni sağlık kurulu raporu aslı ve dayanağı tıbbi belgeler,
  • İş yerinde yapılmış olan periyodik muayene raporları yada onaylı örnekleri,

  Meslek Hastalığının Bildirimi

  Meslek hastalığı maaşı almaya başvurmadan önce meslek hastalığının saptanması için Kurum tarafından belirlenen zamanlarda, gerekli görüldüğünde, bir iş yerindeki çalışma şartlarını ve bunun tıbbi sonuçlarını ortaya koyan denetim raporlarını, bunun yanında da diğer gerekli belgelerin incelenmesinin sonucu Kurumun Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmelidir.

  Bir sigortalı meslek hastalığına yakalandığında, işveren tarafından bu durumun öğrenildiği günde itibaren; tarım ve orman işlerinden çalışan sigortalının ise kendisinin veya işveren tarafından öğrenilmesinden en geç üç iş günü içerisinde bu durum gerekli merkezlere bildirilmelidir.

  Meslek Hastalığı Sigortasının Sağladığı Haklar

  1. Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi,
  2. Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması,
  3. Ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması,
  4. Gelir bağlanmış olanın kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi,
  5. Ölen sigortalı için cenaze ödeneği ödenmesi.

  Meslek Hastalığının Geç Bildirilmesi Durumu

  Meslek hastalığının 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;
  (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından, sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından,

  (b) bendi kapsamındaki sigortalı bakımından ise kendisi tarafından, bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç iş günü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile elektronik ortamda veya kağıt ortamında Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik yada yanlış bildiren işverene veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıya, Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri geri alınır.  tıkla sorunu sor

  Meslek Hastalığı Maaşı Nasıl Alınır? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  1. meral dedi ki:

   Merhaba, Bir arkadasımızı uyarmamıza ragmen cıkmaması gereken bır yukseklıkten dustu ve kalcasını kırdı.2 yıldır raporlarla maasını alıyordu.Ancak sımdı agır ıste calısamaz raporu verdı, meslek hastalıgı maası alması ıcın ne yapmalı?Kendı hatası oldugundan sırket bunu ıspatlarsa alamama durumu olusur mu?Meslek maasını alırsa SGK sırketınden mı tahsıl edıyor?

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Gerekli iş güvenliğne uymadığı için meslek hastalığı sonucunda sgk ödeyeceği maaşları şirketten talep eder. bu durumlarda genellikle işçinin lehine sonuçlanıyor. İş verenin kesin bir kanıtı varsa aleyhte de sonuçlanabilir.

  Sorunuzu Yazın

  Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.