Malulen Emeklilik Şartları | SSK | SGK | Sorgulama | Hizmet Dökümü | Gün Sayısı
 • Malulen Emeklilik Şartları  Emeklilik sistemi hemen hemen her ülkede geliştirilmiş olan bir yapıdır. Bunun en temel nedeni ise insanların yaşamlarının belirli süresinde çalışmaya elverişli olmasıdır. Özellikle işçi veya memur olarak çalışan kişilerden sadece belirli süre çalışması beklenmektedir. Sonrasında oluşturan yapılar sayesinde bu kişiler çalışamaz yaşa veya hale geldikleri zaman kimseye muhtaç olmadan hayatlarını devam ettirebilmektedir. Türkiye’de bu imkanı sağlayan kurum Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bilinmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun alt kurumları olan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’dır ve bunlar da sigorta primlerinin nasıl ve kimler tarafından yatırıldığı konusunda birbirinden ayrılmaktadır. Üçünde de sigorta prim gün sayısı oldukça önemli bir durumdur ve emeklilik için olmazsa olmaz şarttır. Bu nedenle sigortalı olarak çalıştığınız her gün sigorta primi olarak yatmaktadır ve emeklilik şartlarından birisi olan sigorta prim gün sayısını doldurmanıza yaramaktadır. Bu nedenle işe girdiğiniz zaman sigorta primlerinizi takip etmeye özen göstermeniz gerekmektedir. Uzun süre çalıştıktan sonra emekli olmaya hak kazanıyor olmamız nedeni ile çalışma hayatında kurduğumuz en büyük hayal emekli olma hayalidir. Çünkü artık çalışmanızı gerektirmeden emekli maaşı ile paranızı düzenli olarak alabiliyorsunuz. Emekli olmak için sadece prim gün sayısını doldurmak yeterli değildir. Yaştan emeklilik, malulen emeklilik gibi çeşitli durumlar da görülmektedir. Bizlerde bu yazımızda sizlere malulen emeklilik nedir, malulen emeklilik şartları nelerdir bu gibi bilgileri ayrıntılı olarak vereceğiz.

  Malulen Emeklilik Nedir?

  Öncelikli olarak malullük kavramının ne olduğundan bahsedelim. Malullük bir kişinin işveren ve sigortalı kişinin talebi üzerine usulüne uygun olarak gerekli yerlerden alınan rapor ile tasdiklenen çalışma gücündeki azlık, iş kazası ve meslek hastalığı gibi hallerin kişide yüzde 60 oranında görülmesi malullük halini ortaya çıkarmaktadır. Alınan rapor belirtilen sağlık kuruşlarından alınmış olması gerekmektedir. Bu şartlar doğrultusunda kişiler çalışma hayatlarına devam edemeyecekleri için onlara malulen emekli olma hakkı sağlanmaktadır. Fakat bu kişilerin emekli olabilmesi için malulen emeklilik şartlarının olması gerekmektedir. Şimdi malulen emeklilik şartlarının neler olduğuna bir bakalım.

  Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

  İlk olarak malulen emeklilik şartlarından prim şartını ele alalım. Belirtmemiz gerekiyor ki malulen emeklilik şartlarına göre sigortanızın en az 10 yılının yatırılmış olması gerekmektedir ve bu süre toplam olarak 1800 güne tekabül etmektedir. Ancak birisinin bakımına muhtaç olan malullük derecesinde bu süre aranmamaktadır sadece malullük süresinin belirtilmiş olması gerekmektedir.

  Bakıma Muhtaç Malullük Nedir ?

  Malulen emeklilik yönetmeliğinin 12. maddesinde bakıma muhtaç malullük aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.

  1. Kuadripleji, parapleji, dipleji ve sigortalının yaşamını kendi başına yürütmesine engel hemipleji veya merkezi sinir sisteminin sfinkter bozuklukları ile birlikte olan diğer hastalıklar.
  2. Süreli veya sürekli ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde kalmayı gerektiren ve tedavi edilemeyen psikotik hastalıklar.
  3. İki gözde de yüzde yüz (tam) görme kaybı.
  4. İki elin kaybı.
  5. Bir kolun omuzdan ve bir bacağın kalçadan kaybı.
  6. Her iki bacağın alttan en az 1/3’ünün kaybı.
  7. Tedavisi olanaksız bir hastalıktan ileri gelen ağır beslenme bozuklukları ve kaşeksiler.
  8. Solunum yetmezliği nedeniyle yardımcı solunum cihazlarının sürekli kullanılması.
  9. Giyinme, beslenme, fonksiyonel mobilite, bağırsak ve mesane bakımı, kişisel hijyen ve tuvalet ihtiyaçları gibi günlük yaşam aktivitelerinin sağlanamaması.
  10. Yukarıda tespit edilen hastalıklar dışında kaldığı halde tedavi edilemeyen, başka birinin sürekli bakımına muhtaç olan ağır hastalıklar.

  Yukarıda sıraladığımız 10 maddeden oluşan yönetmelik maddelerinde belirtilen malullük hallerinde 1800 günlük prim ödeme şartı aranmamaktadır. Bu hallerde kişinin sigorta gün sayısına bakılmadan 1800 gün ile emekli edilmektedir.

  Yani malulen emeklilik şartlarını özetlememiz gerekirse eğer;

  • Malulen emekli olabilmek için ilk şart sigorta başlangıcından sonra sakatlık yüzdesinin % 60 olması gerekir.
  • Sakatlık yüzdesi gerekli sağlık kurumundan alınan rapor ile ispat edilmelidir.
  • 10 yılı kapsayan yani 1800 günlük sigorta priminizin ödenmiş olması gerekmektedir. Bu durumdan bakıma muhtaç maluller ayrı tutulmaktadır.
  • BAĞ-KUR kapsamındaki sigortalı kimselerin de malulen emekli olabilmesi için yukarıdaki şartlar aynı şekilde geçerli olmaktadır ve prim borcunun olmaması gerekmektedir.

  Çeşitli Durumlarda Malulen Emeklilik Şartları

  Türk Silahlı Kuvvetlerinden Malulen Emeklilik Şartları

  Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin malulen emeklilik şartlarına göre ‘TSK’ da görev yapamaz’ yazılı raporu sağlık kuruluşundan alması gerekmektedir. Alınan bu raporun kabul edilmesi halinde Emekli Sandığı Kanunu’nda yer alan şekli ile TSK’dan malulen emekli olabiliyorsunuz. Malulen emeklilik şartlarına göre dikkat edilmesi gereken nokta ise Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında çalışan askeri ve sivil personeller ve askerlik yapan kişilerin yükümlüleri için Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü çatısı altında yer alan personeller içinse Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği göz önüne alınmaktadır.

  İş Kazası Sonucu Malulen Emeklilik Şartları

  İş başında çalışırken herhangi bir iş kazası sonucunda sakatlık geçiren kişide yukarıda saymış olduğumuz malulen emeklilik şartların bulunması ile birlikte bu kişi malulen emekli olur ve emekli maaşını alır. Fakat aynı zamanda bu kişiye sürekli işgöremezlik geliri de bağlanmaktadır. Malulen emekli sayılan kişi bu ilki maaşı da almaktadır fakat ikisinin de tamamını alamaz. Malulen emeklilik maaşı veya sürekli iş göremezlik gelirinden hangisi yüksek ise onun tamamını, düşük olanın ise yarısını almaktadır. Böylelikle kişinin mağdur olmasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Çünkü artık bu kimse hiçbir koşulda çalışıp gelir elde edemez haldedir.

  Malulen Emeklilik Şartlarındaki Hastalık Oranı

  Yazımızın içerisinde de belirtmiş olduğumuz gibi malulen emeklilik şartlarına göre hastalık oranının yüzde 60 olma şartı aranmaktadır. Normal şartlarda bu oran tek bir hastalık için geçerlidir ancak yüzde 60 oranında az bir orana sahip olan bir hastalığınız var ve bu hastalık başka bir hastalığı tetikliyor. Bu durumda iki hastalığın oranı toplandığında yüzde 60 oranına ulaşıyorsa malulen emeklilik şartlarına uygun oluyor. Birbirinden bağımsız hastalıkların toplam yüzdeleri 60’ı geçse dahi bu durum malulen emeklilik için yeterli görülmemektedir.

  Malulen Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

  Bu işlemi tek bir şekilde yapabiliyorsunuz. Malulen emeklilik başvurusu için bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğü’nün ilgili servisine giderek başvuruda bulunmalısınız.

  Malullük Emeklilik Başvurusu İçin İstenilen Belgeler

  • Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
  • Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan hemen sonrasındaki ilk 10 gün içinde talepte bulunan kişiler için istenmektedir)
  • Kamu görevlisi olan (4/C’li) sigortalılar için; Malullen emeklilik maaşının bağlanabilmesi için açıkta bulunanların şahsen/vekâleten veya görevde bulunanlar için Kurumları aracılığı ile yapacak olduğu başvuru. Malulen emekliye sevke ilişkin emekliye sevk onayı belgesi ve Maluliyetin tespiti için şart olan Sağlık Kurulu raporu gerekmektedir.

  Malulen emeklilik şartları hakkında ayrıntılı bilgiler yukarıda anlatılan şekildedir ancak burada unutulmaması gereken en önemli nokta ise maluliyete sebebiyet veren durumun çalışmaya başladıktan yani sigorta başlangıcı yapıldıktan sonra meydana gelmesi halidir. Malulen emeklilik şartlarına sahip olan bütün kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu’nun vereceği onay ile birlikte malulen emekli sayılmakta ve bu kişilere malulen emeklilik maaşı bağlanmaktadır.  tıkla sorunu sor

  Malulen Emeklilik Şartları İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  1. halil çalkan dedi ki:

   Benim çalıştığım iş yerinde çok toz olduğundan nefes darlığı ve toz allerjisi hastalığına yakalandım,bu sebebten dolayı malulen emekli ola bilirmiyim.

  2. Kübra dedi ki:

   Annem malülen emekli olmak istiyor, fakat babamın maaşını alıyor babam 2009 da vefat etti , annem diyaliz hastası olduğu için malülen emekli olabiliyor 1800 günü tam, ama babamın maaşı kesilir ve diyalize giremezse diye de korkuyor , sorum şu annem emekli olursa babamın maaşı kesilir mi?

  3. Nejla dedi ki:

   Merhaba ben 22 yıldır MS hastayım. Kendi başıma yürüme yeteneğim çok az. Ellerimde ve vücudumda titreme var. Denge kaybım var. Çift görme ve bulanık görme problemim var. Hatsafada unutkanlığım var. 10 senedir özürlü kadrosunda sigortalı çalışıyorum. Malulen emekli olma şansım varmı? Beni bilgilendirir misiniz?

   1. SGK Merkezi dedi ki:

    Malülen emeklilik için 10 yıllık sigortalılık süresi (bakıma muhtaç ise 10 yıllık sigortalılık süresi aranmaz), 1800 prim gün sayısı ve % 60 üzeri malül rapor oranı şartı aranır.
    ilk sigorta giriş tarihiniz varsa konu ile ilgili 10 yıllık sigortalılık süresi (bakıma muhtaç ise 10 yıllık sigortalılık süresi aranmaz), 1800 prim gün sayısı ve % 60 üzeri malül rapor oranı şartlarını sağlıyorsanız EMEKLİ olabilirsiniz.
    Diğer sorularınız için lütfen ALO 170 SGK DANIŞMA HATTI nı ARAYINIZ

  4. Hayrettin Doğan dedi ki:

   15.09.1992 ilk işe giriş tarihim 6200pirimim var yüksek tansiyon ve uyku problemim var.supap cihazı kullanıyorum bu sorunlarından dolayı malulen emekli olabilirmiyim

   1. SGK Merkezi dedi ki:

    Hangi sigorta koluna bağlı olduğunuzu bilmediğimizden dolayı Detaylı bilgi için lütfen ALO 170 SGK DANIŞMA HATTI nı ARAYINIZ

  5. Hayrettin Doğan dedi ki:

   15.09.1992 tarihi ilk ise girişim 6200 pirimim var yüksek tansiyon ve uyku problemim var supap cihazı kullaniyorum bu nedenle malulen emekli olabilirmiyim

   1. SGK Merkezi dedi ki:

    Sigorta girişinizden sonra hastalığınızın meydana gelmesi durumunda SGK müdürlüğüne müracaat ederek heyete sevk işlemleriniz yapılır en az %60 heyet kurulu tarafından rapor verilir ise malulen emekli olabilirsiniz. Diğer sorularınız için lütfen ALO 170 SGK DANIŞMA HATTI nı ARAYINIZ

  6. Hayrettin Doğan dedi ki:

   4a sigortaliyim 6300gun pirimim var yüksek tansiyon ve uyku puroblemim var supap cihazı kullanıyorum ilk ise giriş tarihim 15.09.1992 bu rahatsızlığım nedeni ile yaşı beklemeden erken emekli olabilirmiyim. Alacağım maaş malul maasimi yoksa normal emekli maaşı sitatusundemi olur saygilarimla

  Sorunuzu Yazın

  Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.