KOSGEB

2019 KOSGEB Başvuru Formu Örneği

2019 yılında Kosgeb’e yapılacak başvurular için örnek formu bu yazımızda anlatmaya çalışacağız. Kosgeb her yıl binlerce yeni girişimcileri destekleme adına eğitimler ve hibeler sağlamaktadır.

Kosgeb’in hibe ve kredilerinden faydalanmak isteyen girişimciler ve işletme sahipleri öncelikle Kosgeb giriş eğitimleri olan ve Türkiye’nin çoğu ilinde açılan girişimcilik eğitimlerini tamamlaması gerekiyor.

Kosgeb Destekleri Nelerdir?

Girişimcilik Destekleri: Bu destek kapsamında 2 tane program bulunmaktadır. Yeni girişimciler için Girişimcilik Destek Programı ve Kosgeb desteği ile kurulan işletmeler için Girişimciliği Geliştirme Destek Programı.

AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri: AR-GE ve Yerlileştirme desteği kapsamında 4 tane program vardır. Bunlar;

 • AR-GE ve İnovasyon Destek Programı
 • Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOBİ Teknolojik Ürün Yatırımı Destek Programı
 • Stratejik Ürün Destek Programı

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri: Bu destek kapsamındaki 8 tane program şöyledir;

 • İşletme Geliştirme Destek Programı
 • KOBİ Gelişim Destek Programı
 • Genel Destek Programı
 • İş Birliği Güç Birliği Destek Programı
 • Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
 • KOBİ Proje Destek Programı
 • Teknolojik Ürün Tanıtımı ve Pazarlama Destek Programı
 • Tematik Proje Destek Programı

KOBİ Finansman Destekleri: 2 tür program uygulanmaktadır;

 • Kredi Faiz Desteği Programı
 • Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

Laboratuvar Hizmetleri Desteği: Kosgeb Laboratuvar Hizmetleri Desteği Programı

Kosgeb’in Desteklediği Sektörler Nelerdir?

Kosgeb’den destek alan projeler Kosgeb’in desteklediği sektörlere uyumlu olması gerekiyor.

 • Madencilik ve Taş Ocağı: Petrol, taş, doğalgaz, değerli madenler, kömür, çakıl, kum, tuz, asfalt vb. bütün madencilikleri kapsıyor.
 • İmalat Sektörü: Et, balık, süt, yumurta, sebzeler, meyveler, bitkisel yağlar, sıvı ve katı yağlar, tahıllar, şeker, çay, kahve, içecek, pamuk, yün, keten, deri, kereste, ahşap, kağıt, boya, ilaç, sabun, parfümeri, patlayıcı madde, plastik, cam, seramik, çimento, demir, çelik, gümüş, altın, metal, elektronik, bilgisayar, saat, fotoğraf makinesi, elektrikli ev aletleri, içten yanmalı motorlar, dizel motorlar, tarım ve ormancılık makineleri, ekmek ve diğer unlu mamuller, tekstil makineleri, plastik ve kauçuk makineleri tüm otomotiv sektörü, raylı sistem araçları, deniz araçları, kara araçları, hava araçları, uzay aracı ve fırlatma rampası, mobilya, yatak, müzik aletleri, spor malzemeleri, oyun ve oyuncak, tıbbi malzemeler vb. tüm endüstriyel ve organik imalat sektöründe yer alan işletmeler, fabrikalar, kuruluşlar vs.
 • Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı: Elektrik enerjisi, gaz imalatı, buhar ve iklimlendirme ile ilgili tüm enerji kaynaklarının üretimi, dağıtımı.
 • Su temini, Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri: Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması, su sayaçlarının bakım ve onarımı, atığın toplanması, ıslah ve bertaraf faaliyetleri, geri dönüşüm vb. tüm faaliyetleri kapsıyor.
 • İnşaat: Tüm binalar, kara, demir yolları, havaalanı pisti, köprüler, tüneller, maden sahaları, tesisat, prefabrik vs. tüm inşaat sektörü.
 • Toptan ve Perakende Ticaret ile Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı: Tüm motorlu araçların ve parçalarının toptan ve perakende ticareti, tarım maddeleri, canlı hayvan, endüstriyel ürünlerin, tüm hammadde, mamul ve eşyaların ticareti, onarımı.
 • Ulaştırma ve Depolama: Kara taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, otobüs, minibüs, dolmuş taşımacılığı, boru hattı taşımacılığı, deniz taşımacılığı, havayolu taşımacılığı, uzay taşımacılığı, depolama ve ambarlama, posta ve kurye vb. tüm lojistik sektörü.
 • Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri: Oteller, kamp alanları, misafirhaneler, polis evi, ordu evi, lokantalar, seyyar yemek hizmeti faaliyetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri, çorbacı, dönerci, kebapçı, kokoreççi, pizzacı vb. tüm konaklama ve gıda sektörü.
 • Bilgi ve İletişim Sektörü: Yayımcılık Faaliyetleri, Gazetelerin yayımlanması, dergiler, kitaplar, yazılım programları, bilgisayar oyunları, sinema, radyo, televizyon, telekomünikasyon, uydu, bilgisayar programlama, bilgisayar danışmanlık, bilgi hizmet, veri işleme, web portalları, haber ajansları vb.
 • Finans ve Sigorta Faaliyetleri: Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler, sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı faaliyetler ve bu kapsamdaki diğer faaliyet alanları.
 • Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetleri: İdari danışmanlık faaliyetleri, halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri, mimarlık ve mühendislik faaliyetleri, jeolojik jeofizik araştırmalarına yönelik danışmanlık faaliyetleri, yapı denetim kuruluşları, polis laboratuvarları, doğal bilimler, sosyal bilimler faaliyetleri, reklamcılık, piyasa ve kamuoyu araştırma, fotoğrafçılık, sanatçı, sporcu, şovmen, manken vb. faaliyetler ve meslekler.
 • İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri: Her türlü kiralama ve leasing faaliyetleri, istihdam faaliyetleri, iş bulma acenteleri faaliyetleri, insan kaynakları, seyahat acenteleri, özel güvenlik, özel dedektiflik, temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım, büro yönetimi, fotokopi, doküman hazırlama, çağrı merkezi, paketleme, barkotlama vb. faaliyetler.
 • Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor: Kütüphaneler, arşivler, müzeler, tarihi alanlar, botanik ve hayvanat bahçeleri.
 • Diğer Hizmet Faaliyetleri: Bilgisayar, iletişim araçları, tüketici elektroniği, ayakkabı ve deri eşya, mobilya, bisiklet, müzik aletleri vb. onarımları ve halı ve kilim yıkama, kuru temizleme, kuaför, cenaze işleri gibi hizmetler.

Kosgeb Desteklerine Nasıl Başvurulur?

Yeni Girişimci Desteği: Kosgeb projeleri kapsamında girişimci destek programlarından yeniş girişimci desteği başvuru formu e-devlet üzerinden doldurulmaktadır. Yeni girişimci desteğine başvurabilmek için işletme kuracak kişinin kendi adına başka işletmesinin olmaması veya herhangi bir işletmede %50 den fazla ortaklığının bulunmaması, kurulacak işletmenin başka bir işin devamı veya genişletilmesine yönelik olmaması şartlarını kabul etmek gerekiyor.

Başvuru formuna ek olarak;

 • İş planı formu,
 • Destek kapsamında satın alınacak makine teçhizat proforma faturaları veya fiyat teklifleri,
 • Vergi levhası,
 • Engelli, gazi ya da şehit yakını ise bunu gösteren belge,
 • İŞGEM’de kayıtlıysa kabul yazısı eklerini de başvuru formuyla birlikte sunmak gerekiyor.

Formda yer alan kişisel bilgiler, eğitimler, seminerler, kurslar, yabancı dil ve iş deneyimleri girişimci ve ortak adayları için ayrı ayrı doldurulması gerekiyor.

Girişimci ve ortaklık yapısına ilişkin bilgiler ve iş geçmişlerinin doldurulması gerekiyor.

Kosgeb’ten hangi desteklerin talep edildiğinin belirtilmesi gereken formu; makine teçhizat, işletme ve sabit yatırım desteklerinden miktar ve tahmini tutar bilgileri doldurmak gerekiyor.

İş Planı Formu: Kosgeb iş planı nasıl hazırlanır sorusunun asıl cevabı, Kosgeb’in bu desteği almak için zorunlu tuttuğu uygulamalı girişimcilik eğitimindedir. Başvuru sırasında çevrimiçi olarak doldurulacak iş planı formunda ise şu bölümler yer almaktadır;

 • Girişimci Bilgileri,
 • İş fikri,
 • Girişimciye/ortaklarına ve işletmeye ilişkin bilgiler (ortak yada tek başına işletme kurma nedeni, iş fikri ve seçme nedeni, vizyon, misyon ve hedefler ile ilgili bilgiler),
 • Pazar Bilgileri ve Pazarlama Planı (Pazar büyüklüğü ve hedeflenen pazar payı, Pazar profili, rakip analizi, üretim/pazarlama/satış hedefleri, sektörel gelişmeler ile fırsat ve tehditlere ilişkin değerlendirmeler, ürün veya hizmet tanımı, fiyatın nasıl oluşturulduğu, yer seçimi ve nedeni, müşteriye ulaşım kanalları, ürün veya hizmet tanıtım planı)
 • Ürün veya Hizmet Planı (Sunum süreci aşamaları, iş akış şeması, sunum sürecinde gerekli olan standartlar, belgeler, ruhsat ve izinler)
 • Yönetim Planı (Organizasyon şeması, personelin niteliği, görev ve sorumlulukları)
 • Finansal Plan (Başlangıç maliyetleri, işletme giderleri, aylık gelir/gider farkı, kâra geçiş noktası, sağlanacak toplam finansman)

Diğer destek programları için de ayrı ayrı Kosgeb başvuru formu resmi sitede mevcut olup destek başvurularının önemli bir kısmı e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.

Kosgeb Girişimcilik Kursu Başvuru Formu Örneği

E-Devlet Üzerinden Kosgeb Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOBİ Destek Kredisi Başvuru Şartları Nedir?

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu