• 2019 Kendi İsteği ile İşten Ayrılan Tazminat Alır mı

  2019 Kendi isteği ile istifa eden çalışan tazminat alabilir mi ? iş kanunu kapsamında işverenin işten ayrılan işçisine ödemekle yükümlü olduğu ödenektir. 4857 sayılı kanunun kapsamında işverenler çalıştırdıkları işçilerin işten ayrıldıktan sonra almaya hak kazandığı tazminatı vermekle yükümlüdürler. Yasa kapsamında geçen hükümlere göre şartlara uyum sağlayan her işçinin kıdem tazminatı almaya hakkı bulunur. Şartlara uyum sağlayan her işçinin kıdem tazminatı almaması durumunda tazminatı ödemeyen işverene cezai işlem uygulanmaktadır.


  Kıdem tazminatı ödemesini yapmayan işverenlere işçinin dava açma hakkı bulunmakta ve işveren adına ciddi boyutlarda ceza bedelleri ödemek durumunda kalması sonucu meydana gelmektedir. İşçinin işten ayrılma sebepleri kıdem tazminatı alma şartlarına uyum sağlıyor ise işçi işveren tarafından ödenecek olan bir yıllık çalışma süresi için 1 aylık brüt maaş tutarını almaya hak kazanmaktadır.

  Kıdem Tazminatı Nedir, Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir?

  İşçinin kıdem tazminatı almak ile ilgili hakları ve kıdem tazminatını almayı hak edişleri ile ilgili hükümler 1475 sayılı yasanın 14. Maddesinde bulunmaktadır. 1475 sayılı yasanın 14.madesine göre işçilerin hak edebileceği Kıdem tazminatı şartları şu şekilde sıralanmaktadır;

  • İşçinin işten ayrıldıktan sonra kıdem tazminatı alabilmesi için aynı işyerinde en az 1 yıl süresince çalışmış olması gerekmektedir.
  • İşçinin vefat etmesi sonucu tazminat hakkı bitmez. Bu durumun yaşanması sonucunda işçinin sahip olduğu kıdem tazminat hakkı birinci dereceden akrabalarına verilmektedir.
  • Askerlik sebebi ile işten ayrılmak zorunda kalan çalışanların kıdem tazminat hakları saklı tutulmaktadır.
  • Çalıştığı süre içerisinde evlilik yaparak evliliği sonrasındaki 1 yıllık süre içerisinde işten ayrılan kadın işçilerin kıdem tazminatı hakları saklı tutulmaktadır.
  • İşçinin emeklilik şartlarını yerine getirerek emeklilik müracaatında bulunması kıdem tazminatı hakkına herhangi bir engel teşkil etmemektedir.
  • Emeklilik süresini doldurarak yaş koşulunu bekleyen işçinin işten ayrılması kıdem tazminatı hakkına engel teşkil etmemektedir.
  • İşçinin işi bırakma nedeni kendi isteği dışında olmalıdır. İşçinin kendi isteği ile işten ayrılması tazminat hakkını bazı şartlara uyum sağlaması durumunda kazanır.

  İş yasasına göre kendileri işten ayrılan işçilerin işten ayrılma sebepleri belirtilen maddeler sonucu olmuş ise tazminat almaya hak kazanırlar. Buna göre;

  • İşçinin yaptığı işten dolayı hastalanması sonucunda işten ayrılması durumunda,
  • İşverenini yasalar ve iş sözleşmesi kapsamı dahilindeki hükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda,
  • İşçiye hakarette bulunulması ya da işçinin olumsuz davranışlara maruz kalması durumunda,
  • İşçinin çalıştığı işyerinde meydana gelebilecek olay sebebi ile 1 haftadan fazla süre işyerinde bulunmak zorunda kalması durumunda kıdem tazminatına hak kazanırlar.

  Kıdem Tazminatı Hesaplama İşlemleri Nasıl Yapılır?

  İşçinin aynı işyerinde çalıştığı süre içerisinde işyerinden kazandığı aylık brüt maaş tutarı, yıllık brüt ikramiye tutarı ve kümülatif vergi matrahı gibi bilgiler kapsamında yapılan işlemler sonucunda işçinin kıdem tazminatı ne kadar alacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. Yasaların belirlediği şartlara uyum sağlayan işçinin hak ettiği kıdem tazminatı ödemelerinde çalışılan 1 yıllık sürenin 30 günlük brüt ücret tutarı baz alınmaktadır. Tazminat hesaplama 2019 yılında işçinin son ayda aldığı brüt maaşı ve çalıştığı yıl sayısı çarpımı alacağı tazminat tutarını ortaya çıkarmaktadır. Örneğin;

  Sponsorlu Bağlantılar


  • İşçiye ödenen son ay brüt rakamın 3 bin TL olduğu düşünülürse,
  • Aynı işyerinde 4 yıl hizmet vermiş bu işçinin işten ayrılması sonucu alacağı tazminat tutarı 12 bin TL olmaktadır. 3 bin maaş x 4 yıl hizmet = 12 bin TL

  Kıdem tazminatı hesaplamalarında dikkat edilmesi gereken durumlar bulunmaktadır. Buna göre;

  • İşçinin almış olduğu brüt maaşı kapsamında yapılan yemek, yol ve prim gibi ödemeler tazminat hesaplarına dahil edilmektedir.
  • Kıdem tazminatlarında ödenecek olan tek vergi damga vergisi olmaktadır.
  • Kıdem tazminatı hesaplamaları her yıl devlet tarafından belirlenen tavan sınırı üzerinden yapılmaktadır.

  2019 Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

  İşçilerin elde ettikleri brüt maaşları üzerinden hesaplanan kıdem tazminatlarında devlet tarafından her yıl belirlenen tavan sınırı aşılamamaktadır. Kıdem tazminat tavanı ise en yüksek derecede memurun (Başbakanlık müsteşarı) 1 yıllık emeklilik ikramiyesine göre belirlenmektedir. Kıdem tazminatı 2019 yılında belirlenen rakam; 6 bin 17 TL 60 kuruştur. İşçinin brüt ücreti 10 bin TL olsa bile 1 yıllık kıdeme karşı alabileceği rakam 6 bin 17 TL 60 kuruştur.

  İhbar Tazminatı Nedir, Kimler İhbar Tazminatı Alabilir?

  İş Kanunu 17. maddesinde ihbar süresi ile ilgili düzenleme bulunmakta ve ihbar süresine uyum sağlamayan işveren ve işçiler ödenmesi gereken bir tutar bulunmaktadır. İşveren ve işçilerin ödemek zorunda kaldıkları bu tatarlara ise ihbar tazminatı denilmektedir. Kıdem ve ihbar tazminatları sıklıkla birbiri ile karıştırtmasına karşın birbirinden farklı ödeme tutarları olmaktadır. Kanun kapsamında belirtildiğine göre;

  • İşveren çalıştırdığı işçisini işine son vermeden önce belirtilen süre dâhilinde ihbar etmelidir.
  • İşçi işten ayrılmadan önce belirtilen süre dâhilinde ihbar etmelidir.

  İhbar yapılmadan işten ayrılan ya da ihbar yapılmadan işine son verilen işçi için ihbar tazminatı ödemesi zorunluluğu bulunmaktadır. İhbar tazminat süreleri işçinin çalıştığı toplam süreye göre belirlenmektedir. Buna göre ihbar tazminat şartları şu şekildedir:

  • 6 aydan daha az çalışmış olan işçilerin ihbar süreleri 14 gün olmaktadır.
  • 6 ay ve 18 aylık çalışma süreleri olan işçilerin ihbar süreleri 8 gün olmaktadır.
  • 18 ay ve 36 ay çalışma süreleri olan işçilerin ihbar süreleri 2 gün olmaktadır.
  • 36 ay ve daha sonrası kadar çalışma süresi bulunan işçilerin ihbar süreleri 56 gün olarak hesaplanmaktadır.

  İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

  İhbar tazminatları kıdem tazminatlarında olduğu gibi brüt ücretler üzerinden hesaplanmaktadır. İhbar tazminatının kıdem tazminatından farkı ise kıdem tazminatındaki tavan ücretin ihbar tazminatında bulunmamasıdır.  Kıdem tazminatlarında yapılan tavan ücretinden hesaplamalar ihbar tazminatında bulunmamakta bu durum ise iki tazminat arasındaki tek farklılık olmaktadır.

  Hesaplamalarda dikkat edilmesi gereken konular arasında gelir ve damga vergisi kesintileri olmaktadır. İhbar tazminat hesaplamalarında gelir ve damga vergisi kesintileri yapılmaktadır. İhbar tazminatı örnek hesaplaması şu şekilde örneklenebilir;

  • Aynı işyerinde 8 ay çalıştığı varsayılan bir işçinin aldığı maaşın brüt tutar 3 bin TL olması durumunda;
  • 3.000/30 gün= 100 TL günlük brüt ücret tutarı olmaktadır. 1 aylık süre 30 gün üzerinden hesaplanmaktadır.
  • İşçinin 8 ay süre ile aynı işyerinde çalışması 28 gün ihbar süresi olarak hesaplanır.
  • Bu durumda ise 100 TL günlük tutar x 28 günlük ihbar süresi = 2.800 TL brüt ihbar tazminatı olmaktadır.
  • Gelir vergisi kesintisi toplam ücretin yüzdesi üzerinden hesaplanmakta ve %27 oranından yapılan hesaplamalar ile belirlenmektedir. Bu durumda örnekte belirtilen tutardaki ihbar tazminatından yapılacak gelir vergisi kesintisi 756 TL olmaktadır.
  • Aynı işlem için kesilecek damga vergisi tutarı ise 27,25 TL olmaktadır. Damga vergisi kesintileri brüt maaş tutarı üzerinden %0,756 olarak kesilmektedir.
  • Gelir ve damga vergisi kesintilerinden sonra örneği verilen ihbar tazminatından yararlanacak olan bir işçi için ihbar tazminatında ödenecek tutar 2.022,75 TL olmaktadır.

  İhbar tazminatlarında belirlenen gelir vergileri yüzdeleri yıllık kazanılan brüt ücretlerin miktarlarına göre belirlenmektedir.

  Askerlik Borçlanması Ne Kadar

  Yetim Maaşı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

  SGK Hastalık Rapor Parası Nasıl Alınır?  tıkla sorunu sor

  2019 Kendi İsteği ile İşten Ayrılan Tazminat Alır mı İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  1. demet dedi ki:

   merhaba sigorta girişim 01,10,2003 lakin ilk sigorta ödeneğim 05,10,2006 da yapılarak başladı.şu an 2019 son ödenen aya kadar uzun vade gün sayım 2122 gün
   benim sormak istediğim konu ise :14,06,2016 yılında bulunduğum özel şirkete işe girdim.başka bir ile yerleşeceğimden dolayı işten ayrılmak zorundayım kendi isteğim ile.
   tazminat hakkım doğar mı?bunu öğrenmek istiyorum.

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Adres değişikliğinden dolayı il de değiştirseniz kıdem tazminatı alma hakkınız bulunmuyor.

  2. Hakan dedi ki:

   Merhaba 6 yıldır özel sektörde çalışmaktayım iş yerinden yaklaşık 3 ay kadar alacak saatim var ve geçen seneden kalan yıllık iznim var bunları sebep göstererek kıdem tazminatı alabilirmiyim

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Yıllık izin kullandırılmaması ve mesai ücretlerinin ödenmemesi haklı nedenle fesih sebebidir. Noterde ihtarname ile fesih edebilirsiniz. Ancak dava süreci sonunda tazminatınızı alabilirsiniz.

  3. HÜSEYİN dedi ki:

   Merhabalar;
   Özel bir firmada 5yıldır görev yapmaktayım kendi isteğim ile işten ayrılırsam ”kıdem tazminatımı” alabilirmiyim ve 5 yıl olduğu için ihbar gününü beklemek zorundamıyım yardımlarınızı rica ederim
   saygılarımla.

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    1999 öncesi ssk başlangıcınız yok ise kendi isteğinizle ayrıldığınızda kıdem tazminatı alamazsınız.

  4. selinn dedi ki:

   merhaba 06.10.2005 tarihli girişi ve 4807 uzun vade gün sayısı var tazminat hakediyormuyum acil lütfen

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    1999-2008 arası sigorta başlangıcı olanların 25 yıllık hizmet süresi ve 4500 gün prime ihtiyacı var. siz 14 yıllık hizmet süresine sahipsiniz bu nedenle tazminat alamazsınız. Yada 7000 gün prim doldurmak zorundasınız.

  5. seyhan dedi ki:

   Merhaba,
   Ben haziran 1995 işe girişliyim . Bugün itibariyle primim 4874.
   yaşımda 40. işten ayrılmak istiyorum. tazminatımı alabilirmiyim.

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    1999 yılı öncesi sigorta başlangıcınız olduğundan 15 yıllık hizmet ve 3600 günü doldurarak sgk dan yazı alarak tazminat alma hakkına sahipsiniz.

  6. alya dedi ki:

   Merhaba ; 01/07/2009 dan itibaren aynı işyerinde çalışmaktayım ve hamileyim işten çıktıktan sonra tekrar çalışmayacağım için yüksek bir baskı var üzerimde ve işten doğum izinden önce kendi isteğim ile çıkarsam haklarım ne oluyor kıdem veya tazminat alma şansım nedir ve işsizlik maaşım ne olabilir asgari ücret üzerinden çalışmaktayım 9 senedir yıllık iznim 1 hafta olarak verilmektedir ve aynı işyerinden en az çalışan 8 yıllık olmasına rağmen yıllık izinlerimiz 1 hafta olarak verilmektedir ve kimse şikayette bulunmuyor özel sektör oluğu için bunların Hakkını nasıl araya bilirim bilginizi rica ederim.

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Doğumdan önce kendi isteğinizle işten ayrılırsanız doğum rapor ödeneği alamazsınız. Doğum izninden sonra yıllık izinlerinizi kullanamadığınız gerekçesi ile noterden iş akdi feshi gönderek tazminatınızı talep edebilirsiniz. Muhtemelen iş yeri ödeme yapmaz. Mahkeme süreci oluşabilir.

   2. Faruk dedi ki:

    Merhaba,
    5 yıldır özel bir şirkette çalışıyorum ilk işe başladığımda 2 vardiya sistemi ile çalışıyordum 3 sene sonra 3. Vardiya sistemine dönüş yapıldı istemesekte ben artık kendimi yorgun hissediyorum evime çocuklarıma vakit ayırmakta zorlanıyorum.. Vs Vs daha çok şeyler var aslında..
    Kendim işten ayrılmak istiyorum desem tazminat hakkım ne olur ? 4000 küsür gün SSK pirimim var..

  7. Fatih dedi ki:

   Merhaba ben 7senen bir fill ayni isyerinde calisiyorum ben isten ayrilmak istiyorum bana kendin cikarsan sana birsey vermeyiz diyor bu sure zafinda 7sene hic izin kullanmadim ne de resmi tatil gunleri bayram lar haric yani ben mahmeye versem ala bilirmiyim guzellikle vermiyecekler yard icin simdiden tsk

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    İzin kullanmamak haklı nedenle fesih hakkı doğurur. Yıllık izin ve Resmi tatil izinlerini kullanamadığınız gerekçesi ile noterden fesih ihbarnamesi gönderin. Kıdem tazminatı yanında izin ve resmi tatil ücretlerinizi de talep edin. Ödemezlerse dava açın ve mahkemeyi mutlaka kazanırsınız. Size izin kullandırdıklarını onların ispat yükümlülüğü var.

  8. Enes dedi ki:

   Merhaba ben 5 yıldır bir özel şirkette çalışıyorum patron kıdem tazminatı nız daha fazla birikmeden çıkışınızı yapayım tazminatlarınızı ödeme yapayım ama güvenlik nedeni ile tazminatı geri benim hesaba yatırın orada dursun çalışmaya devam edin dedi ama bu süreçte siz işsizlik sigortası alın bende bir miktar maaş ödemesi yapayım çalışmaya devam edin dedi oradaki atmosfer den olsa gerek tamam dedik ama sonra neden benim kıdem tazminatı mı onların hesabına yatırayım diye düşündüm sonuçta bu benim hakkım yarın sigorta yok birşey yok bir problem olduğunda çık dediklerinde ben parayı kimden isteyeceğim patrona ben tazminatımı kendi hesaplarına yatırmak istemediğimi paramı aldığımda eğer isterlerse çalışmaya devam edeceğimi söylememe rağmen beni mahkemeye şirket sırrını paylaşmak dan dava açacaklarını söyleyerek tehdit ediyorlar bana yasal olarak bir şey yapabilir mi

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Yasadışı bir bir işlem şirket sırrı olarak düşünülmez. Tam tersi şikayet etmeniz daha yasal. Sakın tazminatınızı alıp hesabına yatırmayın. Ayrıca alacağınız işsizlik maaşını da çalışarak almış olacaksınız. Tekrar işsizlik maaşı alabilmek için 600 gün doldurmanız gerekecek. Nereden bakarsanız tutulur bir yanı yok.

  9. Narin dedi ki:

   Merhaba
   benim sigorta başlangıcım 2002
   2003 yılından beri aynı iş yerinde çalışıyorum( özel okul)
   size sorum şu;
   1) Değişen tazminat durumları nedeniyle işten çıkarıldığım takdirde tazminatımı alabiliyor muyum. ( artık alınmadığı söyleniyor)
   2) evlilik nedeniyle tazminat hakkım var mı?
   3) işten çıkarılma kağıdı aldığım halde evlilik nedenini ortaya koyarak tazminat hakkımı alabilir miyim?
   Teşekküler

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Henüz tazminat düzenlemesi tasarı aşamasında . Ayrıca çıkacak kanun eski tazminat hakkı olanları kapsamayacak. Yani siz işten çıkartılırsanız da evlendikten sonra evlilik nedeni ile 1 yıl içinde kendi isteğinizle çıksanız da tazminat alabileceksiniz. Telaşlanmanıza gerek yok.

  10. cahit dedi ki:

   Merhaba 4 yıldır bir özel sektörde asgari ücretle çalışıyorum.maaşımda yaklaşık 15.000 tl icra var bu kesintilerden dolayı geçinemiyorum bu yüzden işten ayrılıp tazminatımı alıp bu borcu kapatmak istiyorum bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim ne yapabilirim bu borçlar artık psikolojik olarakta beni rahatsız ediyor işveren bu konuda bana yardımcı olabilirmi tazminatımı verip beni işten çıkarabilirmi.

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Anlaşmalı olarak işten çıkartabilmesi mümkün. Ama bu iki tarafında anlaşmasına bağlı. Bu konuda bağlayıcı bir kanun yok

  11. Mustafa dedi ki:

   Merhaba ben 3 senedir özel şirkette çalışıyorum rahatsızlığım nedeniyle işimden ayrılmak istiyorum haklarımı alabilirmiyim saygılar.

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    rHtsızlığınızın o işi yapmaya elverişli olmadığına dair rapor alırsanız Kıdem tazminatı alabilirsiniz. Aksi halde rahatsızlığınızı öne sürerek tazminat alamazsınız.

  12. Mustafa ozyigit dedi ki:

   Ben özel sektör de çalışan biriyim 4.5sene oldu ise başlayali belinde rahatsızlık var emar sonuçların var elimde ağır iş yaptığından dolayı çıkmak istiyorum tazminatımı alabilirmiyim bide ben pres bölümünde çalışıyorum beni ordan alip torna bölümüne verdiler bu konuda bişey yapabilir miyiz şimdiden teşekkürler

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Sağlık raporuunda yaptığınız iş ile ilgili elverişli olmadığınıza dair bir ibare olmalı. Bu ibareden sonra sağlık şartlarınıza göre daha uygun bir işe yönlendirilmelisiniz. Yani bu durumun aşamaları var. Sağlık nedeni ile elverişsiz olduğunuza dair rapor olmadan tazminat ile işten ayrılamazsınız.

  13. Gökhan dedi ki:

   4 yıldır bi işyerinde çalışıyorum ama ayrılmak istiyorum istediğim maaşı vermediler bana düşün dedileri bende ayrılmak istiyorum dedim 2.800 maaş alıyorum yol parası agi içinde ne yapmalıyım bi de 2.020 gerisini elden veriyor

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Maaş artışı olmamasından dolayı ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak Primleri eksik göstermesi fesih sebebi sayılır. Noterden iş akdi feshinizi prim eksikliğinden yaparsınız. Sonrasında dava açmanız gerekecek.

  14. Murat dedi ki:

   MERHaba ben 5 yıldır calıstıgım iş yerınden sehir degıstırecegım icin isden cıkacam memleketıme dönecem tazminat hakkım varmı teşekkür ler

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Adres değişikliğinden dolayı kıdem tazminatı alma hakkınız bulunmuyor. Buna Şehir değiştirmekte dahil.

  15. Kubra dedi ki:

   Merhaba 03.11.2017 tarihinde özel sektörde ise başladım kendi isimle alakalı olmayan bölümlerin bana verilmesi ve yöneticinin herkesin içinde bagirip kaba davranması dolayısıyla isten ayrılmak istiyorum kendim çıkarsam bu sebepten dolayı tazminatımı alabilir miyim ? Teşekkürler

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Mobbing durumuna göre iş akdinizi haklı nedenle fesih edebilirsiniz. ancak işten ayrılmadan önce mobbing ile ilgili kanıtlayabileceğiniz belgeleri edinin. Ayrıca dava aşamasında şahit de istenecektir. Konu ile ilgili detaylı bir yazımız var https://www.ssk.biz.tr/mobbing-durumunda-calisanlarin-haklari-nelerdir/ size konu hakkında fikir verebileceği kanaatindeyim.

  16. Suzuki dedi ki:

   Merhaba
   İş yerimde yaklaşık 5 yıldır çalışmaktayım işten ayrılma sebebim başka bir iş yerinin imkanları daha iyi şimdiki iş yerinden ayrılmak istiyorum … çok geçerli bi sebebim yok tazminatımı nasil alabilirim illaki bi sebebmi olması lazım?

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    İşyerinden kıdem tazminatı alabilmek için iş kanunu 24. maddede bulunan haklı bir nedene dayandırmanız gerekiyor. Başka bir işyerinin sizin için daha avantajlı olmasından dolayı istfa etmenizden dolayı kıdem tazminatı ödenmez.

   2. İsa keskin dedi ki:

    Merhaba

    Sağlık nedeniyle işten ayrıldım 2 yıl sonra kıdem tazminatı alabilir miyim

    Başka hak talep edemez diye imza attı m.

    Ne yapmalıyım

  17. Avni dedi ki:

   Merhaba ben 4 yıldır aynı işyerinde calişiyorum ve maaşlarımızı asgari ücretten bankaya yatıyor geri kalanını elden alıyoruz onuda gectim 12 saten fazla calişiyoruz 4 kez istifa verdim ama kabul etmiyorlar ben nasıl ayrılırım işyerinden tazminatımı nasıl alırım bana bir yol gösterirmiwiniz

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Noter giderek bu belirttiğiniz sebeplerden dolayı haklı nedenle fesih yaptığınızı belirten ihtarname göndererek sözleşmenizi fesih edebilirsiniz. İhtarnameye kıdem tazminatınızı hesaplayarak belirtebilirsiniz.

   2. Haşim dedi ki:

    Fabrikada çalışıyoruz toz toprak bide elbise ayakkabı flnda vermiyorlar çalışma saati sabah 8 akşam 7 başka iş buldum cıkarsam nasıl almaya hak kazanırım

   3. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Haftalık çalışmanız dinlenme sürelerini düştükten sonra 45 saati aşıyor ve mesai ödenmiyor ise. Bunu dayanak göstererek noterden iş akdi fesih ihbarnamesi gönderebilir kıdem ve mesai alacaklarınızı talep edebilirsiniz. Bu ihtara karşı taraftan cevap verilse de verilmese de dava açma hakkınız var. Mesai ile ilgili ispatlayıcı belgeleri çıkmadan sağlayın. Kart basma varsa bunun fortokopisi veya imza attığınız giriş çıkış belgesi gibi. Haricinde şahit istenebilir.

  18. Sedat dedi ki:

   Meraba esim ozel sektorde calisiyoo dogum izni bittikten sonra 6 ay ucretsiz izine cikiyor. Ucretsiz izin bittik sonra yari zamanli veya kismi calisma iznine cikabilir mi.? Ozel sektorunun bu izini kullandirmama gibi bi hakki var mi. Hangi izinleri kullabiliriz. Tskklr

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Yarım çalışma hakkı 8 haftalık doğum sonrası rapor bitiminde başlar. Bu haktan yararlanamaz ancak Kısmi Süreli Çalışma hakkı mevcut. konu ile ilgili https://www.ssk.biz.tr/calisan-annenin-dogum-sonrasi-haklari-nelerdir/ yazımızda detaylı şekilde bilgi alabilirsiniz.

  19. EMRE dedi ki:

   Merhabalar;

   İlk işe giriş tarihi 30.04.2008.

   Çalışılan iş yerinde ki ilk işe giriş tarihi 19.06.2008.

   Toplam uzun vade gün sayısı: 3703 gün

   Bu koşullarda istifa edilmiş olunsa kıdem tazminatına hak kazanabilir miyiz?

   Kesinlikle çalışmak istemiyorum bu iş yerinde, maaşlar hep geç, haklar tam verilmiyor, işverenim çıkış vermiyor.

   Kıdemi alabilmek için ne yapmam gerekir?

   Saygılarımla.

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Noterden saydığınız sebeplerle kıdem tazminatınızın tutarını altında belirterek haklı nedenle fesih ihbarnamesi göndererek iş akdinizi fesih edebilirsiniz. İşyeri tazminatınızı ödemez ise dava açmanız gerekecektir.

  20. Hacı murat dedi ki:

   Merhaba hayırlı günler, özel sektör çalışanıyım, iki yıl önce evlilik bu yılda doğum yardımı aldım bağlı olduğumuz sendika anlaşmasından dolayı yalnız maaş bodromdada bakıldığında iki yardım ücretinde kesintiler yapılmış, prime esas kazançlara dahil edilemez diye bazı yazılar okuyorum bu doğrumudur, eğer bu kesintiler haksız olarak yapıldıysa iş akdimi tek taraflı fesih edip tazminat hakkına sahip olabilirmiyim şimdiden teşekkür ederim

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    İşveren ile sendika arasında ki yapılan anlaşma ve sözleşmeleri bilemediğimiz için yorum yapamıyoruz.

  21. Büşra dedi ki:

   Merhaba 1 yıldır çalışmış olduğum bi özel sektör var alışveriş merkezi içinde bi mağazada. Son zamanlarda benim üstüme psikolojik olarak baskı uygulandı. Normal vardiyamın dışında gelmem istendi. Ufak bi hata yüzünden o da işe 15 dk geç gelmemdi sadece ben suçlu olarak görüldüm diğer personele ayrımcılık yapıldı kısaca hakkım yendi. Onun yanı sıra farklı durumlarda yaşadım psikolojik olarak baya üstüme gelindi. Böyle bir ortamda çalışamayacağımı anladım sabretmekten vazgeçip işten ayrılmak istediğimi söyledim çık git denildi. 8ocak 2018 de işe girişim ama sigortamı 14ocak 2018 gibi tarihte başlattılar. Fazla mesailerin var full yapmış olduğum günler var. Bir kere fazladan bir gün izin yaptım ama başka vermediler. 14şubat 2019 bugün işten ayrıldım ama resmî olarak iş çıkışım yapmadı henüz. Yıllık izni hakkımda var. Bu durumda benim haklarım nedir? Eğer psikolojik şiddet mobbing yapılmasaydı kalmaya devam ederdim. 15dk geç geldim diye her gün akşam geç giriş yapacaksın geç çıkacaksın ceza sana diye bağırarak üzerime gelindi. Bunların hepsi işten çıkmama sebepti. Azarlandım vs. Sadece bana yapıldı diğer arkadaşa böyle davranmadılar. Sizce ne yapmalıyım ?

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Bugün noterden mobbing ve fazla mesailerinizin ödenmemesinden dolayı sözleşmenizi fesih ettiğinize dair ihtarname göndererek fazla mesai ve kıdem tazminatınızı isteyin. Vermezlerse sonrasında dava açarsınız. Ancak bu işlemi bu gün yapın. Yoksa 3 gün üst üste işe gitmemekten haklı nedenle fesih edilirsiniz.

  22. Sakup dedi ki:

   Meheba ciraklik egitimin de sene 1997 de yarim sigortali gosterdiler daha sonra ordan ayrildimm 2002 de sigortam basladi ama numaram. Sene 97 de olan numara su an 4900 gunum var 2005 den bu yana ayni fabrikadayim isten ayrilsam veya sigortadan kagit getirebilsem tazminat alabilirmiyim. Tesekurler

  23. EDA dedi ki:

   Merhabalar
   16.11.2006 ssk girişliyim ve şu an çalışmakta olduğum iş yerinde 7 yıldır ssk lı olaark çalışıyorum. kendi isteğimle işten ayrıldığım takdirde tazminat alabilir miyim?

  24. EDA YÜCE dedi ki:

   16.11.2016 ssk girişliyim ve şu an çalıştığın yerde 7 yıllık ssk olarak çalışıyorum. Kendi isteğimle işten ayrılsam tazminat alabilir miyim?

  25. Metin dedi ki:

   Ben bir iş yerinde bir buçuk yıldır çalışıyorum üç vardiya olarak çalışmaktayım eşim geceleri evde yalnız kalamıyor korkuyor bir yaşında çocuğum var bunu sebep göstererek kıdem tazminatı alabilir miyim acaba cevap verirseniz sevinirim

  26. Cengiz dedi ki:

   Sigorta başlangıcım 2002/4600 günüm var..kendi isteğimle ayrılsam tazminat verirler mi

  27. Murat dedi ki:

   Kolay gelsin 01/06/2005 yılında işe başladım sıgortalı olarak 27/09/2018 yılın da istifa ettim işten tazminat hakkım olup olmadığı örene bilirmiyim muhasebe cim alamassın dedi avukat tım dava açalım dedi işin için den çıkamadım bu konuyla ilgili bana bilgi verebilir misiniz kolay gelsin

  28. Cem dedi ki:

   Merhaba ben 15.10.1999 sigorta başlangıçlı bir çalışanım 4737 pirim günüm var gerekli zam yapılmadığından işten ayrılmak istiyorum kıdem tazminatı alabilme imkanım var mı sagılarımla

  29. NESLİHAN dedi ki:

   MERHABA,

   ŞUBAT 2006 SİGORTA BAŞLANGICIM, 4160 GÜN SAYISI.
   3 YILDIR EŞİMLE AYRI İLLERDE ÇALIŞIYORUZ.
   BEN MARMARADA O İÇ ANADOLUDA.14 SAATLİK MESAFE VAR.
   1 – 2 AYDA BİR ANCAK GÖRÜŞEBİLİYORUZ. BU BİR GEREKÇE OLABİLİRMİ KENDİ İSTEĞİMLE İŞTEN AYRILIP KIDEM TAZMİNATI ALABİLMEM İÇİN.

  30. Mehmet Ali dedi ki:

   Mrblar. Eşim bir rehabilitasyon merkezinde 6 yıldır öğretmen olarak çalışmakta. Aralık 2108 maaşını alamadık. Öncesinde de alacağımız var. Söleşmesi ise Mart ayında bitiyor. Sözleşme yenilemesek kıdem tazminatı alabilir miyiz? Eğer alamıyorsak maaşı alamamız sözleşmemin bizim tarafından tek taraflı bir fesih hakkımız mıdır? Hangi durumda tazminat almamız için ne yapmamı gerekiyor? Teşekkürler

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Belirli süreli iş sözleşmenizi siz yenilemek istemezseniz kıdem tazminatı alamazsınız. Maaşlarda Bir iki seferlik gecikme haklı fesih durumu oluşturmaz. Bu durum sürekli bir hal almaya başlamışsa Geçen aylardan da ödenmeyen maaşlar varsa haklı nedenle fesih hakkınız mevcut.

  31. Orhan dedi ki:

   İşden kendim cıkarsam kıdem tazminati alabilirmiyim

  32. Erkan dedi ki:

   Merhaba 1998 Ağustos sigorta girişliyim toplam uzun vade 5130 gün prim ödemem var 6 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum kendi isteğimle ayrılsam tazminat alabilirmiyim

  33. Erkan dedi ki:

   Merhaba 98 Ağustos sigorta girişim 5130 prim ödemem var 6yıldır aynı işyerinde çalışıyorum kendi isteğimle ayrılsam tazminat alabilirmiyim

  34. Atila dedi ki:

   Merhaba 28 09 2009 sıgorta gırıslıyım yaklaşık 3 senedir aynı yerde calısıyorum eskıden ılcede ıkametgah ediyordum fakat es memur oldugu ıcın calısmıs oldugu kurum kapatıldı tayını ile verıldı suan mecburen 50 km yol cekıyorum ıs yerine gelış gıdıs ıs yerı karşılıyor bu mesafe ıster istemez beni yoruyor 5 yasında bır oglum var basımızda anne baba yok mecburen bakıcıya bırakıyoruz gün olarak sıgortam 3000 gunum var ısten cıksam tazminatımı kıdemımı alabılırmıyım

  35. Mehmet Ali dedi ki:

   98 ocak ayı ssk başlangıcım var 7 yıdır calışıyorum ayrılsam tazminat alabilir miyim

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    SGK dan emeklilik 3600 gün yazısı alarak kendi isteğinizle ayrılarak tazminat alabilirsiniz.

  36. ayaz dedi ki:

   Merhabalar,

   ayaz ben yaşım 34 sigorta giriş tarihi 17.11.2000 ve şuan çalışmakta olduğum yere 2006 yılında başladım yaklaşık 12 yıldır buradayım sigorta pirim 5.525 gün tazminat hakkında yardımlarınızı rica edeceğim işten ayrılsam ne gibi bir artısı yada ne gibi eksisi olabilir öğrenebilirmiyim saygılar.

  37. SUDENAZ dedi ki:

   Sayın Danışma Birimi Merhaba;
   Ben 17 yıldır özel okulda çalışan bir öğretmenim. SSK giriş tarihim 01/06/1999 Çalıştığım özel okula başlama tarihim ise 01/02/2001. Bu tarihten itibaren aynı kurumda 17 yıldır çalışıyorum. Her yıl sözleşme yenilemekteyim. Şu ana kadar Sözleşme türü Belirsiz süreli sözleşmeydi Fakat 26.02.2018 sayılı resmi gazetede yayınlanan YARGITAY KARARLARI bölümü;

   –– Yargıtay İçtihatı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 16/02/2018 Tarihli ve E: 2016/4, K: 2018/1 Sayılı Kararı– ile;

   özel okulda çalışan bir öğretmen olarak, YARGITAY’ın bu son kararı ile, sözleşmemin BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞME OLARAK sayılması nedeni ile hak kaybına uğrarmıyım acaba?

   1999 yılı sigortagirişli olduğum için 3600gün primi çoktan doldurdum. (6160gün). Şu anki kurumumdan Sözleşmem bittiğinde ayrılmam durumunda KIDEM tazminatı alabilecek miyim?
   İhbar tazminatını alabilme şartlarım nedir?
   İlginize teşekkür ederim.

  38. Bahadır Memiş dedi ki:

   Merhaba ilk işe giriş tarihim 20.11.2000. Toplam Uzun vade gün sayısı 5237 Gün. Şu andaki şirketimde 6 yıldır çalışıyorum. İstifa etsem Tazminat alabilir miyim?

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    08/09/1999 tarihinden 2008 tarihine kadar başlangıcı olanlarda 7000 gün veya 25 yıl hizmet süresi 4500 günü doldurmanız gerekmektedir. Mevcut durumda kıdem tazminatı alamazsınız.

  39. Muhammet dedi ki:

   14 aydir bi firmada calisiyorum esimin rahatsizligi nedeniyle ayrilmak istiyorum tazminat alabilirmiyim??

   1. Uğur dedi ki:

    Merhaba Ben dört buçuk yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum ilk işe başladığımda marketteydim 1 senedir imalata çektiker beni çalışma saatlerim hep farklı hiç durmadan çalışıyoruz mola saatlerimiz bile yok saatlerce ayakta duruyorum kendi isteğimle işten ayrılsam tazminat alabilir miyim

  40. Süleyman KOYUNCU dedi ki:

   Birv işyeri ile 01.09.2017 _31.08.2018 tarhi arasında geçerli iş sözleşmesi yaptım.31.08 2018 tarihinde sözleşme süresi bitiminde ayrıldım.İş akdim süre sonunda sona erdi.ancak işveren kıdem tazminatı ödemek istemiyor.Ne yapmalıyım?

  41. Zeki dedi ki:

   SSK İlk giriş tarihim 1/1/1998 6400 pirim günüm var 10 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum istifa etsem tazminat alabilir miyim

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    1999 yılı öncesi sigorta başlangıcınız olduğu için sigortadan yazı alarak bu yazıya istinaden istifa ederek kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. İstifa etmeden sigortadan yazıyı alın. İşiniz garanti olsun.

  42. NAGİHAN dedi ki:

   Merhaba , işe 01.07.2014 tarihinde başladım ; ama maaş düzensizliği mevcut, o yüzden ayrılmak istiyorum .
   Nasıl bir dilekçe yazmam lazım .ihbar – kıdem tazminattımı alabilirmiyim , kendi isteğimle bıraktığım için .

   iyi çalışmalar .

   Saygılarımla .

  43. DÜŞ dedi ki:

   Merhabalar;
   Ben 18 yıldır Özel bir okulda öğretmen olarak çalışmaktayım. Bu okulda çalışmaya başlamadan önce SSK ilk giriş tarihim 01/01/1999
   Okulda çalısmaya başlama zamanı 01/02/2001’den bu yana 18 yıldır bifiil çalıştım. Her yılın 31 Ağustos’unda sözleşmem yenileniyor.
   Bu tarihten itibaren işten ayrılmak istemem halinde kıdem tazminatına hak kazanabilir miyim ?
   Teşekkür ederim

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Sözleşme yenileyerek süreklilik arzeden çalışmanızdan dolayı kıdem tazminatı alma hakkınız var. 08/09/1999 yılı öncesi sigorta başlangıcından dolayı da sgk dan yazı alarak kıdem tazminatı alabilirsiniz.

  44. Düş dedi ki:

   Merhabalar
   Ben Özel bir okulda 19. yılımı öğretmen olarak çalışmaktayım
   SSK giriş tarihim 01/01/1999
   2018-2019 öğretim yılı tamamlandığında istifa ettiğim taktirde kıdem tazminatı hakkım geçerli mi
   (15 yıl 3600 kesintisiz pirim günümü doldurdum )
   Teşekkürler iyi çalışmalar

  45. Nada dedi ki:

   merhab ben 2001 aralik itibari ile sgk’liyim. Prim gunum 4500 olmak uzere ancak 25 yili doldurmadan emeklilige hak kazanmis ve yasi bekliyor olabiliyor muyum? Yani su an biraksam son ve 56 yasi beklesem son aldigim maas uzerinden emekli mi olurum yoksa 25 yili da tamamlamak zorunda miyim? Tesekkurler

  46. Recep dedi ki:

   Merhaba bu kanun 2018 yılı itibariyle son diyorlar artık alamayacakmisiz bu doğru mu

  47. Doğan topçu dedi ki:

   Merhaba işyerimde 12 seneyi aşkın süredir çalışmaktayım. İşverenin özveriyle çalıştığım halde bunu göz ardı etmesi ve haksız zam yapması. Ayrıca iş yoğunluğu sebebi ile sağlığımın bozulması ve bunun özel yaşamıma da yansıması yüzünden işten ayrılmak istiyorum. Ama kıdem tazminatımı da bırakmak istemiyorum. Bu konuda nasıl bir yol gösterirsiniz

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Bu konu ile ilgili mobbing sebebi ile iş akdinizi noter aracılığı ile feshedebilirsiniz. Ancak devamında dava açmanız gerekecek. Mobbing ile ilgili https://www.ssk.biz.tr/mobbing-durumunda-calisanlarin-haklari-nelerdir/ yazımızı okuyabilirsiniz.

  48. burak dedi ki:

   selam hocam size iki sorum olacak şimdiden teşekkürler….
   yaşım 40 ve 01.01.1997 yılı SGK başlangıç tarihim ve şu anki sgk pirim gün sayım 5175 gün.?????!!Ziraat Odası başkanlığında yaklaşık 15 yıldır çalışıyorum. aldığım maaştan memnun olmadığım ve yaklaşık 3 yıldır düzenli zam yapılmadığından sgk dan 3600 yazısını aldığımda kendi isteğimle işten ayrılmam durumunda kıdem tazminatı alma hakkım varmı….. ikinci sorum ise normal emeklilik prim gün sayım olan 5825 prim gününü başka yerde çalışıp tamamlarsam ve yaşımı beklemek koşuluyla 56 yaşında normal şartlarda emekli olma hakkım varmı. yani 3600 güne göre ayrılsam dahi sonrasında normal prim olan 5825 e tamamlayarak 56 yaşında emekli olma hakkım gizli kalıyor mu?

  49. Ezgi dedi ki:

   Merhaba , 03.09.2015 tarihinden bu yana part time olarak çalışıyorum şuan yıllık izindeyim çıkmak istiyorum anlasamadigim için gene de tazminat verirler mi ?

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Kendi isteğinizle ayrılmanız durumunda haklı bir sebep yok ise tazminat alamazsınız.

  50. nuri dedi ki:

   15.06.1999 sskya girişim var 4772 prim günüm işyerinden istifa etmek istiyorum ama onlar bu durumda tazminat ödemiyor ssk dan 3600 veya 4500 gün ile emekli olmak için istifa etsem tazminatımı öderlermi

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Evet sgk dan 3600 günle emeklilik yazısı alarak iş yerin verdiğinizde tazminatınızı ödemek zorundalar.

  51. AYHAN AKSU dedi ki:

   01_11_1987 sigortaya girisim oldu.Şu anda çalıştığım işyerinden ayrılmak istiyorum.Emekli olmama 8ay civarında bir süre var .Tazminat ve diğer haklarımı alabilirmiyim.

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    İşyerinin bağlı bulunduğu sgk müdürlüğünden emeklilik yazısı alarak işyerine bildirimde bulunup kıdem tazminatı alabilirsiniz.

  52. Ayhan Aksu dedi ki:

   Merhaba benim ilk sigorta girişim 1987 kasım ayı şuanda çalıştığım işyerinde 15 yılıma girdim. Emekliğim 25_04_2019da başlayacak.Budurumda kendi isteğimle işten ayrılırsam tazminatlarımı alabilirmiyim.Birde kalan sürede işsizlik maaşı alabilirmiyim.Saygılarımla.

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    İşyerinin bağlı bulunduğu sgk müdürlüğünden emeklilik yazısı alarak işyerine bildirimde bulunup kıdem tazminatı alabilirsiniz.

  53. Hüseyin dedi ki:

   Ben kendi isteğimle işten çıktım ben normalde satış elemanı olarak görünüyorum ama inşaatta çalıştırıyorlar bu benim zoruma diyor sigorta başlangıcın 21.11.2013 ben asgari geçim indirimi almadım yıllık ızın kullanmadım beni notere götürdüler imza attırdılar şimdide sadece 3500 tl tazminat veriyorlar mahkemeye versem kazanma şansım nedir

  54. Eyüp dumankaya dedi ki:

   15 yılı geçeninize çalışanım giriş2000 işten ayrılmak istesem tazminat alabilirmiyimiyi günler

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    3600 gün ve 15 yıl süre 1999 yılı öncesi sigorta başlangıcı olanlar için geçerli 1999 2008 yılları arası sigorta başlangıcı olanlar 4500 gün ve 25 yıla tabiidir.

  Sorunuzu Yazın