emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Kadınlar 3600 Günden Nasıl Emekli Olur, Şartları Neler?

Kadınlar 3600 Günden Nasıl Emekli Olur, Şartları Neler?

Kadınların 3600 günden emekli olmaları için 08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişi yapmış olmaları gereklidir. Kadınların 3600 günden emekli olmaları için 15 yıl sigortalılık sürelerini doldurmaları ve sigorta başlangıç tarihlerine göre hesaplanan yaşı tamamlamaları gereklidir.

Emekli olmak için gerekli şartları sağladıktan sonra sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden ya da e-devlet sistemine girerek emeklilik başvurusu yapması gereklidir. 3600 prim gününden erken emekli olmak günümüzde sadece daha önceden hak kazanmış olanlara tanınan bir haktır.

Kadınların 3600 günden emekli oldukları tarihe göre alacakları aylık miktarı da değişiklik gösterir. 1999 tarihinde emekli olmuş olan bir birey, 2008 tarihinde emekli olan bireye göre daha yüksek tutarda aylık alır.

Kadınların 3600 Günden Emekli Olmaları İçin Hangi Sigorta Kolundan Olmaları Gereklidir?

3600 günde emekli olunabilecek sigorta kolu değerlendirmesi yapıldığında; 4A sigorta koluna bağlı çalışan kadınların 3600 prim günü ile emekli olabilmeleri mümkündür. Ancak 08.09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı yapmış olmaları gereklidir.

Yasada yapılan son düzenleme kapsamında SSKlı kadınların emekli olabilmeleri için sağlanması gereken prim şartı yükseltilmiştir. Sadece eski yasanın şartlarını sağlayanların 3600 prim gününden emekli olmaya devam edebilmeleri mümkündür.

4B ve 4C sigorta koluna bağlı olarak çalışan kadınlar ise sigorta giriş tarihlerine göre belirlenmiş olan emeklilik şartlarını sağlamalıdırlar. Sigortalılık süresi ve yaş şartı, sigorta giriş tarihine göre belirlenir. Bu şartlar ile beraber 3600 prim gününden daha fazla prim gün sayısı ile emekliliği hak ederler.

Kadınların 3600 Günden Emekli Olmaları İçin Gerekli Şartlar

Kadınların 3600 prim günüyle emekli olma koşulları aşağıdaki gibidir:

 • 3600 prim günü ile emekli olmak isteyen kadınların minimum 15 senelik sigortalılık sürelerini tamamlamış olmaları istenir.
 • Minimum 3600 prim gününün doldurulmuş olması gereklidir.
 • Sigortalılık süresi ve prim gün sayısına ek olarak yaş koşulunun da yerine getirilmesi gereklidir.
 • 1999 senesinin 9’uncu ayından önce sigorta başlangıcı olanlara tanınan bir haktır.

Kadınların 3600 Günden Emekli Olmaları İçin Gerek Yaş Koşulları Nelerdir?

Kadınların 3600 günden emeklilik için tamamlamaları gereken yaşlar aşağıda verilmiştir:

 • Sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartları, 24.05.2002 tarihi ile 23.05.2005 tarihleri arasında tamamlandığında; kadınlar 52 yaşında emekli olurlar.
 • 24.05.2005 tarihi ile 23.05.2008 tarihleri arasında sigortalılık süresi ve prim gün sayısı tamamlanınca, kadınlara 54 yaşında emekli olma hakkı verilir.
 • 24.05.2008 ile 23.05.2011 tarih aralığında 3600 günden emekli olabilmek için gerekli şartlar yerine getirildiğinde; 56 yaşında emekli olabilmek mümkündür.
 • 24.05.2011 tarihinden sonra istenen koşullar yerine getirildiğinde; 58 yaşında emekli olma hakkı doğar.

Kadınların Sigorta Giriş Tarihlerine Göre 3600 Günden Emekli Olma Şartları Nelerdir?

Sigorta giriş tarihine göre kadınlarda 3600 günde emeklilik yaşı aşağıda belirtilmiştir:

 • 08.09.1981 tarihinden önce sigorta girişi yapılmış olan bireyler, diğer şartları sağladıklarında 50 yaşını doldurunca emekli olabilirler.
 • 9.09.1999 tarihinden önce işe giriş yapıldığında; kademe sistemine dahil olunmuş olunur. Bu sistem kapsamında kadınların emeklilik yaşları 60’a kadar çıkabilir.

Tarım SSKlı Kadınların 3600 Günden Emekli Olma Koşulları Nelerdir?

Tarım SSKlıların 3600 günle emekli olmaları için 1 Ekim 2008 tarihinden önce tarım SSKlı olmaları gereklidir. 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında 3600 günden emekli olabilirler. 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigorta girişi yapmış olanlar, herhangi bir çıkış yapmadıkları takdirde; 2925 sayılı kanun kapsamında değerlendirilirler.

1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında tarım SSKlı olmuş olanlar, 3600 prim günü ile emekli olmazlar. 7.200 prim gününü ve 58 yaşını doldurduklarında emeklilik hakkı elde etmiş olurlar.

1 Mayıs 2008 tarihi ile 30 Eylül 2008 tarihleri arasında tarım SSKlı olmuş olanlar, 2925 sayılı kanun kapsamında Ek-5 sigortası kapsamına alınırlar. 2925 sayılı kanun dahilinde tarım SSKlı olanlar, kanunun 20’nci maddesine göre emeklilik hakkı elde ederler.

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları olarak tarım SSKlılara kanunda sunulan şartlar ise şöyledir:

 • Kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını doldurmuş olması istenir.
 • En az 15 yıldır tarım SSKlı olarak sigortalı olunması gereklidir.
 • Minimum 3600 prim gününün ödenmiş olması gereklidir.

08.09.1999 Tarihinden Önce Sigortalı Olan Kadınlar 3600 Günden Nasıl Emekli Olurlar?

08 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan kadınların emekliliği, 2925 sayılı kanunun geçici 2’nci maddesi kapsamında belirlenir. Kademeli yaş şartı uygulaması yapılır. 08.09.1999 tarihinde 13 yıllık sigortalılık süresini doldurmamış olanlara 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısı ile emekli olma imkanı tanınır.

Ayrıca sigortalılık başlangıç tarihlerine göre ne zaman emekli olunacağı ile ilgili kademeli olarak yaş hesabı yapılır. Kademeli yaş hesaplamasında her 2 senelik gecikme, emeklilik yaşının da 1 sene uzamasına neden olur. İlgili tarihte 13 sene ve daha uzun süre sigortalılığı olanlarda ise yaş şartı aranmadan emekli olma şansı sunulur.

Sigortalılık başlangıç tarihine göre kadınlarda doldurulması gereken yaş kademesi aşağıda belirtilmiştir:

 • 09.09.1986-23.05.1989: 40 yaş
 • 24.05.1989-23.02.1990: 41 yaş
 • 24.02.1990-23.11.1990: 42 yaş
 • 24.11.1990-23.08.1991: 43 yaş
 • 24.08.1991-23.05.1992: 44 yaş
 • 24.05.1992-23.02.1993: 45 yaş
 • 24.02.1993-23.11.1993: 46 yaş
 • 24.11.1993-23.08.1994: 47 yaş
 • 24.08.1994-23.05.1995: 48 yaş
 • 24.05.1995-23.02.1996: 49 yaş
 • 24.02.1996-23.11.1996: 50 yaş
 • 24.11.1996-23.08.1997: 51 yaş
 • 24.08.1997-23.05.1998: 52 yaş
 • 24.05.1998-23.02.1999: 53 yaş
 • 24.02.1999-08.09.1999: 54 yaş

Kadınların 3600 Günden Emekli Olmaları Hangi Yasa Kapsamına Alınmıştır?

3600 gün ile kadınlara emekli olma hakkı tanıyan yasa; 506 sayılı kanunun 60’ıncı maddesinin A bendinde bulunuyordu. Bu yasa kapsamında 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü doldurmuş olan kadınlar 50, erkekler 55 yaşında SSK’dan emekli olabiliyorlardı. Ancak yasada düzenleme yapılması ile beraber, emeklilik şartı 25 sene sigortalılık süresi ve 4.500 prim gününe çıkartılmıştır.

1999 senesinde 4447 sayılı kanunla Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonrasında, 15 sene sigortalılık süresi ve 3600 prim günü ile emekli olabilme olanağı ortadan kaldırılmış oldu. Yine de sigortalıların kazanılmış haklarının korunabilmesi için 506 sayılı kanuna geçici 81’inci maddenin C bendi eklendi.

SSK kapsamında kadınların 3600 günden emekli olmaları durumunda, emeklilik işlemleri günümüzde bu geçici madde üzerinden yerine getirilir. Kazanılmış hakkı olmayanlar için daha yüksek prim günü üzerinden emeklilik hesaplaması yapılır.

Bağ-Kurlu Kadınlar 3600 Günden Erken Emekli Olabilir Mi?

Bağ-Kurluların 3600 prim gününden emekli olmaları gibi bir durum yoktur. 30.04.2008 tarihi ve öncesinde tescil edilmiş olan Bağ-Kurlular, 15 yıl sigortalı olarak çalışmalı ve 5400 prim gün ödemesi yapmalıdırlar. 08.09.1999 tarihi ve sonrasında Bağ-Kurlu olanlar 4447 sayılı kanuna bağlı olur ve bu kanun kapsamında 15 yıl sigortalılık süresi, 60 yaş ile emekli olurlar.

01.10.1999 tarihinden önce Bağ-Kurlu olanlar için kademeli geçiş sistemi uygulanır ve 1479 sayılı kanun kapsamına alınırlar. Kısmi emeklilikten yararlanmak için 01.10.1999 tarihinden önce Bağ-Kurlu olanların sigorta başlangıç tarihleri ve doldurmaları gereken yaş aşağıda listelenmiştir:

 • 01.06.1986’dan önce: 50 yaş
 • 01.06.1986-31.05-1988: 51 yaş
 • 01.06.1988-31.05.1990: 52 yaş
 • 01.06.1990-31.05.1992: 53 yaş
 • 01.06.1992-31.05.1994: 54 yaş
 • 01.06.1994’ten sonra: 56 yaş

Kadınların 3600 Günden Emekli Olmaları İçin Nasıl Başvuru Yapmalıdırlar?

Kadınlar için 3600 günden emeklilik başvurusu yapmak isteyen bireyin gerekli koşulları sağlıyor olması gereklidir. İstenen şartlara uygun olması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri’ne gidebilmesi ve başvurusunu iletmesi beklenir.

Kadınlar 3600 Günden Emekli Olmak İçin Nasıl Doğum Borçlanması Yaparlar?

Erken emeklilik için doğum borçlanması yapmak tercih edildiğinde; 3600 prim gününün 1450 gününü borçlanabilmek mümkündür. Kadınlara en fazla 3 çocuk için borçlanma hakkı verilir. Her doğum için 2 seneye kadar borçlanma yapılabilir.

58 yaş ve 3600 prim günü ile emekli olmak istediklerinde, çocuk sayılarına göre borçlanma yaparak prim gün sayılarını daha erken doldurabilirler. 3 çocuk için yapılan 1.450 prim gün borçlanması için yaklaşık 45.500 TL ödeme yapılması gereklidir. E-devlet sisteminden, SGK’ya giderek ya da SGK’nın adresine posta ile gerekli belgeleri göndererek erken emeklilik için doğum borçlanması yapılabilir.

Doğum borçlanması yapılabilmesi için sağlanması gereken şartlar ise aşağıdadır:

 • Sigortalılıkları tescil edilmiş, adına prim bildirilmiş olan ve hizmet akdi kapsamında çalışan kadınlar doğum borçlanması yapabilirler.
 • Kendi hesabına bağımsız çalışma kapsamında olanların prim ödeme durumlarına bakılmadan sigortalılıklarını tescil etmeleri halinde doğum borçlanması yapabilmeleri mümkündür.
 • Sigorta başlangıç tarihinin doğumdan önce olması gereklidir. Sigortalılık şartlarını yerine getiren kadınlara doğum borçlanması yapma imkanı tanınır.
 • Doğumdan sonra borçlanılacak süre için borçlanma yapacak olan kadının adına prim ödemesinin yapılmamış olması gereklidir.
 • Borçlanmanın yapılacağı süre içerisinde üzerinden prim borçlanması yapılacak olan çocuğun yaşıyor olması gereklidir.

Kadınlar 3600 Günden Emekli Olduklarında Kıdem Tazminatı Alabilirler Mi?

3600 günden emekli olan kadınların kıdem tazminatı almaları için emeklilik şartlarını yerine getiriyor olmaları gereklidir. Kıdem tazminatı alma hakkını elde edip etmediklerini kontrol edebilmeleri için dikkat etmeleri gereken kriterler şunlardır:

 • 3600 gün ile emekli olacak olan kadının işten ayrılma dilekçesinde durumunun net bir şekilde yazması gereklidir. İşten ayrılma sebebinin ne olduğunu belirtmelidir. Yaş haricinde emeklilik için gerekli koşulların hepsi yerine getirilmiş olmalıdır. Emekli olacak olan bireyin emeklilik için gerekli yaşa ulaşmayı beklediğinin açıkça belirtilmesi gereklidir.
 • Bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü tarafından, emekli olacak birey için kıdem tazminatı almaya hak kazandığına dair yazının işverene bildirilmesi istenir.

Kadınların 3600 Günden Emekli Olmaları Sonrası Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

3600 gün ile emekli olanların maaşlarını hesaplamak için hizmet sürelerinin, sigorta başlangıç tarihlerinin emeklilik şartlarını tamamlamalarının zamanının bilinmesi gereklidir. Ayrıca sigortalı bireyin 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gün ödemesini tamamladığı zaman da emekli maaşının hesaplanmasında etkilidir.

Kadınların 3600 Günden Emekli Olmaları Durumunda Alacakları Maaş Ne Kadardır?

3600 günden emekli olan kadınların aylıkları; ödenen prim miktarına ve prim ödemelerinin yapıldığı tarihlere göre değişiklik gösterir.

Hizmet süresinin bulunduğu yıllara göre ortalama hak edilen aylık tutarları şu şekildedir:

 • 1999 senesinden önce 3600 prim gününü tamamlamış olan kadınlara 1.400 TL ile 1.600 TL aralığında aylık verilir.
 • Hizmet süresinin sadece bir bölümünün 1999 senesinden sonraya sarkması durumunda; 1.200 TL ile 1.400 TL aralığında emekli maaşı alınabilir.
 • Hizmet süresinin bir kısmı 1999 senesinden önce olurken diğer kısmı da 2000 ile 2008 seneleri arasında olanlar; erken emeklilik hakkı elde ettiklerinde 1.000 TL ile 1.200 TL arasında aylık alırlar.
 • 2008 senesi ve sonrasında hizmet veren kadınların 3600 günden emekli olmaları halinde, 800 TL ile 1.000 TL arasında bir tutarda emekli maaşı bağlanır.
Erken Emeklilik Şartları Tablosu (Kadın / Erkek)
Ev Kadınları İsteğe Bağlı Emeklilik Primleri Ne Kadar?
Eşinden Boşanmış Kadın Dul Maaşı Nasıl Alır, Şartları Neler?
Yorumlar
 1. Dilek dedi ki:

  1 Ocak 1962 dogumluyum 1982 ilk sigorta baslangicim yurtdisi ve dogum borclanmasi basvurusu yaptim toplam 3603 gunum var emekli olabiliyor muyim?
  tesekkurler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   3600 günle emeklilikte 3600 günü tamaladığınız güne göre emeklilik hesaplanmaktadır. Yrni doluracağınız için 2011 sonrasında olacağı için 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

  2. Dilek dedi ki:

   cok tesekkur ederim ocak ayinda basvuru yapabilir miyim

  3. Dilek dedi ki:

   Cok tesekkurler danisma biromi

 2. aylin dedi ki:

  merhaba

  05.05.1966 doğumluyum 1.11.1989 sgk başlangıcım var 89 yılında 60 gün pirim ödenmiş sonra 2010 4 ayında yılında tekrar girişim oldu 2013 haziran ayına kadar daha sonra 4b ödemesi yaptım 2013 haziran ayından 2016 haziran ayına kadar 1087 gün 2016 yılının 6 ayından beri sgk olarak çalışıyorum ne zaman ve nasıl emekli olabilirim

 3. Kezban dedi ki:

  Yaşim 47 kadinim Sigorta başlangiç 20.05.94
  3600 gün primim var kaç yaşinda emekli olabilirim
  Selamlar

 4. Nurcan dedi ki:

  3144 günüm var girişim 01.08.1995 ssk pirim yatan tarih yaş 1979 doğumluyum.bayan 3600 nezaman emekli olurum

 5. samiye dedi ki:

  samiye dereci ben 1992 girişim var 1971 doğumluyum 2 çocuk annesiyim 2000 günüm var çocukları ödersem 3600 günle ne zaman emekli olabilirim

 6. eyli dedi ki:

  Merhaba

  Annem 03.03.1957 doğumlu 17.11.1997 ilk işe başlama tarihi
  4 b 1859 gun 4a 1496 gun . şu an ssklı olarak çalışmaktadır

  ilk işe başladığı yıl mevsimlik halk eğitim merkezinde usta öğreticilik yapmış . Mevsimlik olduğundan sadece 360 günü var.

  Ne zaman emekli olabilir . emekli olursa ssk dan mı bağkurdan mı olacaktır. Maaşı ne kadar olur

 7. Gülüzar hüsem dedi ki:

  25/12/1998de işe başladım 9/30 1919da 3624 günüm var ne zaman emekli olurum

 8. Emine dedi ki:

  Merhaba,
  Annem 15.08.1958 doğumlu. 05.08.1972 yılında 3 ay boyunca Tamek’te çalışmış. Oradan sigortası 95 gün ödenmiş. Arşivde kayıtlarını bulduk ve yeni sisteme aktardık. 1982, 1986, 1989 yıllarında olmak üzere 3 çocuğu var. Annemin toplam çocuk indirimi 2160 gün. Annem sigortalı olarak bunu 1345 gün daha ödeyerek toplam 3600 e tamamlasa emeklilik hak eder mi?

 9. İbrahim dedi ki:

  15/08/1994 sigorta girişim var ama hiç çalışmışlığım yok. Prim ödeme gün 0 yani.Emekli olmamın şartları nedir ya da emekli olabilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   15/08/1994 staj başlangıcı olmalı. Bu nedenle emeklilik için sigorta başlangıcı sayılmayacak. Sigortanız bugünden başlar ise 7200 gün veya en az 5400 günle emekli olabileceksiniz.

 10. yasmin a. dedi ki:

  merhaba ben 1970 doğumluyum yani 49 yaşındayım.1989 yılında sigorta başlangıcım var yaklaşık 3 ay kadar çalıştım daha sonra evlendim ve çalışmayı bıraktım.2 çocuğum oldu..2009 yılında bağkurlu oldum ama primleri yatırmadım aralarda sigortalı işlerde çalıştım ..şuan sigortalı prim gün sayım 1300 çocuk borçlanması yaparak mı yoksa bağkur borçlanması yaparak mı emekli olabilirim hangi durum kazançlı olabilir ve ne zaman emekli olabilirim?tşkler..

 11. betül dedi ki:

  merhaba,
  30/07/1971 doğumluyum.
  sigorta girişim 01/01/1990
  bugüne kadar ödenen primim 1305 gün.
  iki çocuğum var.doğum borçlanması (1440 gün) yaparsam,3600 günden ne zaman emekli olurum.

 12. tulay dedi ki:

  1976 doğumluyum 1992 sigorta başlangıç yılım .3360 gün sigortam var 2 çocuk var ne zaman emekli olurum.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1992 sigorta başlangıcına göre;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1991 ile 23.05.1992 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 48 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5525’dir.

   3600 günü tamamlarsanız 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

 13. Serap dedi ki:

  Merhaba 14.04.1999 girisliyim 4a den 2196 4b den 2377 gün sayım var halen ödeniyor 1980 doğumluyum bu şartlarda daha nekadar ödeme yapmam gerekli acaba

 14. ali uckaleler dedi ki:

  Merhaba,
  Bir yakınımın eşi 01/04/1967 doğumlu,
  İlk İşe Giriş tarihi: 01/06/1990
  Mevcut Ödenmiş Prim toplamı: 720 gün
  3 adet doğum borçlanması yapabilecek durumda. Yani 2160 gün borçlanabilecek.
  Bu borçlanmayı yaparsa ne zaman emekli olabilecek ve borçlanma için bugünkü hesapla ne kadar prim ödeyecek, yapmazsa ne zaman emekli olabilecek.
  Teşekkürler, iyi çalışmalar

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   01/09/1990 tarihli sigorta başlangıcına göre;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1990 ile 23.05.1991 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 47 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5450’dir.

   En az 3600 günü tamamlar ise 58 yaşında emekli olabilir.

 15. sevim oral dedi ki:

  Merhaba 15.02.1964 doğumluyum ilk işe giriş tarihim 03.11.1997 toplam 4147 günüm var.3600 günden ne zaman emekli olabilirim yaş şartı var beklemeniz gerekli demişlerdi fakat bir yerde okuduğum haberde 1999 öncesi 3600 tamamladığı yıl baz alınarak yaş şartı aranmıyor yazıyordu bu konuda bilgilendirir misiniz?

 16. Necla akdoy dedi ki:

  Merhabalar 02.07.2019 tarihinde işe başladım büyüğü 6 yaşında olmak üzere 3 çocuğum var 04.24.1993 doğumluyum kaç yaşında emekli olup emekli maaşı ne kadar olur yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim

 17. Aysun şenn dedi ki:

  05.08.1975 dogumluyum.ilk sigorta girisim 01.08.1996. 4023 gün prim surem var.2012 haziran da işten ayrildim.temmuz 2012 de doğum yaptım. 3600 günle ne zaman emekli olabilirim.Eyt den faydalabilirmiyim.teşekkürler.

 18. Nilgün uygun dedi ki:

  1965 doğumluyum 1991 sskgiriş 410 gün 2014bağkur900 gün 2017ssk720 gün 720gündoğum borçlanması yaparsam 3600 günle kaç yaşında emekli olurum

 19. Enes dedi ki:

  Merhabalar, annem icin soruyorum 3 cocugu var daha once sigorta girisi yok 1.7.1965 dogumlu kac sene calisirsa borclanarak 3600 gunden emekli olabilir. Ilgilenirseniz cok sevinirim iyi gunler.

 20. Medine dedi ki:

  4a sigorta dökümümde işe giriş tarihim 15.09.1997 olarak görülmekte o zaman stajer sigorta girişi yapıldı. 01.05.1999 tarihinde başlıyor prim ödemelerim, gün sayım 3720 dir. yaşımda 38 ve hala çalışıyorum sigortalı olarak günümü doldurup yaşımı emekli olarak beklememmi gerekiyor?…
  4500 gün doldurma hakkım varmı ve 3600 gün ile 4500 gün arasında maaş farkı olurmu? İyi günler…

 21. Sıdıka dedi ki:

  Merhaba ben 01 07 1997 yılında sigortamın başlangıcı şimdiki prim günümün sayısı 2400 3 coçuk borçlanması yaparsam 3600 den ne zaman emekli olabilirim teşekkürler

 22. Ayşe circir dedi ki:

  1998 emekli sandığı girişim var. Gün sayım 120 gün otarihten sonra hiç çalışmadım. 4 çocuk annesiyim.ve 45 yaşındayım nasıl emekli olurum.

 23. Yasemin varlı dedi ki:

  04.09.1989 işe başlama tarihim 2000 günüm var yaşım 04.11.1975 ..3600 gunle ne zaman emekli olurum 2 çocuğum var gunlerim boclanmayla tamdır yardım ci olursaniz memnun olurum teşekkür ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   borçlanma yaparak 3600 günle 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

 24. Fatma Kılavuz dedi ki:

  Selamünaleyküm.ben.1970 doğumluyum. 25/06/1999 girişliyim ve 2018 tarihi itibariyle 3850 gün pirim yatırmışım.ne zaman emekli olabilirim?
  Teşekkür ederim.

 25. şengül dedi ki:

  merhabalar

  10.08.1965 doğumlu bayanım ilk işe girişim 28.06.1991 ilk işe girişliyim ve toplam 1914 ssk günüm bulunmakta ve şu anda bağkur ödemesi yapmaktayım 1 yıl 1 aylık günüm bulunmakta.86 ve 87 dogumlu 2 çocugum bulunmakta .3600 günden nasıl emekli olabilirim ve çocuk borclanması yapabilirmiyim.teşekkürler

 26. Sultan Aldığ dedi ki:

  1981 yılında sigortalı başladım sonra evlendim3cocugum oldu su an çalışıyor um 1960dogumluyum 1000gunum oldu ne yapmalıyım

 27. HATİCE KAYA dedi ki:

  ismin Hatice KAYA 01/09/1969 doğumluyum 20.03.1997 tarihinde sigorta girişin var 120 gün sonra işten ayrıldım 1999 ve 2003 tarihlerinde doğum yaptım 2018 tarihinde yeniden işe girdim ve hala çalışmaktayım ben 3600 den emekli olabilirmiyim bu süreye çoçukların doğum borclanmasını yapabilirmiyim ve ne zaman emekli olabilirim bana bu konuda mesaj yazarsanız çok mutlu olacagım ilğinize şimdiden teşekkür ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1997 tarihli girişiniz olduğu için 3600 günden emekli olma hakkınız var. 2 doğum için 4 yıl yani 1440 gün borçlanabilirsiniz. Kalan günleri çalışarak 3600 e tamamlayıp 58 yaşında emekli olma hakkınız mevcut.

 28. Meral Sarıyıldız dedi ki:

  Meral sarıyıldız 1962 doğumluyum. 3 çocuğum var. Dogumlarda hiç çalışmadım. İşe giriş 1.11.1981 çalıştığım toplam gün 213
  3600 günden sgk ya müracaat ettiğim anda nasil emekli olabilirim.?

 29. ÖZGE dedi ki:

  MERHABA 1962 DOĞUMLU BAYANIM 1983 YILINDA GİRİŞİM VAR 2.032 GÜN PRİM SAYIM VAR 3600 GÜNDEN YARARLANABİLİYOR MUYUM TAMAMLAMAM GEREKENLER NELERDİR TEŞEKKÜRLER

 30. Hülya Altintas dedi ki:

  1991 3 haziran tarihli sigorta girişim ,toplamda 3080 günüm var ,53 yaşındayım 1 çocuğum var.dogum borçlanması ile 3600 günden emekli olabilir miyim?

 31. mert dedi ki:

  Doğum Tarihi
  01/02/1963
  İlk İşe Giriş Tarihi
  15.05.1992
  Toplam Uzun Vade Gün Sayısı
  2771
  bu şartlarda babam ne zaman emekli olur veya geriye dönük borçlanıp hemen emekli olabilir mi?

 32. LEYLA GÜLTEKİN dedi ki:

  merhaba 1970 doğumlu kadınım sgk başlangıcım 10.05.1993
  49 yaş 20 yıllık pirimim 5600 olunca emekli oluyorum.
  49 yaşındayım 26 yıllık sigorta 4107 pirimim var
  3600 ile emekli olabilirmiyim bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz
  3600 pirimi 18.05.2012 de doldurdum

 33. Demet dedi ki:

  Merhaba

  Ben bir çocuk annesiyim sgk başlangıcım 17.09.2007dir.
  gün sayım 1533 , sadece emekli olabilmem için kaç gün çalışmam gerekiyor.
  3600/4500/7200 günüm mü olaması gerekiyor.?
  9 aylık doğum borçlanması ne kadar çıkar?

 34. aylin dedi ki:

  02-01-1999 girişliyim. 2 tane çocugum var 4695 günüm var ne zaman emekli olutum

 35. Donay dedi ki:

  Merhaba 1968 dogumlu 2007 sgk baslangici olan bir bayanim su anda ev hanimi sigortasi oduyorum kac senesinde emekli olabilirim rica etsem soylermisiniz

 36. Nihal SUNAR dedi ki:

  Ben 1993 Sosyal sigorta girişliyim.1968 Doğumluyum 3300 günüm var 3600 günden ne aman emekli olabilirim tesekkür ederm.

  1. Sümeye dedi ki:

   1976 dogumluyum hiç sigortam olmadı nasıl emakli olurum

 37. Nurettin koy dedi ki:

  18.5.1961 dogumlugum 4.8.1978 ssk girişim 1751 gun.1991 bagkur girisim var 1990 gun .toplam 3741 günun var.son 1280 gunu ssk dan 28.2.2019 tamamladım ne zaman emekli olurum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   18/05/2019 tarihinde 58 yaş ile yaş şartını da sağlıyorsunuz. Bu tarihte müracaat edebilirsiniz.

  2. Pinar dedi ki:

   Merhaba 1971 doğumluyum.1.8.1995 ssk giriş tarihim ve 5200 gün primimi doldurdum.Emekli olabilirmiyim bilgi verebilirseniz sevinirim.

 38. Define Esen dedi ki:

  Merhaba,
  Ozel Sandik ise giris–> 12-Ekim-1982
  Ozel Sandik isten cikis–> 3-Ocak-1984
  Toplam Ozel Sandik Prim Gunu: 442

  SSK Ise Giris–> 20-Subat-1984
  SSK isten Cikis–> 31-Temmuz-1990
  Toplam SSK Prim Gunu: 2320

  ==> Toplam TC’de Calisilan Prim Gunum: 2762

  Yurt Disinda ise Baslama–> 1995
  Yurt Disinda isten Cikma–> 31-Aralik-2017

  Dogum Tarihim: 20-Subat-1959
  Cinsiyetim: Kadin

  Yurdisi Hizmet Borclanmasi yaparsam hesaplamam nasil olur?

 39. Raziye Evrensel dedi ki:

  1986 sigorta girişim var 1972 doğumluyum 3050 gunum var çocuk borçlanması yapsam 3600 günle kaç yaşında emekli olabilirim

 40. AYSUN dedi ki:

  MERHABA İŞE GİRİŞİM 01/07/1996, 3.600 GÜNÜMÜ 01/12/2013 TARİHİNDE TAMAMLADIM.3.600 GÜNDEN EMEKLİ OLMAK İÇİN KAÇ YAŞI TAMAMLAMAM GEREKİYOR.AKSİ TAKTİRDE KAÇ GÜNÜ VE KAÇ YAŞI DOLDURMAM GEREKİYOR.TEŞEKKÜR EDERİM.

 41. Meliha sayhan dedi ki:

  1960 doğumluyum. 04.05. 2004 bağkur girişim var. 4 ay bağkur yatırdım. Emekli olmak için ne yapabilirim. Teşekkürler

 42. Emel Özçeliker dedi ki:

  sigorta başlangıcım 1991. 2011 öncesinde 18 yıl ve 4076 prim günü var. ama yaşım 47. 3600 günden emekli olmam için 54 yaşımı bekleyeceğim yani?!!

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Normal emeklilik için 1991 yılı başlangıcına göre ;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1990 ile 23.05.1991 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 47 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5450’dir

   3600 günle emeklilikte tabloda verilen şartlara göre evet maalesef

   23/05/2002 tarihine kadar 3600 günü doldurduysanız 50 yaşında
   24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında
   24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında
   3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında
   24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında

   emekli olunabiliyor

 43. Fahri YIRMIBES dedi ki:

  1988 sigorta girişim 1970 doğumluyum 3600 den ne zaman emekli olurum Yani kaç yaşında emekli olurum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   3600 le emekli olabilme şartı 3600 günü doldurduğunuz tarihe göre belirlenmektedir. Buna göre;

   23/05/2002 tarihine kadar 3600 günü doldurduysanız 50 yaşında
   24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında
   24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında
   3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında
   24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında

   emekli olunabilmektedir.

  2. Gülüzar hüsem dedi ki:

   25/12/1998de işe başladım 9/30 1919da 3624 günüm var ne zaman emekli olurum

 44. Nuri GÜLAY dedi ki:

  akpden garibanin lehine kanun cikarmasini beklemek ölmüs dedemizin geri gelmesini beklemek gibi olur

  1. A.bekarow dedi ki:

   ???

 45. Ergün akkoyun dedi ki:

  Merhaba iyi calismalar
  11.12.1981 dogumluyum
  Sigorta giris baslangic tarihim 09.07.1999 dur
  Su anki toplam sigorta günüm 5604 gündür
  Emeklilik tarihim ve 25 yillik sigortali bulunma hakkinda bilgi verebilirmisiniz

 46. ÖMER ECİK dedi ki:

  ÖMER ECİK
  20. 07 .1968 doğumluyum 4b girişim 02. 12 .02. 1992 çıkışım 01 .03 .1993 s g k girişim 01 .06 .1995 askerliği de yatırdım 270 gününü ben ne zaman emekli olurum
  ayrıca 2012 yılından bürüt maaşım ne olur

 47. Fatma tunc dedi ki:

  Ben 27.02.1996yilinda bagkurlu olarak 4 yıl ödedim 2011 sigortalı işe girerek 1037 günlük sigorta girişim var 2016 yılından beride isteğe bağlı Bağ-Kur ödüyorum 1900 gün Bağ-Kur 1037 sigorta primini var ne zaman emekli olurum hangisinden emekli olursam maaşım yüksek olur

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Primlere göre ikisinin de bağlanacak maaşı aynı olur. Ancak Bağkurdan 9000 ile emekli olabilecekken Sigortadan 1996 yılı başlangıç tarihine göre;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1995 ile 23.05.1996 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 52 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5825’dir.

 48. Berah dedi ki:

  1.1.1996 sigorta baslangicim oldu.4yil bi fiil calistim.evlenince isten ayrildim.3600gunden yararlanabilmek icin tekrar sigortali olarak calismammi veya disaridan istege bagli odeme yaparak emekli olabilirmiyim.teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   3600 günün en azından yarısından fazlasını ssk lı olarak yanı çalışan olarak geçirmeniz gerekiyor. Zira isteğe bağlı sigorta mevcut durumda 4b yani bağkur. 3,5 yıldan sonraki kısmı isteğe bağlı ödeyebilirsiniz.

 49. Nuray Şatır dedi ki:

  15.09.1997 stajyerlik girişim 15.09.2001 sigorta prim ödeme başlangıcın 13.08.1977 doğum tarihim ve 5615 gün sayım var 4A sigortalayın ne zaman emekli olabilirim ve stajyerlik girişim sayılıyor mu? Teşekkürler.

 50. Emine dedi ki:

  1973 doğumluyum 1994 girişliyim 1825 günüm var ev hanımıyım 4 çocuğum var 3600 güne nasıl emekli olabilirim

 51. Zennur dedi ki:

  30.12.89 sigorta girişim. Toplam 2950 gün son bir yılı istege baglı ödeme öncesi ssk çalışandım. Bir doğumum var. 3600 günden nasıl emekli olabilirim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   3600 güne tamamlayarak 58 yaşında emekli olabilirsiniz

 52. Hakan Yıldız dedi ki:

  Hakan Yıldız
  1985 ssk girişim var 4700 günüm var
  yaş 57
  ne zaman emekli olabilirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1985 yılı başlangıç tarihine göre;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1983 ile 23.05.1985 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 48 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5225’dir.

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1985 ile 23.11.1986 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 49 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5300’dir.

   Yani 5300 günü doldurduğunuzda normal emekliliğe hak kazanırsınız yaş şartı sağlanmış.

   Eğer prim ödemeden emekli olmak istiyorsanız 3600 günü doldurduğunuz tarih baz alınacak ve aşağıdaki kriterlere göre emekli olabileceksiniz

   DOLDURDUĞU TARİH YIL YAŞ PRİM
   23.05.2002’den önce 15 55 3600

   24.05.2002-23.05.2005 15 56 3600

   24.05.2005-23.05.2008 15 57 3600

   24.05.2008-23.05.2011 15 58 3600

   24.05.2011-23.05.2014 15 59 3600

   24.05.2014’den sonra 15 60 3600

 53. dursun dedi ki:

  1988girişliyim 1020 gün pirim var yaş 54 ne zamaman emekli olurum

  1. Fatma keles dedi ki:

   Mrb 1968 dogmluyum 1995 ise giris yili 3600 prim odendi kac yasinda emekli olurum

 54. Nuran t. dedi ki:

  Merhaba 01.01.1966 doğumluyum. İşe başlama tarihim 01.09.1998. 4a lıyım 3117 gün prim mevcut iki çocuk sahibiyim çocuklarım 87 ve 89 doğumlu doğum borçlanması yaparak 3600 günden emekli olabilir miyim ve kaç yaşında emekli olurum teşekkürler.

 55. Kadriyekutki dedi ki:

  1986başlangıc1.5 senel ssk var 1969 dogumluyum ev hanımıyım nasılsın emekli olabilirim

 56. Ayse ceri dedi ki:

  Ben 2009 girisim var 1956 dogumluyum 6 cocuk annesiyim ama 2310 gunum var ne zaman emekli olurum 3600 gunden emekli olabilirmiyim

 57. Üzeyir Sarıkaş dedi ki:

  4660 günüm var

  1. deniz dedi ki:

   Merhabalar

   Çoçuk borçlanması tam olarak ne anlama geliyor nedir?

   yardımcı olursanız sevinirim istege bağlı prim ödemeleri nekadar tutarındadır kaç günü tamamlamak gerekir?

   teşekkürler