emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Kaç Yaşında Emekli Olurum? Erkek, Kadın Hesaplaması

Kaç Yaşında Emekli Olurum? Erkek, Kadın Hesaplaması

Emeklilik yaşı için SGK ’nın resmi internet sitesi ya da e-devlet sistemi üzerinde yer alan emeklilik tarihi hesaplama formlarının doğru bilgiler ile doldurulması ile net sonucu öğrenmek mümkündür. İnternet erişiminizin olduğu hemen her yerden kolayca ve birkaç adımla SGK emeklilik sorgusu gerçekleştirme işlemleri ile emeklilik yaşı tespit edilir.

SGK Emeklilik Nedir?

SGK emeklilik; prim borçlarını ödeyerek, emeklilik yaşlarını dolduranların sahip olduğu bir haktır. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında oluşturulan sigortalılık sürecinin takibi sonrasında emeklilik hakkı kazanılır.

Sigortalı kişiler çalıştıkları süre zarfınca prim borcu biriktirmeden ödemelerini eksiksiz gerçekleştirdikleri hallerde emekli maaşlarını almaya hak kazanırlar. Yaşam standartlarının iyiliği için emeklilik sürecinde maaş geliri ile geçim sağlamak ekonomik verimlilik sağlar.

Kadınlar İçin Emeklilik Yaşı Kaçtır?

Kadın sigortalıların emeklilik yaşı, işe giriş tarihine göre farklılık gösterir. Belirli bazı tarihlere göre hesaplanabilir olan kadınlar için emeklilik yaşı hesaplama kriterleri şu şekildedir:

 • 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olan bir kadın, 58 yaş ve 7200 gün şartı ile emekli olma hakkına sahip olur.
 • Ancak bu tarihlerdeki önemli ayrıntı, emekliliği hak etmek için 7200 iş gününü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamış olmak gerekir.

3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini;

 • 23.05.2002 tarihi öncesinde tamamlayan kadınlar 50 yaşında,
 • 24.05.2002 – 23.05.2005 tarihleri arasında tamamlayan kadınlar 52 yaşında,
 • 24.05.2005 – 23.05.2008 tarihleri arasında tamamlayan kadınlar 54 yaşında,
 • 24.05.2008 – 23.05.2011 tarihleri arasında tamamlayan kadınlar 56 yaşında,
 • 24.05.2011 tarihinden sonra tamamlayan kadınlar 58 yaşında, 3600 gün ile emekli olmaya hak kazanır.

Eğer sigortalı olma tarihi 08.09.1999 ile 30.04.2008 arasındaysa, 4500 iş günü 25 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaşını tamamlama durumunda SSK yaş haddinden emeklilik hak edilir.

SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş başlangıcı 01.05.2008 tarihi ve sonrası ise 5400 gün ile 61 yaşı tamamlamış olmak emekli olmaya hak kazandırır. Ancak bu tarihten sonra girişi olan kadın sigortalılar kademeli geçişe tabidir. 400 günden 61 yaşında emekli olabilmek için 5400 günü 31.12.2035’e kadar tamamlamış olmak gerekir.

Erkekler İçin Emeklilik Yaşı Kaçtır?

Erkek sigortalıların emeklilik yaşı, işe giriş tarihine göre farklılık gösterir. Belirli bazı tarihlere göre hesaplanabilir olan erkekler için emeklilik yaşı hesaplama kriterleri şu şekildedir:

Sigortalılık süresinin başlangıç tarihi 08.09.1976’dan önce olan erkek sigortalılar;

 • 55 yaşını ve en az 5000 prim gününü doldurmuş olmalı
 • 55 yaşını doldurmamış olanlar ise, 25 yıl sigortalı olup yine en az 5000 gün prim ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekir.

Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 08.09.1999 günü ve sonrası olan erkek sigortalılar;

 • 60 yaşını ve en az 7000 prim gününü doldurmuş olmalı
 • 08.09.1999 yılı sonrası sigorta başlangıcı olanların sigortalılık süre şartı bulunmaz. 7000 iş günü ve 60 yaş şartı yeterlidir.
 • 60 yaşını geçen, 25 yıl sigortalı olan ve en az 4500 gün prim ödeyen çalışanlar da emekli olabilir.

SGK Emeklilik Nasıl Sorgulanır?

Sigortalı çalışanların; işe ilk başladıkları günden itibaren hesaplama yapılması işleminde, emeklilik tarihlerinin öncelik tutularak hesaplanan zaman aralığı sigortalılık süreci olarak adlandırılır. Sigortalılık süreci boyunca işverenin işçi adına sigortaya yatırdığı primlere sigorta primi denir.

İşçinin yaşı ise emeklilik için doldurması gereken süreyi kapsar ve emeklilik yaşına ulaşılmaya çalışılır. Tüm bu bilgiler göz önünde bulundurularak, kişinin ne zaman emeklilik hakkına sahip olacağı hesaplanır. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik sorgusu için yapılması gerekenler şu şekildedir:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet adresine girerek sorgulama işlemi yapılabilir.

Giriş yapmanız ardından karşınıza çıkan forma;

 • Cinsiyet bilginiz,
 • Doğum tarihiniz,
 • Göreve başlama tarih bilginiz,
 • Erken yaşlanma durumunuzun olup olmadığı bilgisin,
 • Malullük durumunuzun olup olmadığı bilginiz,
 • SSK prim ödeme gün sayınız,
 • Diğer sandıklara ait gün sayısı bilginiz,
 • Askerlik veya sanatçı gün sayısı bilginiz,
 • Fiili gün sayısı bilginiz,
 • Yurtdışı gün sayısı bilginiz,
 • 3600 gün sayınızın doldurulduğu tarih bilgisi girilerek “gönder” butonuna basılır. Bu işlem sonucunda emeklilik tarihi bilgilerinizin ayrıntıları gün, ay, yıl olacak şekilde dökümü oluşturulur.

SGK Emeklilik Şartları Nelerdir?

SGK ’dan emekli olmak için belli başlı şartların sağlanması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu standartlarına göre 1 ayın süresi, 30 gün; 1 yıllık süre ise 12 ay olarak kabul edilir. Emeklilik tarihi de aylık ile yıllık çalışmalar üzerinden hesaplanır.

Memur, BAĞ-KUR, işçi olarak tüm emeklileri içeren ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli olmak için gerekli şartlar şu şekildedir:

 • Belirli bir süre boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim ödenmiş olması şartı aranır.
 • Yaş şartı aranır. Emeklilik yaşı kadın çalışanlar ile erkek çalışanlar arasında farklılık gösterir. Kadınlar en düşük 58 yaşında en yüksek ise 65 yaşında emekli olabilir.
 • Ereklerde prim gününü tamamlayanlar için erken emeklilik yaşı 55’dir. En yüksek ise 65 yaşında emekli olunur.
 • Belirli bir süre sigortalı olma şartı aranır.
 • Sigortalının işe giriş tarihi önemlidir. Hesaplamalar o tarihe göre yapılır. Bu hesaplama kadın çalışanlar ve erkek çalışanlar arasında farklılık göstermektedir.

Erken Emeklilik İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Kadın ya da erkek çalışanların, sigortalı işe başladıkları ilk gün önemsenerek hesaplanan emeklilik tarihinde bazı durumlar için erken emekli olma hakkı devreye girer.

Erken emeklilik hakkına sahip olunan durumlar şunlardır:

 • Doğum borçlanması olması hali
 • Askerlik borçlanmasından yararlanılma fırsatı
 • Yurt dışı borçlanması ile
 • Kısmi süreli çalışanlar için erken emeklilik
 • SGK, BAĞKUR, Memur statüsünde, başka birinin sürekli bakımına ihtiyaç duyan engelli çocuğu bulunan kadın çalışanlar için erken emeklilik
 • Engelli olma hali
 • Erken yaşlanma hali
 • Maden işçisi olmak
 • Ağır bir işte çalışmak
 • Asker, polis gibi yıpranmalı memur çalışan olmak
 • Memurların aylıksız geçen izin süreleri için erken emeklilik
 • Avukatlar için erken emeklilik
 • Doktorlar için erken emeklilik
 • Doktora eğitimi yapanlar için erken emeklilik
 • Sigortalı çalışanın, tutuklanması sonucu beraat etmesi ardından, tutuklu kaldığı günler değerlendirilerek oluşan erken emeklilik
 • 12 Eylül 1980 askeri darbe mağdurları için erken emeklilik

Tüm bu hususlar, sigortalı çalışanlar için erken emeklilik hakkı oluşturur. Gerekli şartlar sağlanırsa kişiler; emeklilik yaşı uygunluğu ile SGK üzerinden erken emekliliklerini sorgulayarak emeklilik talep edebilir.

Emeklilik Dilekçesi Nedir?

Emeklilik dilekçesi, emeklilik başvuru formu olarak adlandırılır. Sigortalılık sürecini tamamlayan kişilerin emekli olma şartlarını yerine getirip, gerekli evrakları toplaması sonucu yazılması gereken bir formdur. Gerekli şartların oluşmasında eksiklik varsa emeklilik dilekçe kabulü sağlanmaz.

Çalışanlar, emeklilik maaşını hak eden konuma geldikleri andan itibaren emeklilik dilekçesini oluşturmakla yükümlüdür. Dilekçe teslimini takip eden ilk ay da emekli maaşı ödemelerine başlanır.

Emeklilik Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?

Emeklilik şartları yerine getirildiği zaman, emeklilik için hazırlanması gereken belgeler 4A – 4B – 4C hizmetlerine bağlı olarak değişim gösterir ve şu şekildedir:

4A (SSK) hizmet akdine bağlı olarak çalışanlar için;

 • İşten ayrılış belgesi,
 • Gelir vergisinden muaflık belgesi,
 • Tahsis ve talep belgesi gerekliliği vardır.

4B (BAĞ-KUR) hizmet akdine bağlı olarak çalışanlar için;

 • Tahsis ve talep belgesi gerekliliği vardır.

4C (Emekli Sandığı) hizmet akdine bağlı olarak çalışanlar için;

 • Yerleşim belgesi ve kuruma ait resmi kimlik,
 • Varsa askerlik borçlanması yapıldığına dair belge,
 • Askerlik yapıldığına dair belge,
 • Vukuatlı nüfus kaydı,
 • Emekli aylığını hangi bankadan almak istediğini belirten dilekçe,
 • 3 adet vesikalık fotoğraf,
 • Tahsis ve talep belgesi gerekliliği vardır.

Tüm bu belgelerin bir araya getirilerek toplanması sonucu, SGK İl Müdürlüğü’ne bireysel olarak emeklilik dilekçesi vermek gerekir. Bir diğer başvuru yolu ise elektronik imza yöntemidir. Belgelerin elektronik imza ile ibrazı sonrası e-devlet sistemi üzerinden SGK ’ya iletilmesi sonucu başvuru değerlendirmeye alınır.

Dilekçe Tesliminden Ne Kadar Sonra Maaş Bağlanır?

Emeklilik dilekçesi teslimi sonrası süreç şu şekildedir:

 • Dilekçe tesliminden 1 ay sonra emekli maaşı almaya başlanır.
 • Dilekçe kabulünü elektronik sistem üzerinden TC kimlik numarası ile kontrol edilebilir.
 • 5510 Sayılı kanun kapsamında; SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR emekli adayları, başvurularının kabulü sonrasında işlem başlatılan aydan sonraki ilk aybaşında emekli maaşlarını almaya başlar. Kimi durumlarda işlemler uzun sürerse maaşınız içeride birikir.
 • 4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli olacaklar için yetkili makamdan sevk onayı alınması gerekir. Bunun sonucunda sigortalının görevi ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen sonraki ayı takip eden süreçte emekli maaşı almaya başlanır.
 • Bu gruplar dışında herhangi bir sebeple sigortalılık sürecine son verilen kişinin, kontroller sonucu emeklilik aylığına bağlanma hakkı vardır. Emekli aylığına istekte bulunulan ayı takip eden sonraki ay içerisinde o kişiler de maaş ödemelerini ay ay almaya başlar.
 • İşlemler kabul edilip onaylandıktan sonra emeklilik dilekçesinde maaşın alınmak istendiği banka belirtmiş ise o banka üzerinden oluşan hesaptan maaş çekilebilir.
 • Eğer emeklilik dilekçesi formunda maaş almak istenilen banka tercihi seçilmez ise ilk maaş Ziraat Bankası aracılığı ile ödenir.
 • Emeklilik maaşı için tercih edilen banka, daha sonrasında e-devlet sistemi üzerinden değiştirilebilir.

En Düşük Emekli Maaş Tutarları Ne Kadardır?

En düşük emekli maaşı, enflasyon oranlarına göre hesaplanır. Enflasyon oranının artışı ile hesaplanan emekli maaş oranları şu şekildedir:

 • 2000 yılı sonrası SSK’dan emekli olan kişilerin maaş tutarları 1,500 TL’dir. 2020 Nisan ayı içinde yapılan zam nedeni ile 2000 yılı sonrası SSK emeklilerine zam uygulanmaz.
 • 2000 yılı öncesi SSK’dan emekli olan kişilerin maaş oranlarında 2,233 TL’den 2,420 TL’ye kadar zam yapılır.
 • BAĞ-KUR (tarım) emeklisi olan kişilerin maaş tutarları 1,534 TL’den 1,662 TL’ye kadar zam yapılır.
 • BAĞ-KUR (esnaf) emeklisi olan kişilerin maaş tutarları 1,627 TL’den 1,763 TL’ye kadar zam yapılır.
 • Kamu ve memur emeklilerinin tamamında %3’lük bir artış görülür. En düşük memur emekli maaşı 3.021 TL’dir.

Emekli Maaş Tutarı Neye Göre Belirlenir?

Emekli maaş tutarları 6 ayda 1 hesaplanan enflasyon oranına göre şekillenir. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre TÜFE oranında %1.25 artış olur. Bunun sonucunda memur ve emekli maaşlarını etkileyecek olan enflasyon oranı %14.6’dır. Son on iki aylık ortalamalara bakılırsa Aralık ayı TÜFE oranında 12,28’lik bir artış görülür.

4 Ocak 2021 yılında, emekli maaşlarına enflasyon farkı yansıtılır. Yeni hesaplama sonucu SGK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayından itibaren maaşlarını zamlı olarak almaya başlar. Buna göre kamu ve memur emeklilerinin maaşlarına 7,33 oranında zam yapılırken; SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına 8,37 oranında zam yapılır.

Sigortalı; emeklilik yaşı şartını tamamlamış ise aylık maaş tutarlarından kendisine uygun olanını almaya başlar.

Yorumlar

 1. Hasan ocak dedi ki:

  01.07.1973 doğumluyum işe giriş tarihi 01.07.1995 sgk prim 4091 gün bayan çalışanım ne kadar çalışacağım ve ne kadar prim gerekli ne zaman emekli olurum ayrıca bir sorum işten ayrılıp isteye bağlı olursam fark ne olur şimdiden teşekkür ederim sağ olun not. Eşim için soruyorum yanlış anlaşılmasın çalışan bayandır

 2. sadık07 dedi ki:

  1974 doğumluyum askerliğimi 1997-1998 tarihleri arasında yedeksubay olarak yaptım.işe girişim askerden sonra 200 yılının 2. ayı emekli olma şartlarım nedir?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Askerliğinizi yedek subay yaptıysanız o dönem için emekli sandığı ödemesinin olması lazım. Yami sigortanız 1997 de başlamış gözükür böylece – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dir.

 3. Sedat dedi ki:

  27.12.1971 doğumluyum.04.06.1988 tarihinde ssk lı olarak 68 gün pirimim yatırıldı.12.09.1994 tarihinde öğretmen olarak atamam yapıldı.Halen bu görevi yürütmekteyim.Emeklilik hesabı yapılırken ssk başlangıcım emeklilik tarihini öne çeker mi?Emekli sandığı hesabına göre 55 yaşını doldurduğum zaman emekli olabileceğim görülüyor.ilk işe başlama tarihi ne kadar öne çeker.Ne zaman emekli olabilirim.

 4. Nejla dedi ki:

  25/02/1969doğumluyum 05/03/1993 tarihinde işe başladım sezonluk çalıştım 93. 94.97.ve 2008.9.10.11.12.13.14.15.16.17.yıllarında çalıştım 2237 gün prim var 1995yınında ve 2000 de doğum yaptım nasıl ve ne zaman emekli olabilirim yazdım da cevap gelmedi

 5. Nejla dedi ki:

  25/02/1969doğumluyum 05/03/1993 tarihinde işe başladım sezonluk çalıştım 93. 94.97.ve 2008.9.10.11.12.13.14.15.16.17.yıllarında çalıştım 2237 gün prim var 1995yınında ve 2000 de doğum yaptım nasıl ve ne zaman emekli olabilirim

 6. Kazım dedi ki:

  26/07/2006 ta engelli memur olarak göreve başladım engelim ise %55 ne zaman emeklilik hak oluyor birde emekli maaşım ne kadar olur? Saygılarımla

 7. mustafa dedi ki:

  02 02 1968 dogumluyum 3600 günüm var ne zaman emeli olurum

 8. Mehmet dedi ki:

  Ben ne zamsn emekli olurum

 9. cemal dedi ki:

  19.03.1978 doğumluyum ssk girişim 01.08.1996 dır . 341 ssk günüm var. 07.01.2004 den beri bağkurluyum. 5394 gün bağkur ödemişliğim var.ssk ya geçip 3,5 yıl ödeyip kalan yaşı gss ödeyerek tamamlayabilirmiyim. sizin öneriniz nedir

 10. mehmet dedi ki:

  Kaç Yaşında Emekli Olurum

 11. Fatih Şen dedi ki:

  22.02.1977 doğumluyum 01.11.1996 aşk girişim var 4a tavandan yatıyor şu an 6220 günüm var 56 yaş emeklilik emekli olana kadar 10000 günü aşıyor emekli maaşı ne kadar olur

 12. BİROL dedi ki:

  SSK GİRİŞİ 01 04 1986 ÇALIŞMA GÜNÜM 1968 GÜN
  BAG KUR GİRİŞİ 13 02 1198 ÇALİŞMA GÜNÜM 4097 GÜN
  TOPLAMDA İKİSİ BERABER 6065 GÜN YAPIYOR BEN SSK DAN EMEKLİ OLMAK İSTİYORUM DOGUM TARİHİ 10 12 1968 BENİM 2011 VE 2017 TARİHLERİ ARASINDA BAG KUR VE SSK ÇAKIŞMALARIM VARDI BU TARİHLER ARASINDA OLAN ÇAKIŞMALARIMI SSK VE BAG KUR GÜN SAYILARIM SİLİNDİ BUNA GÖRE BEN EMEKLİ OLAMIYORUM SON 7 SENE HANGİ BİRİMDE DAHA FAZLA ÇALIŞTIYSAN ONDAN EMEKLİ YAPILIYORMUŞ BENİM ŞU ANDA SSK DAN 235 GÜNÜM GÖZÜKÜYOR BUNA GÖRE BENİM ASKERLİK BORÇLANMASINIDA YAPARAK DAHA NE KADAR ÇALIŞMAM GEREKİYOR
  BANA CEVAP YAZARSANIZ MUTLU OLURUM SAYGILAR
  NOT SİLİNEN SSK GÜNLERİMİN TEKRAR 1030 GÜN BOŞLUGUM VAR TEKRAR GERİ İADESİ OLURMU

 13. cengiz aksan dedi ki:

  28 07 1970 doğumluyum 01 07 1986 sigorta girişim var 22 yıldır bir akü fabrikasında 4/a fiili hizmet ağır sanayi işçisi olarak çalışmaktayım ne zaman emekli olabilirim