Emeklilik

İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Ne Kadar, 2021 Oranları

İsteğe bağlı sigorta primleri aylık en az 1.144,80 TL ve en fazla 8.586,048 TL olarak ödenebilmektedir. İsteğe bağlı sigorta primleri dönemin asgari ücreti ile asgari ücretinin 7.5 katı arasında değişen sınırların %32’si alınarak hesaplanmaktadır. Sigortalı isteğe bağlı sigorta primlerini ne kadar yüksek tutardan öder ise; isteğe bağlı sigortadan emekli olduğunda bağlanacak olan aylık da o kadar yüksek olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup aylık sigortalı olarak geliri bulunmayan her vatandaş isteğe bağlı sigortalı olabilmektedir. Daha önceden sigorta başlangıcı bulunan bir kişi emekliliği hak edebilmek için gerekli olan prim gün sayısını isteğe bağlı sigorta prim ödemesi ile dışarıdan tamamlayabilmektedir.

İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Ödeyebilecek Olanlar Kimlerdir?

İsteğe bağlı sigorta ödemesi yapılabilecek sigorta kolları aşağıda verilmiştir:

 • İsteğe bağlı Bağ-Kur sigorta koluna prim ödemesi yaparak emekli olunabilmektedir.
 • İsteğe bağlı ek5 tarım SSK sigorta kolundan ödeme yaparak emeklilik hak edilebilmektedir.
 • Ev hanımları isteğe bağlı sigorta kolundan emeklilik için ödeme yapabilmektedirler.
 • Emekli sandığı isteğe bağlı ödeme sigortası ile emekliliğe hak kazanılabilmektedir.

İsteğe Bağlı Sigorta Prim Ödemesine Başlamak İçin Sağlanması Gereken Şartlar Nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalı olma koşulları aşağıda belirtilmiştir:

 • 18 yaşını doldurmuş olanlar isteğe bağlı sigortalı olabilmektedirler.
 • İsteğe bağlı sigorta prim ödemesine başlayacak olanların sigortalı olarak çalışmıyor olması veya yarım sigortalı olmaları gerekmektedir. 1 ay içerisinde 30 günden daha az süre ile çalışanlar yarım sigortalı olarak isimlendirilmektedir.
 • Kendi sigortalılığı dolayısı ile aylık bağlanmamış olanlar isteğe bağlı sigortalı olabilmektedirler.

İsteğe Bağlı Sigorta Prim Ödemesine Başlayacak Olanların Bilmeleri Gereken Detaylar Nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalılar için önemli noktalar şunlardır:

 • İsteğe bağlı sigorta primlerinin hesaplamaları dönemin asgari ücreti üzerinden yapılmaktadır.
 • Ev hanımları başta olmak üzere sigortalı olarak bir işte çalışmayan her vatandaşın isteğe bağlı sigortalı olma hakkı bulunmaktadır.
 • İsteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekliliği hak etmek için gerekli prim gün sayısını tamamlayanlar, Bağ-Kur kapsamında emekli olmaktadırlar.
 • İsteğe bağlı sigorta ile emekli olunacak tarih hesaplanırken sigorta başlangıç tarihi, daha önce sigortalı olarak çalışılan süre, sigortalının yaşı gibi kriterler göz önüne alınmaktadır.
 • İsteğe bağlı sigortalılar için prim hesaplamaları yapılırken her yılın başında bu hesaplamalar güncellenmektedir. Sigorta prim oranları devlet tarafından yılın başında açıklanmaktadır.

İsteğe Bağlı Sigorta Prim Ödemesine Nasıl Başlanır?

İsteğe bağlı sigorta başlangıcı yapmak için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ve Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuru yapılabilmektedir. İlk kez isteğe bağlı sigortalı olacakların Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde bulunan İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi ile beraber ikamet ettikleri bölgedeki SGK’ya başvuru yapmaları gerekmektedir. Tekrar isteğe bağlı sigortalı olacak olanların ise talep dilekçesi haricinde herhangi bir belge sunmalarına gerek olmamaktadır. 5434 sayılı kanunun mülga 12’nci maddesi kapsamında isteğe bağlı iştirakçilik başvuruları için posta yolu ile başvuru yapılması gereken adres; Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/ANKARA olmaktadır. SGK’ya müracaat yapıldıktan sonra kurum kayıtlarına talebin işlenmesi ile beraber ertesi günden itibaren isteğe bağlı sigortalılık başlamış olmaktadır.

E-Devlet Üzerinden İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı Nasıl Yapılır?

E-devlet aracılığı ile isteğe bağlı sigortalı olmak için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

 • https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır.
 • Ana sayfadaki giriş yap butonundan kimlik doğrulaması yapılmalıdır. E-devlet şifresine ek olarak internet bankacılığı ve elektronik imza gibi yollar ile de kimlik doğrulaması yapılabilmektedir. E-devlet şifresi bulunmayan veya e-devlet şifresini unutmuş olanlar PTT şubelerinden ücretini ödeyerek şifre alabilmektedirler.
 • E-devlet aracılığı ile işlem yapılabilecek kurumlar içerisinden Sosyal Güvenlik Kurumu bulunmalıdır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yapılabilecek işlemlerin listesinden 4B bulunmalıdır ve 4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı başlığına giriş yapılmalıdır. Açılan sayfada istenen bilgiler girilerek tescil kaydı tamamlanabilmektedir.
E-Devlet İsteğe Bağlı Sigorta Tescil Kaydı İçin TIKLAYINIZ

İsteğe Bağlı Sigorta Primleri ve Oranları Ne Kadardır?

İsteğe bağlı sigorta prim tutarları, dönemin asgari ücretine göre belirlenmektedir. Dönemin asgari ücreti ile asgari ücretinin 7.5 katı arasında prim ödemesi yapabilmektedirler. Dolayısı ile sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırları arasında prim ödemesi gerçekleştirilebilmektedir.

Prim oranlarına bakıldığında isteğe bağlı sigortalılar bakmakla yükümlü olunan kişiler arasında olsalar bile GSSli sayılmaktadırlar. Toplam prim ödeme oranları %32’dir. Bunun %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarını kapsamaktadır. %12’si ise GSS primi olmaktadır.

2021 Yılında Sigorta Primine Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırları Ne Kadardır?

Sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırları; 5510 sayılı SSGSS Kanunu kapsamında belirlenmektedir. Sigorta primine esas kazancın alt sınırı dönemin asgari ücreti olurken, üst sınırı da asgari ücretin 7.5 katı olarak belirlenmektedir. 2021 senesinde asgari ücrete yapılan zam ile beraber sigorta primine esas kazancın alt sınırı da %21.56 oranında artış göstermiştir.

Prime esas kazancın alt ve üst sınırları ise şöyledir:

 • Prime esas kazancın alt sınırı günlük 119.25 TL olurken aylık 3.577,50 TL’dir.
 • Prime esas kazancın üst sınırı günlük olarak 894.38 TL’dir. Aylık değeri ise; 26.831,40 TL olmaktadır.

2021 İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarlarında Yaşanan Artış Ne Kadardır?

İsteğe bağlı sigorta prim artışına bakıldığında; 2020 senesinde en az 942 TL isteğe bağlı sigorta primi ödenebiliyorken 2021 senesinde asgari ücrete bağlı olarak yapılan artış sonucunda ödenebilecek minimum prim tutarı 1.144,80 TL olmaktadır. Prim ödemelerini düzenli olarak yapan isteğe bağlı sigortalılara 5 puanlık prim indirimi yapılmamaktadır.

Ev Hanımlarının İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarları Ne Kadardır?

Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta prim miktarları 847.58 TL olarak belirlenmiştir. Ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primleri ödeyerek yaş haddinden emekli olabilmeleri için 5.400 prim gününü doldurmaları gerekmektedir. Normal emekliliği hak edebilmeleri için ise; 9.000 prim gününü tamamlamaları gerekmektedir.

Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadar Ödenmelidir?

4B isteğe bağlı sigorta primi; Bağ-Kur kapsamında olan isteğe bağlı sigortalıların aylık prime esas kazançlarının %32’si oranında ödeyecekleri prim tutarıdır. Aylık indirimsiz olarak 1.234,25 TL prim ödemesi yapılması gerekmektedir. İndirimli ödeme tutarı ise; 1.055,36 TL olmaktadır.

Esnaf ve Çiftçinin Ödeyeceği İsteğe Bağlı Sigorta Prim Miktarı Ne Kadardır?

Esnaf ve tarım sigortası olanların ödeyecekleri isteğe bağlı prim tutarları aşağıdaki gibidir:

 • SSK tarım 2925’e bağlı olanların ödemeleri gereken prim tutarı 478.24 TL’dir.
 • Ek5 tarım sigortası primi aylık olarak 913.80 TL olarak ödenmelidir.
 • Esnaf 1479’a bağlı olanların aylık ödeyecekleri teşvikli prim miktarı 927 TL’dir.
 • Çiftçi 2926’ya göre ödenmesi gereken teşvikli prim tutarı 781 TL’dir.

Tarım sigortası kapsamında isteğe bağlı sigorta ödeyerek emekli olacak olanlar; yaş haddinden emekli olabilmeleri için 5.400 ve normal emekli olabilmeleri için 7.200 prim günü ödemesi yapmalıdırlar.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödeyenler Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilirler Mi?

İsteğe bağlı sigortalıların sağlık hizmetlerinden faydalanması mümkündür. Emeklilik haklarının yanı sıra Genel Sağlık Sigortası hizmetlerinden yararlanabilmeleri de mümkün olmaktadır.

İsteğe bağlı sigortalılara sunulan sağlık hizmetleri aşağıdadır:

 • Devlet hastanelerinde muayene ve tedavi imkanından yararlanılabilmektedir.
 • Devlet hastanelerinde doktorların yazdığı reçetelerde bulunan ilaçlar indirimli olarak isteğe bağlı sigorta kapsamında alınabilmektedir.
 • Aile hekimlerine giderek ücretsiz muayene olunabilmektedir.
 • İsteğe bağlı sigortalıların özel hastanelerden indirimli olarak hizmet alabilmeleri mümkündür.

İsteğe Bağlı Sigorta Primlerinin Ödenmediği Dönemlerde Sigortalılık Sona Erer Mi?

İsteğe bağlı sigorta priminin ödenmemesi durumunda eskiden sigortalılık sona ermekteydi. Belirli bir süre sigorta ödemesi yapmayan kişinin isteğe bağlı sigortalılığı durdurulmaktaydı. Ancak günümüzde bu uygulama yapılmamaktadır. Ait olduğu ayın primini 12 ay içerisinde ödemeyen isteğe bağlı sigortalıların ilgili ayın primini ödeme hakları ellerinden alınmaktadır. Primi ödenmemiş aylara ait prim ödemeleri eğer üzerinden 12 ay geçmeden yapılacak ise; gecikme zammı ile beraber ilgili ayların prim ödemesinin yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Sigortalı isteğe bağlı sigortalılığını durdurma talebini iletmedikçe, ölüm ve emekliliği hak etmek dışında isteğe bağlı sigortalılık kendiliğinden sonuçlandırılmamaktadır.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödeyenler İçin Emeklilik Koşulları Nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalıların emeklilik şartları, Bağ-Kurlular ile aynı olmaktadır. Sigorta başlangıç tarihlerine göre aşağıda verildiği gibi değişiklik göstermektedir:

 • 09.1999 tarihinden önce sigorta girişi olanların isteğe bağlı sigorta ile emekli olabilmeleri için 3.600 prim gününü ve 10 yıllık sigortalılık süresini tamamlamaları gerekmektedir.
 • 09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında sigorta girişi yapılmış olanların isteğe bağlı sigorta ile emekliliği hak edebilmeleri için 4.500 prim günü ödemesi yapmaları, 25 yıllık sigortalılık süresini doldurmaları ve 60 yaşlarını doldurmuş olmaları istenmektedir.
 • 05.2008 tarihinden sonra sigorta girişi yapmış olanların isteğe bağlı sigorta prim ödemesi ile emekli olabilmeleri için 5.400 prim gününü doldurmaları ve 63 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

İsteğe Bağlı Sigorta Prim Sorgulaması Nasıl Yapılır?

İsteğe bağlı sigorta hizmet dökümüne ulaşmak için sigortalılar SGK’ya gidebilir, telefon ile SGK’yı arayabilir ve e-devlet sistemi üzerinden sorgulama yapabilmektedirler. İkamet ettikleri bölgedeki SGK’ya giderek veya arayarak kimlik bilgilerini verdiklerinde görevli kendilerine isteğe bağlı olarak ödenmiş prim gün sayılarının ne kadar olduğunu söyleyebilmektedir. Ayrıca doldurmaları gereken prim günü de belli olduğu için ne zaman emekli olacaklarını da SGK yetkilisinden öğrenebilmeleri mümkündür.

E-devlet sisteminden mevcut ödenmiş prim gün sayısını öğrenmek isteyen ve ne zaman emekli olacağını merak edenler; bağlı oldukları sigorta koluna göre detaylı olarak ödemelerini ve toplam prim gün sayılarını görebilmektedirler. 4A Hizmet Dökümü, 4B Hizmet Dökümü ve 4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü sayfaları aracılığı ile isteğe bağlı sigorta prim sorgulaması yapılabilmektedir.

İsteğe Bağlı Sigorta Prim Ödemesi Nasıl Durdurulur?

İsteğe bağlı sigortayı kapatmak için sigortalının bulunduğu yerdeki SGK şubesine gitmesi ve sigortayı kapatmak için başvuruda bulunması gerekmektedir. Primi ödenmiş olan son günü takip eden günde de isteğe bağlı sigorta kapatılmaktadır. İsteğe bağlı sigortalı eğer emekliliği hak eder veya vefat eder ise; herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan isteğe bağlı sigortalılığı otomatik olarak kapatılmaktadır.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödeyerek Emekli Olanlar Emekli Aylıklarını Nereden Alırlar?

İsteğe bağlı sigorta ile emekli olanların ödeme alacakları yer; PTT şubeleri olmaktadır. İsteğe bağlı sigorta primleri ile emekli olanlar ilk maaşlarını PTT şubesine kimlik belgeleri ile beraber giderek alabilmektedirler. Maaşları bağlandıktan sonraki ikinci ödemelerini istedikleri bankadan almaya başlayabilmektedirler. Bunun için e-devlet sistemi üzerinden hangi sigorta koluna bağlılarsa o sigorta koluna ait banka ve adres değişikliği başlığı altından maaş alacakları bankayı değiştirebilmektedirler.

Ev Kadınları İsteğe Bağlı Sigorta ile Emekli Olabilir mi?

Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta yapması mümkündür. Aktif olarak sigortalı şekilde çalışmayan vatandaşların isteğe bağlı olarak prim ödemesi mümkündür.

Ev kadınlarının prim ödemesi ile emeklilik hakkı elde etmesi için:
 • Ev hanımlarının aktif vergi kaydı olmaması gerekmektedir.
 • Vatandaşların 4A SSK, 4b Bağkur ve 4C Emekli Sandığı kapsamında çalışmıyor olması gerekmektedir.
 • Vatandaşların emekli olmaması gerekmektedir.
 • 550 sayılı kanun kapsamında hiçbir sigorta koluna tabi olmaması gerekmektedir.
 • Herhang bir gelirlerinin bulunmaması gerekmektedir.

Bu şartları karşılayan vatandaşlar, primlerini ödeyerek Bağkur emeklisi olma hakkını kazanmaktadır. İsteğe bağlı sigorta kapsamında Ek5 tarım SSK, Emekli Sandığı, Ev kadınları için Bağkur ve standart Bağkur emekliliği elde edebilmektedir.

İsteğe Bağlı Sigorta Başvurusu Nasıl Yapılır?

İsteğe bağlı sigorta başvuru yapmak için izlenen adımlar şu şekilde sıralanır:

 • İnternet üzerinden ‘’ http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/form_ve_dilekceler’’ adresine giriş yapılır.
 • Görüntülenen sayfada başvuru dilekçe çeşitleri başlıklar halinde sunulmuştur. Aralarından ‘’ İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesi’’ başlığına tıklanır.
 • Bu işlem ile bilgisayar ekranının sol alt kısmına inen başvuru dilekçesinin çıktısı alınır.
 • Bu dilekçede yer alan ilgili sorular doldurulup, dilekçe imzalanır.
 • Kişi, bu dilekçe, ikamet belgesi ve TC kimlik kartı ile ikamet ilinde yer alan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirir.
 • Tüm belgeler çalışanlara iletilip, isteğe bağlı sigortayı başlatama talebi yapılır.

İsteğe Bağlı Sigorta Başvurusu İçin TIKLAYINIZ

Bu kapsamda çalışan gerekli kaydı alarak isteğe bağlı sigorta başvurusunu sisteme aktarır.

İsteğe Bağlı Sigortayı İptal Etmek Mümkün mü?

İsteğe bağlı sigorta iptali yapılabilmektedir. Vatandaşların ödeme yapmak istememesi ya da sağlık problemleri sebebiyle sistemden ayrılması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapması gerekmektedir. Bu durumda ödenen primler geri alınabilmektedir.

İsteğe bağlı sigortanın sonlandırılması için:
 • Vatandaşın vefat etmesi durumunda ölüm tarihinden itibaren isteğe bağlı sigorta sonlandırılmaktadır.
 • Vatandaşın isteğe bağlı sigortadan ayrılmak istemesi durumunda, aynı tarihten itibaren sigorta sistemi sonlandırılmaktadır.
 • Emeklilik elde eden vatandaşların, yaşı doldurması itibari ile isteğe bağlı sigortaları iptal edilmektedir.

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

186 Yorum

 1. Merhaba
  3350 gün 4a primim var, işten ayrıldım. 1960 doğumluyum. 10 yıl üzerinden emekli olabiliyorum.
  4b (bağkur) üzerinden isteğe bağlı ödüyorum, sorun çıkarır mı?
  Prim günleri 4b isteğe bağlı ile dolduğu ay emekli olunabilir mi?

  Hizmet birleştirmesi denen bir durum varmış ve 6 ay sürüyormuş.
  4a dan primleri olan kişiye, 4b (bağkur) üzerinden isteğe bağlı ödeme yaptırılıyor.
  Prim günü tamamlandığında, 6 ay hizmet birleştime için beklememiz mi gerekiyor?

 2. Selam.
  Engelli kadrosundan hizmetliyim.Ayrıca 1997 sigorta girişliyim.1997 yılında emeklilik 10 yıldı.
  Bu gün engelli kadrosundan emekmi olmak içinde 10 yıl gerekiyor.Son 2 yılımı dışarıdan toplu ödeme yaparsam.hemen emekli olurmuyum,
  Ayrıca,4c sigorta prim ödemesi ne kadardır.

 3. benim sigota girişim 1998 şuanda 1529 günüm var.askerlik borlanmasını daha yatırmadım.3600 den emekli olurmuyum.bu arada isteğe bağlı yatırabilirmiyim 3600 ü tamamlamak için

  1. Merhaba,

   2008 den önce sigorta olanlarda emeklilikte son 7 yıla bakılıyor hangisi fazla ise o sigortadan emekli olunur. Askelrik borçlanmasından hariç iteğe bağlı primi 1260 günü geçmemesi gerekir yani 3 sene kadar isteğe bağlı yatırabilirsiniz. sonra ssk lı olmanız geekir

 4. Merhabalar,
  1979 Bulgaristan doğumluyum.
  2010’da Eğitim için Türkiyeye geldim ve
  2011’de Türk vatandaşı ile evlendim.
  2012’de ilk doğumumu yaptım ve ilk çocuğum 18 aylık iken
  2014’de ikinci doğumumu yaptım ve ikinci çocuğum 20 aylık iken de
  2015’te Türk vatandaşlığı alıp isteğe bağlı sigortalı (4b) oldum.

  Bu durumda:
  1. Türk vatandaşı olmadan önce doğum yaptığım için iki doğum için toplam 38 ay borçlanabilirmiyim (ilk çocuk için 18 ay + 20 ay ikinci çocuk için?

  2. BAĞ-KUR’lu (kısmi) emekli olmam için 5400 gün (15 yıl) prim ve 63 yaşa mı ihtiyacım var? Yani en erken 2042 yılında kısmi emekli olabileceğim?

  3. SSK’lı (normal) emekli olmam için 7200 gün (20yıl) prim ve 60 yaşa mı ihtiyacım var? Yanı en erken 2039 yılında normal emekli olabileceğim? Yani burada şart bu 20 yıl primden en az 3,5 yılı 4a sıgortalı olarak çalışmış olmam mı? Geri kalan 16,5 yıl 4b isteğe bağlı sigprtalı olmam yeterli mi? Ve bu 3,5 yıl en son yıllarda mı olması gerekiyor, yoksa bu 20 yılın ortalarında da olabilir mi?

  4. 2015’te Türk vatandaşı olmadan önce Bulgaristan’da 1996-2010 yılları arasında 10 yıldan fazla sigortalı çalışmam var. Bu yıllar için borçlanabilirmiyim? Ve 1996’da Bulgaristanda sigorta girişli olmamdan dolayı sadece 3600 gün prim benim için yeterli olur mu?

  Cevabınız için önceden çok teşekkür ederim!

 5. teşekkur ederım turkıyede 2900 ssk prımım var 4a borçlanamıyorum edevletten baktığımda ssk aktıf dıyor aylık dokumandaBK/DK kısmında 21 yazıyor.P.E.K BURUT gozukuyor ama emeklılık için faydası olmuyormuş. ban bır yol gosterırmısınız ne yapmalıyım

 6. sayın danışman sudıarabıstanda çalışmaktayım fırma kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası nı yatırıyor(yuzde12) emeklıme faydası olmuyor .hızmet borçlanmasını toplu odeyebılırmıyım.odedığım pırım 4a mı yoksa 4b yemı sayılır.teşekkur ederm

  1. Merhaba,

   Çalıştığınız süreleri Türkiy’ de borçlanarak ödeme hakkınız var. Türkiye de hizmetiniz yok ise borçlanma 4 b olarak yapılmaktadır.

 7. Merhaba,
  05/05/2003 işe giriş tarihim ve 4320 gün prim gün ödeme sürem. emeklilik için, işe girip çalışmak yerine, sgk mı dışarıdan mı ödemeyim? farklı alternatif var mı? ayrıca düşük haklar ile emekli olmamak için ne önerirsiniz. çok teşekkür ederim.

 8. Merhaba, 20.05.1968 doğumluyum. İşe girişim 01.12.1987 ve 2103 gün prim ödemem var. 550 gün askerlik yaptım. Bu duruma göre emekli olmak için ne kadar prim günüm olması gerekiyor? İsteğe bağlı ödeme yapma hakkım var mı? Teşekkürler.

 9. Merhaba ben 81 vergi mükellefiyim 2002 yılına kadarda mükelleftim sonra kapattım 2010 da sigortalı çalıştım tahminen 2 yıl sigortam var sonra iş yeri açtım bağkurlu oldum 2019 un 8ci ayinda kapanış verdim şimdi isteğe bağlı sigortalı olsam 60 yaştan 4500 günden emekli olma şansım varmı 1981 den bağkur girişim yapılmamış 2010 dan başlayıp sigortalı göründüm ayrıca 1998 yilında kırgızistanda çalışmışlığım var kırgızistan sigorta başlangıcı sayılırmı teşekkür ederim biraz karışık anlattım galiba

 10. merhaba 01.10.1994 girişim var 25 yılımı doldurmuş oluyorum 4306 pirim gün sayım var ne şartlarda emekli olabilirim bana nasıl yardımcı olursunuz E DEVLET TEN baktığım da 5750 pirim günü ve 55 yaş çıkıyor

 11. Merhaba, 27.03.2015 tarihinde sigorta girişim yapıldı. 3 yıl 9 ay kadar 4A dan sigortam kesintisiz ödendi. Işten ayrıldım sigortamı dışardan ödemek istiyorum. Bunun için nereye başvurmaliyim.

  1. Merhaba,

   İkametgahınızın bağlı bulunduğu sgm ye başvuru yapmalısınız.

 12. 1976’da doğdum ve 25 yaşına kadar Almanya’da yaşadım. 1993-96 yıllarındaki çıraklığımı burada tamamladım, daha sonra 1996-99 yıllarından itibaren seyahatci olarak çalıştım. Türkiye’de 4b’den 2018’den bu yana ödeme yaptığım için, Almanya’da ödediğim yılları sayabiliyorum ve bunun da ödemek zorunda olduğum günleri ve emeklilik yaşımı nasıl etkileyeceği.

  Şimdiden teşekkür ederim!

 13. Merhaba
  1977 doğumluyum 01-01-1996 sigorta girişim ve 08-2016 sigorta çıkışım var toplam gün sayım 6073.
  2011 yılında ortak olarak şirket kurduk ve 2016 yılında borçlarımızı ödeyemediğimiz için icra takibi başladı,sigortam bu yıllar içerisinde de devam etti fakat 2016 yılının 8 ayında icra takibi nedeni ile sigortamı yatırdığım şirket zarar görmemek adına sigortamı kapattı ve bu güne kadar sigorta yaptıramadım.Şirketi icra mahkemeleri devam ettiği için kapatamadık ama maliye tarafından faal değil. Düzenli bir iş bulamadığım için geçici ve kısa süreli işlerde çalışıyorum,çalıştığım yerler sigorta yapmıyor, isteğe bağlı sigorta yatırmak istiyorum,bu halde nasıl bir işlem yapmam gerekli emeklilik için en en mantıklı ve doğru yolu nasıl olmalıdır.

 14. Merhabalar,

  04.12.1966 dogumlu bayim. Turkiyede ise ilk baslama tarihimm mayis 1988 ( Turkiyede sadece 30 gunluk prim odenmisligim var ). 1988 den, bu gune kadar isvicrede calismaktayim. Turkiyede istege bagli emekli nasil ve ne zaman olabilirim ? ( not: yurtdisi borclanma yontemiyle emekli olmak istemiyorum ! ).

  Kisa surede yanitlarsaniz sevinirim.
  Saygilarimla.

 15. Merhaba

  31.05.1973 doğumluyum.Sigorta giriş tarihim 01.11.1993 , 4400 gün prim ödemem var.Kasım 1998-Mayıs 2000 tarihleri arasında 18 ay askerlik hizmetim var.
  Geri kalan günleri isteğe bağlı olarak ödeyip SGK kurumundan emekli olabilir miyim.

 16. Merhaba, 20 KAsım 1973 tarihinde doğdum. 01.09.1998 ilk işe giriş tarihim.Toplam uzun vade gün sayım 6175. bir senedir çalışmıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olabilirmyim? Nelere dikkat etmeliyim?

 17. 1979 doğumlu bayanim…2002-2008 emekli Sandığı girişi ile 2200 gün (öğretmen )memuriyetim var…Ayrıca 2009-2011 arası 1 yil 10 ay (680) gün Tarım bagkurum var…Emekli olmak için ne yapmam gerekiyor. ..teşekkürler

 18. Merhaba. 20.06.1997 SSK girişim var. 5975 gün 54 yaş üzerinden emekli olabiliyorum. 4470 gün ödemem var. Şu an çalışmıyorum. 1 çocuğuma doğum borçlanması yapabiliyorum. 720 gün oradan kazanıyorum. Geriye kalan 1505 günü isteğe bağlı ödersem yüne de SSK dan emekli olabiliyor muyum? Son 3 yıl hangi kurumdan öderseniz ondan emekli olursunuz şartı bende geçerli oluyor mu? Çalışırken hep yüksek primden ödeme yapıldı. Bu şekilde emekli aylığım çok düşer mi? Öneriniz nedir?

 19. Selamlar 4/a ya tabi sgk 1997 girişliyim.1978 doğumluyum.Bu Ağustos sonu 5180 gün domuş olacak.işten ayrılacağım.8 ay askerlik yapmıştım.Askerlik süresini ödeyip İsteğe bağlı olarak kalan primlerimi (5825’e) tamamlayıp 56 yaşı beklemek kaydıyla sgk emeklisi olabilir miyim?Birde son 5-6 sene sigortam asgariden yatmamıştır.isteğe bağlı ödeme yapmam maaşımı düşürür mü?Ne kadar ödemem gerekir?Şimdiden teşekkür ederim.Saygılar…

 20. merhaba ben 1974 doğumluyum 4 yıldır bireysel emeklilik ödemesi yapıyorum. ordan ayrılıp isteğe bağlı emekliliğe geçmek istiyorum. hangisi daha avantajlı acaba. isteğe bağlı emeklilikten istediğimiz zaman ayrılıp paramızı alabilirmiyiz.

 21. Merhaba 20.02.1997 sgk başlangıç tarihim 15.03.2016 sgk çıkış tarihim ve 4241 gün ödenmiş prim günüm var isteğe bağlı sigortalı olma ve emeklilik durumum nasıl olabilir?Teşekkür ederim

 22. Merhaba,
  Eşim ocak 2009 da çalışmaya başladı ve temmuz 2011 de çocuğumuz oldu. Bakacak kimse olmaması nedeni ile işten ayrıldı. Şu anda da çalışmıyor ve çocuğumuz ile ilgileniyor. İşten ayrıldığı süreden bu güne kadar olan sigorta sürecini nasıl kapatabiliriz ve bundan sonra isteğe bağlı sigorta pirimi ödediğimizde ne zaman emekli olabilir. (eşim ocak 1983 doğumlu).

 23. 1987 doğumluyum. İsteğe bağlı emekli olmak istiyorum. 2008 yılında kısa SGK prim ödemem var. Kaç para ve ne kadar süre ödemeliyim? Emeklilik sonunda ne kadar ödeme alınıyor? Teşekkürler.

 24. Merhaba 1975 doğumluyum 1994 yılında sigorta başlangıcım var ,toplam 1600 günüm var ve 2 çoçuk sahibiyim ssk ile emekli olmak için ne kadar prim ödemem gerekiyor ve kaç yaşında emekli olabilirim teşekkürler

 25. Merhaba 1983 doğumluyum 01/05/1999 SSK girisliyim toplamda 1044 günümü tamamladım ve calimsadim sigorta girişimden sonra 2004-2009-ve 2012 doğumlu çocuklarım var eşimden ayrıldım ve babamın üzerinden sağlık yardımı alıyorum sadece babam hayatta bu şartlarda isteğe bağlı sigortalı olabilirmiyim ve ne kadar günüm kalmış olur

 26. 1974 doğumluyum ,isteğe bağlı emekli olmak istiyorum ,daha önce hiç pirim ödemem yok ,En avantajlı nasıl olabilirim .Teşekkürler

  1. Merhaba,

   İsteğe bağlı emeklilik için en az 9000 gün prim ödemeniz gerekiyor. İsteğe bağlı ödeyerek başlayabilir son 3,5 yıl normal sigortalı olarak çalışırsanız 7200 günle emekli olabilirsiniz.

 27. 1985 doğumluyum. Aralık 2004 girişliyim. 1050 ssk primim var. 2012 doğumluyum bir çocuğum var. Isteğe bağlı ödeme yapabilirmiyim. Çocuk ödemesini yapmak istersem 7 buçuk senem kalıyor eğer 4500 günle 58 yaş emekliligim olursa tabi. Isteğe bağlı ödemeyi ne kadar yapmam gerekir.

 28. Merhaba
  ben 15 yildir yurt disinda calisiyorum
  1994 yilinda ilk sigortam türkiyede basladi
  disaridan ödemeli olarak emeklilik günümü beklemek olurmu
  yurt disinda ödenen primlerim gecerli sayilirmi ödeme yapmadan tasinabilirmi . tesekkür ederim

 29. Merhaba,
  Yurt dışında çalışıyorum, ancak adresimi Türkiye’de, isteğe bağlı sigorta başlangıcı yaptıracağım. 4a nın faydalandı ve bütün hizmetlerden 4b olarak faydalanabiliyor muyuz. Ayrıca özel hastanelerdeki herhangi bir muayene vs gibi işlemlerde aynı şekilde 4a gibi hizmet görebiliyor muyuz. Yani herhangi bir operasyonda özel hastanelerde SSK Farkını karşılıyor mu.

 30. Merhabalar benim annemin sigorta girişi 89 yılından ve toplamda 3913 gün ödenmiş primi var. Ödeyebileceğimiz 21 aylık 2. çocuk doğum borçlanması var. Onu ödediğimiz takdirde (4543 gün) isteğe bağlı ödemeye geçtiğimizde yine 5300 günden emekli olabilecek mi? şimdiden teşekkür ederim 🙂

 31. merhaba. 1968 doğumluyum. ssk girişim 1989. primgün sayısı 3228 soru1. 3600den emekli olabilirmiyim. soru2. pirimlerimi dısardan isteğe bağlı ödesem kaç yıl sonra ve kaç yaşında emekli olurum soru3, isteğe bağlı ödemelerde sağlıktan faydalanmak istemesem fiyatta indirim olabilirmi.

 32. Merhaba,

  3851 gün SGK prim günü ödemem var. Sigorta girişim Haziran 2006. 4500 günden yaşı bekleyerek emekli olabilir miyim? Yoksa aynı zamanda 25 yıl sigorta süresini de mi beklemem gerekiyor?

  4.500 günü dışardan ödeyerek tamamlayabilir miyim? Emekli maaşının yüksek olması için SGK üzerinden ödeme yapabilir ve SGK’dan emekli olabilir miyim?

 33. merhaba,
  05.2001 sigorta giriş tarihim ve 4735 gün ödenmiş prim günüm var.Halen çalışıyorum ancak işten ayrılmam durumunda dışarıdan ödeme yapmam gerekiyor mu 25 sene sigortalılık süresine tamamlayabilmem için? Öyle ise ne tutarda bir ödeme yapmam gerekir. 1 cocugum var bu durumda 58 yaş yerine 56 yaşta mı emekli olabilirim?
  teşekkürler,

  1. Merhaba,

   05/2001 sigorta başlangıcı ile 4500 gün ve 25 yıllık hizmet ile kısmi emekli olabilirsiniz. 25 yıllık hizmet süresinde prim ödeme zorunluluğu yok. Sadece sürenin geçmesini ve 58 yaşını bekleyeceksiniz. Çocuğunuz için borçlanma yapsanız da yaşı geriye çekmez.

  2. Merhaba,
   1989 yilindan Sgk girisim var.Toplam 400 yada 450 gun sigorta primim odenmis.2000-2003 yillarinda Serbest calistim ama Bagkura Ödeme yapmadim.
   2003 yilindan beri Almanyada yasiyorum.
   Almanyada issizim.EV adami olarak yasiyorum.
   Acaba ben Turkiyeden emekli olabilirmiyim? Olabilirse sartlari nedir?
   Tesekkur ederim.

  3. Merhaba,

   1976’da doğdum ve 25 yaşına kadar Almanya’da yaşadım. 1993-96 yıllarındaki çıraklığımı burada tamamladım, daha sonra 1996-99 yıllarından itibaren seyahatci olarak çalıştım. Türkiye’de 4b’den 2018’den bu yana ödeme yaptığım için, Almanya’da ödediğim yılları sayabiliyorum ve bunun da ödemek zorunda olduğum günleri ve emeklilik yaşımı nasıl
   1976’da doğdum ve 25 yaşına kadar Almanya’da yaşadım. 1993-96 yıllarındaki çıraklığımı burada tamamladım, daha sonra 1996-99 yıllarından itibaren seyahatci olarak çalıştım. Türkiye’de 4b’den 2018’den bu yana ödeme yaptığım için, Almanya’da ödediğim yılları sayabiliyorum ve bunun da ödemek zorunda olduğum günleri ve emeklilik yaşımı nasıl etkileyeceği.

   1976’da doğdum ve 25 yaşına kadar Almanya’da yaşadım. 1993-96 yıllarındaki çıraklığımı burada tamamladım, daha sonra 1996-99 yıllarından itibaren seyahatci olarak çalıştım. Türkiye’de 4b’den 2018’den bu yana ödeme yaptığım için, Almanya’da ödediğim yılları sayabiliyorum ve bunun da ödemek zorunda olduğum günleri ve emeklilik yaşımı nasıl etkileyeceği.

   Şimdiden teşekkür ederim!

 34. 1977 dğumluyum 1995 skk girişim 1843 pirim günüm 2013 esnaf bağkur girişim 2310 pirim günüm var hangisi daha avantajlı olur maaşı nasıl yükseltir nezaman emekli olurum teşekürler.

 35. ..4a dan 3000 günüm var ilk girişim 1990 şu andan itabaren isteğe bağlı prim ödesem ne kadar oder ve kaçyıl daha öderim teşekkür ederim…yaşım 47

  1. Merhaba,

   Kısmi emeklilik için 600 gün daha ödemeniz yeterli. Normal emeklilik için;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1989 ile 23.05.1991 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 52 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5525’dir.

   Bu şartlarda emekli olabilmek için son 3,5 yılı ssk lı olarak ödenmesi gerekmektedir. Tamamını isteğe bağlı öderseniz bağkura tabi emeklilik şartlarına geçersiniz.

 36. Merhaba,
  Esim 1979 dogumlu. 1997 Agustos ssk baslangici var ve yaklasik 1100 gun prim odenmis durumda. Iki bucuk yil istege bagli odeyip sonra da 4 yil 2 cocuk dan dogan toplu odemeyi gerceklestirsek 4a dan ve 3600 den yararlanarak 54 yas emekli olabilir mi?
  Tesekkurler.

 37. Merhaba

  ilk işe girişim 28.10.1999 3480 prim günüm var askerliğimi 26.02.1996 – 26.08.1997 arasında yaptım kaç gün askerlik borçlanırsam emekliliğimi erkene çekerim kaç yasında ve kaç günde emekli olabilirim.

  Teşekkürler iyi çalışmalar

 38. merhaba iş yerım kapandığı için işsizlik maaşı alıcam 8 ay fakat 1 ay yüzünden 10 ay alamıyorum 1 ayın sigortasını kendım odeyerek 10 ay alma şansım olur mu?

 39. 10 Ocak 1964 doğumluyum 14 /08 / 1987 sigorta girisliyim var su an 3412 gün pirimim var ek 5 tarımdan pirim yatiriyorum 3600 den ne zaman emekli olurum

 40. İyi günler sgk 4a işe giriş tarihim:30.04.2008 4a prim gün sayım:3776 4b bağkur başlangıcim:20.02.2019 4b prim gün sayım:129 Doğum tarihim 30.06.1981 Sorum şu:isteğe bağlı sigorta 4b ve 4a toplamı 4500 olunca isteğe bağlı primimi ödemeyi bitiriyimi yoksa 9000 toplam olana kadar devam ediyimi 818 tl asgari olarak yatırıyorum saygılar

 41. Mrb ameliyat oldugum icin artik çalisamayacagim 05.05.1985 sigorta girisim var11.03. 1970 doğumluyum ödenmis pirimim 2221 günüm.var çalişamayacagim icin disardan ödeyip emekli olabilitmiyim ve ödemem aylik mi ayliksa ne kadar ödeme yapiyorum komple yatirmak istesem yatitiliyormu ? Çok teskkur ederim simdiden

 42. merhaba. 1978 dogumluyum. erkegim. sigorta girisim 1997 yili eylül ayı. 2300 gün sigortam var. kac yıl prim ödemem var. ve ne zaman emekli olabilirim. ayrıca isteğe bağlı ödeme oluyor mu.

  1. Merhaba,

   sigorta başlangıcını da yazarsanız yardımcı olabiliriz.

  2. Kolay gesin 3841 gunum var sigorta girisim 06.08.2007 02.10.1976 dogumluyum 4500 gun ve 58 yas ile emekli olabilirmiyim iste bagli olarak 4500 gunu tamamlasam olur mu tesekkurler

  3. Merhaba,

   4500 gün 25 yıllık hizmet süresi ve 58 yaş ile emekli olabilirsiniz. Kalan günler 3,5 seneyi geçmediği için isteğe bağlı prim ödeyerek tamamlayabilirsiniz.

 43. Merhaba, İstanbul,kadıköyden arıyorum.kızım temmuz 2008 tarihinde sigortalı oldu, 2 yıldır işsiz,
  ben sigortasını devam ettirmek için SGK’ya prim ödeyebilirmiyim ,eğer ödeniyorsa nereye müracaat edeceğim.

  1. Merhaba,

   Kızınızın adına isteğe bağlı prim ödeyebilirsiniz. İkametgahınızın bağlı bulunduğu SGM ye müracaat edebilirsiniz.

 44. Merhaba 18.06.1968 doğumluyum sigorta başlangıcım 1.3.1992 ve toplam 1979 gün prim ödemem var 08.06.1995 ve 12.04.2004 doğumlu çocuklarım var ilk çocuğumda işten ayrılışım 01.07.1995 ve tekrar işe başlama tarihim 21.09.1996 ikinci çocuğumun öncesi ve sonrasında çalışmadım doğum borçlanması yapıp 3600 gün üzerinden emekli olmak istiyorum kaç gün doğum borçlanması yapabilirim ve geriye ne kadar eksik günüm kalır bu eksik günlerimi isteğe bağlı ev hanımı şeklinde yapabilirmiyim yada çalışsam benim için hangisi maaş yönünden avantajlı olur eğerki isteğe bağlı yaparsam aylık ödemem ne olur cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba,

   İki çocuk için 1440 gün borçlanarak toplam primi 3119 güne tamamlarsınız. Kalanı da isteğe bağlı prim olarak ödeyebilir 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

 45. Sayın yetkili , 2001 ssk girişim bulunmaktadırlar. 3800 sigortalı günüm bulunmaktadır. Şu anda çalışmıyorum, istediğe bağlı sigortalı olmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Ne zaman emekli olabilirim? Teşekkürler

 46. Merhaba verdiginiz cevap icin tesekkur ederim bır sorum daha olacak 4500 gun 58 yas ile emekli olma gibi durumum var midir

 47. Merhaba 1976 dogumluyum sigorta girisim 06.08.2007 ve 3841 gunum var 15.08.2018 de isten ayrildim simdi istege bagli olarak sigorta yatirnak istiyorum ne kadar yatirmam gerekiyor ve sigortadan yada istege bagl sigortadan mi emekli olurum

  1. Merhaba,

   2007 tarihli sigorta başlangıcınıza göre sskdan 4/a emekli olabilmek için 7000 gün prim ödemeniz gerekmektedir. Emeklilikte son 7 yılda fazla olan kuruma göre emeklilik hesaplanıyor. İsteğe bağlı sigorta mevcut durumda 4/b sayıldığı için 9000 gün prim ödemeniz gerekecek. Şöyle bir yolunuz var. Şimdi isteğe bağlı ödeme yapmaya başlayın 7000 güne gelmeden ki son 3,5 seneyi normal çalışarak sigortalı olun ve 7000 günde 4/a emekli olmayı hakedin.

 48. deniz Mayıs 29, 2019, 8:29 am
  Merhabalar

  Çoçuk borçlanması tam olarak ne anlama geliyor nedir?

  yardımcı olursanız sevinirim istege bağlı prim ödemeleri nekadar tutarındadır kaç günü tamamlamak gerekir?

  teşekkürler

 49. Merhaba

  21/05/1990 doğumluyum ilk sigorta girişim 18/06/2016 yılınında bugüne kadarki prim günüm 1033 şuanda hamileyim doğuma kadar bir 7- 8 aylık daha primlerim yatacak doğumdan sonra çalışmayacağim isteğe bağlı sigorta prim ödemesiyle emekli olablir miyim ve nekadar ödeme yapmam gerekir nezaman ekmekli olurum?Bunun dışında ayrıca bir sorum daha var çoçugum büyüdükten sonra tekrar sigortalı bir işe girmem sorun olurmu?

  1. Merhaba,

   Doğumdan sonra rapor bitiminde isteğe bağlı prim yatırabilirsiniz sonrasında da sigortalı çalışabilirsiniz. Ayrıca doğumdan sonra 2 sene çalışmadan boşluk olursa bunu da borçlanma hakkınız var yani isteğe bağlı ödemesenizde doğumdan sonraki iki seneyi ilerde borçlanabilirsiniz. 2008 sonrası girişiniz olduğu için 60 yaşında emekli olabileceksiniz.

 50. Selamlar. Benim sorum 120 gun prim odendi sgk. Iş yerimiz kapandı bu surede hastanelik bi durum oldu ameliyat dediler gun verdiler ama isten ayrilali 100 günü gecti ameliyat olabiliyormuyum yoksa iptalmi olur neyle karşılaşırız. Teşekkürler

  1. Merhaba,

   Kaymakamlıklarda bulunan Sosyal yardımlaşma vakıflarına başvur yaparak Genel sağlık sigortanızı başlatın. 78 tl gibi bir ödeme ile ameliyatınız için aksaklık durumunu ortadan kaldırırsınız. Çalışmanızdan dolayı sgk hizmet alma süreniz dolmuş

 51. Merhaba kolay gelsin.
  Ben 13.01.1986 doğumlu bekar bir ev hanımıyım.
  Sigorta ilk giriş tarihim 18.04.2008. Toplam sigorta gün sayısı 219.
  Sorularım şu :
  1) primlerini dışarıdan ödesem 4500 günden nasıl emekli olabilirim?
  2) bu primle hangi yaşta emekli olabilirim?
  3) isteğe bağlı sigorta yaptırmak için nereye, nasıl başvurabilir.. ne kadar öderim?
  Şimdiden çok çok teşekkür ederim, saygılarımla..

 52. Merhaba,

  1981 doğumlu bayanım. Sigorta girişim 1997 ve 5000 günüm var bugüne kadar. Doğum borçlanması ile bundan sonrası için kalan günlerimi ödeyebilir miyim ve bunu emekli olunca yüksek maaş almak için yüksekten yatırabilir miyim?

 53. Slm babam 1973 doğmlu 1992 den girişi var ve hayla devam etmektedir ve şuan ortalama 8000 üstü iş günü var ve
  Askerlik vs. Şu ana kadar 12 defa çıkış yapmışlar patronları ve ben bununla ilgili bilgi almak istiyorum tazminat hakkı emeklilik hakkı için
  BANA Bİ YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

 54. İyi günler, eşim 1971 doğumlu ve sigorta başlangıcı 1993. Toplam 1225 gün prim ödemesi var. 1997 yılından beri çalışmıyor. 2 çocuğumuz var ve benim kamu görevim gereği son 2 yıldır da yurtdışındayız. 2020 ağustosta Türkiye ye dönüş yapacağız. Bu şartlarda eşimin emekli olabilmesi için ne yapmamız gerekir ve hangi emeklilik sisteminden emekli olabilir ? (isteğe bağlı, ssk, bağkur vb.) Teşekkürler

 55. Merhaba
  Ben 02 10.1976 dogumluyum sigorta girisim 06.08.2007 ve 3841 gunum var istege bagli yatirmak istiyorum kac yil yatirmam gerekiyor ve kac yasinda emekli olabilirimk

 56. Merhaba
  Ben 02.10.1976 dogumluyum 06.08.2007 yilinda sigorta girisim ve 3841 gunum var 2017 agustos ayinda isten ayrildim istege bagli olarak yatirmak istiyorum ne kadar yil yatirmam gerekiyor ve emekli olmak icin yas ve ne kadar gunum var emekli olurken maasi etkiler mi

 57. Ben 1976 dogumluyum ssk girisim 06.08.2007 ve 3841 gunum var isten ayrildim istege bagli olarak yatirmak istiyorum ne kadar yil yatirmam gerekiyor ve ne zaman emekli olurum

 58. mrb..1972 d0ğumlu 1989 yıiılında ssk girişim oldu 3700 prim günüm var..şu an çalışmıyorum istedğe bağlı sigorta yaparak emekli olabilirmiyimbana yardımcı olaursanız sevinirim teşkr.

 59. Eşim 1977 doğumlu ve ilk işe giriş tarihi 01-11-1997
  Şu anda 850 gün prim ödemesi var. 3000 gün yurtdışı borçlanma ödemesi var.
  Ne kadar süre daha isteğe bağlı sigortalı olursa emekli olabilir?
  Teşekkür ederim.

 60. merhaba iyi günler benim babam 1982/1983 sigorta girişli ama gün sayısı 2154 askerliği yatırırsa 2694 olucak ama yine de 3600 sınırını dolduramıyo ve yaşlı olduğu için sigortalı bir işe de giremiyor nasıl bir yol izlemeliyiz acaba nasıl emekli olabilir

 61. 1993 ilk girişim.1975 doğumluyum,4734 primim var,3600 hak ediyorum,kalanı kendim yatırabilir miyim,yardımınız için tefekkürler

 62. Merhaba
  01 03 1965 doğumlu bayan
  01/01/1994 de ilk işe girişi
  4 a lı olarak toplam 30/04/2019 a kadar 1922 günüm var
  1996 doğumlu bir kızım 1994 öncesi doğumlu da 3 çocuğum var.
  01/06/2019 dan sonra isteğe bağlı yatırırsam 3600 günden emekli olabilir miyim.Kaç yaşında emekli olurum.

 63. Merhaba,
  1965 doğumluyum. 3.100 gün sigortam var. Sigorta giriş tarihi 01.10.1984. İsteğe bağlı olarak prim ödererek 3,600 gün ile emekli olabilirmiyim? İsteğe bağlı sigorta pirim ödemesi aylık ne kadar olur.

  Saygılarımla,

 64. Merhaba 1992 sigorta girişliyim arada boşluklarım var 54 gün dogum borçlanması yaptım 5369+54 gün primim var 5525 48 yaşa tabiyim.isten çıkarıldım issizlik maaşı alıyorum dışardan isteğe bağlı sigorta yaptırabilirmiyim. Maaşım kesilir mı ne kadar ödeme yapmam gerekiyor aylık öğrene bilirmiyim.Teşekkürler

 65. Merhaba, babam 1966 doğumlu ilk sigortası 1986 da girişi var sigorta ödemeleri düzensiz yatırılmış şu anda 3350 gün primi var emekli olabilmesi için ne yapabiliriz sağlıklı duurumundan dolayı artık çalışamıyor. Şimdiden teşekkürler

 66. Merhaba ;

  1972 Ocak doğumlu bayanım. 12/01/1988 4a sigortalı başlangıcım ve bugüne kadar 3603 gün çalışmışlığım var. 1 doğum borçlanması yaparak gün sayımı 4323 e çıkarabiliyorum. Benim sorum şu; 18 yaş altında sigortalı olduğum için SGK başlangıcı 1988 yılı alıp 5225 günle mi? 18 yaşımı doldurduğum tarih olan 1990 yılını alıp 5375 günle mi emekli olabiliyorum?

 67. Merhaba 4000 gunum var asliyim yuzde 40 alamiyorum vergi indiriminden emekli olamiyorum.ise gitmekte cok zorlaniyorum 2000 girisliyim bosluklarim var fiilen 13 yillik calismam var.disardan odeme yapabilirmiyim.iki cocugum var 4 5yasinda.aylik odemem nekadar olur

 68. İyi günler, eşim 1971 doğumlu ve sigorta başlangıcı 1993. Toplam 1225 gün prim ödemesi var. 1997 yılından beri çalışmıyor. 2 çocuğumuz var ve benim kamu görevim gereği son 2 yıldır da yurtdışındayız. 2020 ağustosta Türkiye ye dönüş yapacağız. Bu şartlarda eşimin emekli olabilmesi için ne yapmamız gerekir ve hangi emeklilik sisteminden emekli olabilir ? (isteğe bağlı, ssk, bağkuri vb.) Teşekkürler

Seyit için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu