İŞKUR

2020 İşsizlik Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır ?

2020 yılında işsizlik maaşı hesaplaması yapılırken, kişinin son 4 aylık brüt maaşı ve dönemin asgari ücreti büyük önem taşımaktadır. İşsizlik maaşının alt ve üst limitlerini dönemin asgari ücreti belirlemektedir. Kişinin alabileceği işsizlik ödeneğinin tutarını ise; son 4 ay içerisinde aldığı maaş tutarı belirlemektedir.

İşsizlik Maaşından Yararlanabilecek Olanlar Kimlerdir?

İşsizlik ödeneği için başvuru yapabilecek olan sigortalılar şu şekildedir:

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının a bendi kapsamında çalışanlar yararlanabilmektedir.
 • 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesindeki açıklamaya tabi çalışanlara maaş verilmektedir.
 • 4857 sayılı kanun kapsamında kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar istekleri dahilinde işsizlik aylığından yararlanabilmektedirler.
 • Kısmi süreli iş sözleşmesi ile bir veya birden fazla kişi tarafından ay içerisinde 10 günden daha kısa süre çalıştırılan kişilere işsizlik ödeneği ödenmektedir.

İşsizlik Maaşı Alabilmek İçin Sağlanması Gereken Şartlar Nelerdir?

İşsizlik aylığı için istenen koşullar aşağıda verilmiştir:

 • İşten çıkartılmış olan kişiler başvuru yapabilmektedirler. Ancak işten çıkartılma sebepleri herhangi bir yüz kızartıcı suç olmamalıdır.
 • İşten çıkartıldığı tarihten önceki 4 ay, yani 120 gün için sigorta primi borcu olmamalıdır. Primlerinin eksiksiz olarak yatırılmış olması gerekmektedir.
 • İşten ayrıldığı tarihten önceki 3 sene içerisinde en az 600 sigorta prim gününün ödenmiş olması istenmektedir.

120 Gün Prim Şartı İçin Kesinti Sayılmayan Durumlar Nelerdir?

Prim yatırılmadığı halde kesinti olarak sayılmayan haller şunlardır:

 • Hastalık durumu kesinti olarak sayılmamaktadır.
 • Ücretsiz izin kesinti dahilinde değildir.
 • Disiplin cezası kesintiye dahil edilmemektedir.
 • Gözaltına alınma durumu kesintiden sayılmamaktadır.
 • Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali kesinti dahilinde sayılmamaktadır.
 • Kısmi istihdam için kesinti yapılmamaktadır.
 • Grev ve lokavt durumları kesinti dahilinde değildir.
 • Doğal afet kesinti olarak sayılmamaktadır.
 • Ekonomik kriz kesintiye dahil edilmemektedir.
 • Genel hayatı etkileyen olaylar kesintiden sayılmamaktadır.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsizlik ödeneği için e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapmak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar aşağıda sıralanmıştır:

 • https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır.
 • Açılan sayfada bulunan giriş yap butonuna tıklanmalıdır.
 • E-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza ve internet bankacılığı ile sisteme giriş yapılabilmesine izin vermektedir. E-devlet şifresi, PTT şubesinden kimlik belgesi karşılığında alınabilmektedir. E-devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapılmalıdır.
 • Ana sayfadaki e-hizmetler butonu aracılığı ile Türkiye İş Kurumu bulunmalıdır.
 • İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminat Başvurusu butonuna tıklanmalıdır.
 • İŞKUR kaydı olanların yararlanabileceği bir hizmettir. Dolayısı ile İŞKUR kaydı olmayanların karşısına bir uyarı çıkmaktadır. Sayfada verilen link üzerinden İŞKUR’a üye olabilmek ve özgeçmiş oluşturabilmek mümkündür.

İşsizlik Maaşının Alt ve Üst Limiti Neye Göre Hesaplanmaktadır?

İşsizlik aylığının maksimum ve minimum miktarını hesaplamak için dönemin asgari ücretinin bilinmesi gerekmektedir. Asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Dönemin brüt asgari ücretinin %40’ı, işsizlik maaşının en düşüğü olmaktadır. Brüt asgari ücretin %80’i ise, işsizlik maaşının maksimum tutarı olmaktadır.

İşsizlik Maaşının En Düşük ve En Yüksek Tutarı Ne Kadardır?

1 Ocak 2020 tarihi ile beraber asgari ücrete zam yapılması ile, işsizlik maaşının alt ve üst limiti de değişiklik göstermiştir. İşsizlik maaşı en az 1.177 TL ve en fazla 2.354 TL olmaktadır.

İşsizlik Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İşsizlik aylığı hesaplanırken, kişinin son 4 aylık brüt maaşının ortalaması alınmaktadır. Ardından bu ortalamanın %40’ı hesaplanmaktadır. İşsiz bireyin işsizlik maaşı alacağı süre boyunca her ay verilecek olan tutar bu şekilde hesaplanmaktadır. Hesaplama sonucunda elde edilen aylık ortalama brüt maaşın %80’inden daha fazla aylık alınabilmesi mümkün değildir.

İşsizlik Maaşı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

İşsizlik aylığı sorgulaması yapabilmek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

 • E-devlet sistemine giriş yapılmalıdır.
 • Sayfanın üst kısmında bulunan size nasıl yardım edebilirim kısmına Türkiye İş Kurumu veya İŞKUR yazılmalıdır.
 • Bu kurum aracılığı ile yapılabilecek olan işlemler listelenmektedir. Listelenen işlemler içerisinden İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama butonuna tıklanmalıdır.
 • Açılan sayfadan işsizlik maaşı sorgulaması yapılabilmektedir.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Süre İle Alınabilir?

İşsizlik aylığının verileceği süre aşağıda belirtilmiştir:

 • 600 günlük sigortalılık süresi olan işsiz bireylere 180 gün, yani 6 ay işsizlik ödeneği verilmektedir.
 • Sigortalılık süresi 900 gün olanlar, 240 gün, yani 8 ay işsizlik maaşı alabilmektedirler.
 • 080 gün sigortalı olanlar, 10 ay süre ile yani 300 gün işsizlik ödeneği alabilmektedirler.

İşsizlik Maaşının Kesildiği Durumlar Nelerdir?

İşsizlik aylığının verilme şartlarını sağlamayanların, işsizlik ödeneğinin kesilmesine neden olabilecek durumlar yaşayanların maaşları kesilmektedir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında, 15 gün içerisinde İŞKUR’a bildirimde bulunulması gerekmektedir. Aksi takdirde haksız yere işsizlik maaşı alındığı tespit edilir ise; bu durumda haksız yere alınan maaş, yasal faizi ile beraber istenmektedir. İşsizlik ödeneğinin kesilebileceği durumlar aşağıdaki gibidir:

 • İşsizlik maaşı alan kişinin ikamet ettiği adreste değişik gerçekleşir ve bunu bildirmez ise; maaş kesilmektedir.
 • Emekli maaşı alanlar, aynı zamanda işsizlik maaşı da alamazlar.
 • Sağlık kuruluşundan rapor alınması durumunda, raporlu süre içerisinde işsizlik maaşı alınamamaktadır.
 • Askerliğini yapan kişiler bu süreçte işsizlik ödeneği alamamaktadırlar.
 • İşsizlik maaşı aldığı dönemde yeni bir işe başlayanların işsizlik ödenekleri kesilmektedir.
 • Mahkeme kararı ile işine tekrar iadesi gerçekleşmiş olan kişilerin işsizlik aylıkları kesilmektedir.

Asgari Ücret İle Çalışan Bir Kişinin İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

2020 yılında asgari ücretin brüt tutarı, 2.558,40 TL’dir. Asgari ücret ile çalışan bir kişinin ne kadar işsizlik ödeneği alacağı hesaplanırken öncelikle son 4 aylık prime esas kazancının toplamı bulunmalıdır. Bu da 10.233,60 TL yapmaktadır. Ortalama aylık kazancını bulmak için 10.233,60 TL 4’e bölünmelidir. 2.558,40 TL bulunmaktadır. Ortalama aylık kazancının %40’ı hesaplandığında, bu 1.023,36 TL yapmaktadır. Bu kazanç üzerinden damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. Damga vergisi kesintisini hesaplamak için 1.023,36’yı 0.00759 ile çarpmak gereklidir. 7.7673024 hesaplanmaktadır. Ortalama kazancın %40’ından damga vergisi kesinti tutarı çıkartılmalıdır. Hak edilen işsizlik maaşı tutarı, 1.015,59 TL olmaktadır.

4.000 TL Maaş İle Çalışan Bir Kişinin İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşten çıkarılmadan önceki 4 ay içerisinde her ay 4.000 TL maaş alan kişilerin son 4 aylık prime esas kazançlarının toplamı 16.000 TL olmaktadır. Ortalama aylık kazançları da 4.000 TL’dir. Ortalama aylık kazançlarının %40’ı hesaplanırken, 4.000 TL ile %40’ın çarpılması gerekmektedir. Sonuç 1.600 TL olmaktadır. Damga vergisi kesintisi ise, 1.600 TL’nin 0.00759 ile çarpılması ile 12.144 TL olarak hesaplanmaktadır. 1.600 TL’den damga vergisi kesintisi çıkartıldığında, 1.587,85 TL hesaplanmaktadır.

İşsizlik Maaşı Alanlara İŞKUR’un Sunduğu Hizmetler Nelerdir?

İŞKUR’dan işsizlik ödeneği alanların yararlanabileceği hizmetler şöyledir:

 • İşsizlik maaşı
 • Genel sağlık sigorta primleri bu süreç içerisinde ödenmektedir.
 • Yeni bir iş bulmalarına yardım edilmektedir.
 • Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimleri verilmektedir.

İşkur Maaşları Ne Kadar, Ne Zaman Yatar ?

İŞKUR Kursiyer Ücretleri (Maaşları) Ne Kadar Oldu ?

İş-Kur İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu