İŞKUR

2019 İşsizlik Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

2019 yılı işsizlik maaşı hesaplama konusu, asgari ücrete gelen %26 oranında artış sonrası gündemin en merak edilen konuları arasına girmeyi başardı. İşsiz kaldıkları anlarda yeni bir iş bulana kadar İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşı ile temel ihtiyaçlarını karşılayacak olan milyonlarca çalışan konuyu yakından takip ediyor. Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız 2018 yılı içerisinde gerekli şartları sağlayarak işsizlik maaşı almaya hak kazanan vatandaşlarımıza İŞKUR tarafından;


İşsizlik maaşı ödemesi gerçekleştirildi. İlgili rakamlar hesaplanırken kullanılan asgari ücretin 2019 yılı içerisinde brüt 2.558 TL ve net 2.020 TL olarak belirlenmiş olması, İŞKUR tarafından ödenecek işsizlik maaşlarına da artış olarak yansıyacak ve milyonlarca çalışanın işsiz kalması durumunda yeni bir iş bulana kadar ellerine geçecek para miktarının artmasına neden olacak. 2019 yılı içerisinde İŞKUR tarafından ödenecek olan işsizlik maaşından kimlerin yararlanabileceği, kaç ay süre ile işsizlik maaşı alınabileceği, nasıl başvurulabileceği, maaşın nereden alınacağı ve hangi durumlarda işsizlik maaşının kesileceği sorularına verilecek yanıtlarla yeni yılda milyonlarca çalışan işsiz kalması halinde tamamlamaları gereken prosedüre aşinalık kazanabilir.

İşsizlik Maaşından Kimler Yararlanabilir?

2019 yılı içerisinde işsizlik maaşının ne kadar olacağı sorusuna yanıt verilmeden önce işsizlik maaşı kimler alabilir sorusuna yanıt verilerek işsiz kalınması durumunda İŞKUR tarafından güvence altına alınan vatandaşlarımızın hangi şartları yerine getirmiş olmaları gerektiğinden bahsedilebilir. İŞKUR’dan işsizlik maaşı hakkı kazanılabilmesi için başvuru sahibinin;

 • Kendi isteği, rızası ve kusuru dışında işten çıkartılmış olması,
 • İşten çıkartıldığı tarih itibari ile son 120 günlük süre içerisinde sürekli çalışmış olması ve bu süre zarfında çalıştığı tüm dönemin prim ödemesi yapılmış olması,
 • İşten çıkartıldığı tarihten önceki son 3 yıl içerisinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigorta primi ödenmiş olması,
 • İşten çıkartıldığı tarihten itibaren en geç 30 günlük süre zarfı içerisinde İŞKUR’a işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuş olması

Gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşı nasıl alınır sorusuna yanıt olarak yukarıdaki şartları taşıyan kişilerin şahsi veya elektronik ortam üzerinden İŞKUR’a müracaat etmeleri gerekmektedir. Şahsi başvuruda bulunmak isteyen başvuru sahipleri gerekli evraklarla birlikte illerinde bulunan İŞKUR Müdürlükleri’nde ilgili birime başvurularını iletebilecekleri gibi dilerlerse https://www.iskur.gov.tr/ adresinden ve https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden hizmet veren e-Devlet Kapısı üzerinden iletebilirler. Başvuru için hangi yöntem tercih edilirse edilsin iş akdinin feshini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanmış olmasıdır. 30 günlük süre zarfında başvuruların iletilmemesi halinde;

 • Mücbir bir sebep bulunuyorsa geç kalınan sürenin ödenecek işsizlik maaşından kesilmesi,
 • Mücbir bir sebep bulunmuyor ise işsizlik maaşı hakkının kaybedilmesi

Söz konusu olacaktır.

İşsizlik Maaşı Başvurusu İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

İŞKUR’a iletilecek işsizlik maaşı başvuruları için gerekli evraklar oldukça sınırlı sayıdadır. Başvuru için yanınızda sadece;

 • Nüfus cüzdanı veya resmi makamlarca geçerli kabul edilen diğer kimlik belgeleri,
 • İşten ayrılışı gösteren ve işveren tarafından düzenlenmiş İşten Ayrılma Bildirgesi

Bulunması başvuru için yeterlidir.

İşsizlik Maaşından Ne Kadar Süre Faydalanılabilir?

İŞKUR’dan alacağınız işsizlik maaşının ne kadar süre ile size ödeneceği, son 3 yıl içerisinde ödenmiş işsizlik primi ücretlerinize göre belirlenecektir. İşsizlik maaşı kaç ay sorusuna son 3 yıl içerisinde;

 • 600 gün sigortalı olarak çalışılarak işsizlik primi ödemesi yapılması halinde 180 gün (6 ay),
 • 900 gün sigortalı olarak çalışılarak işsizlik primi ödemesi yapılması halinde 240 gün (8 ay),
 • 080 gün sigortalı olarak çalışılarak işsizlik primi ödemesi yapılması halinde 300 gün (10 ay)

Maaş ödemesi gerçekleştirilir.

İşsizlik Maaşı Başvuruları Ne Zaman Sonuçlanır?

Gerekli evraklarla birlikte elektronik ortam üzerinden veya ikamet edilen ilde bulunan İŞKUR ilgili birimlerine iletilen işsizlik maaşı başvuruları, başvuruların gerçekleştirildiği ayı izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır.

İşsizlik Maaşı Nasıl Sorgulanır?

İşsizlik maaşı başvurusunun yapılması sonrası gerçekleştirilen başvurunun sonuçlandırıldığının takibini yapmak isteyen başvuru sahipleri için 2 adet İŞKUR işsizlik maaşı sorgulama yöntemi bulunmaktadır. İlk yöntem olarak nüfus cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine giderek maaş tanımlanıp tanımlanmadığının sorgusu yapılabildiği gibi ikinci yöntemde e-Devlet Kapısı kullanılarak elektronik ortam üzerinden sorgulama yapılabilmektedir. E-Devlet Kapısı’nı kullanarak işsizlik maaşı sorgulaması yapmak isteyen başvuru sahipleri PTT şubelerinden e-Devlet şifresini temin ettikten sonra;

 • https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yaparak TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi aracılığıyla kimlik doğrulaması yapabilirler.
 • Kimlik doğrulaması sonrası açılan ana sayfadan Kurumlar menüsü kullanılarak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sayfasına giriş yapabilirler.
 • Açılan sayfada İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama sekmesine giriş yaparak başvurularının sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığının teyidini alabilirler.

İşsizlik Maaşı Ne Zaman ve Nereden Alınır?

İŞKUR’a gerçekleştirilen işsizlik maaşı başvurusunu takip eden ayın sonunda sonuçlandırılan işsizlik maaşı başvurularında maaş almaya hak kazanan kişiler her ayın 5’inde işsizlik maaşlarını çekebilirler. PTT üzerinden ödenen işsizlik maaşlarını çekmek isteyen sigortalı işsizlerin herhangi bir PTT şubesine TC Kimlik Numaralı yazılı kimlik belgesi ile başvurmaları yeterlidir. 6 aya kadar süre ile teslim alınmayan işsizlik maaşları sonraki aya devretmekle birlikte;

 • 6 ay süre ile işlem yapılmadığında hesaplardaki işsizlik maaşları İşsizlik Sigortası Fonu’na emanet olarak alınır.
 • 5 yıllık dönemde emanete alınan işsizlik maaşlarının sigortalı işsiz tarafından teslim alınmaması halinde işsizlik maaşının alınabilmesi mahkeme kararı ile mümkün olmaktadır.

Hangi Durumlarda İşsizlik Maaşı Kesilir?

Hak edilen işsizlik maaşında hak kaybı yaşamak istemeyen sigortalı işsizler, işsizlik maaşı hangi hallerde kesilir konusunda yer alan maddelere dikkat etmelidirler. İlgili maddelerin ihlali halinde işsizlik maaşı kesilebileceği gibi durumların ortaya çıkması sonrası alınan işsizlik maaşlarının yasal faizi ile geri ödenmesi söz konusu olabilecektir.

 • Mücbir sebep bulunmadığı halde İŞKUR tarafından yapılan çağrılara zamanında geri dönüş yapmayan, İŞKUR tarafından istenilen belgeleri zamanın teslim etmeyen,
 • İŞKUR tarafından önerilen meslek edindirme ve yetiştirme eğitimlerine mücbir sebep göstermeden katılım gerçekleştirmeyen,
 • İşsizlik maaşı alındığı süre içerisinde gelir getirici bir işte çalışan,
 • İŞKUR tarafından işsizlik maaşı alan kişinin son aldığı işe ve yaşadığı bölgeye yakın yerlerde önerilen işlerin herhangi bir neden göstermeden reddeden

Kişilerin işsizlik maaşı kesilecektir. Gelir getirici bir işte çalışan işsizlik maaşı alan kişilerin bu durumu kendilerinin İŞKUR’a iletmeleri istenmekle birlikte İŞKUR tarafından talep edilmesi halinde geriye dönük olarak ödenen işsizlik maaşının yasal faizle birlikte geri alınmasının yolu açılmaktadır.

2019 Yılı İçerisinde İşsizlik Maaşı Ne Kadar Ödenecek?

2019 yılı içerisinde asgari ücrete getirilen %26 oranında artış, işsizlik ödeneğine de yansıtılarak işsizlik maaşı ne kadar oldu sorularına yanıt olarak verilebilmektedir. Verilen %26 artış ile birlikte İŞKUR tarafından 2019 yılı içerisinde;

 • En düşük işsizlik maaşı 805,68 TL’den 1.015,49 TL’ye,
 • En yüksek işsizlik maaşı 1.611,37 TL’den 2.030,98 TL’ye

Çıkartıldı. Hesaplamayı kendisi yapmak isteyenler için baz alması gereken minimum ve maksimum oranlar sırası ile verilmesi gerekirse;

 • En düşük işsizlik maaşı tutarı brüt asgari ücretin %40’ından az olamaz,
 • En yüksek işsizlik maaşı tutarı brüt asgari ücretin %80’ini aşamaz

İbarelerinden hareketle en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı hesaplaması yapabilirler.

İlk İşsizlik Maaşı Ödemesi Ne Zaman Ödenir ?

İşsizlik maaşı almaya hak kazanılan ayın son tarihlerinde ödeme yapılamktadır.

İşsizlik Maaşı Nereden Alınır ?

İşsizlik maaşı ödemeleri, PTT şubelerinden alınabilir. Her ayın sonunda, işsizlik maaşı alacak kişiye ödeme yapılacaktır.

Örnek İşsizlik Maaşı Hesaplama Tablosu

 • İşsizlik Maaşı Alınacak Yıl : 2019
 • Son 3 Yılın Prim Gün Sayısı : 600 ile 899 gün arası
 • Son 4 Aylık Ortalama Brüt Maaşı : 3.000 TL

Günlük İşsizlik Ödeneği (Brüt): 40,00 TL
Aylık İşsizlik Maaşı (Brüt): 1.200,00 TL
Damga Vergisi Kesintisi (%0,759): 9,11 TL
Aylık İşsizlik Maaşı (Net): 1.190,89 TL
6 Ay Boyunca Alabileceğiniz Toplam İşsizlik Maaşı (Net): 7.145,34 TL
2019 Yılı için En Düşük (Taban) Aylık İşsizlik Maaşı (Brüt): 1.023,36 TL (Ek bilgidir.)
2019 Yılı için En Yüksek (Tavan) Aylık İşsizlik Maaşı (Brüt): 2.046,72 TL (Ek bilgidir.)

İşkur Maaşları Ne Kadar, Ne Zaman Yatar ?

İŞKUR Kursiyer Ücretleri (Maaşları) Ne Kadar Oldu ?

İş-Kur İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır ?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu