KOSGEB

2020 İş Kurmak İçin Kredi Nasıl Alınır ve Başvuru Şartları

KOSGEB kapsamında iş kurmak için kredi almak isteyen kişiler, KOSGEB tarafından belirlenen şartlara uyum sağlamalıdır. KOSGEB tarafından verilen iş kurma destekleri, faizsiz kredi ve hibe kredisi olarak iki ayrı kategoride değerlendirilmelidir. KOSGEB iş kurma kredisinden faydalanmak isteyen kişiler, KOSGEB girişimcilik destek programını tamamlamak zorundadır. KOSGEB kredilerinin değerleri, kurulmak istenen işletmelerin büyüklüğüne ve teknolojik alt yapısına göre değişmektedir. KOSGEB desteğiyle iş kurmak isteyen kişiler, yazı içerisinde belirtilen şartları ve kredilerin özelliklerini, detaylıca incelemelidir.


KOSGEB İş Kurma Kredisi Nedir, Özellikleri Nelerdir?

KOSGEB tarafından verilen girişimcilik kredileri, hibe desteği ve faizsiz kredi desteği olarak iki ayrı kategoride değerlendirilmektedir. KOSGEB girişimcilik destekleri için belirtilen krediler ve bu kredilerin kullanımı için getirilmiş tüm şartlar, aşağıda detaylıca ele alınmıştır:

 • KOSGEB destekleri için belirlenen hibe desteği ve faizsiz kredi desteği, işletmelerin alt yapısına ve hedefledikleri projenin boyutuna göre değişmektedir.
 • KOSGEB girişimcilik destek programı kapsamında hazırlanan iş planında, kurulan işletmenin teknolojik boyutları belirlenmektedir.
 • KOSGEB girişimcilik destekleri, her sektörden işletme için kullanılabilir.
 • Girişimcilik destek programlarına katılım sağlanması şartıyla, girişimciler kendilerine ait işletmelerin sahibi olabilirler.
 • KOSGEB destekleri, kurulan işletme giderlerinin %70’e kadar olan bölümünü karşılamaktadır.
 • KOSGEB girişimcilik desteklerinden faydalanan işletmeler, 3 yıl boyunca KOSGEB gözetiminde tutulmaktadır. İşletmelerin 3 yılı doldurmaması durumunda, verilen destekler geri alınmaktadır.

İşletmelerin kuruluşunda ihtiyaç duyulan tüm giderler, KOSGEB tarafından karşılanır. İşletmelerin kira giderleri, evrak giderleri, tadilat masrafları, teknolojik harcamaları ve makine ihtiyaçları için KOSGEB destekleri kullanılırken, ham madde ihtiyaçları için KOSGEB destekleri talep edilememektedir.

KOSGEB İş Kurma Desteklerinin Limitleri Ne Kadardır?

KOSGEB girişimcilik destekleri için faizsiz kredi ve hibe desteği limitleri hesaplanmaktadır. KOSGEB desteklerinin hesaplanmasında dikkate alınan değerler ve krediler için belirlenen limitler şu şekildedir:

 • Mikro boyutta teknolojik donanımı bulunan bir işletmeye, en fazla 100 bin TL değerinde faizsiz kredi verilmektedir.
 • Orta ölçekli teknolojik alt yapıya sahip olan işletmelere, 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanım hakkı tanınmaktadır.
 • Makro ölçekteki işletmelere, 300 bin TL’den, 10 milyon TL’ye kadar faizsiz kredi kullanım hakkı tanınmaktadır. Kredilerin üst limitleri için geliştirilen proje ve ihtiyaç duyulan sermayeler baz alınmaktadır.
 • KOSGEB hibe desteklerinin limitleri, işletmelerin seçimi ve taleplerine göre belirlenmezken, verilen en yüksek hibe desteğinin tutarı 50 bin TL olarak hesaplanmıştır.
 • Makro ölçekli işletme ve projeler için verilen hibe desteğinin tutarı 65 bin TL’ye kadar yükseltilebilir.
 • Faizsiz kredi için belirlenen üst limiti aşmamak şartıyla, istenen tutarda kredi kullanım hakkı bulunurken, hibe desteği kapsamında kullanılacak kredinin tutarı KOSGEB tarafından belirlenmektedir.
 • KOSGEB hibe desteği kapsamında, işletmelerin kuruluş masraflarını karşılamak için 2 bin TL, teknolojik alt yapıyı karşılamak için 30 bin TL, makine ve teçhizat giderlerini karşılamak için 18 bin TL ödenek hazırlanmıştır.

İşletmelerin kuruluş giderleri ve faturalar değerlendirildikten sonra, KOSGEB hibe desteğinin kullanım tutarı belirlenecektir.

KOSGEB İş Kurma Kredisinin Kullanım Şartları Nelerdir?

KOSGEB girişimcilik desteği başvurusunda, kurum tarafından belirtilen şartlara uyum sağlamak gerekir. KOSGEB tarafından belirtilen destek kullanım koşulları şunlardır:

 • KOSGEB girişimcilik desteklerinden faydalanmak için 18 yaşından büyük olmak gerekir.
 • Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, KOSGEB girişimcilik desteklerinden faydalanma hakkı bulunmaktadır.
 • İşletme ortaklarının da Türk vatandaşı olması ve KOSGEB tarafından belirtilen şartlara uyum sağlaması gerekir.
 • Aynı anda birden fazla ortağın, KOSGEB desteklerinden faydalanmasına izin verilmez.
 • Kurulan işletmelerin, üçüncü derece yakın akrabadan devralınmaması şart koşulmuştur.
 • İşletmelerin harcamaları, fatura ve makbuz karşılığında olmak zorundadır. İşletmeye alınan ürünler, üçüncü derece yakın akrabadan temin edilmemelidir.
 • Daha önce KOSGEB desteklerinden faydalanan kişilerin, ikinci defa KOSGEB kredisi kullanımına izin verilmemektedir.
 • KOSGEB desteklerinden faydalanan işletmeler, 3 yıl boyunca ayakta kalmak durumundadır. 3 yıllık süreç içerisinde, işletmelerin kapatılmasına ya da devredilmesine izin verilmez.
 • Kurulan işletmenin, bizzat girişimciler tarafından çalıştırılması gerekir.
 • İşletmeler adına, detaylı iş planı hazırlanmalı ve iş planında yer alan verilerin tamamı gerçeği yansıtmalıdır.
 • KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılan ve girişimcilik sertifikasını alan kişiler, en geç 2 yıl içerisinde işletmelerinin kurulumunu tamamlamalı ve işletmelerini, KOSGEB veri tabanına kaydetmelidir.

KOSGEB Kredisi Başvurusunda Hangi Belgeler Talep Edilir?

KOSGEB girişimcilik destek başvurusunda talep edilen evraklar aşağıda sıralanmıştır:

 • Girişimcilere ait kimlik belgesi ya da sürücü belgesinin örneği
 • İşletme ortaklarına ait kimlik belgesi örnekleri
 • KOSGEB girişimcilik sertifikası
 • KOSGEB onaylı iş planı
 • KOSGEB destek talep beyannamesi
 • İşletmelerin adres kayıtları
 • Girişimcinin ikametgâh kayıt belgesi
 • İşletmenin güncel vergi levhası örnekleri
 • İşletmeye ait yıllık gelir tablosu ve bilanço kayıtları
 • İşletme ortaklarına ait noter onaylı imza sirküleri örnekleri
 • İşletmelerin kuruluşunda alınan izin belgeleri
 • Sektörel bazda ruhsat ve izin belgeleri
 • İşyerine ait oda kayıt belgesi
 • KOBİ kayıt belgesi
 • Yapılan harcamaların fatura ve makbuzları
 • İşletmelerin kira kontratı ya da bulunulan binaların tapu belgeleri

Yukarıda sıralanan evraklar, sektörel olarak değişiklik gösterebilir. KOSGEB tarafından talep edilen evraklar hazırlandıktan sonra, tüm evrakların KOSGEB müdürlüğüne teslim edilmesi ve başvuruların gerçekleştirilmesi gerekir.

KOSGEB Girişimcilik Destek Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOSGEB iş kurma kredisi başvurusu yapmak isteyen girişimciler, girişimcilik destek programını bitirmeli ve işletmelerinin kurulumunu tamamlamalıdır. İşletme kurulumu yapıldıktan sonra, işletme bilgilerinin KOSGEB veri tabanına kaydedilmesi gerekir. İşletme kaydı ve KOSGEB desteklerinin başvuru süreçleri, aşağıda adım adım belirtilmiştir:

 • https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/KOSGEBRegistration bağlantı adresi kullanılarak, KOSGEB veri tabanı sistemi açılmalıdır.
 • Ana sayfada belirtilen adımlar takip edilerek, kurulan işletmeye ait bilgilerin tamamı sisteme işlenmelidir.
 • İşletme bilgileri tamamlandıktan sonra kaydedilmeli ve veri tabanı başvurusu yapılmalıdır.
 • KOSGEB resmi internet sitesinde yer alan “Destek Talep Beyan Taahhütnamesi” butonuna tıklanarak, formun bir çıktısı alınmalı ve tüm bilgileri doldurulmalıdır.
 • Belirtilen bilgiler doldurulduktan sonra, KOSGEB il veya ilçe müdürlüğüne gidilerek, tüm evraklar kuruma teslim edilmelidir.
 • Kurum görevlileri tarafından yapılan işlemlerin ardından, hazırlanan iş planının sunulması için kurum tarafından belirtilen tarihlerde kuruma gelinesi gerekir.

KOSGEB iş planı sunumu yapıldıktan sonra, KOSGEB yetkilileri tarafından incelemeler yapılacaktır. İş planında sahte ya da kopya bir ibarenin yer almadığından emin olunduktan sonra, başvurular sisteme işlenecektir. KOSGEB yetkilileri, kurulan işletmeyi incelemeye gelerek, başvuru sürecinin sonucunu belirlemektedir.

KOSGEB Girişimcilik Destek Başvuru Sorgulamasının Detayları Nelerdir?

KOSGEB uygulamalı girişimcilik destek başvurusu yapıldıktan sonra, başvuru sonuçlarını öğrenmek için e-devlet sistemi kullanılmaktadır. E-devlet üzerinden gerçekleştirilen KOSGEB başvuru sorgulama işlemi şu şekildedir:

 • turkiye.gov.tr adresi kullanılarak, KOSGEB resmi internet sitesine erişim sağlanmalıdır.
 • İnternet sitesinde yer “Giriş Yap” seçeneğine tıklandıktan sonra, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle sistem girişi yapılmalıdır.
 • E-devlet ana sayfasında yer alan “E-Hizmetler” bölümü açılarak “Kurumlar” seçeneğine tıklanmalıdır.
 • KOSGEB sayfası tercih edildikten sonra, başvuru sorgulaması için işlem yapılabilir.

KOSGEB başvuru sorgulama sayfası, onaylanan başvurular ve onaylanmayan başvurular olarak iki ayrı kategoride değerlendirilmektedir. KOSGEB başvuruları kabul edildiğinde, sorgulama sayfası üzerinden tüm bilgilere erişim sağlanır. Alınan desteğin tutarı ve kapsamı, sorgulama ekranında detaylıca açıklanacaktır.

KOSGEB’e Nasıl Başvurulur, Şartları Nelerdir?

Teşvik Kredisi Ne Kadar, Nasıl Alınır, Başvuru Şartları

Esnafa Faizsiz KOSGEB Kredisi Şartları (Sıfır Faizli)

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Kendime küçük bir ev yemekleri üzerine mekan açmak istiyorum gerekli şartlar nelerdir teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu