• İş Kazaları Bildirim Süreleri

  Ülkemizde son zamanlarda sık sık yaşanan iş kazaları, bu konunun gündeme gelmesine sebep oldu. Biz de bu yazımızda iş kazaları bildirim sürelerini ve hangi kazaların iş kazası sayıldığını anlatacağız.


  Neler İş Kazası Sayılır?

  İş kazalarını Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek işverenlerin sorumluluğundadır. İş kazalarıyla ilgili konularda dikkate alınan kanun 5510 sayılı kanun olmakla birlikte, kanunda iş kazasının tanımı ve iş kazaları bildirim süreleri de belirtilmişti. Bu kanuna göre; “İş kazası; sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeni ile sigortalının kendi ismine ve hesabına bağımsız olarak çalışıyorsa yürütmekte olduğu işten dolayı, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalı kişinin, görevli olarak işyeri haricinde başka bir yere gönderilmesi sebebiyle asıl işini yapmadan geçen zamanlarda, bu kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren sigortalı kadının, iş mevzuatı sebebi ile çocuğuna süt vermek için ayrılmış olan zamanlarda ve sigortalı kişilerin, işveren tarafından sağlanan bir taşıt ile işin yapıldığı yere geliş gidişi anında meydana gelen ve sigortalı kişiyi hemen ya da sonradan bedenen veya ruhen özre uğratan olaydır.”

  Şimdi bu maddeleri tek tek inceleyelim.

  1. Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Gerçekleşen İş Kazaları

  Bu madde için önemli olan tanım işyeridir. Bu kavram aynı kanunun 11.maddesinde, sigortalıların işi maddi ya da manevi olarak meydana getirdikleri yer ve bu yere bağlı alt işyerleri; ayrıca dinlenme, emzirme, yemek, meslek eğitiminin verildiği yerler ve bürolar da dahil olmak üzere açıklanmıştır. Bu tanımların içinde kalan her türlü mekan iş yeri sayılmakta ve buralarda meydana gelen kazalar iş kazası sayılmaktadır. Önemli bir diğer nokta ise, bir kazanın iş kazası sayılması için işle ilgili bir konumda olmasıyla ilgili kanunen bir zorunluluk bulunmamasıdırYani ister işle ilgili olsun, ister çalışanların mola saatlerindeki bireysel aktiviteleriyle ilgili olsun; iş yerinde meydana gelen her türlü kaza iş kazası sayılmaktadır.

  Sponsorlu Bağlantılar


  2. İşveren Tarafından Yürütülmekte Olan İş Sebebiyle Gerçekleşen İş Kazaları

  Bu madde ile, işveren tarafından başka bir yere gönderilmiş işçilerin başına gelen kazalar da güvence altına alınmıştır. Ancak, ilk maddenin aksine, bu kazalarda meydana gelen kazanın yapılan işle alakası olmak zorundadır. Yani işçi, işverenin kendisini gönderdiği işi yaparken iş yerinin dışında bir kaza geçirdiyse bu iş kazası sayılır. Fakat, işverenin kendisini yapması için gönderdiği işin dışında başka bir şey yaparken meydana gelen kazalar iş kazası kapsamında sayılmamaktadır.

  3. Emziren Kadın Sigortalının Çocuğunu Emzirmesi İçin Ayrılan Zamanlarda Gerçekleşen İş Kazaları

  SGK tarafından 4A yani SSK güvenceli kadın sigortalılara çocuklarını emzirmeleri için gün içinde belirli süreler tanınmaktadır. 5510 sayılı kanun ile, bu süre içinde gerçekleşen kazalar da işle direkt bağlantısı olmamasına rağmen iş kazası sayılmıştır. Ayrıca, eğer kadın sigortalı çocuğunu emzirmek için iş yerinin dışına gidiyorsa ve bu ulaşımı işveren tarafından sağlanıyorsa; yolda  geçireceği bir kaza da iş kazası sayılmaktadır.

  İş Kazaları Bildirim Süreleri

  Daha önce de söylediğimiz gibi, iş kazalarını Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek çalışanların değil işverenin görevidir. İş kazaları bildirim süreleri de buna göre belirlenir. Yine 5510 sayılı kanun kapsamında, iş kazalarının SGK’ya bildirilme süresi kazanın olduğu tarihten itibaren 3 iş günüdür. Ancak, meydana gelen kazanın kolluk kuvvetlerine (polis, jandarma vb.) derhal haber verilmesi şartı aranmaktadır.

  İşveren kazayı İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu’nu kullanarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmelidir. Bu formu isteğe bağlı olarak internetten ya da elden göndermek mümkündür. Eğer işveren bu formu SGK’ya iş kazası bildirim süresini aştıktan sonra ulaştırırsa idari para cezası ödemek zorundadır. Bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmediği durumlarda, kazadan etkilenen işçi sayısı ne olursa olsun 2603 TL idari para cezası kesilir. Ancak bu para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde bütün olarak ödendiği durumlarda yalnızca dörtte üçü tahsil edilir.

  İş Kazalarını İnternet Üzerinden Bildirmek İçin TIKLAYINIZ!  tıkla sorunu sor

  İş Kazaları Bildirim Süreleri İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  Henüz yorum yapılmamış.

  Sorunuzu Yazın