• İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMA

  Ülkemizde bir çok çalışanımız Belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında çalışmaktadır. Çalışırken bilmek gerekmese de işten çıkarılmalar söz konusu olduğunda hangi haklarının olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Ancak çalışanlarımızın çoğunluğu işten çıkarıldıktan sonra ne gibi haklara sahip olduğunu bilememektedirler.


  Kendi çabaları ile yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışırlar. Çünkü işverenlerin bazıları iş kanununu bilen çalışanları pek sevmediklerinden, işe başlarken de bu konularla ilgili bilgi vermeden İş sözleşmesini imzalatırlar. İşe ihtiyacı olan çalışanlarımız da imza attıkları bu sözleşmelerde ne gibi haklarının olduğunu bilemezler.

  İş sözleşmesinde olsun olmasın devlet çalışanları korumak için iş kanunlarını çıkarmıştır. İhtiyaca cevap verebilmek için ise iş hayatının sürekli gelişmesinden geri kalmazlar ve çıkardıkları kanunlarla güncel kalmaya çalışırlar. İş kanununda var olan süreleri ve alınacak tazminat rakamları bakımından ihbar tazminatı her zaman iş veren ve işçi arasında karışıklığa yol açmıştır. Bu yazımızda ihbar tazminatı ile ilgili açıklamalardan sonra hesaplama tablosu hakkında bilgi vereceğiz.

  [ihbartazminati]

  İhbar Tazminatı Nedir?

  İhbar tazminatı 4857 sayılı iş kanununda belirlenmiş ve 17. Maddesinde şekillenmiştir. Buna göre; belirsiz süreli iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür. İhbar tazminatı hem işçiye hem de işverenin ödeyeceği bir tazminat türüdür. Bu tazminatın ortaya çıkabilmesi için İşveren işçiyi 25. Maddede belirtilen haklı nedenler dışında işten çıkarmış olması ve bildirim sürelerine uymadan iş akdini feshetmesi gerekmektedir. Bununla birlikte ihbar tazminatı çift taraflı çalışır. Yani eğer çalışan da 24. maddede belirtilen ‘’işçinin haklı nedenle fesih’’ bendindeki haller doğmadan iş akdini feshetmiş ise aynı şekil ve sürelerle iş verene ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.

  Sponsorlu Bağlantılar


  İhbar Öneli (Bildirim Süresi) Nedir ?

  4857/17 gereği iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür.

  İş sözleşmeleri;

  • İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
  • İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
  • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
  • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.

  İş sözleşmesini belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın fesih eden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumundadır. Bildirim süreleri bölünemez, kısmen uygulanamaz. Böylesi bir uygulama halinde, tüm bildirim süresi esas alınarak ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir.

  İhbar Tazminatının Esas Koşulları Nelerdir ?

  • Çalışan, iş kanununa göre işçi sayılmalıdır,
  • iş ve iş veren iş kanunu kapsamında iş yeri sayılmalıdır.
  • iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak kurulmalıdır.
  • Belili süreli iş sözleşmelerinde ihbar tazminatı ödenmez.
  • İhbar tazminatı talebinde bulunan taraf kanunda belirtilen fesih bildirim sürelerine uymalıdır.

  İhbar Tazminatını Kimler Alabilir?

  İhbar tazminatını iş akdinin fesih edilme tarafına göre hem işçi hem de işveren alabilir. Bu konuda belirleyici olan, ihbar süresine uymayan taraftır. Eğer İşveren belirsiz süreli iş sözleşmesi bulunan işçiyi ihbar bildirim sürelerine uymadan, kanuni şartı yerine getirmeden usulsüz bir şekilde çıkarırsa tazminatı ödeyecek taraf işveren olur. Anlatılan duruma göre eğer işçi geçerli şartları yerine getirmez ise bu durumda ihbar tazminatı ödemekle yükümlü olan taraf işçi olur.

  İşçinin İhbar Tazminatına Hak Kazanmasının Şartları Nelerdir?

  İş Kanunu uyarınca iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

  Kanun maddesi gereğince;

  • 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta,
  • 6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta,
  • 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 hafta,
  • 3 yıldan uzun süren çalışmalarda 8 hafta bildirim süresi uygulanmaktadır.

  İş sözleşmesini işçinin davranışlarına, performansına işin, Departman kapatmak, işçinin uzmanlık alanını dışında bir işe yönelmek gibi işletmenin veya iş yerinin gereklerine dayalı olarak fesih etmek isteyen işveren, feshi yazılı olarak ve bu sürelere bağlı kalarak işçiye iletmekle yükümlüdür. İş sözleşmesini bildirim süresi vermeksizin fesih eden işveren, bu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak ödemekle yükümlüdür. Bununla birlikte; İş sözleşmelerinin işçi tarafından feshi, işveren tarafından deneme süresi içinde feshi halinde işçiye herhangi bir ihbar tazminatı ödenmeyecektir.

  İstifa Eden İşçi Hangi Durumlarda İhbar Tazminatı Alabilir?

  Yukarıda bahsi geçen işverenin feshi haricinde 4857 sayılı iş kanununun 24. maddesine göre işçinin iş sözleşmesini derhal feshi durumunda ki ;

  Bu durumlar;

  a)- İşçinin iş yerinde tacize uğraması ve bu durumu işveren bildirmesi durumunda işverenin gerekli tedbirleri almaması,

  b)-  Sağlık sebepleri,

  c)- İşverenin çalışan işçiye hakaret etmesi, tacizde bulunması veya ahlaksız davranışlarda bulunması durumunda işçi iş sözleşmesini feshederek ihbar tazminatını alabilir.

  İşçi Hangi Durumlarda İhbar Tazminatı Alamaz ?

  1. İşveren iş kanunu madde 25’de belirtilen nedenlerden birini haklı sebep olarak göstererek iş sözleşmesini sonlandırması,
  2. İşçinin istifa etmesi,
  3. Deneme süresi içinde işverenin iş sözleşmesini feshetmesi
  4. Çalışan işçinin emekli olması,
  5. İşçinin ölümü,

  İhbar Tazminatı Sürelerinde İş Arama Süresi Günde Kaç Saattir. ?

  İş arama izni her iki taraf için de düzenlenmiştir. İhbar süresi içerisinde iş veren işçiye günde 2 saat iş arama izni vermekle yükümlüdür. İşveren işçi ile anlaşarak bu izni vermek istemez ise bu saatleri günlük ücretini % 100 artırarak ödemelidir.

  İhbar Tazminatı Süreleri İçinde İş Arama Süresi Toplu Olarak Kullanılabilir mi?

  iş arama iznini işçi işverenden yazılı olarak talep etmek suretiyle topluca kullanmak istediğini bildirirse ihbar süresinin her iş günü için 2 saat olmak üzere ihbar süresinin çarpımı kadar gün toplamı kadar kullanabilir.

  İhbar Bildirim Süreleri Uzatılabilir mi?

  Kanunda belirtilen ihbar süreleri iş kanununda belirtilen asgari süreler olup işçi ve işveren anlaşarak sözleşme ile bu süreleri uzatabilirler.

  Askerlik, Evlilik ve Emeklilik Nedeni İle Ayrılan İşçiye İhbar Tazminatı Ödenir mi?

  Erkek çalışanlar vatani görevini yapmak için işten ayrıldığında, Kadın çalışanlar ise evlendikleri tarihten itibaren 1 yıl içinde işten ayrıldığında kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Ancak bu hakları kullanan çalışanların ayrıca ihbar tazminatı alma hakkı yoktur. Bununla birlikte aynı iş yerinde çalışırken emeklilik hakkına sahip olan çalışanlar emekli olup işten ayrılmak isterler ise ihbar tazminatı alma hakkı kazanamazlar. Ancak emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden çalışanlar bu süre zarfında işten çıkarılırlarsa ihbar tazminatı alma hakkına sahip olurlar.

  İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır ?

  İhbar tazminatı hesaplaması yapılırken  işçinin en son bürüt ücreti baz alınır. İşçinin çalışma süresine göre ihbar tazminatı süresi bulunur. Bulunan bu süreler ile bürüt ücret çarpılarak toplam bürüt ihbar tazminatı hesaplanır. Bulunan toplam bürüt ihbar tazminatı üzerinden % 15 Gelir vergisi ve Binde 7,59 (0,00759) oranında Damga vergisi kesintisi yapılarak kalan net tutar ihbar tazminatını hak eden tarafa ödenir.

  İhbar Tazminatında Zaman Aşımı Ne Zaman Başlar ?

  Gerek İş Kanunu’nda, gerekse Borçlar Kanunu’nda, kıdem ve ihbar tazminatı alacakları için özel bir zaman aşımı süresi öngörülmemiştir.

  Uygulamada kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına ilişkin davalar,  işçi açısından hizmet akdinin feshedildiği tarihten itibaren, Borçlar Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca on yıllık zaman aşımına tabi tutulmuştur.

  KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA  tıkla sorunu sor

  İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMA İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  1. Bağ kur emeklisiyim. Sürekli olarak raporlu reçete ileKARVEIZIDE Hap kullanıyorum. Bu güne dek kulladığım söz konusu tansiyon hapını son aldığımda benden Borum sağlık eczanesi
   4 kutu KARVEZIDE Tansiyon hapı için 15 lira ek ücret aldılar şaşırdım. Sordum ilaç fiat farkı cevabı aldım.
   Peki….
   Bu alınan ücret farkı yasal mı ? Yasal değilse neden alındı.
   Raporlu bir reçeteye gelen zam eğer yasal ise…!
   Bu zam zaten zamlardan,hayat pahalılığında zor nefes alan emekliye yüklenmenin açlımının sebebi bilgisi verilmesi ricası ile…
   SAYGILAR.

  2. Hüseyin dedi ki:

   Çalıştığımız mermer ocagi bu ayin 17sinde toplanti yaptı ve önümüzdeki ayin 1inde işçi azaltilicak bu ihbar suresi imiş ben bu yilin mayis basindan beri halen calismaktayim araligin biri benim ihbar suremden az normal hakkim ihbar surem aralik 14u .ne yapmalıyım.brut ucretim 4400tl ne kadar ucret alabilirim ilginizi bekliyorum

  3. Yunus dedi ki:

   Merhaba ben bir kasap şarküteri dükkanında çalışmaktayım 1ci sorun asgarigeçim parası vememeleri 2cisi sigortamın askeri maaş üzerinden yatırılması 3cüsü 8saat üzeri çalışmam4cüsü yıllık izninlerim ve resmi dini bayramlar izinlerimi vememeleri 3/3/2016 işe başlangıçtarihi kendi isteğim le işyerinden ayrılmak istiyorum ama maaşım asgarimaaş olarak hesaplanıyor gerçek maaşım3250 izin kullandığımadahi hiç yazılı kağıt imzalamadım

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Tüm bu alamadığınız hakları için notere giderek ihtarneme olarak işyerinize tebliğ edin. İhtarnamede bu nedenlerle iş akdinizi tek taraflı fesh ettiiğnizi ve yine 3250 tl nin brütü üzerinden kıdem tazminatı hesaplayarak. (sitelerde netten brüte maaş hesaplamayı bulabilirsiniz). Ve bunlara ilaveten resmi bayram ve izin paralarını da ekleyerek 3 gün içinde ödenmesini talep edin. Ödeme yapmadıklarında iş mahkemesine dava açın. Bu arada mahkeme de delil olması için çıkmadan önce sizin bu durumlarınızı ispatlayabilecek deliller toplayın. Noterler bu konuda deneyimli yardımcı olabilirler.

  4. Arzu dedi ki:

   Hayırlı günler ben hamileyim 3 buçuk aylık ve işten çıkarıldım mide bulantısı aşırı oluyordu bu yüzden iş yeride kapalı ortamda idi ütü paket çalıştığım yer bu sürekli rahatsızlanma göz önüne alarak biranda işten çıkardılar uyarı yapmadan ve ödemem gereken yerlerde vardı çalışıyor iken yavaş yavaş ödeniyor idi ama şimdi işten çıkarılma olunca daha zor duruma kaldım bu konu ile ilgili ben ne yapabilirim

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Bu konu ile ilgili https://www.ssk.biz.tr/dogum-izni-suresinde-isci-isten-cikartilabilir-mi/ yazımızı okuyabilirsiniz.

  5. MUHAMMED YAMAN dedi ki:

   MUHAMMED YAMAN

   GÜVENLİK ŞİRKETİNDE 01.11.2011 TARİHİNDE İŞE BAŞLADIM.OCAK 2018 DE ZAM ORANI REDDEDİLDİĞİ İÇİN PROJE BİTTİ.6 YIL 2 AY ÇALIŞTIM.TAZMİNAT ALMAK İÇİN NE YAPMAM GEREKLİ.YENİ PROJE İSTANBUL BENİM İKAMETGAH ÇAYIROVA -KOCAELİ
   PTT İLE YENİ ÇALIŞMA YERIM ATAŞEHİR YADA KARTAL OLACAK .
   TAZMİNAT ALMAM İÇİN YARDIMCI OLURSANIZ MEMNUN OLURUM.TEŞEKKÜRLER

  6. özgür çengel dedi ki:

   kulaklarımda çalıştıgım şartlardan dolayı yüksek sese dayalı hasar tespit edildi tedavisi yok ömür boyu bu sıkıntıyı yaşıyacam duymamda fazla sıkıntı yok hasardan dolayı çınlama var dahada ilerleme riski oldugundan işten ayrılmak zorunda kaldım emekliyim hak talep ede bilirmiyim

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Özgür bey merhaba,

    Aşağıda ki madde uyarınca kıdem tazminatı hakkınız var;

    İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa işçi iş akdini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatına hak kazanabilir.

  7. Akın Danacı dedi ki:

   Merhaba,
   İhbar tazminatı hesaplanırken yıl içinde alınan primler (Satış primleri-düzenli olmayan) hesaplamaya dahil edilir mi yoksa sadece alınan brüt askeri ücret üzerinden mi hesaplama yapılır ?

  8. Esra dedi ki:

   Merhaba, ben dogum iznindeyken bebek ziyaretine gelen yoneticilerim dogum iznim bittiginde isten cikarilacagimi soyledi.gerekce olarak calistigim kurumun kapanacagini belirttiler oysa kapanma sureci 1-2 yil daha sonra olcak gibi gözüküyor. Yasal haklarim neler bunu ogrenmek istiyorum

  Sorunuzu Yazın