emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2020 İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır ?

2020 İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır ?

2020 İhbar tazminatı bir işçinin çalıştığı iş yerinden ayrılmak istediği zaman, istifa dilekçesi ile bunu insan kaynaklarına bildirdiğinde ödenmelidir. Bildirim yapıldıktan sonra ödeme yapılır. İş veren işçinin ihbar tazminatı alma şartlarını gözden geçirir. En kısa sürede konu ile ilgili bilgilendirmenin yapılası gerekir. İşçi ve iş veren arasında problem yaşanmaması için hesaplamanın doğru şekilde yapılması önemlidir. Hesaplama İş Kanuna uygun şekilde yapılır. İş Kanununda işçinin ihbar sürelerine göre belirli bir süre çalışmak zorunda kalır.

İşveren sorumluluğu ise işçisine ihbar tazminatını ödemesidir. Elbette bu tazminatın verilmesinde belli kurallar vardır. Bu kuralların neler olduğu İş Kanununda yer alır. Bu kanun çerçevesinde hem işçinin hem de iş verenin yasal işlemlere başvurması mümkündür. İşçinin ihbar tazminatının yetersiz ödendiğini düşünmesi halinde iş verene dava açabiliyor. İşveren de bu kurallara göre işçisine dava açabiliyor.

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirlenmiş bir yasa tasarısıdır. İş akdini feshetmek isteyen tarafın (işçi ya da işveren) belirli bir süre önceden karşı tarafı haberdar etmesi gerekmektedir. İş akdinin feshi için çalışma süresine bağlı olarak, karşı tarafa yazılı olarak bu durumu iletmekle yükümlü olmaktadır. İhbar tazminatı hem işveren hem de işçi tarafından ödenebilir.

Buna göre:

 • Sigortalı olarak çalışan işçi istifa etmeden önce işverenine durumu en az 15 gün öncesinden bildirmekle yükümlüdür.
 • İşveren tarafından işçinin iş akdinin sonlandırılacağı durumlarda, işveren durumu yazılı olarak işçiye bildirmekle yükümlüdür.
 • İhbar süresine uymadan iş akdini fesheden taraf, karşı tarafa ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.
 • İhbar tazminatının hesaplanması, işçinin sigortalı olarak çalıştığı süreye bağlı olmaktadır.

İhbar Tazminatı Şartları Nelerdir

İhbar tazminatının koşulları İş Kanunu kapsamında belirlenmiştir. İşçinin ihbar tazminatı alması ya da ödemesi için sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir.

İhbar tazminatının şartları ise:

 • Çalışan vatandaşın İş Kanunu kapsamında işçi sayılması gerekmektedir.
 • İş ve işveren İş Kanunu kapsamında iş yeri olarak kabul edilmelidir.
 • İş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak kurulmuş olmalıdır.
 • Belirli süreli iş sözleşmeleri için ihbar tazminatı ödenmesi söz konusu değildir.
 • İhbar tazminatı talebinde bulunan vatandaşın fesih bildirim süresine uyması gerekmektedir.
 • İhbar tazminatı alabilmek için tüm yasal süreçlerin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İşçinin sigortalı olarak çalıştırılması ve iş akdinin feshedilmesinin yazılı olarak gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

İhbar Süresi Hesaplama Örnek Nasıl Yapılır?

İhbar süresinin hesaplanması, işçinin sigortalı olarak çalıştığı süreye göre yapılmaktadır. Bu süre İş Kanunu 4857 sayılı kanun kapsamında yapılmaktadır.

Çalışma süresi ve ihbar tazminatı hesaplaması ise:

 • İşçinin bir ay ve altı ay süresinde sigortalı olarak çalışması durumunda ihbar süresi iki haftadır. İşten ayrılmak isteyen ya da işveren tarafından işten çıkarılan kişilere haber verme süresi iki haftadır.
 • İşçinin sigortalı olarak çalıştığı süre bir buçuk seneden üç yıla kadar olan işçiler için ihbar süresi altı hafta olarak belirlenmiştir.
 • İşçinin sigortalı olarak çalışma süresi üç sene ve üzerinde ise ihbar süresi sekiz hafta olarak belirlenmektedir.

İhbar süresine uymayan vatandaşların ödeyeceği ihbar tazminatı ise aldıkları maaşa göre hesaplanmaktadır.

İhbar Tazminatı Nasıl Alınır?

İhbar tazminatı almak için işçinin sigortalı olarak çalışması gerekmektedir. İhbar tazminatı, iş akdinin feshedilmesine bağlı olarak hem işçi hem de işveren tarafından alınabilmektedir. İhbar tazminatı almak için işçi ya da işverenin ihbar süresine aykırı davranması gerekmektedir. İşçinin istifa etmeye karar vermesi durumunda, işverenine yasalar kapsamında belirlenen sürede durumu bildirmelidir.

Bu sayede işveren, yeni bir işçi bulabilir ve iş sürekliliği sağlanır. Şayet işçi ihbar süresine uymadan işten çıkarsa, işvereni zor durumda bırakabileceğinden cezai yaptırımları bulunmaktadır. Aynı şekilde işverenin de işçiyi işten çıkarmadan önce haber vermesi gerekmektedir. İhbar süresi sayesinde işçi yeni bir iş bulacak süreye sahip olabilir. İhbar süresi hem işçiyi hem de işvereni koruyan bir yasadır.

İhbar Süresi Nedir?

İhbar süresi işçi ve işvereni koruyan bir sistemdir. Çalışan vatandaşlar kendi isteği ya da meydana gelen sorunlar sebebiyle işten ayrılmak istiyorsa, durumu yazılı olarak işverenine önceden bildirmek durumundadır. İşverenin işçiyi çıkarmak istediği durumlarda, işçinin yeni bir iş bulması için ihbar süresi kapsamında yazılı olarak bildiri yapması gerekmektedir.

İhbar süresi, işçinin sigortalı olduğu süreye göre belirlenmektedir. Bir sene kadar sigortalı olan işçiler için ihbar süresi iki haftayken, üç sene ve daha uzun çalışan işçiler için ihbar süresi 88 hafta olmaktadır.

İhbar Süresi Ne Zaman Başlar?

İhbar süresi vatandaşın sigortalı olarak çalıştığı süreye göre belirlenmektedir. İş Kanunu kapsamında vatandaşın ihbar süresine göre durumu yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

İş Kanunu kapsamında ihbar süresi ise:

 • Altı aylık sigortalılık süresinde ihbar süresi 2 hafta,
 • 6 ay ve 1.5 sene arasında olan sigortalı çalışma süresinde 4 hafta,
 • 5 sene ve 3 sene arasında olan çalışmalarda 6 hafta,
 • 3 sene ve daha uzun çalışma sürelerinde ihbar süresi 8 hafta olarak belirlenmektedir.

İhbar Süresi Beklemeden İşten Ayrılma Sonuçları Nelerdir?

İhbar süresi, hem işveren hem de işçi için yasal bir zorunluluktur. İhbar süresini beklemeden işten ayrılan ya da işten çıkaran işverenler ihbar tazminatını vermek durumundadır. İhbar süresini beklemeden iş akdini sonlandıran taraf, çalışma süresine ve maaşına göre ihbar tazminatını ödemekle yükümlüdür. Aksi halde yasal olarak cezai yaptırımlara maruz bırakılmaktadır.

Kimler İhbar Tazminatı Alabilir?

İhbar tazminatını işverenler ve işçiler alabilmektedir. İhbar tazminatı almak için işçinin sigortalı olarak çalıştırılması gerekmektedir.

İhbar tazminatı alabilecek kişiler:

 • İhbar süresi beklenmeden işten çıkarılan sigortalı işçiler,
 • İhbar süresini haber vermeden işçisi iş akdini sonlandıran işverenler ihbar tazminatı almaya hak kazanmaktadır.

Kimler İhbar Tazminatı Alamaz?

İhbar tazminatı İş Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Bazı durumlarda işçinin ihbar tazminatı alması söz konusu değildir.

İhbar tazminatı alamayacak kişiler:

 • İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun olmayan davranışları sebebiyle işten çıkarılması durumunda, işçi ihbar tazminatı hakkını kaybeder.
 • Deneme süresi kapsamında işverenin sözleşmesi tek taraflı feshetmesi durumunda,
 • Çalışan işçinin emeklilik hakkı elde etmesi durumunda,
 • İşçinin vefat etmesi durumunda işçi ihbar tazminat hakkını kaybetmektedir.

İhbar Tazminatı İş Arama Süresi Nedir?

İhbar süresi içerisinde olan işçiler, yasal olarak mesai saatleri içerisinde iş arama hakkına sahiptir. İş arama izni olarak geçen ihbar süresi kapsamında işçiler mesai saatleri içerisinde iki saat boyunca iş arama iznine sahiptir. İşveren şayet işçinin iş aramasına izin vermezse, bu süreleri işçiye ödemekle yükümlüdür.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar tazminatı İş Kanunu kapsamında işçinin brüt maaşına göre hesaplanmaktadır. İhbar tazminatı hesaplanırken işçinin çalışma süresi ele alınmaktadır. Brüt ihbar tazminatı üzerinden yüzde 15 gelir vergisi ve binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir. Çıkan sonuca göre ihbar tazminatı hesaplanmaktadır.

İhbar Tazminatı Hesaplanmasında Vergi Kesintisi Olur mu?

İhbar tazminatı hesaplamasında vergi kesintisi oluyor. Hesaplama aylık brüt gelir ve giydirilmiş aylık brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Gelir vergisi ve damga vergisi için yaklaşık %0,7 kesinti yapılıyor. 1 aylık maaşı 3 bin TL olan ve 5 yıl çalışmış olan işçinin günlük maaşı 100 TL olacaktır. Haftalık maaş ise 700 TL’dir. 3 yıl üzeri çalışan olduğu için 8 haftalık brüt ücret tazminatı ödemesi yapılır. 8 hafta ile 700 çarpıldığında 5 bin 600 TL brüt ihbar tazminatı ödemesi çıkar. Kesintiler düşüldüğü zaman net ihbar tazminat tutarı hesaplanmış olur.

İhbar Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

İhbar tazminatı almak isteyen kişilerin aşağıdaki şartlara uyması gerekiyor:

 • Haklı sebepten dolayı işten ayrılmış olmalıdır.
 • İş sözleşmesi bildirim süresi vermeksizin fesih edilen iş veren olmalıdır.
 • Belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalıdır.
 • İhbar sürelerine uyulmalıdır.

İhbar Tazminatı ile Kıdem Tazminatı Arasındaki Fark Nedir?

Kıdem tazminatı bir iş yerinde en az 1 sene boyunca çalışan bir işçiye verilir. İş sözleşmesinin sona erdirilmesi sonucunda ödenen tazminat çeşididir. Ancak ihbar tazminatı için iş yerinde en az 1 gün çalışmış olmak yeterlidir. İşçinin ihbar süresine uyulmadan işten çıkarılması ya da istifa etmesi hallerinde ödemek zorunda olunan bir meblağdır. Kıdem tazminatında damga vergisi haricinde kesinti yokken, ihbar tazminatı için diğer vergilerle birlikte kesintiler yapılır. Kıdem tazminatı işten ayrılan çalışan için uygun şartların olması halinde ödenmektedir. Ödeme iş veren tarafından yapılır.

İhbar Tazminatı Hangi Durumlarda Ödenmez?

İhbar tazminatı ödemesinin belli şartları vardır. Bu şartlar yerine getirilmediği zaman ödeme yapılmaz. Örneğin kadın çalışanın evlenmesi halinde, kadın çalışan iş sözleşmesini fesh edebilir. Bu durumda ihbar tazminatı almak mümkün değildir. Çalışan kişi emeklilik dolayısıyla işten çıkarsa, herhangi bir bildirim yapmasına gerek yoktur. Bu durumda ihbar tazminatı da hak edilmeyecektir. Askerlik nedeni ile işten çıkış halinde önceden ihbar süresi yoktur. İşçi ve iş verenin birlikte çalışması mümkün olmadığı zaman, ihbar süresi olmaz ve iş sözleşmesi hemen sonlandırılacaktır. Eğer iş sözleşmesinin belirlenmiş olduğu süreyi kapsamadığı durum söz konusu olursa, sözleşmenin bitiş tarihi zaten önceden belli olacaktır. Bu nedenle yine ihbar süresi için bildirim gerekmez.

İhbar Tazminatı Ne Zaman Ödenir?

İhbar tazminatı hakkın kazanılması halinde hemen ödenir. Eğer ihbar tazminatı için ödeme hemen yapılmazsa, faiz uygulaması yapılır. Faiz, temerrüt tarihinden itibaren yapılacaktır.

İhbar Süresinde İş Aranır mı?

Evet ihbar süresince işçi iş aramaya devam edebilir.

İhbar Tazminatı Alma Kuralları Neye Göre Belirlenir?

İhbar tazminatı almak için kurallar İşçi Kanununa göre belirlenmektedir. Hem işçiler hem de iş verenler bu kurallara göre hareket ederler.

İhbar Süresince İş Bulmak için Ayrılan Süre Ne Kadardır?

İş veren, İş Kanununa göre, işçinin iş bulması için günde 2 saat izin vermelidir. Günlük izin iş saatleri içinde olur ve bu süreler için kesinti yapılamaz. 2 saat izinler işçi tarafından birleştirilerek kullanılabilir. İşçiye izin verilmemesi halinde, iş veren, çalıştırılan sürenin ücretini yüzde 100 zamla birlikte ödemek zorunda kalır.

15 Yıl ve 3600 gün ile Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Hangi Kodla Çıkışım Verilirse Kıdem Tazminatı Alabilirim

Yorumlar

 1. Soner dedi ki:

  Aynı işyerinde 2007 yılından beri calışıyorum AGİ ALIYORUM EMEKLİ OLUNCADA AGİ. ALABİLİR İYİM MAAŞIM BÜRÜT 2943 TL KAC LİRA ALIRIM KIDEM TAZMİNATI 14 YILLIK TEKRAR ÇALIŞALIM DEDİ AGİ ALABİLİRMİYİM.. SAYGILAR.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Çalışmaya devam ettiğiniz müddetçe agi alabilirsiniz. Ancak rapor parası alamazsınız. 14 yıllık tazminat her yıl 1 brüt maaşa tekabül ettiğinden yaklaşık olarak 2020 için 41.150 tl civarında bir tazminat hesaplanır.

 2. Döndü dedi ki:

  Merhaba beni 11. 11. 2018 de askıya aldılar ama dün çagorıp insan kaynakları kesinlikle çalıştıramam dedi hamileligimden dolayı zaten askıya aldıklarında 1.5aylık hamileydim hiçbir şekilde imza atmadım ihbar tazminatı alabilirmiyim

 3. Döndü dedi ki:

  Merhaba beni 11. 11. 2018 de askıya aldılar ama dün çagorıp insan kaynakları kesinlikle çalıştıramam dedi hamileligimden dolayı zaten askıya aldıklarında 1.5aylık hamileydim hiçbir şekilde imza atmadım ihbar tazminatı alabilirmiyim

 4. İsmail Taşgök dedi ki:

  Bağ kur emeklisiyim. Sürekli olarak raporlu reçete ileKARVEIZIDE Hap kullanıyorum. Bu güne dek kulladığım söz konusu tansiyon hapını son aldığımda benden Borum sağlık eczanesi
  4 kutu KARVEZIDE Tansiyon hapı için 15 lira ek ücret aldılar şaşırdım. Sordum ilaç fiat farkı cevabı aldım.
  Peki….
  Bu alınan ücret farkı yasal mı ? Yasal değilse neden alındı.
  Raporlu bir reçeteye gelen zam eğer yasal ise…!
  Bu zam zaten zamlardan,hayat pahalılığında zor nefes alan emekliye yüklenmenin açlımının sebebi bilgisi verilmesi ricası ile…
  SAYGILAR.

 5. Hüseyin dedi ki:

  Çalıştığımız mermer ocagi bu ayin 17sinde toplanti yaptı ve önümüzdeki ayin 1inde işçi azaltilicak bu ihbar suresi imiş ben bu yilin mayis basindan beri halen calismaktayim araligin biri benim ihbar suremden az normal hakkim ihbar surem aralik 14u .ne yapmalıyım.brut ucretim 4400tl ne kadar ucret alabilirim ilginizi bekliyorum

 6. Yunus dedi ki:

  Merhaba ben bir kasap şarküteri dükkanında çalışmaktayım 1ci sorun asgarigeçim parası vememeleri 2cisi sigortamın askeri maaş üzerinden yatırılması 3cüsü 8saat üzeri çalışmam4cüsü yıllık izninlerim ve resmi dini bayramlar izinlerimi vememeleri 3/3/2016 işe başlangıçtarihi kendi isteğim le işyerinden ayrılmak istiyorum ama maaşım asgarimaaş olarak hesaplanıyor gerçek maaşım3250 izin kullandığımadahi hiç yazılı kağıt imzalamadım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Tüm bu alamadığınız hakları için notere giderek ihtarneme olarak işyerinize tebliğ edin. İhtarnamede bu nedenlerle iş akdinizi tek taraflı fesh ettiiğnizi ve yine 3250 tl nin brütü üzerinden kıdem tazminatı hesaplayarak. (sitelerde netten brüte maaş hesaplamayı bulabilirsiniz). Ve bunlara ilaveten resmi bayram ve izin paralarını da ekleyerek 3 gün içinde ödenmesini talep edin. Ödeme yapmadıklarında iş mahkemesine dava açın. Bu arada mahkeme de delil olması için çıkmadan önce sizin bu durumlarınızı ispatlayabilecek deliller toplayın. Noterler bu konuda deneyimli yardımcı olabilirler.

  2. Temel altun dedi ki:

   Merhabalar ben 12 yıldır çalışmakta olduğum iş yerinde iş kazası geçirdim gözümde %70 kayıp var çalışmakta olduğum işyerinde resmi tatil iznim yok ayrıca 8 saat üzeri çalıştırılıyorum halen çalışmakta olduğum işyerinde mağdur durumdayım bu konuda talep etmem gereken haklar nelerdir cevap bekliyorum

 7. Arzu dedi ki:

  Hayırlı günler ben hamileyim 3 buçuk aylık ve işten çıkarıldım mide bulantısı aşırı oluyordu bu yüzden iş yeride kapalı ortamda idi ütü paket çalıştığım yer bu sürekli rahatsızlanma göz önüne alarak biranda işten çıkardılar uyarı yapmadan ve ödemem gereken yerlerde vardı çalışıyor iken yavaş yavaş ödeniyor idi ama şimdi işten çıkarılma olunca daha zor duruma kaldım bu konu ile ilgili ben ne yapabilirim

 8. MUHAMMED YAMAN dedi ki:

  MUHAMMED YAMAN

  GÜVENLİK ŞİRKETİNDE 01.11.2011 TARİHİNDE İŞE BAŞLADIM.OCAK 2018 DE ZAM ORANI REDDEDİLDİĞİ İÇİN PROJE BİTTİ.6 YIL 2 AY ÇALIŞTIM.TAZMİNAT ALMAK İÇİN NE YAPMAM GEREKLİ.YENİ PROJE İSTANBUL BENİM İKAMETGAH ÇAYIROVA -KOCAELİ
  PTT İLE YENİ ÇALIŞMA YERIM ATAŞEHİR YADA KARTAL OLACAK .
  TAZMİNAT ALMAM İÇİN YARDIMCI OLURSANIZ MEMNUN OLURUM.TEŞEKKÜRLER

 9. özgür çengel dedi ki:

  kulaklarımda çalıştıgım şartlardan dolayı yüksek sese dayalı hasar tespit edildi tedavisi yok ömür boyu bu sıkıntıyı yaşıyacam duymamda fazla sıkıntı yok hasardan dolayı çınlama var dahada ilerleme riski oldugundan işten ayrılmak zorunda kaldım emekliyim hak talep ede bilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Özgür bey merhaba,

   Aşağıda ki madde uyarınca kıdem tazminatı hakkınız var;

   İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa işçi iş akdini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatına hak kazanabilir.

 10. Akın Danacı dedi ki:

  Merhaba,
  İhbar tazminatı hesaplanırken yıl içinde alınan primler (Satış primleri-düzenli olmayan) hesaplamaya dahil edilir mi yoksa sadece alınan brüt askeri ücret üzerinden mi hesaplama yapılır ?

 11. Esra dedi ki:

  Merhaba, ben dogum iznindeyken bebek ziyaretine gelen yoneticilerim dogum iznim bittiginde isten cikarilacagimi soyledi.gerekce olarak calistigim kurumun kapanacagini belirttiler oysa kapanma sureci 1-2 yil daha sonra olcak gibi gözüküyor. Yasal haklarim neler bunu ogrenmek istiyorum