emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2021 Ev Kadınları İsteğe Bağlı Emeklilik Primleri Ne Kadar?

2021 Ev Kadınları İsteğe Bağlı Emeklilik Primleri Ne Kadar?

2021 Ev hanımlarının isteğe bağlı emeklilik primlerinin miktarı brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. Ev hanımlarının emekli olabilmesi için emeklilik primlerinin en düşük miktarı brüt asgari ücretin %32’si olmak zorundadır. Ev hanımlığı da bir meslek türü gibidir. Çocuk büyütmek, yemek yapmak, bulaşık, çamaşır derken kadınların büyük bir kısmı zamanlarını ev işleri için harcarlar. Bu kadar uğraşın içerisinde çalışma hayatına atılamazlar.

Ev işleriyle uğraşan veya tüm zamanını çocuk büyütmek için harcayan kadınlar, düzenli bir işleri olmadığından zorunlu sigorta kapsamına alınmazlar. Herhangi bir sosyal güvenlik sistemine dahil olmadan çalışanlar, özellikle ev hanımları olmak üzere işi olmayanlar, sigortalı olmasına rağmen ayda 30 günden az çalışanlar veya tam zamanlı bir işi olmayanlar isteğe bağlı sigorta kapsamında olup belirli bir süre içinde prim ödeyerek emekliliğe hak kazanabilir. İsteğe bağlı sigorta başlangıcı için kişilerin en az 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

2008 yılı için prime esas günlük kazanç alt sınırının on beş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi öderler. 2021 yılı için ödenecek prim miktarı günlük asgari ücretin 7,5 katıdır.

İsteğe bağlı sigorta kapsamında emekli olabilmek için aylık ödenecek prim 1068 TL ile 7 bin 63 lira arasında değişmektedir. Emekli olabilmek için ödenecek olan miktar kişinin isteğine bağlıdır. Ancak ödenmesi gereken en düşük miktar 1068 TL en yüksek miktar ise 7 bin 63 TL’dir. İsteğe bağlı sigortalılıkta en az ödenmesi gereken prim miktarı, brüt asgari ücretin yüzde 32’si olmak zorundadır. 2021’de brüt asgari ücret 3577,50 TL olduğuna göre bunun yüzde 32’si 1068TL etmektedir. Kişi sigortalı olmak istediğinde ödeyeceği en düşük sigorta prim miktarı bu olmalıdır. İsteyen kişiler daha yüksek miktarlarda ödeyebilir. Üst limiti ise brüt asgari ücretin 7.5 katının, yüzde 32’si alınarak hesaplanmaktadır. Bu da 7 bin 63 TL etmektedir.

Kişinin ödeyeceği primin yüzde 20’si malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarına; yüzde 12’si de genel sağlık sigortasına gitmektedir. Örneğin, isteğe bağlı sigortalı kapsamında olan kişi aylık 1068 TL ödemek zorundadır. Bu primin 188.3 lirası kişinin emekliliği için, 113 lirası da sağlık sigortası için kesilmektedir. 2021 yılı için ev hanımlarının emekli olabilmesi için ödemesi gereken en düşük emeklilik primi yıllık 12.816 TL’dir.

İsteğe Bağlı Sigorta Nedir?

İsteğe bağlı sigorta türü; düzenli olarak prim ödemek kaydıyla, SGK kapsamında çalışan kişilerin faydalandığı sağlık haklarına sahip olabilmeyi ve emekliliğe hak kazanabilmeyi sağlayan sigorta türüdür.

İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Şartları Nelerdir?

İsteğe bağlı sigortaya başvuru için gerekli şartlar vardır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen bu şartlar şöyle sıralanmaktadır:

 • Türkiye’de ikamet etmek veya Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşı olmak,
 • 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,
 • Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,
 • Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,
 • 18 yaşını doldurmuş olmak şartları aranmaktadır.

Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

İsteğe Bağlı Sigorta Başvurusu Nereye ve Nasıl Yapılır?

İsteğe bağlı sigorta başvurusunun hangi kuruma ve nasıl yapılacağı aşağıda şöyle açıklanmaktadır:

 • İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.
 • Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.
 • 5434 sayılı Kanunun mülga 12’nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçilik başvuruları, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine yapılacaktır.

İsteğe Bağlı Sigortanın Başlangıcı Ne Zamandır?

[box type=”info” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]İsteğe bağlı sigortalılık başlangıcı, müracaatın Kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.[/box]

İsteğe Bağlı Sigorta Prim Ödeme Şartları Nelerdir?

İsteğe balı sigortalılık prim ödemesinin şartları şöyle sıralanmaktadır:

 • Aktif olarak herhangi bir iş veya iş yerine ait vergi kaydının bulunmaması,
 • Evde el işi, örgü, dantel ve benzeri iş kollarında faaliyet gösteriyor olması,
 • SGK kapsamında aynı dönemde 4A, 4B ve 4C sigorta kollarında başka sigorta primi ödemesi gerçekleştirilmemiş olması,
 • Prim ödemesi yapacak kişinin emekli olmaması şartları aranmaktadır.

Ek5 isteğe bağlı tarım sigortası diye bilinen sigorta kapsamında prim ödenebilmesi için gerekli şartlar:

 • Tarım ve orman işlerinde mevsimlik ya da gündelik olarak çalışmak
 • Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı altında Ziraat Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü gibi kuruluşlara kaydın bulunmaması
 • Vergi kaydı, esnaf olmak veya şirket ortaklığı şeklinde ticari faaliyette bulunmamak şartı aranmaktadır.

Bunlara göre tarım ile uğraşanların ödeyeceği en düşük prim aylık 764,84 TL, en yüksek ise 5.736,3 TL olarak belirlenmiştir.

İsteğe Bağlı Sigorta Emeklilik Hesaplama Tablosu Nedir?

İsteğe bağlı sigortalılık emeklilik hesaplama tablosu özeti şu şekildedir:

 • İlk sigorta girişleri 08.09.1999 tarihinden önce olanlar için; 10 yıllık sigorta süresinin doldurulmuş olması ve 3600 günlük prim ödemesi yapılması,
 • İlk sigorta girişleri 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında olanlar için; 25 yıllık sigorta süresinin doldurulmuş olması, 60 yaşın tamamlanmış olması ve 4500 gün prim ödemesi yapılması,
 • İlk sigorta girişleri 01.05.2008 tarihinden sonra olan kişiler için; 63 yaşın tamamlanmış olması ve 5300 gün prim ödemesi yapılması,
 • Ev hanımları için 9000 gün isteğe bağlı sigorta primi ödemesi yapılması,
 • İsteğe bağlı BAĞ-KUR’lular 9000 gün prim ödemesi yapılması,
 • Ek-5 isteğe bağlı tarım sigortasından faydalananlar için 7200 günlük prim ödemesi yapılması gerekmektedir.

Engelliler İçin İsteğe Bağlı Sigorta Nasıl Yapılır?

Engelli vatandaşlar da isteğe bağlı sigorta primi ödemesi yaparak BAĞ-KUR (4B) kapsamına dahil olabilirler. Kurum sevki ile alınacak olan kurul tarafından onaylanmış engelli raporuna göre sigorta prim ödemesi yapılacak gün sayısı belirlenir. Engelli kişilerin isteğe bağlı sigorta kapsamında emekli olabilmesi için çalışma gücündeki kayıp oranı ve ödenmesi gereken emeklilik primi şu şekildedir:

 • %50 ile %59 arasında olduğu belirlenen sigortalılar, en az 5760,
 • %40 ile %49 arasında olduğu belirlenen sigortalılar, en az 6480 gün prim ödemelidir.

İsteğe Bağlı Sigorta Emeklileri Ne Kadar Maaş Alır?

İsteğe bağlı sigorta ile emekli olan kişilerin aldığı en az maaş miktarı 1.189,71 TL’dir. Zorunlu sigortalı olan kişiler gibi aynı sağlık hizmetlerinden de bizzat faydalanabilirler. Sadece prim ödemesi yapan vatandaşlar değil, o vatandaşların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de tüm sağlık imkanlarından faydalanabilirler.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

İsteğe Bağlı Sigorta Nasıl Sona Erer?

İsteğe bağlı sigortalılığın sona ermesine sebep olacak maddeler şöyle sıralanmaktadır:

 • İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,
 • Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,
 • Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer.

Ev Hanımları İçin Emeklilik Koşulları Nelerdir?

Ev hanımlarının emekli olması için gerekli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Emekli olmak için gerekli koşullar şöyle sıralanmaktadır:

 • 58 yaşını doldurmuş olan ev hanımları isteğe bağlı sigorta kapsamında düzenli prim ödeyerek emekli olabilmektedir.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.
 • Sigorta primlerini isteğe bağlı üzerinden ödemeleri talep edilmektedir. Sigorta primlerini yatırırken aynı zamanda evden iş yapmaları gerekmektedir.
 • Evden iş yapan ev hanımlarının bunu kanıtlaması istenmektedir. El işi, evde ek iş, paketleme işi veya hangi evden iş yapılıyor ise; bunun emeklilik için ispatlı sunulması gereklidir.
 • Emekli olmak isteyen ev hanımlarının hesaplarına aylık veya haftalık periyotlarda para yatırılıyor olması istenmektedir.
 • Ev hanımlarının emekli olabilmeleri için herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmıyor olmaları gereklidir.
 • Zorunlu sigorta kapsamında sadece belirli işlerde çalışılabilmektedir. Bu işler dışında bir iş yapılmıyor olması gereklidir.

Ev Hanımları İsteğe Bağlı Sigorta ile Nasıl Emekli Olabilir?

Ev kadınları isteğe bağlı sigorta ile nasıl emekli olacağı için şu maddeler ile açıklanmaktadır:

 • İsteğe bağlı sigorta kapsamında emekli olmak isteyen ev hanımlarının 25 yıl boyunca prim ödemesi gerekmektedir. Gün sayısını doldurmak için prim ödemelerini toplu olarak yapmak isteyenler ise erken emeklilik hakkı elde edememektedirler.
 • Ev hanımlarının emekli olabilmesi için gün sayısını dolduranların yaş şartını da yerine getirmiş olması istenmektedir. 58 yaşını doldurmadan önce prim ödemeleri bitmiş olsa dahi emeklilik hakkı elde edememektedirler. Örneğin; 30 yaşında isteğe bağlı sigortalı olan ev hanımı, 25 yıl boyunca prim ödemesi yaptığında 55 yaşında prim ödemeleri bitmektedir. Ancak emeklilik hakkı elde edebilmesi için 3 yıl daha beklemesi gerekmektedir.

Ev Hanımları İsteğe Bağlı Sigorta ile Ne Zaman Emekli Olabilir?

Ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta ile emekli olabilmeleri için aşağıdaki şartları yerine getirmiş olmaları gerekiyor. Gereken şartlar şöyle sıralanmaktadır:

 • Emeklilik için kadın sigortalılar Bağ-Kur kapsamında 9000 gün prim ödemesi gerekmektedir. Örneğin; ev hanımlarının emekli olabilmesi için 58 yaşını doldurmaları gerekiyor. Öte yandan emekli olmadan önceki son 3,5 yılda bir iş yerinde işçi olarak çalışmış olan kadınlar 9000 gün değil de 7200 gün üzerinden emekli olma hakkında sahiptir.
 • Bu sigorta türünden yararlanmanın şartlarından birincisi gün sayısını doldurmuş olmaktır. Sigortaya başvurulan tarihten itibaren 25 yıl boyunca prim ödemesi yapılması gerekiyor. Bu süre toplu ödeme yöntemi ile kısaltılamıyor.
 • Diğer bir şart ise 25 yıllık prim ödemesi doldurulmuş olsa bile 58 yaşına kadar beklemek gerekmektedir. 30 yaşında başvuru yapan bir kişi, 25 yıl boyunca primini ödese dahi 55 yaşında emekli olamamaktadır, kişinin 58 yaşını beklemesi gerekmektedir.
 • Yaşa bağlı olarak 25 yıl yani 9000 gün prim ödemek yerine, 5400 gün yani 15 yıl prim ödeyerek 61 yaşında da emekli olunabilir. Kişiye bu iki seçenekten hangisi uygun geliyor ise onu seçme şansı bulunmaktadır.
 • Ayrıca, sigorta başlangıcı yaptıktan sonra çalışmak için engel bulunmuyor. Sadece başvuru yapılan esnada çalışmıyor olma şartı geçerlidir. Eğer, emekli olmadan önce son 3,5 yıl sigortalı olarak çalışılırsa, ödenmesi gereken prim gün sayısı 7200 güne yani 20 yıla düşmektedir.

Ev Hanımlarının Emekli Olabilmesi Hangi Yasa ile Kararlaştırılmıştır?

Ev hanımlarının emekli olabilmeleri için ilgili yasa 06.01.2020 tarihinde 2/2492 esas numaralı bir yasa teklifi TBMM’ye sevk edilmiştir. Bu yasaya göre ev hanımları emekli olmak istedikleri takdirde; 25 yıl evli kalmaları gerekmektedir. Ayrıca 50 yaşını da doldurmalılardır. Bu yasa teklifi henüz yasalaşmamıştır. Ancak yasalaşması durumunda; 1995 yılı ve öncesinde evlenmiş olan ev hanımlarının 1970 yılı ve öncesinde doğmuş olmaları durumunda, emekli olabilmeleri mümkün olacaktır. Bu kanuna göre isteğe bağlı sigorta ile ev hanımlarının emekli olabilmesi yasalaşmıştır.

Yurt Dışında Yaşayan Ev Hanımları Emekli Olabilir Mi?

Ev kadınları yurtdışında yaşıyorsa emekli olma şansına sahiptir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar, gerekli şartları sağlamaları halinde borçlanarak emekli olabilirler. Ev hanımları için emeklilik primleri ve şartları, yurt dışında yaşayanlar için de aynıdır.

25 Yıl Evli Kalan Kadınların Emeklilik Şartları Nelerdir ?
Kadınlarda 3600 Günden Emeklilik Şartları? Tüm Detayları
6 Yıl Erken Emekli Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir ?
Yorumlar

 1. Yıldırım Kılınçaslan dedi ki:

  Eşim Azerbaycan vatandaşı olarak 36 yıllık bir hizmeti olup, evlilik sonucu Türkiye’ye geldi ve şimdi TC vatandaşı, bu durumda Azerbaycan’daki hizmetlerini buraya aktararak emekli olabilir mi? Yada ne yapılmalı?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Azerbaycan’daki çalışma başlangıcınız Türkiye’den emeklilikte başlangıç sayılır. Bu nedenle borçlanma yaparak emekli olabilir. En yakın sgm den hesaplama yaptırabilirsiniz.

 2. Sacid Melik Duru dedi ki:

  25 yıl evli kalmış hiç sigorta numarası almamış ev hanımlarının emeklisi

  Alınacak prim tutarı
  Varlık kriterlerine göre belirlenmeli. Şöyle ki,
  *Evi olmayan ve hane geliri asgari ücretten az olanlara yıl başına prim bedeli 500 ₺, 500 *25=12.500₺
  *Bir evi var hane geliri 5000 ₺, yıl başına prim bedeli 1000 ₺, 1000 *25 =25 000 ₺
  *Birden fazla evi ve diğer gayrimenkulu olanlara haneye giren toplam gelirin 10 katı TL gibi kriterler uygulanırsa bunun adil ve insani bir önemi olur. Şu durumunda yasa varlığı çok olana yarar. Çilekeş ev hanımına faydası yoktur.

 3. Ayşe dedi ki:

  Meraba Sizlere yazdığım nezan okurum

 4. Ayşe dedi ki:

  Hiç çalımışlıgım yok ev hanımıyım 55 yaşındayım ne kadar pirim yatırmam lazım cevabınız

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hiç prim yatırmadıysanız. bu saatten sonra emekli olabilmeniz çok zor. Geriye dönük prim yatıramazsınız.

 5. ali odabaşı dedi ki:

  Eşim ev kadını ve hiç sigorta başlangıcı yok. Bu durumda SGK Kurumuna isteğe bağlı sigortalılık içina başvuru yapılabilir mi? Yapılabiliyorsa; 2019 yılı asgari prim ödeme

 6. Vildan temiz dedi ki:

  24.01.1968 doğumlu bir bayanım sgk girişim 03.10.1990 dır.toplamda 4589 gün primim var bunun 4yıl 6ay29 günü bağkur .emeklilik şartlarim 47 yaş, 5450 gün ,20 yıl . 861 gün açiğım var bunu tamamlamak için ev hanımlari için isteğe bağli sigortalı olabilirmiyim son 1261 gün degilde 861 gün bağkur kapsamina girdigimden 4a lı olarak emekli olrmuyum yoksa 4b kapsaminami girerim

 7. yasemin deniz dedi ki:

  merhabalar ev hanımıyım istege baglı sigortamı ödemesini yapamıyorum aynı zamanda eşimininde saglık sigortasından yararlanamıyorum bu durumun bi çözümü var mı acaba

 8. Asiye dedi ki:

  MerhAba benim esnaf vergi muafiyet belgem var emekli olabilmek icin pirimimi yatırsam eşim memur onun maaşından aile yardımı kesilir mi ?

 9. Fatma demir dedi ki:

  Annem 65 yaşında ev hanimi hiç sgk girişi yok nasil emekli olabilir
  Mayıs 1954 dogumlu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer annenizin bir geliri yok ise babanızın maaşı da 1220 tl den düşük ise 2022 muhtaçlık maaşı alabilir. Ama mevcut durumda emekli olabilmesi çok zor. Allah uzun ömür versin de en az 25 yıl daha yaşaması lazım.

 10. ali dedi ki:

  Eşim önce bağkur sonrada ssk dan toplam 2489 gün pirim yattı. şu anda çalışmıyor. ev hanımlarına emeklilikten nasıl faydalanacağız. veya başka bir yöntem ile primlerini yatırmak istiyorum ayrıca nezaman emeklilik için primi doluyor

 11. Mehmet K. Alagözoğlu dedi ki:

  Eşim 1958 doğumlu
  başlama yılı…..04.05.1990.
  terk tarihi………25.12.1994
  .hizmet süresi 4 yıl – 08 ay – 20 gün.

  Bağkurdan ada en adıla 4b den emekli olabilirmi?
  olabilirse şartları nelerdir.
  Bilgi alabilirmiim.

 12. Yasemin dedi ki:

  Merhaba ,eve temizlik için 09:00 / 18:00 saatleri arasında gelen çalışana
  ödenmesi gereken 1 günlük ücret bedeli nedir .ilk defa ödenecektir

 13. hülya melayim dedi ki:

  merhaba ben ev hnm.yım benim evlenmeden önce sgk 1729 günüm var 3 çocuk oldu 2160 gün peşin öd.hakkım var
  emeklilik şartım 5225 gün 44 yaş 20 yıl hizmet ben şu anda 50 yaşındayım
  1336 gün sigorta ödemem gerekiyor bunu isteğe bağlı ödersem bağkura mı dönmüş oluyorum benim için uygun olan nedir acaba yardımcı olurmusunuz

 14. Ayşe Süreyya üzrek dedi ki:

  Merhaba ; 12 senelik calimam var sigortam en yüksek tavandan ödeniyordu.4070 isgunum var.cicuk olduğu için 11 senedir çalışmıyorum iki çocuğum var.evde ürünler yapıp satmaya çalışıyorum 1975 doğumluyum.1996 senesinde is başlangıcın var.ev hanımı statüsünde emekliliğini ödersem kaç sene ödeme yapıp emekli olabilirim.3600 iş gününe göre emekli olabilir miyim

 15. Serdar Karataş dedi ki:

  Eşim 02.06.1980 doğumlu. Daha önce 03.02.2003 yılında ilk defa SGK lı olarak işe girdi ve 4/a lı olarak 1037 gün çalışmışlığı var. Şu anda ev hanımı ve çalışmıyor. Şimdi isteğe bağlı emekli olmak için prim ödemek istiyoruz. Eşim ne zaman emekli olabilir, en uygun emeklilik yolu nedir ve aylık ne kadar prim ödememiz gerekir.

 16. süleyman yenice dedi ki:

  ev hanımı olan esımı 2012 subatta vergı muafıyet belgesı alarak ıstege baglı bagkur gırısı yapıldı.her ay duzenlı nolarak devletın belırledıgı mıktarda prım bedelı bankamatıkten yatırıldı.elımızde prımlerın yatırıldıgna daır dekontlar var.30 mayıs 2019 e devlet uzerınden esımın bagkurunu ınceleldıgmde 28 ay prımgun borcu ve yaklasık 16000 tl yakın cesaı ıle bırlıkte borc para cıkıyor..ne yapmamı tavısye edersınız …….

 17. aa dedi ki:

  merhaba ben annem için düşünüyorum bu sigortayı annem hiç çalışmamış yani prim günü yok yaşı 51 ve böbreğinin biri yok diğeri zayıf çalışıyor annemimde 9000 primi tamamlaması gerkiyor mu ve önceye dönük toplu ödemeler yapılabiliyor mu? şimdiden teşekkür ederim.

 18. metin dedi ki:

  tesekkurler yanı cagresı calısılması oda cok zor ya sankı yokus yukarı cıkmak gıbı yınede tesekkurler ne yapıcagım bılemedım

 19. metin dedi ki:

  merhaaba bır sorum olucaktı danısma bırımı cevap verırsenız sevınırım bır bayan ssk lı ıken bagkur ıstege baglı ödeme yapıldı 10 sene kadar sonra 8 sene daga ödeme yapılıcagı söylendı ama ssk ya gecersenız 3,5 ödedıgınız zaman sonunu emeklı olunacagınız söylendı ve calısıldı 17 ayı 3,5 ye cok var ken ısden ayrılmak zorunda kaldı ne yapılabılınır calısmada olmuyacak malesef bagkura dönulurse 7 sene var ssk ıse 26 ay var cıkamadık ısın ıcınden evde ıs yaparak ssk lı olunabılınırmı pekı ılk baslangız 1500 sene ssk sonra 10 sene bagkur sımdı 1,5 sene de ssk lı burda kaldık tesekkurler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Ev işi de olsa isteğe bağlı da olsa bğ-kur 4/b oluyor. Bir şekilde ssk lı olarak tamamlanması şart.

 20. Esat Güdül dedi ki:

  Eşim için vergi dairesinden (ev hanımları) vergi muafiyet belgesi aldım sgk ya başvurdum, sigorta girişi yapıldı fakat indirim yansıtılması.817 tl aylık ödeme çıkıyor,oradaki görevli herhangi bir indirim olmadığını ve olmayacağını söylüyor.indirim almak için nasıl bir yol izlemeliyim.

 21. Harun dedi ki:

  Eşim ev hanımı 2019 ” itibarı ile vergi muafiyeti belgesi alarak en az ne kadar prim ödeyerek emekli olabilir,, birde ben memurum sağlık faydasını üzerimden sağlamaya devam etse ödeyeceği prim düşermi yani kısacası prim ödeme kolaylığını maksimum hale nasıl getirebiliriz

 22. Ayse dedi ki:

  Merhaba lar annem emekli yapmak istiyorum ciftcilikle uğraşıyor nereye başvuru yapabilirim ve ne kadar öderim tesekkurler

 23. Ayse dedi ki:

  Mrb istege bagli ev hanimi indirimli sigortasi icin indiririm icin belgeleme islemini nerden yapabiliyoruz birde indirimli sigorta odemesi ne kadar?

 24. mehmet şenol dedi ki:

  eşim ev hanımı cocuk oldugundan calışamıyor nasıl ödeme yaparak emekli olabilir teşekkür ederim. 0531…… numaram

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İsteğe bağlı sigorta için müracaat ederek ödeme yapabilir. İndirimli ev hanımı sigortası için ev de üretip sattığı ürünleri belgelemeli ve vergi muafiyet yazısı almalıdır.

  2. Asiye dedi ki:

   MerhAba benim esnaf vergi muafiyet belgem var emekli olabilmek icin pirimimi yatırsam eşim memur onun maaşından aile yardımı kesilir mi ?

 25. Semanur dedi ki:

  Ev hanimlarina emeklilik yasası onaylandimi tesekkurler

 26. Feden saglam dedi ki:

  Hayırlı sabahlar
  Benim sorum ….ben birkaç ay önce yurtdışı emeklisi olarak ,ayligi almaya başladim ,lakin hem yanlış bilgilendirilmemden, hem yaşanan enflasyondan dolayı çok ama çok pişman oldum.
  Acaba benim gibi emekli olanlar ve alanlar, emekli ayliginin yükselmesi icin ,emekli kasasina ,üzerine bir miktar meblağı daha yatırarak emekli aydatimizi ,basamak felan satın alarak bir miktar yükseltilme imkanı varmı veya yasal olarak bir şansımız olabilirim
  Lütfen bilgi verirseniz çok memnun olurum çünkü çok pişmanım .
  Saygilarimla

  1. ilknur kurt dedi ki:

   2011 yılından itibaren 2900 gün ev hanımlarının sgk 4.b prim muafiyetinden istifade ederek primleri ödedim. 04.04.2019 yılında 709 tl prim öderken. 10000 anapara 4500 faizli borç çıktı. ilçe sgk ya uğradık. düzelteceklerini söyleyip 534 tl nisan 2019 prim borcu çıkarttılar. onu ödedim. 5.5.2019 da bizim 19500 tl karşımıza tekrar çıktı. sgk ya uğradık muafiyet evrağının 3. yılda bir yenilenmesi gerektiğini27.07.2012 tarih 28336 genelge ile resmi gazetede yayınlanmış. biz müracat ettiğimizde böyle bir süre yoktu. bizede bildirilmedi. şimdi sigorta primlerimizi silerek bizi borçlandıracak ne yapmamız lazım.