Engelli

Engelli Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Engelli sağlık raporu almak, ülkemizde engelli bireylerin engelliliklerini ispatlamak için alınan bir belgedir. Engelli sağlık raporu yasalara uygun olarak hazırlanmış ve belirli gereklilikleri bulunan bir evraktır. Engelli bireylerin diğer gerekli olan evraklarını alabilmeleri için engelli sağlık kurulu raporuna ihtiyaçları vardır. Engelli raporu hangi hastanelerden alınır sorusu en sık karşılaşılan soruların başında gelmektedir. Engelli sağlık raporları Sağlık Bakanlığının belirlediği tam teşekküllü hastanelerden alınmaktadır.


Engelli Sağlık Kurulu Raporları Nereden Ve Nasıl Alınır?

Engelli sağlık kurulu raporlarını alabilmek için engelli bireylerin kendilerine en yakın olan tam teşekküllü bir hastaneye gitmeleri gerekecektir. Kamu hastanelerinde engelli sağlık raporu verebilmeleri için belirli aralıklar ile güncellenmekte ve rapor verebilme haklarına sahip olmaktadırlar. Bazı kamu hastanelerinde engelli sağlık kurulu raporu almak mümkün olmamaktadır. Kanunlara göre belirlenen hastanelerden engelli sağlık raporu alınabilir. Bu alanda yetkili ve güncel olan kamu hastanelerinde sağlık kurulu bölümü bulunmaktadır. Bu bölümden engelli bireyler engelli sağlık kurulu raporlarına başvurmaktadırlar. Engelli raporu kimlere verilir, sorusu genellikle ilk merak edilen konulardan biridir. Engelli raporu genellikle engel durumu olan bireylere verilmektedir.

Engelli sağlık kurulu raporuna başvurmak için mutlaka başvuruyu engelli bireyin kendisi veya velisi, vasisi yapmalıdır. Engelli sağlık kurulu raporu için talep eden kurum da başvuru yapabilir. Bazı kamu kurum ve kuruluşlar da gerekli gördükleri taktirde sevk ile başvuruda bulanabileceklerdir. Engelli sağlık kurulu raporu için sevk ile başvuru yapılması veya kişisel olarak bizzat başvurmak fark etmemektedir. Engelli sağlık kurulu raporları belirlenmiş olan her kamu hastanesinden ücretsiz olarak verilmektedir. Engelli raporu nasıl alınır 2018 yılında da çok merak edilen ve araştırılan konulardan birisidir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Başvurusu İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Engelli sağlık kurulu raporu alabilmek için bazı gerekli belgeler bulunmaktadır. Aynı zamanda engelli raporu alma şartlarının da uygun olması gerekecektir. Engelli bireylerin engelli raporu alabilmeleri için gerekli olan evraklar şunlardır:

 • Engelli sağlık kurulu raporuna başvurulması için hastane tarafından verilen dilekçe,
 • Nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Engelli sağlık kurulu raporuna başvuran bireyin 5 adet vesikalık fotoğrafı gerekmektedir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Onay ve Verilişi Nasıl Tamamlanmaktadır?

Engelli sağlık kurulu raporu için başvurulan hastane tarafından rapor sonucu hakkında hemen net bir tarih vermek mümkün değildir. Ancak hastane belirli bir zaman dilimi bilgisi verecektir. Bu zaman içinde incelenen rapor sonucu genellikle hastanenin belirlediği günlerde başvuran bireye iletilir. Hastanelerde rapor alma günleri, hastane planlarına göre değişebilmektedir. Bu sebeple her hastanede rapor başvuru günleri farklılıklar göstermektedir.

Engelli sağlık kurulu raporları sonucunun belirlenmesi halinde, raporlar kurum müracaatında üç nüsha olarak düzenlenmektedir. Aynı şekilde kişisel müracaatlarda iki nüsha olarak hazırlanacaktır. En son sağlık kurulu raporu kamu hastanesinin başhekimi tarafından onaylanacaktı

Engelli sağlık kurulu raporlarının nüshalarından biri başvuran engelli bireye verilmektedir. Kurumlar tarafından başvurusu yapılan raporların müracaatları ise ilgili olan kuruma verilmekte veya posta yoluyla gönderilmektedir. Her zaman için engelli sağlık kurulu raporlarının bir nüshası hastane içerisinde belgelendirilmek üzere tutulmaktadır. Engelli raporu alma şartları kişinin yaşamsal gerekliliklerine göre belirlenmektedir. Sağlık Bakanlığının belirlediği ve engel durumunun gereklilik gösterdiği şartlara bireyin ne kadar uyum sağladığına göre talep edilecektir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporlarının Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Engelli sağlık kurulu raporlarının geçerlilik süresi engelli bireyin engel durumuna göre değişiklik gösterecektir. Aynı zamanda engelli sağlık kurulu raporlarında geçerlilik süresi raporda belirtilecektir. Engelli raporunun sürekli olması kararı engel durumuna bağlı olarak belirlenmektedir. Bireyin engel durumundaki değişimler raporun sürekli mi yoksa geçici mi olduğunu belirleyen kriterlerdir. Engelli sağlık kurulu raporları en az süre olarak bir yıllık verilmektedir. Bireyin engel durumunun değişmesi halinde sağlık kurulu raporunun yenilenmesi ve süresinin de değiştirilmesi gerekecektir. Bu değişim engelli bireyin talebi ve yeniden engelli raporu için başvurusu ile olacaktır. Yeniden başvuru yapılması halinde kişinin engel durumu yeniden muayene edilir ve ona uygun olan bir süre yeni raporda değiştirilir.

Engelli sağlık kurulu raporunun sürekli olmadığına karar verilmesi halinde belirli bir zaman verilerek raporun geçerlilik süresi ayarlanacaktır. Bu zaman içindeki değişimler raporun yenilenmesini gerektirebilir. Aynı zamanda bazı engelli bireylerin rapor için belirtilen süre içerisinde kontrolleri gerekebilmektedir. Bu kontroller sağlanırken raporun geçerlilik süresinde de değişimlerin gerekliliğine karar verilebilir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu İtiraz Hakkı Var mıdır?

Her engelli bireyin, talep ettiği engelli sağlık kurulu raporunun sonucuna itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Engelli sağlık kurulu raporuna itirazlar, başvuruda olduğu gibi yine kişinin kendisi, velisi, vasisi veya raporu isteyen kurum tarafından yapılmalıdır. Engelli sağlık kurulu raporlarına itirazlar ilgili kuruma yönelik yazılan itiraz dilekçesi ve raporun tasdikli bir örneği ile yapılmaktadır.

Engelli sağlık kurulu raporuna itirazlar bireyin bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınmaktadır. Engelli bireyler İl Sağlık Müdürlüğüne giderek raporlarına itiraz için başvurabilirler. Engelli bireyin itiraz hakkı için başvurduğu raporlar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından incelenir ve engelli bireye en yakın olan başka bir kamu hastanesine gönderilir. Bu hastane engelli sağlık kurulu raporu verebilmeye elverişli bir hastane olacaktır. Engelli birey bunun için bir hastane seçimi talep edemez. Bu işlem sonrasında itirazı inceleyecek olan hastanede de engelli birey yeniden değerlendirilmeye alınacaktır. Aynı rapor süresi bu hastane için de geçerli olmaktadır. Bu hastanede de rapor heyet tarafından incelenerek hazırlanır. Sonuç olarak itiraz edilen rapor ile yeniden çıkarılan rapor arasında bir sonuç değişikliği olmadığı taktirde ilk rapor geçerli kabul edilecektir. Ve itiraz edilen hastaneden alınan engelli sağlık kurulu raporu sonucu kesinleşecektir.

İtiraz edilen ve yeniden alınan engelli sağlık raporu sonuçlarında farklılıklar var ise Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen başka bir hakem hastaneye sonuçlar yönlendirilir. Ve engelli birey Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanesinde yeniden bir muayeneye girer ve rapor alma işlemleri yeniden başlatılır. En son olarak hakem hastanenin belirlediği engelli sağlık kurulu raporu kesin kabul edilir ve geçerlilik süresi bu rapor üzerinden başlatılır. Bazı raporların sonuçlarında yanlışlıklar olabilmekte ve birey bu raporlara itiraz edebilmektedir.  Engelli raporu hangi hastalıklara verilir veya engelli sağlık raporu hangi durumlara göre verilir soruları, genellikle bireyin yaşamsal faaliyetlerini kendi başına yerine getirmesi belirlemektedir. Buna göre engelli raporlarının sonuçları ve engel yüzdeliği hesaplanmaktadır. Eğer birey veya raporu temin eden kurum engel yüzdeliğinde bir yanlışlık olduğunu düşünür ise itiraz etmeye hakkı bulunmaktadır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporlarındaki Engel Oranı Hesaplaması Nedir?

Engelli saplık kurulu raporlarındaki engel oranı hesaplamaları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen engellilik oranları cetveli doğrultusunda belirlenmektedir. Engel oranlarının belirlenmesi ve Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu engellilik oranı cetveli muayeneyi yapan doktorlar tarafından kullanılmaktadır. Birey bu engel oranını kendisi veya yakını belirlemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Rapor sırasında her doktorun kendi branşına uygun olan engellilik oranı cetveline göre karara varması, toplamda engelli bireyin yüzdelik olarak engel durumunu belirler. Yüzde 90 engelli raporu nasıl alınır sorularının cevapları genellikle engelli bireyin yaşama ihtiyaçlarının karşılayamayacak durumda olması ile ilgili belirlenmesine bağlıdır.

Engelli Sağlık Kurulu Rapor Örneğine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ!

Sağlık Bakanlığının belirlediği Özürlülük Oranları Cetveli İçin TIKLAYINIZ!

İlgili Makaleler

232 Yorum

 1. Merhaba, kalp ve tansiyon hastasıyım, ilaç kullanıyorum. Ayaklarımda dolaşım bozukluğu var. 2 bel fıtığım ve bir boyun fıtığı başlangıcım var. Midem de gastrit ve mide fıtığım var. Fibeomiyalji hastasıyım. Anksiyetem ve panik atağım var. Benim rapor alma durumum olabilir mi? Yani yüzde kaç oran alabilirim?

  1. Merhaba,

   Psikoljik ve ortopedik rahatsızlıklardan dolayı engel oranı çıkabilme ihtimali var. Oran verebilmek zor. Ama heyete girmenizde fayda var.

 2. merhaba ;
  Anneannem 75 yaşında. kendisinde yüksek şeker (400 civarı) iki gözde şekerden kaynaklı damarlarda kana mevcut görmede bozukluk mevcut.
  kısmı felç geçirdi onun etkisi ile sinir kaynaklı bacaklarını hissetmediğinden yürümede zorluk çekmektedir. hiper tansiyon hastası .
  ürolojik olarak idrar tutamama problemi mevcuttur. bu durumda yüzde kaç engelli raporu çıkabilir.

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 78 % 86 arası bir rapor çıkması beklenir.

 3. Merhaba öncelikle emeğinize sağlık . Benim sorum hem kendim hem eşim ile ilgili
  Eşim ;çene kapanış bozukluğundan dolayi çift cene ameliyatı oldu ver her iki çene kemiğinin çeşitli yerlerinde platinlerler mevcut. Ayrıca 2019 Şubat ayında beyninde epidormoid kist tespit edildi (7*3)ve bir kısmı beyin ameliyatı ile alındı ameliyat sonrası menenjit tedavisi olarak yoğun antibiyotik tedavisi gördü. Bir ay sonra da beyninde ki sıvı boşalmasında sıkıntı meydana geldiği için şant takıldı. Şuanda ki sağlık durumu iyi ancak kitlenin bir kısmı hala beynin de Allah korusun epilepsi nöbeti ne sebep olursa müdahale edecekler . Ayrıca şeker ilacı kullanmakta ve el titreme si için ilaç kullanmakta sizce engel oranları nasıl çıkar kendisinin?
  Benim ise ; doğuştan dudak damak yarıkligi ve buna bagli konusma bozukluğu, haşimato troid ayrıca raporla tansiyon ilacı kullanıyorum, gözlük miyop 2.25 bilgi verirseniz çok sevinirim . Saygılarımla ,

  1. Merhaba,

   Eşinizin kist i iyi huylu ise mevcut durumda ora çıkmaz. dudak ve damak ayarığına da % 10 civarı bir oran veriliyor. Yani size de engel oranı çıkması çok zor.

 4. Merhaba
  Babam sağ ayağından rahatsız olduğu için yürüyemiyor aksıyor fizik tedavi gördü birde sol elinin üstünden testere kesti ameliyat oldu ama parmakları işlev yok rapor alabilir mi ve % kaç oranında alabilir

  1. Merhaba,

   Elinin ve ayağının durumları değerlendirildiğinde % 50 civarında bir oran çıkabileceği kanısındayız.

 5. Ben 15 yıl önce bir trefik kazası geçirdim sol ayagimda tam ustunce büyük bir kesik oldu ve sol ayagimda 3 tane damar koptu birde sinir damarı koptu sol ayağımdaki baş parmak kireçlenme yaptı ayakkabı giyemez hale geldim yürümekte güçlük çekiyorum rapor çıkar mı

  1. Merhaba,

   Ayak baş ve d,ğer iki pramağını kullanamıyor durumdaysanız % 48 civarında bir rapor çıkar.

 6. Merhaba Abim 2003 senesinde trafik kazasi gecirdi. Ayak topugu koptu. İzmir yeşilyurt egitim ve arastirma hast. Sirtindan kas alinip topuguna diktiler. Ayak topuguna basip rahat yuruyemiyor. Surekli tabanda nasir olusuyor. Engelli raporu icin basvursak raporu yuzde kac verirler. Yardimci olursaniz sevinirim. İyi akşamlar

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 40 rapora ulaşabileceğinizi düşünüyoruz.

 7. Mrb kızım 2 yaşında rsts sendromu var genetik raporu mevcut, gelişim geriliği öğrenim güçlüğü , henüz yürüme ve konuşma yok,,özel eğitim öneriliyor ayrıca sol gözde katarakt var , rapor almalımıyım

 8. Sağ Ayaktan ameliyat oldum 7 kez protez takıldı ama protez kabul etmedi ayağım mikrop kaptı ve ayağımı dondurdular 10 cm kısaldı ayağım yüzde kaç rapor verirler

 9. Sol Ayaktan ameliyat oldum 10 cm kısalma var ve ayağımı dondurdular hiç bükemiyorum yüzde kaç verirler

 10. Merhaba sol gözümde üveit hastalığından dolayı %90 görme kaybı var.Görme merkezimde kalıcı hasar olduğu için bu kadar yüksek görme kaybım.Araştırma hastanesinde bir hafta yattım ama nedenini bulamadılar sanırım doğuştan.Sol gözümdeki görme kaybımı 12 yıl önce farkettim.Sağ gözüme de iki yıl önce toksoplazma tanısı kondu.Hamileliğimde meydana çıktı.Sürekli kontrol altımdayım araştırma hastanesine gidiyorum.Rapor almak için araştırma hastanesine mi başvurmam gerek bir de yüzdem kaç olur.Teşekkür ederim sağlıklı günler

  1. Merhaba,

   Sol Göz için % 20 civarında bir oran çıkar. Sağ göz için ise Toksoplazmaya bağlı görme kaybı var ise ayrıca oran verilir. Ok ise sağ göz için oran çıkmaz.

 11. Benim2003tarihli yüzde 55 sürekli raporum var ver gi indirimi almaktayım fakat raporumun aslını kaybettim emeklilikte sorun çıkarmı

 12. Merhaba.60 yaş üzeri hasta.Gözlerin her biri %40 görme,kulakların her biri %50 duyma.Tansiyon için devamlı ilaç kullanımı mevcut.%40 engelli oranına ulaşabilir mi sizce?

 13. Merhaba,

  Sağ gözümde darbeden dolayı retinam yırtık neredeyse hiç görmüyorum yaklaşık 10 yıldır, askerlikten belgemde var muaf oldum. Sol gözümde de görme kaybı var bunun dışında ritim bozukluğu , astım vs de mevcut bunun için başvuru yapsam rapor alabilir miyim tahmini kaç verirler ve hangi yolu izleyeceğimi tam bilmiyorum sağlık kuruluşuna gidip göz dokturu ile mi görüşmem gerekiyor ? Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.

  1. Merhaba,

   Tek göz görmeme %30 çıkar diğer gözde da görme kaybı var ise % 40 ı bulabilirsiniz. Devlet nhastanesine rapor için heyete girmek istediğinizi söyleyin. Yönlendirme yapılacaktır.

 14. Merhabalar ..ben bir trafik kazası geçirdim..sağ ayak bilegim kırıklı cikikli oldu..laterol malleol kırığı dendi..5 vida takıldı..aradan 4 ay geçti vidanın ikisi çıkarıldı ve ayağımın üzerine basmaya başladım..şimdi yürüyorum ama topallama var..merdiven inerken çok zorlanıyorum bilegimde sağlam ayağıma göre hareket kısıtlılığı var..doktorum tavsiye etmiyorum demişti koşmayı,yüksekten atlamayı,futbol oynamayı..ben tazminat için araç sigortası na başvuracağım bunun için sağlık raporu verirler mi sakatlık oranı?

  1. Merhaba,

   Kısıtlayıcı bir engel oranı yani % 15 -20 arası çıkar. Ama % 40 ı bulabilecek bir oran çıkakacağını düşünmüyorum.

 15. Merhaba
  Yakınım kalça kırıgından 3 defa ameliyat oldu ve protez takıldı. Aksayarak yürüyor ve dolaşım işe işgili sıkıntıları mevcut. Oran verebilir misiniz? Teşekkürler

  1. Merhaba,

   Kalça protesinden dolayı % 35 43 arası bir rapor çıkabilir. Heyete girmesinde fayda var.

 16. Merhabalar bir sene önce 48 derecede skolyoz ameliyatı oldum tüm omurlarıma bağlı boydan boya platin var. Normal insan gibi yaşayamıyorum malesef uzun süre ayakta kalamıyor, ağır taşıyamıyor, yaslanmadan oturamıyor ve eğilemiyorum. Hayatım boyunca hareketlerimi kısıtlayacak bir durum. Engelli raporu almayı düşünüyorum verilir mi?

  1. Merhaba,

   Ameliyatla düzeltilen skolyoz rahatsızlıklarında % 10 dan fazla oran çıkmamaktadır. Dolayısıyla engel oranı çıkmaz.

 17. Merhaba annem 73 yaşında ve tek başına yürüyemiyor ve evde yalnız kaldığı zamanlarda panik atak geçirdiği için kendisine psikoloji ilacı verildi. Yerde poposunun üzerinde hareket etmeye çalıştığı için poposu ve çevresi yara içinde bu durumda engelli raporu alma ihtimali varmı var ise yüzde kaç olur. Teşekkür ederim.

  1. Merhaba,

   Annenize % 75 82 arasında bir oran çıkması beklenir. Heyet başvurusu yapmanızda fayda var.

 18. Merhaba ;

  Annemin sol böbreği alındı böbrek tümöründen dolayı coombs otoimmün hemolitik anemi hastası. 10 yıldır hiper tansiyon hastasi ve panik atak ilacı kullanıyor . Safra kesesi yok ne kadar engelli raporu çıkar acaba .

 19. Merhaba 3 kez yaziyorum cevap vermediniz diyabet hastasiyim ünsülün kullaniyorum ac 300 tok 400 uzeri omurilikte iltapli romatizma var genden kaynakli kaliciymis ve onceden tüberkiloz gecirdim 3 tanede belde fitik var size gore yuzde kac rapor alabilirim tesekkurler

  1. Merhaba,

   Açlık şekeriniz 200 mg nin üstünde çıktığı için en az % 40 oran çıkabilir.

 20. Merhabalar babam mide kanseri hastası iki sene önce ameliyat oldu şimdi de 1 ay önce bağırsakta nüks etti ve tekrar kolon kanseri teşhisiyle ameliyat oldu yataktan dahi zor kalkıyor engelli raporu alma şansımız nedir bilgi verirseniz sevinirim

 21. İYİ GÜNLER
  SİZE HASTALIKLARIMLA İLGİ % KAÇ ORANINDA RAPOR OLUR DİYE YAZI YAZMIŞTIM İNCELEMEDE DEDİNİZ İNCELEME BİTTİ Mİ ACABA.
  TEŞEKKÜRLER

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz toplam rahatsızlıklardan her bölüm ayrı değerlendirme yapacak sonuçlar Balthazard formülü ile hesaplanacaktır. Kemik yapı bozukluğu ve uyku apnesi oranları raporu etkiler % 40 cıkabilecğini düşünüyoruz.

 22. Merhaba annem 62 yasinda 3 kez beynine pihti atti tansiyon seker ve kalp hastasi rutin kullanmasi gereken haplar var ve yakin takip altinda engelli raporu alabilirmiyiz bakima ihtiyaci oldugu icin

  1. Merhaba,

   Eğer bir felç durumu var ise bakıma muhtaçlık durumu oluşur ve ağır engelli raporu alarak bakım maaşı alabilirsiniz.

 23. Merhaba eşimde fazla kemik hastalığı var kalça kayması da var işten çıktı ağrılarından sol kolunda fazla kemikten dolayı kas gelişmemiş bacakta ceviz büyüklüğünde fazla kemikler var ve diz kapağın içinde de kemik fazlalığı var kalçasından dolayı iki bacak sabit değil 2/3 cm eksik duruyor uzunlama. Askerliğini yapmadı bundan dolayı acaba yüzde kaçtır eşimin dediğine göre %43 raporu var

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre engel oranı % 40 50 arası çıkması beklenir ki eşinize de bu doğrultuda % 43 oran verilmiş.

 24. MERHABALAR ANNEM 85 YAŞINDA AÇIK KALP AMELİYATLI,ATRİT ROMATİT RAHATSIZLIĞI VAR,OMİRİLİK BELDE KIRILMA OLUYOR KEMİK ERİMESİNDEN DOLAYI İKİ KEZ BETONLAMA YAPILDI,KULAK CİHAZI KULLANIYOR SAĞŞIK RAPORUNUN YÜZDESİ NE OLUR TEŞEKKÜRLER

 25. merhabalar,
  1) sağlık kuruluna en fazla kaç hastalıkla ilgili giriliyor bununla ilgili bir kısıtlama varmı?
  2) 65 ya üstü engelliler için sağlık kurulundan alınan puanın üzerine 10 puan daha eklenmesi doğru mu . bu bir hak mı yoksa sağlık kurulunun keyfine kalmış bir olay mı?

 26. Moya moya hastaligim var birde bel fıtığı antiseptik ilaç kullanıyorum birde kansulandirici ilaç kullanıyorum engellilik oranı yüzde kaç veriliyor bu hastalığa çok merak ediyorum bir türlü cevabını bulamadım bilgilendirirseniz şimdiden teşekkürler .

  1. Merhaba,

   ameliyatla tedavi yolu denendi mi ? eğer sonrasında da hastalıkla ilgili nöbetler geçiriliyor ise engel oranı çıkması muhtemeldir.

 27. eşim 2 senedir alerjik astım hastası hava kirliliği yogun olan Bursa İnegölde ikamet ediyoruz.3000 gün primi var engelli belgesi alabilirmiyiz.malülen emekli olabilirmi

  1. Merhaba,

   Tek kulakla % 20 civarı bir oran çıkıyor. Tam teşekküllü devlet hastanelerine başvuru yapabilirsiniz.

 28. merhaba ben 2 senefir teshisi konulan bir ms hastasoyim cok sayida atak gecirdim bazilari duzeldi gozumde hasar birakti birde bel fitigi var yuruyup oturmakta sorun.yasiyorum acaba yuzde 40 rapor alabilir mi

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 40 ı bulabilecek bir rahatsızlığınız görünmüyor. İstemeyiz ama ms ileri safhası olur ise ancak o zaman alınabilir.

 29. 2015yılında sağ böbreğim fonksiyonlarını yerine getirmediği için alındı. Sol böbreğimde taşlar var ve böbreğe yapışmış durumda düşmüyorlar. Şu anda sol böbreğimdeki taşlar erisin diye 1yıldır ilaç kullanıyorum. Engel durumum nedir? % kaç engel durumu olur?

  Teşekkürler

  1. Merhaba,

   Böbrek alınan durumlarda diğer böbreklerde işlev kaybı var ise % 40 rapor çıkar. Heyete girmenizde fayda var.

 30. Merhaba doğuştan aort biyokispit kapak eksikti ameliyat oldum platin protez kapak la değiştirilir engelli raporuna başvursam rapor alabilirmiyim alabilirsem yüzde kaç alabilirim Teşekkürler

  1. Merhaba,

   Kalp atış fonksiyonunda bir engele sebebiyet vermiyor ise en gel oranı da çıkmaz.

 31. Merhaba ben sol bacağımi hissetmiyorum doğum esnasında ebenin hatasından dolayı ayak parmaklarımı da hissetmiyorum ve hareket ettiremiyorum rapor verilir mi acaba? Lütfen bu konuda yardımcı olur musunuz ikinci kez yazıyorum cvp alamadım

  1. Merhaba,

   Kısmi felçlik durumu var ise ve ancak bastonla yürüyorsanız % 40 ı geçen bir engel oranı çıkacaktır.

 32. selam ben uzun yıllardır ankilozon spondilit hastasıyım eklemler arasındaki bütün gıgırdaklar erimiş kemikler bir birine kaynama sürecindeymiş kaynama süreci kişiden kişiye 5 ila on yıl arasında değişiyormuş dayanılmaz ağrılarım var iltihap önleyici iğne kullanıyorum (Prioxcam cf 10mg ) çoğu zaman bağımsız hareket edemiyorum oyutup kalkmakta yürümekte hareket etmekte çok zorlanıyorum. 9 yaşından beri tek böbrekle yaşıyordum şimdi tek olan böbreğimde de nefropati oluşmuş atar damarda fibrosis oluşmuş bunun içinde kortizon kullanıyorum değişik mg larda sorum benim rapor alma şansım nedir engelli veya bedensel özürlü sayılırmıyım vereceğiniz bilgiler için çok teşekürler

  1. Merhaba,

   İleri derecede A.S. hastası olarak % 50 58 arası bir oranın çıkabileceğini tahmin ediyoruz. Buna göre de engelli haklarından yararlanabilirsiniz.

 33. Merhaba,

  Annem geçirdiği bağırsak ameliyatı sonrası stoma ile bağırsak dışarıda olarak devam ediyor.Ayrıca ağır iltihaplı eklem romatizması hastası olduğundan wolker aleti ile en fazla 10 adım yürüyebiliyor ayrıca psikolojik rahatsızlıktan dolayı yeşil reçeteli dört ilaç kullanıyor.Sizce engel oranı tahminen kaç çıkacaktır.Cevabınız için şimdiden teşekkür ederiz.

  1. Merhaba

   Verdiğiniz bilgilere göre % 78 88 arası bir oranın çıkabileceğini düşünüyoruz.

 34. Ben bir kaza geçirdim.sol dirsekten ameliyat oldum.amelşyattan sonrası 1 yıl boyunca fizik tedavi gördüm ama sol kolum tam olarak açılmadı.sol kolum sağ koluma göre kısa.engelli raporu alabilir miyim.

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 30 larda bir raporun çıkacağını düşünüyorum. Başka bir rahatsızlığınız var ise değerlendirmeye aldırıp % 40 ve üzerine çıkabilirsiniz.

 35. Merhaba ben psikiyatri doktoruna gittim sağlık kuruluna girdim engelli raporu için daha önce yazmıştım asosyal kişilik bozukluğu ve madde kullanımı tedavisi görüyorum asosyalden %30 veriyor evet lakin madde kullanıma bağlı ruhsal bozukluklara da %20 ila %35 verileceği yazıyor sitenizdeki yönetmelikte sorum şu en yüksek olan %30’umu vermek zorunda yoksa ikisinide verebilir mi böyle bir kural var mı ikisi verilmez en yükseği verilir diye

 36. Merhaba antisosyal kişilik bozukluğu tanısı koyulduğunu ve uyuşturucu tedavisi gördüğümü söylemiştim %40 psikiyatriden çıkabileceğini düşünüyoruz demiştiniz. ben sitenizdeki yönetmeliği okudum antisosyal kişilik bozukluğuna %30 veriyor ama uyuşturucu tedavisi görene ve bu yüzden çalışamayana % 20 filan verdiği yazıyor ikisinide verecek mi yoksa sadece en yüksek olanı mı verecek yani antisosyal kişilik bozukluğum olduğu için %30 alacağım ama uyuşturucu tedavisi gördüğüm için çalışamadığım için ayrıca bir engel oranı verilecek mi?

  1. Merhaba,

   Ayrıca değerlendirme yapılacak. Rapor için etkili olabilecek tüm dökümanları yanınızda bulundurun.

 37. eşim alerjik astım hastası birde yüksek tansiyonu var şuanda 3000 sigorta pirimi var rapor oranı ne kadar cıkar

  1. Merhaba,

   Astım ile ilgili cihaz kullanmıyor ise % 20 lerde bir oran çıkar.

 38. Merhaba,

  Meme kanserinden dolayı kemoterapi görüyorum iki göğsümde alındı, tek kulağımda %60 işitme kaybı ve genetik ailevi aksdeniz ateşi rahatsızlığım var. Ne kadarlık engelli raporu alabilirim?

 39. Merhaba antisosyal kişilik bozukluğu tanısı koyuldu buna rapor alabilirmiyim yardımcı olurmusunuz çalışmamı tamamen etkiliyor artı uyuşturucu tedavisi görüyorum ne yapmam lazım.

  1. Merhaba,

   Psikiyatri dalında % 40 a ulaşabilecek bir oran çıkabileceğini düşünüyoruz.

  2. Bir sorum daha olacak bilmediğim için eğer yardımcı olacak bilginiz varsa şimdiden teşekkür ederim uyuşturucu tedavisi gördüğüme dair raporum var ve 5 yıldır tedavi görüyorum herkes sen ölene kadar içeceksin yada içerken öleceksin derken bıraktım ama derin izler bıraktı hayatımda bir sefer işe girdim uyuşturucuyu bıraktıktan sonra onda da iş yeri sahibiyle kavga ettim mahkemelik oldum yani şunu öğrenmek istiyorum rapor almaya gideceğim zaman psikiyatriye göstermek için tedavi gördüğüm raporu alayım mı yanıma bir faydası olur mu kırmızı reçete ilaç kullanıyorum uyuşturucu tedavisi gördüğüm için ağır bir ilaç onun eczane çıktısını filan alayım mı işe yarar mı?

  1. Merhaba,

   A.S hastalığınızın dercesine göre belirlenir. ağır ve tutulma durumu var ise % 40 ı geçer yok ise geçmez.

  2. merhaba küçükken geçirmiş olduğum sinir ucu kanserinin tedavisinde sag ayağıma giden sinirler kesildiği için sağ ayagımda 1,5 cm kısalık bacağın tamamında diğer bacağa göre incelik var sağ ayagımın parmakları içe doğru kıvrık pençe ayak olarak tabir ediyor doktorlar parmaklarımı ve ayağımı hareket ettiremiyorum ve omurgamda sağa doru eğrilik başlangıcı var. bunun dışında tiroid kanseri olduğum için tiroid bezim alındı ve düzenli ve sürekli ilaç kullanıyorum acaba yüzde 40 rapor alabilir miyim ?

  1. Merhaba,

   Her kalp krizinde engel oranı verilmez. Krizin vucuda veya beyne verdiği bir arıza var ise bu ölçülerek raprou belirlenir.

 40. Selamun aleyküm yaklaşık 1 hafta önce tansiyon şeker fırlayıp evde babamin beyin kanamasına yol açıldı sağ tarafı felç li şuan maddi durumumuz yok rapor nerden alabiliriz maaş baglatabilirmiyiz ?

  1. Merhaba,

   Raporu hastaneden alıp Başvuruyu Sosyal hizmetler müdürlüklerine yapacaksınız.

 41. merheba bende aort genişlemesi vardı büzülerek tamir edildi aort kapakcığı değişti yüzde kaç rapor alırım teşekürler

  1. Merhaba,

   Kalp çalışma ritmine göre engel oranı belirlenir. buradan tahmini bir şey söyleyebilmemiz çok zor.

  2. Ben beyin tümörü ameliyatı oldum. Kulağımda rüzgar sesi var hiç geçmiyor. Özürlü raporu alabilir miyim

 42. Benim sağ kulağımda işitme kaybı var bu yüzden askerlikten muafım raporumda %12 engel oranı yazıyor normal mi yoksa tekrardan gidip heyete girmelimiyim raporumu yükseltmek için ve ekpss e girebilir miyim girmek için kaç oran olmalı. Teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Tek kulak durmama oranı en fazla % 20 çıkmaktadır. Oran normal gözüküyor.

 43. Merhaba ben bir darbe sonucu sol gözümden görme kaybı yaşadım askerlikten muaf oldum sol gözüm çok az görüyor hiç görmüyor gibi birşey ve kalıcı engelli raporu alabilirmiyim ve nelerden yararlanabilirim alabilirsem ?

  1. Merhaba,

   Tek göz görmeme de % 40 engel oranı çıkmamaktadır. % 25 gibi bir oran çıkabilir.

  2. Peki engelli kadrosundan işe girebilirmiyim çünkü her işe engel oluyor bu durum aynı zamanda diğer göz de uzağı görmüyor kör mü olmak lazım 2 göz de yani neden bu kadar az oran

 44. Merhaba Hocam kardeşim askerlik için muayene edildi 4 yaşındayken kalbi delik olduğu için ameliyat olmuştu bu sebeple askerliğe elverişli değildir raporu verip muaf ettiler bu raporla SGK dan engelli raporu alabilir mi ? teşekkür ederim.

 45. Merhaba benim sağ ayak parmağım kopuk bu yüzden askerden muaf oldum hiper tansiyon yani yüksek tansiyon hastasiyim ve sol kolumda his kaybı yaşıyorum belimde zincir kemihimde kırık var buyuzden fazla zorladihimda yumuruk gibi şişiyor belim fazla çalışamıyorum bu yüzden ve sol dizim kırıldı diz çökmem yasak ama mecburi çalışıyorum

 46. Merhaba lar, oğlum 12 yaşında
  2 yaşında fallot tetrolojisi mavi bebek sendromu teşhisi ile açık kalp ameliyatı oldu, her 6 ayda yılda bir kontroller devam ediyor o tarihten beri, ağır sporlar yapması sakıncalı.Ayrıca 8 yaşında skolyoz 45 dereceden sırt ameliyatı ve 10 yaşında skolyoz kalıcı ameliyatı oldu, sırtından dolayı tam eğilemiyor, bağdaş kuramıyor. Sol bacak kaslarında gerilme söz konusu(doğuştan) yürüme ve durma bozukluğu az da olsa var. Bu durumda rapor alabilir miyiz hocam, bilgileriniz için teşekkür ederiz..

  1. Merhaba,

   Durum günlük aktivitelerinin ne kadr etkilediğine göre değişir. doktor teşhisi bu durumda çok etkili oluyor. % 40 engel oranı çıkabilir. Ancak tahmini zor bir durum.

 47. Merhaba 18 aylık bir oğlum var doğuştan gözleri görmüyor, oturamıyor, boynunu tutamıyor, sağ kolunu biraz kullanabiliyor lizansafeli hastası yutak gelişmediğinden dolayı sadece Sıvı mama ile besleniyor rapor çıkarttırmak istiyorum maddi durumlardan dolayı devlet desteği alabilir miyim yüzde kaç rapor veriliyor böyle hastalara yardımcı olursanız sevinirim.

 48. Merhabalar.53 yaşındayım.15 sene önce bel kemiğim kırılmıştı şimdi belimde çökme veskalyoz oluştu ayakta fazla duramıyorum.birde iki kolumda da ulnar nörapati var.ellerim uyuşuk tedavisi yokmuş.birde diabet hastasıyım engelli raporu alabilirmiyim acaba

 49. merhabalar miyopati hastasıyım kollarda bacaklarda gucsuzluk kasılıma oturup kalkakarken zorlarma ani hareketerde vucudum kıtlenıyor bun agore engelli raporu alabilirmıyım
  tesekkur ederım

 50. Merhabalar benim kızım 24 derece miyop rahatsızlığı var ve retina yırtıklar oluşuyor birisi % 5 digeri% 10 görüor acaba engelli raporu alabilirmitim

 51. Oğlum 2 yaşında doğuştan sol elinde özür var ameliyat oldu ve sol orta parmağını kestiler sadece sol baş parmağı sağlambirde serçe parmağı ama serçe parmağıda fazla bükülmüyor engelli raporu alabilirmi

 52. Merhaba ,
  Babam MS( Multiple Skleröz) hastası ve iki ayağının üzerinde duramıyoryani yürüyemiyor. Bizim yardımımız olmadan ayakta durma imkanı yok. Tuvalete gidemediğinen altına bez bağlanmaktadır. Benim araştırmalarımda %90 veya üzeri rapor alırsın dediler. Sizin fikriniz nedir acaba ?

  Teşekkürler

 53. merhaba benim iki kalçada protez var 47 yaşındayım 8200 prim var 25 yılı geçti eyt liyim ayrıca sağ kulakta %80 duyu kayıbı var ben iki kalça ve kulak duyu kayıbından ne kadar rapor alırım ve emekli olabilir miyim. Teşekkürler.

 54. Iyi aksamlar
  Ben 38 yasindayim
  7 ay once 29 dakika kalp durmasi yasadim gecici hafiza kaybı ve kalici hasarlari oldu,hiper tansiyon ve ritim bozuklugu konulan teşhislerden bir kacı günde 7 ilac kullaniyorum.6 ay oncede kalici kalp pili(ıcd) takildi,mobilyacı imalatcisiyim ve bu olaydan sonra calisamiyorum, engelli raporu icin başvursam nasilbir sonuç alirim ve nasil bir yol izlemeliyim
  Şimdiden tesekkurler

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre engel oranınız % 40 ın üzerinde çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu durumda primlerinize ve sigorta başlangıcınıza göre emeklilik hesaplaması yapılabilir.

  2. Merhaba ben 14 yil once avm rahatsizligi yani beyin kanamasi gecirdim sol gozumde gorme kaybi ve asiri bas agrilari var kalici hasar olarak hastaligimdan bana kalan ..buna bagli boyun fitigim ve vertigom en ust seviyede yani hayati idame ettiremicem durumlar yasaniyor engelli raporu alabilirmiyim

 55. Merhaba ülseratif kolit hastalığına sahibim. 2015 yılından bu yana bu hastalık ile yaşamaktayım. Ara ara özellikle stresli olduğum zamanlar ve kış aylarında hastalığımın şiddeti artıyor. Tuvalete gitme sıklığım 6 yada 7 yi bulabliyr. Ve devamlı ilaç kullanmak zorunda kalıyorum tekrar kolonoskopi yaptırsam onun sonucuna göre rapor alabilir miyim?

 56. Merhabalar, benim sol ayağımda doğuştan kalça çıkığı var ,2011 yılında raporumda sürekli engel olarak %12 lik bir oran verildi . Şu an bu durum sağ kalçaya da zarar verdi, ve ayrıca bel fıtığı da var. Doktorum uzun süre ayakta kalmamamı ağır kaldırmamı ,kiloma dikkat etmem gerektiğini söyledi. Benim sorum sonradan gelişen rahatsızlıklarım, rapordaki oranı arttırır mı, arttırıyorsa tekrar komisyona girmek için doktor doktor dolaşmam mı gerekiyo, oranı ortopedi doktoru değiştirebilir mi ?

 57. Merhabalar,

  Öncelikle bu hizmeti sunduğunuz için teşekkür ederim.
  Annem Alzheimer-Demans hastası. 1-7 arası devrelerin var olduğunu kabul edecek olursak (7 en ağır derece olmak üzere) annem 5. derecede diyebiliriz.
  Bu durumda engelli raporu alırsak yüzde kaçlık bir engellilik olur?

 58. Merhaba babamın sol kalçasında erime olduğu için sol bacağında 2 cm kısalık var ve bu sebepten askerlikten muafiyeti var bunların dışında seker hastası insülin iğnesi kullanıyor gözlerinde behcet hastalığı var ilaç kullanıyor bu sebeplerden engelli raparu alabilir mi yüzdesi kaç olur

 59. Merhaba. Belimde %15 skolyoz var. Doktor ömür boyu çekeceksin, düzeltme yapılmaz dedi. Bu rahatsızlığım dan dolayı ağır işler yapamıyorum. Ekpss sınavına girmek istiyorum. Engelli raporu alabilir miyim bu durumda?

 60. Merhaba,
  2015 yılında gastric by pass ameliyatı olmuştum. Bu ameliyattan sonra yaklaşık 85 kilo verdim. Buna karşın özellikle kaslarımdan çok kaybettim ve ağır herhangi bir şey kaldıramaz oldum. 20 gün önce de gastro jejunostomi bölgesinden Perforasyon ameliyatı oldum mide ve bağırsak delinmesinden dolayı tamamıyla dikkat etmem gerekiyor. 98 ssk girişliyim. Acaba engelli raporu alabilme imkanım varmı. Teşekkür ederim

 61. Merhaba hocam açık kalp ameliyatı geçirdim Atriyal Septal Defekt (ASD) – Kulakçıklar arası delik.
  bu durumdan dolayı askere almadılar. ben engelli miyim ? eğer öyleyse yüzdelik oranı nedir ?. şimdiden teşekkür ederim.

 62. eşim emekli öğretmen yaş 61 ,3 damar tıkanıklığı nedeniyle..by pass oldu..şeker ,tansiyon,kolestrol hastası raporlu ilaç kullanıyor..Ayak bileği kırık sonucu yürüme güçlüğü çekiyor.Vertigo,menier sendromu var.Oran öğrenebilirmiyiz.

 63. Merhaba hocam belimde 2 boynumda 3 fıtık var ayrıca 2 ay önce sağlı sollu 2 taraftan kasık fıtığı ameliyatı oldum. 2001 de karaciğer kisti ameliyatı oldum. Acaba toplam da ne kadar oran çıkar.

 64. Merhaba babam 2018 mart ve nisan aylarinda 2 kez felc gecirdi sag tarafta hasar kaldi iki bacakta da damar tikanikligi var tek basina yardim almadan yuruyemiyor 2005 de ise dusmeye bagli beyin travmasi gecirdi buna bagli bir bacaginda kisalma oldu engelli raporu ve diger haklari icin nasil bir yol izlemeliyim tesekkurler

 65. Merhabalar,
  Babamın sol gözü göz tansiyonundan kör oldu, sağ gözü %30 görüyor, sürekli ilaç kullanmak zorunda, aksatırsa diğer gözünü de kaybetme riski var. Baypas oldu, safra kesesi alındı, yüksek tansiyon hastası sürekli ilaç kullanmak zorunda sizce engelli raporu ne çıkar? Teşekkürler. İyi günler.

 66. Kolay gelsin
  Babamda romatoit artrit tanısıyla 2 ay hastanede yattı geçen sene. Ama yürümedi hiç düzelmedi değnek ile idare ediyor. Ayrıca kalp yetmezliği de var. Oranı ne çıkar rapor başvurusu yapmamıza değer mi
  Tesekkurler

 67. MERHABA DOGUSTAN SPİNA BİFİDA MENINGOMİYOLESEL HASTASIYIM TIP İ OLARAK HIC BİR CÖZÜMÜ OLMAYAN Bİ HASTALIK ENGELLİ RAPORU ALABILIRMİYİM CEVAP VERİRSENİZ COK SEVİNİRİM

 68. Merhaba 2016 yılında lösemi teşhisi konulup yaklaşık 6 ay tedavi gördüm bu süre içersinde kemoterapi aldım ve sonrasından kemik iliği nakli oldum. Acaba bu durumda rapor alabilme durumum var mı ve bu rapor oranı en az % kac oluyor?
  İyi günler

 69. Merhabalar nişanlım 2011 yılında 4 kattan düşmüş omurgasından ve ayaklarından bir çok ameliyat geçirmiş su anda da sağ ayağında platin bulunmakta ve yürümesinde aksaklık var bilek dondurulması önerildi rapor alma olanagı var ısır yüzde kaç cıvarı rapor alabilir.

 70. Merhaba hocam
  Ben doğuştan hipotroidi hastasıyım ayrıca kötü huylu nödülden ameliyat olmama rağmen nödüller tekrar çıktı ve Astım rahatsızlığım var sizce engel raporu verirler mi

 71. Sol bileğini el taşlama aletiyle kestirim yaklaşık 2 sene oldu ve dört parmagımda his kaybı ve aşırı duyarlılık var başparmağım hareketleri kısıtlı kavrama tutma işlevini güçlükle yapılabiliyor.
  Bel fıtığı ve boyun fıtığı da mevcuttur engel durum % kaç olabilir.

 72. Merhaba
  34 yaşındayım tip2 diyabet hastasıyım şekere bağlı hipertansiyon var bunun yanında ayaklarımda doku hissi kaybı var henüz engelli raporu başvurusu yapmadım %40 oran alabilirmiyim? Birde heyetten düşük rapor geldi. Tekrar daha sonra heyete girme hakkım oluyor mu?

 73. Merhaba,

  Babam 7 yıldır trigeminal nevralji nedeniyle düzenli ilaç kullanıyor. Geçen yıl beyin sapında oluşan lezyon nedeniyle hidrosefali tanısı konuldu ve şant ameliyatı oldu. Daha sonrasında ışın tedavisi gördü. Konumu nedeniyle cerrahi bir işlem uygulanamadı biyopsi yapılamadan çekilen mrlara göre tektal gliom tanısı konuldu. En son çekilen mr sonucunda bulunan lezyon tamamen geçmiş ancak biraz alt tarafında ve beyin zarında yeni oluşumlar var. Biyopsi yapıldı. Kol ve bacakları çok zayıf yardım almadan oturamıyor, yardımla bile yürüyemiyor. Yüzünün sağ tarafında his kaybı oluştu geceleri gözünü bant ile kapatıyoruz. Rapor alabilir miyiz ve hastayı da götürmem gerekir mi? Yoksa hastane epikrizleri ve mr raporları yeterli olur mu?

 74. Merhaba bebeğimin orta ileri – orta derece yani 65 ds 55 ds işitme kaybı var rapor alabilir miyim. Acil cevap verebilir misiniz.

 75. Merhaba bir yakinimda çomak parmak hastalığı (tüm parmaklarinda) sol kulağında işitme kaybı ve konuşma bozukluğu (kekemelik) var hepsi birlikte yüzde kaç engelli raporu alabilir simdiden teşekkürler

 76. Merhaba
  2015 yılında aort anevrizma ameliyatı oldum.Yaklaşık 6 cm boyunda damarı değiştirdiler.
  Bu zamana kadar rapor konusun da bir talebim olmadı.Ancak şimdi başvurmak isitiyorum.Öğrenmek istediğim 4 yıl sonra başvursam rapor alabilirmiyim.Ayrıca oran nedir?
  Teşekkür ederim.

 77. Merhaba 2 damarda toplam 3 stent var ve hiper tansiyon ve çipralex ankiseyete ilacı kulanıyorum. % 40 engelli raporu alabilirmiyim..

 78. Merhabalar,ben engelli raporu için 2015 de başvurmuştum.kulağımın biri duyu orga nı olmadığı söylenmişti.%14 verdiler yani tek kulaktan ısıtıyorum.ama çevrem de birçok insan görüyorum.2 kulağı sağlam cihaz kullanıyor engelli raporu var.bende cihaz kullanımı bile olmuyor.bunun açıklaması ne olabilir.birde ben tekrardan basvurabilirmiyim.4 sene geçti.aradan

 79. Merhaba 2015 yılında iki kalp kapagim metal kapak olarak değişti. Aort ve mitral kapaklarim. Daha önce ki geçirmiş olduğum ameliyatlar ise kasık fıtığı , apandisit , sağ bilek kesilmesi sonucu damar onarımı tendom kopması ayrıca sol göz görme kaybı mevcuttur, engelli rapor skorum sizce kaç olabilir? Vereceğiniz cevaplar için teşekkürler.

 80. Merhaba omurgamda 19 tane vida 60 derece kifoz ayrıca üretra darlığı var tahminen ne kadar oran alırım tesekkurler

 81. Merhaba . Babam şizofreni hastası %80 oranlı raporu var . Raporu aldıktan sonra diyabet hastaligida ortaya çıktı .insülin kullanıyor.Yasamini kendi başına surduremiyor.surekli yanında birinin olması gerekiyor tuvalet banyo ve yemek yemek dışında hiç bir işini kendi halledemiyor Raporun oranını yükseltip ağır engelli ibaresi eklettirebilirmiyim . Nasıl bir yol izlemem gerekir ?

 82. Merhaba, benim %20 engelli raporum var. Şimdi astım hastası olduğum için ayriyetten bu oran %40’ın üzerine çıkar mı?

 83. 25 Nisanda engelli raporu ile ilgili sorum henüz yanıtlanmadı.Danışma biriminden yanıt rice etsem mümkünse.

 84. merhaba birşey öğrenmek istiyorum nette bulamadım bir cevap. bende sekonder polisitemi var. 1 yıldır hematolojide takipteyim bu sekonder polisitemiye ne kadar engel oranı verilir ? polisitemi vera değil .
  ayrıca doğuştan biküspit aorta var. derecesi yok sanırım en hafif düzeyi denilmişti. buna ne oran verilebilir ?
  eğer bunlardan bir oran geliyorsa bana tek böbrekliyim oda sorunlu engelli raporu almak istiyorum e kpss için

 85. Hocam merhaba daha öncede yazmıştım ama dönüş olmadı.
  Femur başı avasküler nekroz haztasıyım evre 4
  3 yıldır koltuk değneği kullanıyorum yine 3 yıl önce kanlandırma ameliyatı oldum fakat durumum düzelmedi hatta evresi ilerledi. 35 yaşındayım ve protez için yaşım genç olduğundan ötürü en az 10 yıl bekleyeceksin diyor gittiğim tüm hocalar. % kaç rapor alabilirim.

  1. Merhabalar
   2014 yılında testis kanseri oldum.Kötü huylu (embriyonal karsinom).Yumurtalığımın teki alındı. 4 kür kemoterapi aldım. Şu an düzenli kontrollere gidiyorum.Akabinde iki kalçam da birden avesküler nekroz oluştu. İlerlemeyi durdurmak amaçlı iki femürden de ameliyat oldum ama ilerleme durmadı. Şu an doktorlarım iki femür içinde protez şart diyor. Aynı zaman da kalça sıkışıklığıda varmış. Bu durumda %40 oran alarak vergi indiriminden yararlanabilecek bir rapor alabilir miyim? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.İyi çalışmalar.

  2. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 40 rapor çıkabilme olasılığı yüksek.

 86. Selam, hepatit B taşıyıcisiymisım nekadar engelli oranı alırim, ayrıca sağ göz tembelliği var doktor %80 görme kaybın var demişti. Tesekurler

 87. Merhaba ben 28 martta meme ca ameliyatı geçirdim sağ meme alındı şimdi kemoterapi görüyorum benim engelli rapor alma durumu var mı acaba teşekkürler

 88. Merhaba hocam;
  Doğuştan bir ayağım ince ve kısa yürümemde fazla aksaklık yok ama, askeriyeye el verilişli olamam diye muaf aldım heyetten.Bu durumda rapor almam için tekrar heyete girmem mi lazım askerlik raporum yeterli midir? Rapor oranım ne kadar olur? Teşekkürler hayırlı günler.

 89. Iyi günler annemin gecirdigi kazadan dolayi iki bacağında tutmuyor yardimsiz kendi ihtiyaclarini karşılayamıyor baypas oldu kalp yetmezligi ve yüksek seker hastasi.acaba bizde engelli raporu alabilirmiyiz ve

  1. Merhaba,

   anneniz için rapor alabilirsiniz Rapor oranı % 85 ile % 92 arası çıkabilir.

 90. Merhaba.
  67 yaşındayım. 20 yıllık emekliyim. Polinöropati teşhisi kondu. Bu bir engelli durumu mudur?
  Ayrıca ayak bileğimdeki eski çok parçalı kırık nedeniyle yürüme sıkıntısı yaşıyorum.
  Saygılarımla.

 91. Benim kızım kronik kalp hastası aritmi sorunu var eksi de çalışıyor 100/30…….40…….60….arası bide kalbinde açıklık var iki tarafta 15 mm 100/? Kaç rapor alabilirim

 92. 68 Yaşındayım.9 yıl önce boğazımdaki kansere bağlı 35 seans radyoterapi, 2 seans kemoterapi gördüm.Boğaz bölgesinde bütün tükrük bezleri yandığı için yeme ve konuşma güçlüğü yaşıyorum.Ayrıca 6 yıldan beridir polinöropati hastasıyım.El, kol ve bacakllarımda tümüyle sinir harabitine bağlı uyuşma var.Tabii şiddetli ağrılarla.Bunun için raporlu şekilde Gabapentin kullanıyorum.Engelli raporu yaklaşık yüzde kaç olabilir acaba.

 93. Açık kalp ameliyati oldum 10 yaşında. Delik vardi doğuştan, rapor alabilir miyim ? Alamaz isem sen saglamsin derlerse niye askerlikten muaf ediyolar, neden polis, bekçi olamiyorum ?

 94. merhaba

  3 yıl once geçirdiğim kaza sonucu Omurga L3 kırığı mevcut . ayrıca sağ elimde tendon ve sinir kesisinden ötürü sağ 2 parmak çalışmamakla beraber elimde %50 civaru güc kaybı var. rapor oranı ne olur sizce?

 95. Her iki kulağımda %40’ın üzerinde işitme kaybı var, kulak anotomisi bozuk, her iki kalça ve belde kemik erimesi var. Dizlerde kireçlenme ve kıkırdak deformasyonu, boyunda düzleşme ve boyun fıtığı gibi problemlerim var. Buna göre engel raporu alabilirmiyim.

  1. Merhaba,

   Kulak işitme ile ilgili % 20 civarı bir oran çıkar, Kemik erimesinin durumuna bağlı olarak oran verilebilir. Buradan tahmin yapabilmemiz mümkün değil. Vrdiğiniz bilgilere göre kulak haricindekiler hafifi seyrediyor ise % 30 35 arası bir oran çıkabilir.

  2. Merhaba benim eşimin tek gözüne küçükken tel batmış mercek var ve sadece yüzde 5 görüyor görmüyor gibi bişey bütün hayatını etkiliyor engel raporu alınabilir mi heyette geçer mi

  3. Merhaba,

   Tek göz görmeme %40 için yeterli olmuyor. Başka bir rahatsızlığı var ise değerlendirebilinir.

  4. Sağ cin parmak ve yüzük parmagim ufakken kaybettim buna kaç engel rapor alabilirim

 96. Merhaba benim kızım kronik kalp hastası kalbi düşük çalışıyor bide kalbinde 15 mm çift taraflı açıklık var 4 yaşında 4 senedir devamlı hastanelerde yiz şimdi ben kızıma 100/kaç rapor alabilirim nasıl bir yol izlemem lazım teşekkür ederim cevabınız için

 97. Merhaba benim kızım 4 yaşında aritmi hastası kalbi düşük çalışıyor bide kalbinde 2 tarafında açıklık var doğmadan hastanede yattı doğduktan sonra 3 ay yoğun bakımda kaldı yoğun bakımda 2 defa öldü doktorlar geri getirdi 4 senedir hastaneye gidip geliyoz şimdi hem pil takicaz hemde açıklık için cihaz takicaz diyorlar rapor istesem 100de kaç verirler bide nasıl bir yol izlemem lazım teşekkür ederim cevabınız için

 98. Merhaba 64 yaşındayım 32 yasında beyin damarlarımdan birinin tıkanması sonucunda sağ tarafımda kısmi felç oldu Sağ elimde ve ayağımda halen güç kaybı ve tam fonksiyonlu bir kullanım söz konusu değil Yanı bisiklet bile süremiyorum. Tek böbrekliyim,Kalp hastasıyım ve hem Meme ca hem de bagirsak ca tedavisi oluyorum Engelli raporu alabilir miyim ÖTV indiriminden faydalanabilir miyim Şöförlü araç kullanmak istiyorum keza ulaşım zor oluyor Ne dersiniz şansım var mi ? Sevgiler iyi çalışmalar

 99. Merhaba ,
  Annem şuan 67 yaşında 8 sene önce baypas oldu bacaklardan yedek damarlar alındı yanlış baskı sonucu dizine kadar hücreler öldü 2 aylık tedavi sonucu bacakları çuval gibi dikildi ameliyat sonrası koah olduğu da tespit edildi kemik erimesi var el ve ayak parmaklarında yamulma var sırtında kamburlaşma var yürümekte bir şeyler taşımakta çok zorlanıyor yüzde kaç engel raporu verilir

 100. merhaba birşey öğrenmek istiyorum nette bulamadım bir cevap. bende sekonder polisitemi var. 1 yıldır hematolojide takipteyim bu sekonder polisitemiye ne kadar engel oranı verilir ? polisitemi vera değil .
  ayrıca doğuştan biküspit aorta var. derecesi yok sanırım en hafif düzeyi denilmişti. buna ne oran verilebilir ?
  eğer bunlardan bir oran geliyorsa bana tek böbrekliyim oda sorunlu engelli raporu almak istiyorum e kpss için

 101. Merhabalar. 14 yaşında ki oğlum böbrek hastası. 2.5 yıldır nefrotik sendrom tedavisi görüyor proteinüri var. Tansiyon ilacı kullanıyor. Oncesindende dikkat eksikliği hip.aktivite ve öğrenme güçlüğü var. Özel eğitime gidiyor. Rapora başvursak oran tahmini ne çıkar. Bize ne gibi avantaj ve dezavantajları olur. Bilgi verirseniz çok sevinirim. Saygılar

 102. Merhaba
  Ankilozan spondilit hastasıyım ve akilli ilaç tedavisi görüyordum kan hastalığı olan polisitemia vera ile tanıştım kas romatizması da var ve polisitemia vera tehşisi konulduktan sonra akıllı ilacım kesildi tetikler ve sonunda lösemi olabilir dediler şu anda CRP düzeyi yüksek şiddetli ağrılarım var 20 gündür işime gidemiyorum daha önce %9 ve %6 olmak üzere iki adet raporum var yeni rapor için ne yapmalıyım oranlar artarmı acaba

  1. Merhaba,

   Oranlar ilaç tedavisine göre verilmiştir. Mevcut durumda farklı bir durum oluşmuş yeni rahatsızlığa göre değerlendirme yapılacaktır.

  2. Merhaba,

   engelli sayılabilmesi için yeterli oran çıkmayabilir. Ayak kısalığının derecesi önnemli.

 103. Hocam merhaba femur başı avasküler nekroz haztasıyım evre 4 3 yıldır koltuk değneği kullanıyorum % kaç rapor alabilirim.

 104. Merhaba ben mehmet kayinpederim 16 17 yaslarinda gecirdigi bi is kazasi nedeniyle iki elininde parmaklarini kaybetmis malulen emekli olmus simdi ise seker hastaligindan sag ayagini diz altindan sol ayagini topuga kadar kaybetti gozlerindede sekere bagli odem olustugu icin yuzde 35 yuzde 40 kadar gorme kaybi var kalp yetmezligi var bobrek yetmezligi var koah var. Su anda ozur yuzdesi hakkinda bilgi verebilirmisiniz acaba

 105. Merhaba,

  Babamız için engelli raporu başvurusunda bulunmak istiyoruz.

  2008 yılında koroner by pass ( 4 adet damar değişimi)
  2009 yılında diyabet
  2011 beyine giden damarlada daralma
  2017 yılında konjestif kalp yetmezliği ( E.F %30 – ileri evre )
  2017 yılında obsturuktif akciger hastalıgı ( KOAH )
  2017 yılında kronik böbrek yetmezliği

  Tanıları koyulmuştur. Tek başına ileri evre kalp yetmezliğinin % 90 oranın üzerinde rapor alabilmesi için yeterli oldugu belirtilsede sizlerin görüşleri ne başvurmak istedim ? Teşekkürler

 106. İleri derece kalp kapak yetmezliğim var
  Orta seviye iltihabı romatizmam var ve 9 numara gözlük kullaniyorum rapor alabilirmiyim

 107. Merhaba Hocam 2006 yılında askerliğe müracaat ettiğimde 2002 yılında geçirdiğim tübörküloz hastlığından sonra kendi askeri hastanelerinde de muayene edip askerliğie elverişli değildir raporu düzenleyip askerlikten muaf ettiler bu raporla sgk dan engelli raporu alabilir miyim şimdiden teşekkür ederim saygılar.

  1. Merhaba,

   Tübörküloz rahatsızlığınız iyileşti ise Engelli raporu alamazsınız.

 108. Merhaba ben murat doğuştan bende sağ gözümde tembellik var ehliyet muayenesinde bana homokolör tek göz ehliyeti alabilirsin dedi göz doktoru ayrıca iş yerine müracaat ettiğimde her işi yapamıcağımı söylüyorlar ben engelli raporu alabilirmiyim

  1. Merhaba,

   Göz tembelliği için % 10 dan yukarı bir oran çıkmaz. Bu nedenle engelli raporu alamazsınız.

 109. Sayın Danışma Birimi,
  Öncelikle iyi çalışmalar dilerim. 1996 yılında geçirdiğim trafik kazasında omuriliğim de bulunan L3 kemiğin %50 kısaldı. Ayrıca kalça kemiğimde iyileşmeyen kırık var. Buna rağmen bir kaç ay sonra normal hayatıma döndüm. Vücudumda bana engel bir özür oluşmamıştı. Dolayısı ile kazadan dolayı herhangi bir tazminat yada rapor almadım. 2005 yılında KİT çalışanı olarak işe başladım. Sigorta başlangıcım ise isteğe bağlı bağ-kur lu olarak 11/2001 yılıdır.

  28.03.2019 tarihinde işim gereği kendimi biraz zorladım ve bel ağrısından dolayı ayağa kalkamadım.

  Sorum şu: 2008 öncesinde işe girdiğim halde özürlü raporum yoktu. Bedensel faaliyetlerine engel bir hiç durumunda yoktu. Ancak yeni yaşadığım bir sıkıntıdan sonra hareket etmekte zorlanıyorum. %40 ve üzeri özürlü raporu almam durumunda özlük haklarımla birlikte engelli emekli olabilirmiyim ?
  Yoksa 1996 geçirdiğim kaza ileri sürülerek bedensel özürümün tetikleyicisinin bu kaza olduğu ileri sürülerek zamanında rapor almam gerektiği halde almadığımdan dolayı emekliliğim engellenir mi ?
  Çünkü bildiğiniz gibi 2008 öncesinde işe girenlerin işe girmeden önce rapor beyan etmeleri durumunda emeklilik işlemleri yapılıyor. Benim böyle bir raporum yok. O dönem böyle bir özürüm de yoktu. Kısacası belimden dolayı rapor alırsam ve iş gücümü yeni kaybettiğimi beyan edersem. Engelli emekli olabilir miyim ?

 110. Benim annemin bir gözu tamamen kör ikinci gozu ise %30 goruyodu ameliyat gecirdi 2 defa mercek takildi suan %50 goruyo bir gozuyle ayriyetten hipertansiyon kemik erimesi bel fitigi psikolojik sorunlarida var annemin engelli raporundan yararlanma hakki varmidir eger var ise yuzde kac oraninda acaba

 111. Engelli raporu alabilmek için bireysel olarak başvurabiliyormuyuz yoksa resmi kurumlardan sevk almamamız mecburimidir?

  Syg

 112. merhaba,

  Kızımı Türkiye’de yapılamayan bir beyin lezyonu sebebi ile 3 mayısta Amerika da ameliyat ettireceğiz.Hali hazırda kızımın %40 özürlü nöroloji raporu mevcut.Yurt dışında beyin ameliyatı olduktan sonra özürlü raporu almaya hakkı var mıdır?Neler yapmalı hangi yolları izlemeliyiz?

  Yardımlarınız için teşekkür ederim.

 113. Merhaba,
  epilepsi
  intahaplı romatizma tanım var
  sigorta 1/1/99 da başladı
  prim günüm 6839
  ayrıca 15 yılımı da doldurdum
  engelli raporu alabilir miyim
  rapor alırsam % kaç verilir
  ve emekli olabilir miyim.

  1. Merhaba,

   İki hastalık içinde en üst evrelerde engelli raporu vermektedir. İlaçla durdurulabilen epilepsi için de iğne veya ilaçlarla etkisi azaltılabilen romatizma için de yaşamsal aktivitelerinizi ne kadar etkilediğine göre oran verilmektedir.

  2. Merhaba emel hanım aynı hastalık Bend e de var ve şu anda polisitemia vera isminde kan hastalığıyla tanıştım bu nedenle ilaçlarımı alamıyorum ve çok şiddetli ağrılarım oluyor daha önce müracat ettiğimde % 6 vermişlerdi şimdi tekrar başvuru yapmayı düşünüyorum bakalım ne olacak bu arada soy isimlerimiz aynı diye cevap verme gereği duydum

  3. Merhabalar benimde babamda 1 ay once sag bacagindan ampute oldu dikisleri yeni alindi diyebet hastasi dendi ayrica tansiyon ilaci kullaniyor kalp ritmi bozuk gibi 3 yada 4 defa anjio oldu gogsunde sorun oldu koah cikti nefes darligi bunlarla ilgili hep tedavi goruyoruz bende basvursam ne kadar % kac alabiliriz acaba ki ben sadece arabadan faydalanmak icin babami hastaneye getirip goturmek icin sarkoyden istanbula gidiyoruz simdiden cok tesekkur ederim

 114. Merhaba 3bucuk yasinda oglum var dogusdan anal atrezi olarak dogdu onla beraber kalp amlyti gcrdi inmemis testis amlytlri bide hipospatyas amlayati gcirdi bobreginin biri yuzde 23 biri yuzde 77 calisiyor rapor cikarmi ogluma acaba

 115. Merhaba ileri seviye de 7 yaşımdan beridir tourette sendromuyum hayatımı cok engelliyor topluma cıkamıyorum ilaçlar kullanıyorum ama faydası etkisi hiç yok denilecek kadar yerinde başvursam % kaç oranın da rapor alabilirim?

 116. Merhaba ben 25 yaşındayım doğuştan kalça çıkıklığı var ilerde ameliyat ile belki düzeleceği söylendi gittiğim doktorlar tarafından ve hiç bir doktor rapor alamayacağımı belirtiyor gerekli itirazları da bulunmama rağmen verilen oran yüzde 12 ne yapmam gerekiyor.

 117. Merhaba benim iki kulağımda eşit oranda duymuyor yüzde 30 filan mevsimsel alerjik rinit astım var engellise raporu alabilirmiyim

 118. merhabalar öncelikle herkese sağlıklı günler dilerim.Ben MS hastasıyım 2016 Haziranda bana teşhis konuldu. copaxone 40 mg kullanıyorum. engelli raporu alabilir miyim veya oranı nedir

  1. Merhaba ben2013 yılında iş kazasi geçirdim durum bildirim raporu almak icin hastaneye gittim rapor cıktı vermiyorlar üst yazı lazım diyorlar

 119. Mrh ben izmirden ömer akgül yaşım 39 benim baş vurum sonucunda ameliyat olmama rağmen iki sene evel tüp migde ameliyatı sadece 30 kilo verebildim ve şimdide kilo almaya başladım 128 kılıyım ciddi obezite sol gözümde de göz tembelliği sol gözde görsel yollarda solda daha belirgin bileteral ileti uzamasi sag gozdede gorme bozuklugu var pisikiyatirda depresyon tanisi bu uzun sureli devam etmekte surekli ilaclarla tedavi sureci devam etmekte rapor ala bilme ihtimalim nedir yardimci olrsaniz sevinirim

 120. iyi günler ben bypass oldum.3damar %80 90 tikalıydı
  .sol ayağından varis ameliyatı oldum.şu an çalışamıyorum garsonluk yapıyordum,hemen yoruluyorum,artı psikolojim bozuldu aşırı heyecan panikatak oldum, bende engelli rapor alabilirmiyim, teşekkürler

  1. Merhaba aralık 2017 de iş kazası geçirdim kolumu makineye kaptırdım tendonlar koptu iki kez ameliyat oldum ama elim hala kısıtlı sağ elim rapor alabilirmiyim alırsam kaç olur istanbul pendikteyim en yakın başvuru yapabileceğim hastahane hangisi, şimdiden teşekkürler.

 121. Nörejik mesane hastasıyım tak sondası kullanıyorum günde 6tane evime yakın mesafede calıstırılmak üzere engelli raporu cıkartabilirmiyim belimdede bel fıtığı var bacaklarımda varis var uzun Yolda agrılarım oluyor neyapabilirim teşekkürler

 122. sag göz 8 sol göz 8 miyop astigmat mevcut, konusma bozuklugu, gögüs cıkığı , cok az da isitme kaybı %40 almam mümkünmüdür?

 123. Hocam Merhaba ben de

  1- tip 2 diyabet

  2.- astım

  3- tiroit nodülleri var

  4 – tenisci direği var

  5- her iki şahdamarimda tıkalı

  ben bu hastalıklaran rapor alabilir miyim
  alırsam % kaç olur. ……

  1. Merhaba,

   Diyabet hastalığının oranı düşük olur. Ancak astımın aşaması ve Tenisci dirseği ileri safhası olan elin yumruk yapılması, tokalaşmak, kapı kolu çevirmek gibi basit eylemlerde sıkıntı yaşıyorsanız. Rapora etkisi yüksek olur. Yani kısacası hasatlıkların aşaması oranda çok etkili olacaktır. Buradan tahmini oran vermek çok güç. Ama engelli oranı civarında çıkabilir. Heyete girmenizde fayda var.

  2. Hocam çok teşekkürler cevap verdiğiniz için

   ama –
   tiroit nodülleri var
   her iki şahdamarimda tıkali.
   Bunların bir etkisi yokmudur ?????

  3. Epilepsim var depresyon var tiberkoloz tedavisi gördüm bel fitigi belduzlesmesi gözlerde yakini göremiyorum prti atiyo damar 1993 girisli sigortam var 550 günümvar yüzde kac raparla engelli eneklisi olabilirim

 124. Hocam merhaba 10.12.2018 tarihinde engelli raporu için heyete girdim ortopedik bir problemim var heyet doktorlarının bnm için söyledikleri tam olarak bu .
  Heyet fizik- 6 YAŞINDA BELİNDEN OPERE EDİLMİS Bel ağrısı VRA,BEL ROM AĞRILI AÇIK MOTOR DEFİSİT YOK.
  Grafide T10,T11,T12,L1 veretbralarda füzyon mevcut.
  HEYET NÖROLOJİ= Genel tıbbi muayene 6 YAŞINDA OP HİKAYESİ
  AĞRI TARİFLİYOR
  DESTEKSİZ BAĞIMSIZ AMBULE
  HEYET ORTOPEDİ=EKLEM AĞRISI 6 YAŞINDA İKEN OMURGADAN OPERE
  EKİPİRİZ YOK
  LOMBER VERTEBRA ROM AĞRILI AÇIK
  DESTEKSİZ BAĞIMSIZ AMBULE.
  Bu durumda heyet ‘ten ne gibi bir sonuç çıkar yüzde kaç olabilir bilgilendirmenizi bekliyorum tşk ederim

 125. Merhabalar Nörojenik mesane hastasıyım günde 6tane tak sondası kullanıyorum idrarımı sonda olmadan yapamıyorum ve uzun mesafeli yol gidemiyorum idrarı boşaltamadıgımdan dolayı sürekli idrar enfeksiyonu geciriyorum bu rahatsızlığım İcin engelli raporu cıkartabilirmiyim acaba %kac engelli raporu verirler engelli raporu çıkartmak ücretlimi teşekkür ederim

 126. Merhaba ben hipofiz ameliyati gecirdim fakat iyilesmedi birde seker hiper tansiyon hastasiyim hormon bozuklugu var engelli raporu alabilirmiyim

 127. Merhaba kolay gelsin ben hipofiz adenom ameliyati oldum fakat hipofiz bezi halen calismiyor seker hastaligi birde hiper tansiyon var acaba engel durumum varmi

 128. Tarim bağkurluyum borcumdan dolayi sagliktan yararlanamiyorum hesabimi dondurmak eşimin sigortasindan yararlanmak istiyorum ne yapmam gerekiyor.teşekurlee

  1. Merhaba,

   26 Ağustosta yapılandırma yaptırmadıysanız Mayıs/2018 dahil borçlarınız silindi. Hazirandan itibaren ödeme yaparsanız sağlıktan yararlanma hakkınız var. Ya da Tarım bağkuru kapatıp eşinizden yararlanabilirsiniz.

  1. Merhaba öncelikle herkese sağlıklı günler dilerim

   Bende doğuştan sol böbreğim gelişmemiş engel oranı ile ilgili tam bir bilgi bulamadım yardımcı olursanız sevinirim.

 129. merhabalar öncelikle herkese sağlıklı günler dilerim.benim sorum sol bacak femur bölgesinden kemik kanseri teşhisi ile ameliyat oldum bu durumumdan dolayı engelli oranı ne kadar yada 100/40 üstünde oran alabilirmiyim alan arkadaşım varmı nasıl bir yol izlemeliyim .şimdiden teşekkür ederim..

  1. Merhaba,

   eğer bu durumdan dolayı bacağınızda bir çekme veya kısalma var ise %40 ın üzerinde rapor alma olasılığı var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu