• 2018 Engelli Maaşı Kimlere Verilir, Şartları Nelerdir?


  Engelli maaşı almak ve evde bakım parası imkanından yararlanmak, engelli bireylerin yoksulluğa düşmemesi ve engelli kişilerin bakımlarına yönelik hizmet masraflarının karşılanması için sunulan bir hizmettir. Uygulamanın amacı, engelli bireylerin yaşamlarını hem psikolojik hem de fizyolojik olarak daha konforlu geçirmelerini sağlamaktır. Bu bakımdan devlet tarafından belirlenen şartları sağlayan engelli bireyler için aylık olarak evde bakım parası ya da engelli maaşı sunulmaktadır. Engelli maaşından ve de evde bakım parasından yararlanmak için birtakım koşulların sağlanması gerekmektedir.


  Engelli Maaşından Yararlanmak İçin

  Özürlü maaşı almak için yüzde kaç rapor gerekli sorusu, engelli maaşı almak isteyen pek çok kişinin en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. Tam donanımlı bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporunda, engelli kişilerin en az % 40 oranında engelli olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. En az % 40 engele sahip olan kişiler, engelli maaşından yararlanabilirler. Bununla birlikte engelli maaşından yararlanmak isteyen kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

  Engelli bireylerin engellilik oranına göre engelli aylığının miktarı değişmektedir. Engelli maaşı 2018 ne kadar olacak sorusuna cevap arayan kişiler için en doğru sonuç, engellilik oranının belirlenmesiyle ortaya çıkacaktır. Bu noktada unutulmaması gereken sigortalı olarak çalışan ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylığa ya da herhangi bir gelire sahip olan engelli bireylerin engelli maaşından yararlanamayacak olmasıdır. Aynı zamanda nafaka bağlanmış ya da engelli bireye nafaka bağlanması muhtemel olan durumlarda da engelli maaşından yararlanılamaz. Engelli maaşı alma şartları 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da çalışmıyor olma ve SGK’dan aylık ya da gelir almama şartları aranmaktadır.

  Gelir Sınırı ve Engelli Maaşı Hakkında

  Engelli maaşı alma şartları 2018 yılı için;

  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • En az % 40 oranında tespit edilmiş bir engelin olması,
  • Herhangi bir kuruma bağlı olarak çalışmamak,
  • SGK’dan bir nedenden ötürü aylık almamak, olarak belirtilmiştir.

  Yukarıda belirtilen şartlarla birlikte, engelli maaşından yararlanmak için çalışmama şartı haricinde gelir sınırı şartı da aranmaktadır. Engelli maaşı almak isteyen engelli bireyin yaşadığı hanede, kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. 2018 yılı için kişi başına düşen gelir, 483.63 TL olarak belirlenmiştir. Tüm veriler ışığında, 2018 yılında engelli maaşı almak isteyen kişilerin yukarıda belirtilen şartları sağlaması ve yaşanılan hane içindeki kişi başına düşen aylık gelirin 483.63 TL olması gerekmektedir. Gelir sınırı ve diğer şartları taşıyan tüm engelli bireyler, engelli maaşından yararlanabilirler.

  Sponsorlu Bağlantılar

  2018 engelli maaşı ne kadar sorusu ise engelli maaşı almak isteyen ve belirtilen şartları taşıyan tüm engelli bireylerin en çok merak ettiği sorulardandır. Bu durum kişinin engellilik oranına bağlıdır. Engelli bireyin engel oranı % 40 ile 69 oranı arasında olduğu zaman 2018 yılı için belirlenen engelli maaşı 1.197.44 TL olmaktadır. Kişinin engellilik oranı % 70 ve üzerindeyse ve engelli birey bir başka kişinin bakımına muhtaç olduğu zaman bağlanan engelli maaşı 1.796.17 TL olmaktadır. Belirtilen rakamlar her yıl değişmekte, ülke ekonomisine göre güncellenmektedir.

  Evde Bakım Parası Hakkında

  Engelli bireylerin günlük yaşamlarını daha kolay sürdürebilmeleri için bazı engel durumlarında başkasının bakımına muhtaç olabilmektedirler. Bakıma muhtaç engelli bireylerin gündelik bakım hizmetleri ise genel olarak kendi evlerinde yakın akrabaları tarafından gerçekleştirilmektedir. Engelli bireyin bakım hizmetlerini gerçekleştiren kişi için de evde bakım parası yardımı sunulmaktadır. Ancak bunun için evde bakım parası alacak kişinin birtakım şartlara sahip olması gerekmektedir.

  Engelli bireye bakacak kişinin evde bakım parası alabilmesi için öncelikle, bakımı yapılacak engellinin en az % 50 oranında engelli olduğunun tam donanımlı bir sağlık kuruluşunda tespit edilmesi gerekmektedir. Alınacak sağlık raporunda ağır engelli ibaresinin bulunması zorunlu tutulmuştur. Eğer engelli kişinin engel oranı % 50 oranının altındaysa, evde bakım parası alınamaz. Evde bakım parasının alınabilmesi için sağlık raporunda ağır engelli ibaresi ile birlikte engelli kişinin bakıma muhtaç olduğunun da belirtilmesi gerekmektedir.

  Evde Bakım Parası ve Akrabalık Şartı

  Evde bakım parası imkanından yararlanabilmek için engelli kişi ile engelli kişiye bakacak olan kişi arasında akrabalık şartı zorunludur. Ayrıca bir hanede engelli kişiye bakan herkes, evde bakım parası imkanından yararlanamaz. Evde bakım parasından hane içinde sadece bir kişi yararlanabilir. Evde bakım parası kapsamında çıkarılan ilgili yönetmeliğe göre evde bakım parasından üvey akrabalar da yararlanabilmektedir.

  Evde bakım parasının alınabilmesi için engelli bireyle engelli bireye bakan kişinin aynı adreste yaşıyor olması gerekmektedir. Aksi durumda, engelli bireye bakım hizmetinin tam anlamıyla sunulamayacağı düşünüldüğü için evde bakım parası maaşı verilmez. Yine ilgili yönetmeliğe göre; engelli bireye bakacak başka bir kişinin bulunmaması ile engelli kişinin ya da yasal temsilcisinin özel veya resmi kurumlarda herhangi bir bakım hizmeti almayı istememesi halinde de evde bakım parası akrabalara verilebilir. Bu; bakım hizmetleri değerlendirme kurulunun yapacağı değerlendirmeler sonucu, her gün engelli bireyin evine rahatlıkla gidip gelinebilecek mesafede bulunan farklı adresteki akrabalar için geçerli olmaktadır.

  Yukarıdaki şartları sağlayan ve akrabası olan engelli kişiye bakacak kişiler için 2018 yılı itibariyle 1085.5 TL tutarında aylık evde bakım parası verilmektedir. Evde bakım parasından yararlanabilmek için de engelli maaşı için geçerli olan şartlara benzer şartlar aranmaktadır. Yani, engelli bireyin yaşadığı hanede kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücretin üçte ikisinden daha düşük olması gerekmektedir. 2018 yılı kapsamından bu rakam 967.27 TL olmaktadır. hane içinde kişi başına düşen gelir bu rakamın üzerindeyse, engelli bireyin hanesinde bulunan kişi evde bakım parası imkanından yararlanamaz.

  Engelli Maaşı ve Evde Bakım Parası Başvuruları

  Evde bakım parası ve engelli maaşı için nereye başvurulur, sorusu da engelli bireylerin ve yakınlarının en çok merak ettiği diğer önemli sorulardandır. Engelli maaşı ve evde bakım parasından yararlanmak için kişilerin ikamet ettikleri yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekmektedir. Evde bakım parasından yararlanmak için yapılacak başvurularda, engelli kişinin başvuru sırasında bulunmasına gerek yoktur. Belirtilen belgelerle yapılacak başvurular, gerekli birimler tarafından değerlendirmeye alınır ve evde bakım parası alınıp alınamayacağı, bir karara bağlanır.

  Engelli maaşı almak isteyen kişiler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan (SYDV) alacakları sevk ile sağlık kurulu raporu almak için hastaneye gitmeleri gerekmektedir. Sağlık kurulu raporu, rapor vermeye yetkili hastanelerden alınmalıdır. SYDV’den alınan sevkle yetkili hastaneye gidilip, sağlık kurulu raporu alınmak istendiği belirtilmelidir. Sağlık kurulu raporu için yetkili hastaneler herhangi bir ücret talep etmez. Raporda kişinin engellilik durumu yer alır. Belirlenmiş engellilik oranından sonra ise engelli kişi için muhtaçlık değerlendirmesi yapılmaktadır. Belirlenen engel oranı ve muhtaçlık durumuna göre de engelli maaşına karar verilir. Tüm belgelerle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın il ya da ilçe müdürlüklerine yapılan başvurudan sonra, engelli birey engelli maaşını almaya başlar.

  E-Devlet Engelli Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır

  Evde Bakım Parası Ne Kadar Oldu? Evde Bakım Maaşı Alma Şartları Neler

  Engelli Maaşı Sorgulama  tıkla sorunu sor

  2018 Engelli Maaşı Kimlere Verilir, Şartları Nelerdir? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  Henüz yorum yapılmamış.

  Sorunuzu Yazın