emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2021 Emeklilik Aylığı (Maaşı) Hesaplama Nasıl Yapılır?

2021 Emeklilik Aylığı (Maaşı) Hesaplama Nasıl Yapılır?

2021 yılında emeklilik aylığı hesaplaması; sigorta başlangıç tarihine, prim ödemesi yapılan yıllara, ödenen prim tutarına, toplamda ödenmiş olan prim gün sayısına, bağlı olunan sigorta koluna göre değişiklik gösterir. Emeklilik aylığı hesaplama işlemi SGK’nın her sigorta kolu için özel olarak hazırladığı sayfalardan yapılabilir. Ödenen prim gün sayısının ve prim miktarının yüksek olması, 2000 yılından önce sigortalı olunması gibi kriterler emekli maaşının diğer sigortalılara göre daha fazla olmasını sağlar.

Emeklilik hakkının ne zaman elde edileceği SGK’nın Ne Zaman Emekli Olurum sayfası üzerinden yapılabilir. Emeklilik hakkının elde edildiği tarih ve bu tarihe kadar ödenmiş olan prim sayısı öğrenildikten sonra e-devlet sisteminden elde edilebilecek hizmet dökümü ile tahmini olarak emekli maaşı hesaplanabilir.

Emeklilik Aylığı Hesaplamalarında Değişiklikler Neye Göredir?

Emekli maaşı hesaplamasında belirleyici kriterler arasında en önemlileri sigorta başlangıç ve emeklilik işlemlerinin başlatıldığı tarihlerdir. [highlight color=”pink”]2000 ve 2008 yıllarından önce ya da sonra sigorta başlangıcı yapılması veya emekli olunması, alınacak olan emekli maaşının hesaplanma yöntemini değiştirir[/highlight]. Ayrıca prim ödeme tarihlerine göre aylık bağlanma oranları ve alt sınır taban maaş oranı değişiklik gösterir. Bu sebeple maaş tutarları arasında da ciddi farklar olur. Bu farklar en çok 2008 yılının ekim ayından sonra ödenen primler üzerinde görülür.

En fazla emekli maaşı alanlar, 2000 senesi öncesinde sigorta başlangıcı yapmış olanlardır. 2000 ile 2008 yılları arasında emeklilik işlemlerini başlatmış olanlar, 2000 senesinden önce emekli olmuş olanlara göre daha az emekli aylığı alırlar. 2008 sonrasında emekli olanlar ise, öncesinde emekli olanlara göre daha az emekli aylığı almaya hak kazanırlar.

Emeklilik Aylığı Hesaplaması İle İlgili Kurallar Hangi Kanun Kapsamında Belirlenmiştir?

Emekli maaşı ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanun; temel anlamda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu’dur. Bütün sigorta kollarının tek çatı altında toplanması ile beraber emeklilik statülerinin her birini kapsayan düzenlemeler de bu kanun kapsamındadır.

Kanun kapsamında emekli aylığı almayı hak edebilmek için gerekli olan yaş ve prim hesaplaması, sigorta başlangıç tarihine göre değişir. 01.05.2008 tarihinden önce sigorta başlangıcı yapanların emekli olacakları yaşı işe giriş tarihleri belirler. 01.05.2008 tarihinden sonra sigorta başlangıcı yapacak olanların emeklilik yaşlarını ise gerekli prim gün sayısını ne zaman doldurdukları belirler. SGK prim günü hesaplamalarında bir ay 30 gün ve bir yıl da 360 gün olarak kabul edilir. Dolaylı olarak emekli olunan yaş da alınacak olan emeklilik maaşını değişen prim gün sayılarından doğru etkiler.

Emeklilik Aylığı Hesaplamasını Net Olarak Yapabilmek Mümkün Mü?

[box type=”info” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]Emekli maaşı hesaplamasını özel olarak yapmak için yıllara göre enflasyon ve gelişim hızının bilinmesi ve bunlar üzerinden hesaplama yapılması gereklidir. Her yıl yatırılan primler üzerinden o yılın enflasyon oranı ve gelişim hızı üzerinden ayrı ayrı hesaplama yapılması oldukça zordur. Doğru sonuca en yakın tutara ulaşılabilmesi için SGK’nın emekli maaşı hesaplaması için özel olarak oluşturduğu sayfalar üzerinden hesaplama yapılması tavsiye edilir.[/box]

Emeklilik Aylığı Hesaplama Formülü Nedir?

Emekli maaşı hesaplama formülü; her seneye ait SGK prim tutarlarının emekli maaşı alınmaya başlanacak olan tarihe kadar güncelleme katsayısı ile güncellenmesi ve bulunan ortalama aylık kazancın aylık bağlama oranı ile çarpılmasıdır. Ortalama kazanç hesaplanırken son 10 yılın kazancı üzerinden hesaplama yapılır. Aylık bağlama oranı, sigorta giriş tarihine göre değişiklik gösterir. Senelere göre güncelleme katsayısında dikkate alınan kriterler değişiklik gösterdiği için hesaplama da farklılık oluşturur.

[highlight color=”pink”]2000 yılının ocak ayı ile 2008 senesinin ekim ayı içerisinde güncelleme katsayısı büyüme hızının tamamının dikkate alınması ile emekli aylığı hesaplanır[/highlight]. 2008 yılının ekim ayı sonrasındaki primler üzerinden hesaplama yapılırken ise büyüme katsayısının sadece %30’u dikkate alınır. Dolayısı ile 2008 yılının ekim ayından sonra ödenmiş olan primlerin emekli maaşına yansımaları da daha az olur.

Emeklilik Aylığı Hesaplamasında Kullanılan Güncelleme Katsayısı Nedir?

[box type=”success” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]Güncelleme katsayısı; her sene aralık ayında Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı en son temel yıllık tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının tamamı ile sabit fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla gelişme hızının %30 toplandığında çıkan sonuca 1 eklenmesi ile beraber bulunur.[/box]

Telefon Aracılığı İle Emeklilik Aylığı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Telefon ile emekli maaşı bilgisi almak için Alo 170 hattı aranmalıdır. Arandıktan sonra yönlendirilen operatör arayan sigortalının kimliğini doğrulamak amacı ile çeşitli sorular sorar. Bu sorulara doğru şekilde cevap verilmesi gereklidir. Ardından bağlanacak olan emekli maaşının hesaplanması ve emeklilik ile ilgili diğer konular hakkında arayan kişiye bilgi verilir. Kişinin talep etmesi durumunda, kendisine verilen bilgiler SMS ile de aktarılabilir.

4/A Emeklilik Aylığı Hesaplaması SGK

4A emekli maaşı hesaplaması için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 • https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine girilmelidir.
 • Açılan sayfada bulunan boşluklar doldurulmalıdır. Hesaplamanın yapılabilmesi için hesaplama yapacak olan sigortalının en az 3600 prim gününe sahip olması gereklidir.
 • T.C. kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfusa kayıtlı olunan şehir ve doğum tarihi bilgileri istenir. Bu bilgiler doldurulduktan sonra Sorgula butonuna tıklanmalıdır.
 • Verilen bilgiler kapsamında o günün şartları ile emekli olunduğunda bağlanacak olan emekli aylığı sorgulama sonucu olarak gözükür.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi” icon=”” target=”true” nofollow=”false”]4/A Emekli Aylığı Sorgula[/button]

4/B Emeklilik Aylığı Hesaplama E-Devlet

4B emekli maaşı hesaplaması için takip edilmesi gereken adımlar aşağıda sıralanmıştır:

 • https://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet sistemine giriş yapılmalıdır.
 • E-devlet sisteminden işlem yapılabilecek olan kurumların listelendiği e-hizmetler menüsü açılmalıdır.
 • Kurumlar içerisinden Sosyal Güvenlik Kurumu bulunmalıdır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılabilecek işlemler içerisinden 4B Emekli Aylığı Hesaplama butonuna tıklanmalıdır.
 • Açılan sayfadan Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayarak kimlik doğrulaması yapılmalıdır. E-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı olmak üzere 5 farklı kimlik doğrulama seçeneği vardır. E-devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapacak olanların PTT’den ücretini ödeyerek şifre alabilmeleri mümkündür.
 • Açılan ekranda emeklilik aylığı hesaplama işlemi ile ilgili uyarı metni vardır. Bu metinde yapılacak olan hesaplamanın yaklaşık bir değer olduğu, asıl aylık hesaplamasının ancak kayıtlar incelendikten sonra yapılabileceği, girilen bilgiler doğru olmadığı sürece hesaplanan aylık bilgisinin de doğru olmayacağı yer alır. Ayrıca aynı zamanda 5.400 prim gününden daha az kayıtlı prim gün sayısı bulunanların aylıklarının hesaplanamayacağı bilgisi de metinde vardır.
 • Esnaf ve tarım olmak üzere Kurumu başlığı altında iki seçenek vardır. Bunlardan uygun olan tercih edildikten sonra Sorgula butonuna tıklanmalıdır.
 • İlgili T.C. kimlik numarasına kayıtlı bir sigorta kaydı olduğunda sorgulama sonuçları ekranda görülebilir.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama” icon=”” target=”true” nofollow=”false”]4/B Emekli Aylığı Hesaplama[/button]

4/C Emeklilik Aylığı Hesaplama SGK

4C emekli maaşı hesaplaması için yapılması gerekenler şu şekildedir:

 • https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresine giriş yapılmalıdır.
 • 1’den 15’e kadar seçeneklerin bulunduğu alandan emekli maaşını hesaplamak isteyen kamu görevlisinin derecesini seçmesi gereklidir.
 • Kademe seçilmelidir.
 • Ek gösterge yazılmalıdır.
 • Makam+temsil+görev tazminat göstergesi yazılmalıdır.
 • Hizmet yılı seçilmelidir.
 • Hizmet ayı belirtilmelidir.
 • Kıdem yılı seçenekler arasından seçilmelidir.
 • İkramiye yılı alanı doldurulmalıdır.
 • Aylık tarihi yazılmalıdır.
 • Pay/payda kısmı doldurulmalıdır.
 • Kıdem tazminatı ek gösterge bölümü doldurulmalıdır.
 • Hesapla butonuna tıklanmalıdır. 4C sigorta koluna bağlı olarak çalışmış olanların alacakları emekli maaşları yaklaşık olarak hesaplanarak ekranda gösterilir.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi” icon=”” target=”true” nofollow=”false”]4/C Emekli Maaşı Hesaplama[/button]

Emeklilik Aylığına 2021’de Yapılan Zam Ne Kadardır?

Emekli maaşı zam oranı 2021 yılında kamu çalışanı olup emekli olanlar için %7.33, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise %8.37’dir. Açıklanan enflasyon oranlarına göre 2021 senesinin ocak ayında emekli maaşlarına zam yapılmıştır.

2021 En Düşük Emeklilik Aylığı Ne Kadar?

En düşük emekli maaşları sigorta kollarına göre aşağıda verilmiştir:

 • 2000 ve öncesinde emekli olan SSK emeklilerine bağlanan en düşük emekli maaşı yapılan son zamlar ile beraber 2.233 TL’den 2.420 TL’ye çıkartılmıştır.
 • 2000 yılı sonrasında SSK’dan emekli olanların maaşları en düşük 1.500 TL’dir.
 • Esnaf Bağ-Kurlularına verilen en düşük emekli maaşı 2021’de 1.627 TL’den 1.763 TL’ye çıkartılmıştır.
 • Tarım Bağ-Kurlularının aldıkları en düşük emekli aylığı 1.534 TL’yken yapılan son zamlardan sonra 11.662 TL olmuştur.

2000 Yılı Sonrasında Emekli Olanlar İçin En Düşük SSK Emeklilik Aylığı İle İlgili Yapılan Düzenleme Nedir?

2000 sonrası emekli olan SSKlıların en düşük emekli maaşları, yapılan son düzenleme ile beraber 1.500 TL’ye çıkartıldı. 2020 yılı nisan ayında yapılan bu düzenleme sonrasında 1.500 TL’den düşük aylık alan 2000 yılı sonrası emekli SSKlıların hepsinin aylıkları 1.500 TL oldu. Ancak bu süreçte ocak ve temmuz aylarında yapılan zamlar ile beraber eski aylık tutarları 1.500 TL’yi aşana kadar maaşlarına zam yapılmayacak.

Emeklilik Aylığının Farkları Ne Zaman Yatırılır?

[box type=”note” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]Emekli maaşı farkının ödenme zamanı, 2021 senesinin ocak ayıdır. 2020 senesinde hesaplanan emekli maaşları farkları 20 Ocak tarihine kadar yatırılmış olduğu için 2021 senesinde de emekli aylığı farkları aynı tarihlerde yatırıldı.[/box]

Emeklilik Aylığını Artırmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Emekli maaşını yükseltmek için SGK prim ödemesini artırmak gereklidir. Verilecek olan emekli maaşının hesaplaması yapılırken yıl bazlı olarak primler dikkate alınır. Bu sebeple prim ödeme süresinin fazla olması ve ödenen prim tutarının yüksek olması, bağlanacak olan emekli maaşının da artmasını sağlar. SGK prim ödemesinin tavan ve taban tutarları ise brüt asgari ücrete göre belirlenir.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

SGK prim ödemesinin alt sınırı, dönemin brüt asgari ücretidir. 2021 senesi için bu tutar 3.577,50 TL’dir. SGK prim ödemesinin üst sınırı ise 2017 senesinden önce brüt asgari ücretin 6.5 katı ve 2017 yılından sonra da asgari ücretin 7.5 katıdır. 2021 senesinde üst sınır 26.831,40 TL olarak hesaplanır. Emeklilik aylığı hesaplaması yapılırken alt ve üst sınır arasında ödenen prim tutarı dikkate alındığı için ödenen SGK primlerinin yüksek olmasına çalışılan dönemde dikkat edilmelidir. E-devlet sisteminden bağlı bulunulan sigorta koluna göre hizmet dökümüne bakıldığında ödenen prim tutarı görülebilir. Bu sayede emekli olmadan önce emeklilik aylığı hesaplama işlemi yaklaşık olarak yapılabilir.

E-devlet Sistemi Üzerinden Emeklilik Tarihi Sorgulama

E-devlet üzerinden emekli tarihi öğrenmek için öncelikle e-devlet şifresi temin etmelisiniz. E-devlet şifreniz varsa T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlet sistemine giriş yapmalısınız. Akabinde e-devlet üzerinden emekli olacağınız tarihi sorgulamak için aşağıdaki adımları izlemelisiniz:

 • E-devlet üzerinde bulunan “e-Hizmetler” kısmından “Sosyal Güvenlik ve Sigorta” bölümüne girin.
 • Bu kısımda yer alan hizmetlerin arasından “Emeklilik Uygulamaları” başlığının altında “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?” adıyla sunulan hizmeti tıklayın.
 • Sonrasında yapmamız gereken 4A, 4B ya da 4C sigorta kolundan hangisinde bağlıysanız o sigorta kolunu seçmek ve o sigorta koluna bağlı olarak çalışmaya başladığınız tarihi girmektir.

Bu işlemin ardından e-devlet üzerinden emeklilik tarihi sorgulamamızı tamamlamış olacaksınız. Emeklilik tarihinizi de emeklilik maaşı hesaplamanızı da e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirmeniz mümkündür.

SGK Sitesinde Form Doldurma İşlemi Nasıl Yapılır?

SGK maaş hesaplama formunu doldurmak için emekliliğinize dair tüm bilgilerden haberdar olmanız gerekmektedir. Size verilecek formu doldururken ihtiyacını olacak bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

 • SSK prim ödenen gün sayısı
 • Diğer sandıklar için ödenen prim günü sayısı
 • Fiili gün sayısı
 • 3600 gün sınırının doldurulma zamanı
 • Kimlik bilgileri
 • Cinsiyete ilişkin bilgiler
 • Sigorta başlangıç tarihi ile ilgili bilgiler

Ekrana gelecek formun bu bilgilerle doldurulması durumunda kişilerin emeklilikte alacakları maaş hesaplanarak ekrana getirilir.

SMS Kullanarak Emeklilik Aylığı Bilgisi Nasıl Alınır?

SMS ile maaş öğrenmek mümkün değildir. Telefon kullanılarak emekli maaş bilgisine ulaşılabilecek tek hat ALO 170 hattıdır. Bu hatta da kişilerin SMS göndermesi mümkün değildir. Hat, sadece sesli aramalara yanıt vermektedir.

Ne Zaman Emekli Olurum? Emeklilik Hesaplama
İsteğe Bağlı Emeklilik Şartları Nelerdir ?
Erken Emeklilik Şartları Nelerdir ?
Yorumlar

 1. vildan dedi ki:

  Merhabalar . Şuan fiili olarak ozel sektorde çalışmaktayım.4a sgk.liyim. Yas ve yıl şartı doldurdum. gun olarak 180 gün daha gerekli. Bu günü 98 yılında yaptığım doğumdan dolayı borçlansam emekli maaşımi yükseltmek için bana faydasi olurmu. Kaç tl den borclanmaliyim ki (tavan -taban) maasim artmasını saglasin veya hiç borçlanma yapmadan mi 180 günü mu doldurayım. Tavandan veya tabandan borçlansam etkisi ne olur maaşa.
  Sanırım borcclanma yapmasam da normal sartlarda ekim 2021 de tüm emeklilik şartlarıni dolduruyorum. Bana 5450 gün diyor sgk e devletten baktığıma gore.

  2012 öncesi hep sgk asgari ücretten yattı.2012 den sonra ise hep asgari ücretin bürüt 1/2 si kadar burutten ödeniyor.

  Doğ tarihim 07 12 1973.. ilk ise giriş tarihi 01 12 1990 ..doğum yaptığım tarihde çalışmadim uzun süre.doğum yaptığım tarih 28.10.1998.
  Borçlanma yapmalı miyim? Teşekkürler. 🙏 2000 öncesi 2228 gün 9475 gösterge- 2000-2008 arası 43 gün abo 43 -2008 sonrası 5273 gün abo 32,81

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre 180 günü tavandan da yatırsanız yatıracağınız paraya göre bir artış sağlamaz. Normal gününüzü doldurararak emekli olmanızda fayda var.

 2. Burcu dedi ki:

  Merhaba, benim öğrenmek istediğim konu biraz farklı. Şimdiye kadar hep kurumsal büyük firmalarda çalıştım ve dolayısıyla maaşım hep olduğu gibi göründü bu da emwklilikte maaşımı daha yüksek yapıyor ancak EYT çıkmaz ise tamamlamam gereken 700 günüm var, şu anda bir işe girsem ve asgari ücrerten sigortam ödense bu emekli aylığımı ne kadar düşürür, 2 yıl gibi bir süre tabandan sgk ödenmesi ortalamaya ne kadar etki eder. Genel hesaplamalara göre şimdi emekli olsam aylığım 3bin TL olacak gibi gözüküyor. Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   2 yıl için yatacak asgari ücret üzerinden prim maaşınızı düşürmez. Yine 3 bin civarı bir maaş bağlanır.

 3. MUSTAFA AYAZLARLI dedi ki:

  merhaba
  sigorta girişim 1991 yılı ,prim günü 9728 ve haziranda emeklilik için baş vurdum
  sgk da çalışırken 1996 ve 1997 yıllarında 458 gün bağkur primi yatırdım
  önceki gün e devlete baktığımda emeklilik maaşı için gün sayısını 9728 olarak gösteriyor
  yatırdığım bağkur priminin emekli maaşına etkisi yokmudur
  selamlar

 4. Fatih dedi ki:

  Merhaba,
  29.04.1975 doğumluyum.
  ’97-’99 yılları arası (18ay) askerlik yaptım. Yüksekokul mezunuyum. 03.07.2001′ de polis memuru oldum. 28.10.2013′ te kendi isteğimle memuriyetten ayrıldım.
  11.11.2013 ile 01.02.2019 arası, özel bir şirkette idari işler müdürü olarak çalıştım ve ödenen sigorta pirimlerim yüksekti. Şu an sigortalı bir işte çalışmıyorum. Bu durumda emeklilik zamanı gelene kadar düşük pirimli bir işte çalışırsam emekli maaşının olumsuz etkilenmesi sözkonusu mu? ne önerirsiniz? 4a ve 4c pirimlerimle ne zaman emekli olabilirim? Teşekkürler…

 5. suat dedi ki:

  merhaba yüzde 49 engelli raporum var 4170 gün sigorta pirimim var sigorta başlangıcım 1998 özürlü olarak emekli olsam nekadar maaş alırımteşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Asgari ücretten yattı ise 1200 1400 civarı bir maaş bağlanabilir

 6. Abdullah yildiz dedi ki:

  Ben 5840 gun sigortam var 25 senden askin calistim dogum tarihim 15 08 1969 50 yasindayim sigorta baslangic 88 3 ay simdi emekli olsam nekadar emekli maasi allein.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   emekli maaşınızı sigorta ödeme tutarlarını bilmediğimiz için https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ linkinden bilgileri girerek görebilirsiniz.

 7. Havva can dedi ki:

  Merhabalar 08 09 2000 tariginde sgk girisim var sonradan %40 engelli oldum. engellu kadrosunda calusiyorum .3500 gun sayim var. Ne zaman emekli olurum .

 8. kemal dedi ki:

  Slm ben 05-05-1969 doğumluyum.ilk işe giriş SSK 14-09-1987
  30-07-2004 yılına kadar 3608 gün ssk 770 gün emekli sandığı olarak çalıştım.21-02-2008 yılından itibaren esnaf bağkuru oldum halende devam etmekteyim. Hizmet birleştirmesi yapmak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim emekli sandığının günlerinin faydası olurmu.maaşım ne kadar olur .Şimdiden teşekkürler

 9. Aysel dedi ki:

  Slm ben 2 ci evliligimi yaptim ilk evliligimde ceyiz parasi almadim bosandikdan sonra yetim maasi almaya basladim evlendim maasim kesildi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İkinci evliliğinizde çeyiz parası başvurusu yapabilirsiniz. Evlendikten sonra 5 yıllık bir zaman aşımı süresi mevcut.

  2. ALİ CAYMAZ dedi ki:

   Tip 2 diyabet hastasıyım diabetes mellitus E10-E14 yazıyor .sonradan kalp rahatsızlım cıktı Kroner arter hastalımdan raporumda I25.4 yazıyor ,ayrıca Hiperlipidemi içinde E 78.4 yazıyor doltorum kontrol için anjio oldum ana damarlarımda bir sorun cıkmadı ama kılcal damarlarımda %20 daralma varmış şimdi sizden ricam vergi indirimi için %40 rapor alabilirmiyim