emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Emekli Olmak İsteyenler Dikkat, Prim Günü Doldurmak Zorlaşıyor

Emekli Olmak İsteyenler Dikkat, Prim Günü Doldurmak Zorlaşıyor

Bir süredir kamuoyunun gündeminde olan emeklilikte yaşa takılanlar temel olarak sigortalılık sürelerini ve prim günlerini doldurarak emeklilik yaşını doldurmayı bekleyenlerden oluşuyor. Ancak TBMM plan bütçe komisyonunda kabul edilen istihdam paketinde bulunan esnek çalışma saatleri ile prim gününü doldurmak da zorlaşacak.

Prim Gününü Doldurmak Zorlaşacak

Yakın zamanda gündeme getirilmiş ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da kabul edilmiş istihdam paketinde yer alan esnek çalışma saatleri emekli olmak isteyenler için büyük sorunlar yaratabilecek. Emeklilik için gerekli prim gününü doldurmayı engelleyecek olan esnek çalışma uygulaması yüzünden emeklilikte yaşa takılanların yanına şimdi de emeklilikte güne takılanların ekleneceği söz konusu oluyor.

İstihdam paketinin bulunduğu torba kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi ve yasal hale geldi. Buna göre teklifin içinde bulunan esnek çalışma saatleri milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Telif içinde yer alan maddeler şu şekilde;  Tam zamanlı çalışmadan kısmi zamanlı geçmeye vergi istisnası uygulanacak. Buna göre tam zamanlı şekilde çalışıyorken kısmi süreli çalışmaya geçmiş olanlar için 12 aylık süre ile gelir vergisi istisnası uygulaması yapılacak. İstisnadan faydalanmak için ise işverenin kısmi süreli çalışmaya geçecek olan işçinin çalışmadığı saatler için en az 6 ay boyunca başka bir işçiyi istihdam etmesi gerekecek. Esasında başka bir deyişle tam zamanlı çalışan bir çalışanın ücreti ikiye bölünecek ve kısmi çalışma ile iki kişiye verilecek. Bu sayede özellikle işsizlik rakamları da verilere göre düşük görünecek.

Aynı zamanda ayda on günden az çalıştırılan 25 yaş altı gençler için de eksik prim uygulaması yapılacak. Bir işyerinde ayda 10 günden daha az çalışanlar 25 yaş altı gençler için sadece yüzde 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile yüzde 12,5 oranında olan genel sağlık sigortası primi ödenmiş olacak. İşverenler de bu kimseler için yüzde 20 oranında malullük, ölüm sigortası primi ödemeyecekler ve gençler bir işyerinde 10 günden az çalışmaları halinde bu süreler emekliliklerine etki etmeyecek.

Süreli Sözleşme ile Çalıştırma Yapılacak

Kanun kapsamında aynı zamanda iş ve hizmet sözleşmeleri de kısıtlama kapsamına alınacak. Halihazırda iş ve hizmet sözleşmeleri genelde süresiz olarak yapılıyor. Mevsimlik ya da süresi belli olan işlerde kriterlere uygunluk gösterilerek belirli süreli sözleşme yapılıyor. Ancak teklifteki düzenleme kapsamında 25 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük çalışanlar için belirli süreli sözleşme yapılacak. Sözleşme dahilinde de sürenin bitmesi sonrasında işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisi de kendiliğinden sona erecek ve aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatı da alınmayacak, aynı zamanda işe iade hakkı da elde edilmeyecek.

Emeklilik İçin Prim Günü Sayılmayacak

İlgili mevzuat kapsamında haftalık çalışma süresi 45 saat, aylık ise 180 saat olmaktadır. Buna göre saat usulü çalışılan işlerde her 7,5 saat bir güne tekabül etmektedir. Bu kanun kapsamında bir işyerinde ayda 10 günden az çalışan gençler için emekliliğe esas teşkil edecek sigorta primleri yatırılmayacak ve sigortaya girişleri olsa bile primleri yatırılmadığı için ileride emeklilik yaşını ve hizmet süresini doldurmalarına rağmen bile primleri eksik olduğu için emeklilik hakkı elde edemeyecekler. Her ne kadar işsizlik rakamlarını düşük göstermek için kabul edilmiş bir kanun olsa da bu kanunun herhangi bir fayda göstermeyeceği açık görünüyor. Çünkü işverenler sunulan çeşitli teşvik ve indirimler yüzünden bu uygulamayı kabul edecekler ve bir tam zamanlı işçi çalıştırmak yerine iki kısmi zamanlı işçi çalıştırma yolunu tercih edecekler.

Emeklilikte Prime Takılanlar Ne Yapmalı! Hangi Süreler Borçlanılır ?

Erken Emeklilik Şartları Neler, Emeklilik Tablosu

Emekli Sicil No Sorgulama Nasıl Yapılır, Nasıl Öğrenilir?

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.