Genel | SSK | SGK | Sorgulama | Hizmet Dökümü | Gün Sayısı

Kategori: Genel

Anneye Yarım Gün Çalışma İzni

Ülkemizde sigortalı olarak birçok işçi çalışmaktadır. Bazı durumlarda bireyler yarım gün çalışmak zorunda kalmaktadır ve devlet bu konuda bazı düzenlemeler yapmıştır. Yapılan bu düzenlemelere göre ...

Çıraklık Girişi ve Doğum Borçlanması

Çırak; Çıraklık Sözleşmesi'ne göre bir meslek dalında mesleğin öğrenilmesinin zorunlu kılındığı bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen, öğrenen ve uygulayan kişi olarak tanımlanmaktadır. Bu uygulanan eğitimler ...

Yeşil Kart Prim Tutarları

Yeşil kart, herhangi bir sosyal sağlık sigortası olmayan kişilere verilmektedir. Bir kişiye yeşil kart verilebilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Örneğin aylık geliri asgari ücretin üçte ...

Yeşil Kart Ne Zaman Sağlıktan Faydalanır?

Ülkemizde herhangi bir sosyal sağlık güvencesi bulunmayan ve maddi geliri oldukça düşük olan pek çok insan bulunmaktadır. Bu duruma çözüm olarak ortaya çıkan yeşil kart uygulaması, sosyal ...

Yeşil Kart Gelir Seviyesi Belirleme

Yeşil kart, ülkemizde maddi imkanlarının yetersizliği nedeniyle yardıma muhtaç ve ihtiyacı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sunulan sosyal sağlık güvencesidir. Gelir seviyesi düşük kesimin sağlık hizmetlerinden ...

Yeşil Kart Çıkmadı, Nasıl İtiraz Edilir?

Ülkemizde, çalışan fakat herhangi bir sosyal güvencesi olmayan çok sayıda vatandaşımız bulunmaktadır. Ne yazık ki bu durumdaki çok sayıda vatandaşımızın gelirleri de çok düşüktür. Türkiye Cumhuriyeti ...

Hangi Hastalıklar İçin Katılım Payı Ödenmez?

Katılım Payı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki vatandaşların çeşitli sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için sigorta kapsamındaki kişi, emeklilik hakkı kazanmış kişi ya da ...

Erken Hamilelik Testi

Erken hamilelik, embriyonun oluşmasından sonraki 4 haftalık süreci kapsamaktadır. Bu da son adet tarihinden itibaren 6 haftalık döneme denk gelmektedir.Erken hamilelik testi ilk adet gecikmesinden ...

AVEA Fatura Görüntüleme

2004 yılında kurulmuş olan Avea iletişim hizmetleri dünyada ve ülkemizde en çok tercih edilen GSM operatörleri arasındadır. Avea iletişim hizmetlerinin aboneliğinin milyonlara ulaşmasının muhtemel nedeni kullanıcılarına ...

Hangi Mallar Mal Beyanında Belirtilir?

Mal Beyanı, yani mal bildirimi kişinin mülkiyeti altında bulunan taşınır ve de taşınmaz malların liste haline getirilip gerekli makamlara sunulması olarak tanımlanmaktadır. Biz de bu ...

Sonraki Sayfa »