Bağkur

Bağkur Erken Emeklilik Şartları (Kadın/Erkek) 2021

2021 Bağkur erken emeklilik koşulları, askerlik borçlanması yapmak, doğum borçlanması yapmak, engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmak veya engelli evlada sahip olmaktır. Askerlik borçlanması yapan erkek çalışanlar veya doğum borçlanması gerçekleştiren kadın çalışanlar erken emeklilikten, bireysel prim ödemesi kapsamında yararlanırlar. Diğer yandan engelli evladı olan ve çocuklarına engelli sağlık kurulu raporunu alarak, ilgili devlet kurumuna erken emeklilik talebinde bulunan kadın çalışanlar Bağkur erken emeklilik şartlarını sağlarlar. %40 Engelli Bağkurlu bir erkek ve kadın çalışan ise şartlara uygunluk taşımalarına bağlı olarak erken emekli olabilirler.

Bağkur Erken Emeklilikten Yararlanama Yolları Neler?

Bağkur erken emeklilikten faydalanma yolları:

 • Doğum borçlanması,
 • Askerlik borçlanması,

Bu iki işlem ile erken emeklilik için gerekli şartlara, borçlanmalara ilişkin prim ödemesi üzerinden sahip olunur. Borçlanmaları yapan kişiler borçlanma gün sayıları için hesaplanan prim borcunu bireysel olarak ödeme yoluyla daha erken emekli olabilirler.

Doğum Borçlanması İle Erken Emeklilik

Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik, Bağ-kur kapsamında çalışan kadınların erken emeklilikten yararlanabilecekleri uygulamadır. Kadınlar Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında toplamda 2160 günlük doğum borçlanmasından yararlanarak erken emeklilikten faydalanırlar. Borçlanılan bu gün sayısına ait prim kadın çalışanca ödenir ve erken emekli olunur.

Bu kapsamda maksimum 2 yıllık süre için doğum borçlanmasından yararlanılabilir. Tercih eden kadın çalışanlar sadece 1 aylık süre içinde doğum borçlanması başvurusunu yapabilirler. Bu kapsamda ise prim ödemesi 30 günlük süre üzerinden hesaplanır.

Doğum Borçlanması Nasıl Hesaplanır?

Doğum borçlanmasını hesaplamak hakkında detaylar şunlardır:

 • Doğam çocuğun doğum tarihi esas alınarak doğum borçlanması hesaplanır.
 • Maksimum 2 yıllık süre doğum borçlanmasına tabi olabilir.
 • 01.2004 senesinde doğum yapan kadınlar 01.01.2006 tarihine kadar olan dönemi doğum borçlanmasına dahil edebilirler.
 • Bu kapsamda ise 720 günlük doğum borçlanmasını hesaplamak için tek gün prim ödemesi 27,29 TL alınmalıdır.
 • 720 günlük doğum borçlanmasında ödenecek olan toplam prim değeri 19.648 TL olarak hesaplanır.
 • Borçlanma 1440 gün veya 2160 gün olarak yapılıyor ise günlük prim ödemesi yine 27,29 TL olarak alınır. Bu kapsamda ise 1440 günlük borçlanma için 39.279 TL ve 2160 günlük doğum borçlanması için 58.945 TL prim ödemesi yapılır.

Kişi bu tutarları ödeyerek Bağkur erken emeklilik fırsatından yararlanır.

Doğum Borçlanması Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğum borçlanmasına başvurmak için izlenen adımlar şu şekildedir:

 • Kadın çalışan en son çalıştığı işyerinin bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirir.
 • Başvuru için teslim edilecek tek evrak TC kimlik kartı fotokopisidir.
 • Müdürlük çalışanlarına bu evrak verilerek, doğum borçlanması yapılmak istendiği iletilir.
 • Çalışanın ileteceği doğum borçlanması başvuru dilekçesi kimlik, iletişim ve talep edilen diğer bilgiler ile doldurulup, imzalanır.
 • Form teslimi yapılır.

Bu adımlar ile başvuru tamamlanır. Formda ne kadar bir gün süresi için doğum borçlanması yapıldığı açıkça belirtilir. Bu kapsamda borçlanılan gün sayısına göre hesaplanan pirim ödenerek erken emekli olunur.

Doğum Borçlanması Nereye Ödenir?

Doğum borçlanması ödeme yeri PTT şubeleridir. Doğum borçlanması gerçekleştiren kadın çalışanlar, ilgili güne denk gelen prim ödemelerini kendilerine en yakın olan PTT şubesinin vezne bölümünden yaparlar. Ödeme yapmak için vezneye doğum borçlanması priminin yatırılacağını söylemek ve ardından TC kimlik numarası ileterek, borcu nakit olarak vermek yeterlidir.

Askerlik Borçlanması Nedir?

Askerlik borçlanması, vatani görevini yerine getirmek amacıyla askere giden erkeklerin bu sürenin tamamı veya bir kısmı için bireysel prim ödemesi gerçekleştirerek, erken emeklilikten yararlanması işlemidir. Erkek çalışanlar askerde geçirdikleri ve çalışma yaşantısından uzak kaldıkları döneme ait sigorta prim borçlarını ödeyerek, erken dönemde emekli olabilirler.

Askerlik Borçlanması Prim Ödemleri Ne Kadar?

Askerlik borçlanmasında prim ödemleri tutarları şu şekilde sıralanır:

 • 18 ay askerlik yapan erkekler 540 günün tamamını borçlanırsa, 20.606 TL prim borcu öderler.
 • Borçlanmada bir gün için esas alınana prim ödeme tutarı ise en az 38 TL olarak belirlenmiştir.
 • Bu kapsamda çalışan askerliğinin 30 gününü borçlanırsa 1.140 TL prim ödemesi yapar.
 • 360 gün askerlik borçlanması için en az 13.680 TL prim ödemesi yapılır.

Askerlik Borçlanmasına Başvuru Nasıl Yapılır?

Askerlik borçlanmasına müracaat için izlenen adımlar şöyledir:

 • Kişi askerlik şubesinin yer aldığı ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne TC kimlik kartı ile gider.
 • Buradaki çalışanlara askerlik borçlanmasına başvurmak için askerlik borçlanma belgesini almak isteğini söyler.
 • Çalışanlar kişiye bu belgeyi verirler.
 • Belge eksiksiz şekilde kimlik, iletişim ve çalışma hayatı ile ilgili detaylar ile doldurulur.
 • Doldurulan belge ile birlikte kişi kendi bağlı bulunduğu askerlik şubesine gider.
 • Askerlik şubesine belge tasdik ettirilir.
 • Tasdik ettirilen belge üzerine borçlanılmak istenilen gün sayısı yazılıp, bu belde tekrar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne teslim edilir.

İşlem adımları sonunda askerlik borçlanması kayda geçer. Kişi borçlanma gününe denk gelen prim borcunu ödeyerek erken emekli olur.

Askerlik Borçlanması Nereye Ödenir?

Askerlik borçlanmasının ödendiği yer, İş Bankasıdır. Askerlik borçlanması yapan kişiler prim ödemlerini İş Bankası şubelerinden gerçekleştirirler. Bunun için TC kimlik kartı ile birlikte en yakın konumdaki İş Bankasına gitmek ve vezneden prim borcunu nakit şekilde yatırmak yeterlidir.

1 Ekim 1999 Öncesi İşe Giren Kadın Bağkurluların Emeklilik Tablosu

20 Yılı Tamamlamaya Kalan Süre Prim Süresi Emeklilik Yaşı
2 yıl ve daha az kalanlar 20 40
2 yıldan fazla – 3 yıldan az kalanlar 20 41
3 yıldan fazla – 4 yıldan az kalanlar 20 42
4 yıldan fazla – 5 yıldan az kalanlar 20 43
5 yıldan fazla – 6 yıldan az kalanlar 20 44
6 yıldan fazla – 7 yıldan az kalanlar 20 45
7 yıldan fazla – 8 yıldan az kalanlar 20 46
8 yıldan fazla – 9 yıldan az kalanlar 20 47
9 yıldan fazla – 10 yıldan az kalanlar 20 48
10 yıldan fazla – 11 yıldan az kalanlar 20 49
11 yıldan fazla – 12 yıldan az kalanlar 20 50
12 yıldan fazla – 13 yıldan az kalanlar 20 51
13 yıldan fazla – 14 yıldan az kalanlar 20 52
14 yıldan fazla – 15 yıldan az kalanlar 20 53
15 yıldan fazla – 16 yıldan az kalanlar 20 54
16 yıldan fazla – 17 yıl 20 55
17 yıldan fazla 20 58

1 Ekim 1999 Öncesi İşe Giren Erkek Bağkurluların Emeklilik Tablosu

25 Yılı Tamamlamaya Kalan Süre Prim Süresi Emeklilik Yaşı
2 yıl ve daha az kalanlar 25 44
2 yıldan fazla – 3 yıl 6 ay’dan az 25 45
3 yıl 6 aydan fazla – 5 yıl ve daha az 25 46
5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay’dan az 25 47
6 yıl 6 aydan fazla – 8 yıl ve daha az 25 48
8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay’dan az 25 49
9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıldan az 25 50
11 yıldan fazla – 12 yıl 6 aydan az 25 51
12 yıl 6 aydan fazla – 14 yıldan az 25 52
14 yıldan fazla – 15 yıl 6 aydan az 25 53
15 yıl 6 aydan fazla – 17 yıldan az 25 54
17 yıldan fazla – 18 yıl 6 aydan az 25 55
18 yıl 6 aydan fazla – 20 yıldan az 25 56
20 yıldan fazla 21 yıl 6 aydan az 25 57
21 yıl 6 aydan fazla 22 yıl 25 58
22 yıldan fazla 25 60

1.5.2008 Sonrası İşe Girenlerin Emeklilik Yaşı

Tarih Prim Sayısı Erkek Emekli Yaşı Kadın Emekli Yaşı
1.5.2008 – 31.12.2035 9000 60 58
1.1.2036 – 31.12.2037 9000 61 59
1.1.2038 – 31.12.2039 9000 62 60
1.1.2040 – 31.12.2041 9000 63 61
1.1.2042 – 31.12.2043 9000 64 62
1.1.2044 – 31.12.2045 9000 65 63
1.1.2046 – 31.12.2047 9000 65 64
1.1.2048 ve sonrası 9000 65 65

Engelli Çocuğu Bulunan Kadınlara Erken Emeklilik

Engelli çoğu olan kadınlara erken emeklilik, Bağ-kur’lu çalışan kadınların yararlandığı erken emeklilik fırsatıdır. Kadın çalışanın eğer bakıma muhtaç engelli çocuğu varsa, erken emeklilikten yararlanır. Bunun için gerekli evraklar ile ilgili devlet kurumuna başvur yapılması gerekir.

Engelli Çocuğu Olan Kadınların Erken Emeklilikten Yararlanma Şartları

Engelli çocuğu olan kadının erken emekli olma koşulları şu şekildedir:

 • Kadın çalışan başvuru sırasında aktif şekilde çalışma yaşantısına devam ediyor olmalıdır.
 • Kadın çalışan 1 Ekim 2008 tarihinden sonra isteğe bağlı prim ödemesi yapmış olmalı veya prim ödemeleri çalışırken sigorta kapsamında yatmış olmalıdır.
 • Engelli evladın engellilik durumunu belirten sağlık kurulu raporu bulunmalıdır.

Bu şartları sağlayan çalışan anneler erken emeklilik için başvuru gerçekleştirirler.

Erken Emeklilik Başvurusu İçin Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınır?

Erken emeklilik için sağlık kurulu raporu edinmek amacıyla izlenen adımlar:

 • Engelli evlada sahip olan anne, çocuğunu devlet tarafından sağlık kurulu raporu vermek ile yetkilendirilen hastanelere götürmelidir.
 • Bun için https://khgmcalisanhaklaridb.saglik.gov.tr/TR,42705/engelli-saglik-kurulu-raporu-vermeye-yetkili-hakem-hastane-listesi.html adresine internetten giriş yapılıp, Türkiye genelindeki yetkili hastaneler görüntülenir.
 • Hastaneler arasından anneye ve çocuğuna en yakın konumda olana gidilip, randevu alınır.
 • Randevu gününde hastaneye gidilir ve çocuğun gerekli tetkiklerden geçmesi sağlanır.
 • Ardından hastane engelli sağlık kurlu raporunu anneye sunar.

Bu rapor üzerinden eğer en az %40 engellilik durumu hakkında bilgi yer alıyor ise anne erken emeklilik için rapor ile ilgili devlet kurumuna başvuru yapmalıdır.

Engelli Çocuk Sahibi Çalışanın Erken Emekliliğe Başvurusu

Engelli çocuk sahibi çalışanın erken emeklilik müracaatı adımları şu şekildedir:

 • Kişi kendi TC kimlik kartı ve çocuğuna ait engelli sağlık kurulu raporu ile son çalıştığı yerin ilinde bulunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gitmesi gerekir.
 • Burada çalışanlara engelli sağlık kurulu raporu iletilip, erken emeklilik talebinde bulunulacağı ifade edilir.
 • Çalışanca iletilen başvuru formu kimlik, iletişim, çalışma bilgileri ile doldurulup, imzalanır.
 • Form teslimi yapılır.

Adımlar ile başvuru sağlayan çalışan anneler erken emeklilikten yararlanırlar.

Engelli Çocuk Sahibi Bağ-kur’lu Çalışan Ne Kadar Erken Emekli Olur?

Engelli çocuk sahibi Bağ-kur’lu çalışanın erken emekliliği, normal emeklilik tarihinden 400 gün öncesidir. Emeklilik başvurusu yaptığında 6500 günlük primi çalışırken ödenmiş olan bir kadın çalışan, en az 1600 gün çalışmış ise prim ödeme gülerine 400 gün ilave edilir. Bu kapsamda kadın çalışan 400 gün daha erken emekli olur.

Bağkur Erken Emeklilikten Engelli Çalışanların Yararlanması

Bağkur erken emeklilikten engelli çalışanın faydalanması için ilk olarak engelli sağlık kurulu raporunun alınması ardından, bu rapor ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvurulması gerekir.

Engeli bulunan çalışan bunu doğrulamak için https://khgmcalisanhaklaridb.saglik.gov.tr/TR,42705/engelli-saglik-kurulu-raporu-vermeye-yetkili-hakem-hastane-listesi.html adresine giriş ile ekranda görüntülenen sağlık kurulu raporu vermek ile yetkili hastanelerden birinden randevu alır.

Bu randevu gününde ise gerekli muayenelere katılım sağlanır. Ardından alınan engelli sağlık kurulu raporunda en az %40 engellilik durumu yer alıyor ise rapor, çalışılan işyerinin bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilir. Ardından çalışanlara erken emeklilik talebi için başvuru formu doldurulup, teslim edilir. Bu başvuru ardından artık erken emeklikten yararlanılır.

Bağkur’lu Engelli Çalışanlar Ne Kadar Süre Önce Emekli Olurlar?

Bağkur’lu engelli çalışanları erken emekli olma süreleri şu şekildedir:

 • 10.2008’de işe başlayan ve 15 yıl boyunca primi ödenmiş ve ardından erken emekliliğe başvurmuş kadın ve erkek Bağkur çalışanları 3700 gün daha erken emekli olurlar.
 • 01.2029 yılı ve 31.12.2010 yılları arasında işe başlamış olan, 15 yıl primi ödenen engelli çalışanlar, 3800 gün daha erken emekli olurlar.
 • 01.2011 ile 31.12.2012 yılları arasında işe başlayan ve 15 yıl prim ödemesi yapılan engelli çalışanlar 3960 gün daha erken emekli olurlar.
 • 01.2014 ile 31.12.2014 yılları arasında emekli olan ve 15 yıl prim ödemesi yapılan engelli vatandaşlar 3960 gün önce emekli olurlar.
 • 01.2015 yılında sonra 15 senelik prim ödemesi yapan çalışanlar 3960 gün erken emekli olurlar.
 • 01.2008 ile 31.12.2008 yılları arasında işe başlayan ve 16 yıllık prim ödemesi yapılan engelli vatandaşlar 3700 gün erken emekli olurlar.
 • 01.2014 ile 31.12 2014 arasında işe başlayan ve 18 yıllık prim ödemesi olanlar ise 4680 gün önce emekli olurlar.

Erken Yaşlananlar İçin Bağkur Erken Emeklilik Fırsatı

Erken yaşlananlara Bağkur erken emeklilik avantajı, erken yaşlandığını belirten sağlık raporuna sahip çalışanlara sunulan bir fırsattır. Tam teşekküllü devlet hastanelerinden sağlık kurulu raporu alan ve raporu üzerinden erken yaşlanma problemine sahip olduğu belirtilen Bağkur çalışanları, erken emeklilik şartlarına uyum sağlarlar.

Raporlarını çalıştıkları iş yerinin ilinde yer alan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne teslim ederek, erken emeklilik talebini belirtenler, 55 yaşında emekli olurlar. Sadece 5400 günlük primlerinin ödenmiş olması yeterlidir.

Bu kapsamda 55 yaşında sağlık sorunları sebebi ile iş gücü kaybına uğrayan diğer bir ifade ile erken yaşlanan bireyler Bağkur erken emeklilik koşullarından yararlanana bireylerdir. Durumlarına SGK ile paylaşmaları ve erken emeklilik taleplerini gerçekleştirmeleri halinde erken emeklilikten yararlanırlar.

Bağ-kur Erken Emeklilik Başvuru Sorgulaması

Bağ-kur erken emeklilik başvuru sorgulaması yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sso-evrak-takip bağlantısına tıklanmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu “Evrak Takip” sistemi üzerinden, Bağkur erken emeklilik başvurusu sonuçları takip edilebilir. Evrak takip sistemine erişim için sayfanın sağ köşesinde yer alan “Giriş Yap” butonuna tıklanmalıdır.

Bağkur Emeklilik Başvuru Sorgulama

Giriş ekranı açıldığında, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle sistem bilgileri tamamlanmalı ve “Giriş” butonuna tıklanmalıdır. Sistem girişi yapıldıktan sonra, evrak takip sayfası üzerinden erken emeklilik başvurusunun son durumu öğrenilebilir.

Kısmi Emeklilik Başvuru Şartları Nelerdir?

Yaştan dolayı emekli olacak kişilerin, Bağ-kurlu olarak belirli tutarda prim gün ödemesi yapması gerekmektedir. Çalışanların cinsiyeti, ödedikleri toplam prim gün sayısı ve ödenen prim tutarı gibi değerler dikkate alınarak, yaştan dolayı erken emeklilik hakkı tanınmaktadır. Yaştan dolayı erken emeklilik başvurusu yapacak kişiler için en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 günlük prim ödemesi şart koşulmuştur.

Belirtilen şartları yerine getiren Bağ-kurlu çalışanların erken emeklilik yaşları aşağıda listelenmiştir:

 • 05.2002 ila 23.05.2005 tarihleri arasında prim gün ödemesini tamamlayan kişiler, 56 yaşında emekli olabilirler.
 • 05.2005 ila 23.05.2008 tarihleri arasında prim ödemesi tamamlanan kişiler, 57 yaşında emekli olabilirler.
 • 05.2008 ila 23.05.2011 tarihlerinde prim ödemesini tamamlayan Bağ-kurlular, 58 yaşında emeklilik hakkı kazanmaktadır.
 • 05.2011 tarihiyle 23.05.2013 tarihleri arasında prim ödemesini tamamlayanlar, 59 yaşında emeklilik hakkı elde etmektedir.
 • 05.2014 tarihi ve sonrasında prim gün ödemelerini tamamlayan kişiler, 60 yaşında emeklilik hakkı kazanmaktadır.
Emeklilik Aylığı (Maaşı) Hesaplama Nasıl Yapılır?
İsteğe Bağlı Nasıl Emekli Olunur, Şartları Nelerdir ?
Tarım (Çiftçi) BağKur İle Ne Zaman Emekli Olabilirim ?

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

42 Yorum

 1. Merhaba,
  sol diz menisküs ameliyatı oldum iç ve dış meniskus meniskususumun arka bölümü şu an hiç kalmamış durumda sol dizmde kas zayiflamasi 3cm sol diz ve sağ dizimde yerleşim bozukluğu tıp 2 ve sol diz ve sağ dizimde kondramalezi patella mevcut evre 2-3 benim şu an günlük yaşamımda yapılması gereken rutin hareketlerin hiç birini yapamıyorum çömelme merdiven inip çıkma yokuş inip çıkma ve tek baston ile yürümekteyim engelli raporu kac oranında cikar

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre %45 54 arası bir oran çıkması muhtemel.

 2. 31 ağustos.2000— 01.Temmuz.2017 arasında askeri doktorluk yaptım ve ayrıldım.Ne zaman emekli olurum

  1. Merhaba,

   4a dan kısmi emeklilik için 4500 gün 25 yıl hizmet, Tam emeklilik için ise 7000 gün. 4b den ise 9000 günü tamamlamanız gerekiyor.

 3. MERHABA İŞE GİRİŞİM 24/08/1999 20 SENEDİR ÖDEME YAPTIM 6800 YAKIN PİRM VAR NORMAL ŞARTLARDA NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM BİR KADIN OLARAK

  1. Merhaba,

   24/08/1999 tarihli sigorta başlangıcınıza göre sskdan 4/a;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1998 ile 23.05.1999 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 55 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dir.

 4. MERHABA 29.01.2002 – 09.09.2019 ARASINDA ARALIKSIZ OLARAK SGK LIYIM.(6187 GÜNÜM VAR).10,09,2019 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞKURLU OLDUM. BAĞKUR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR? SGK DAN MI BAĞKURDAN MI EMEKLİ OLACAĞIM? 4A-4B ARASINDA FARK VARSA HANGİSİ AVANTAJLI OLUR BENİM İÇİN?YANITINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.CEVABI MAİL OLARAK GÖNDERİR MİSİNİZ?

 5. SELAM dogum tarihim:30.06.1981 sgk 4a sigortalı günüm:3776 sgk 4b isteğe bağlı bagkurum:224(HALEN DEVAM EDİYOR) SGK giriş tarihim:30.04.2008 toplam günüm:4000 Ben bu dörtbingünü 4500 güne tamamlayınca prim ödemesini bıraksam ilerde ne gibi bir emeklilikten yararlanırım?

 6. merhabalar 01/05/1974 doğumluyum 1992 yılında sigorta girişim var 7000 gün kadar prim yatırdım. Daha sonra kendi işyerimden dolayı 2002 yılında bağkur kaydımı yaptım 7 yıldır bağkur kaydım var sigortanın söylediği ssk başlangıcı bağkur başlangıcı sayılmıyor 2002 tarihi baz alıyorlarmış pek bir şey anlatmıyorlar. Buna göre benim giriş tarihim ve kaç olmuş oluyor. Bağ kura göre nasıl emekli olabiliyorum. Teşekkürler

 7. 2000 öncesinde vergi mükellefiyim lakin Bağkur kaydım yok Bağkur borçlanması yapabilir miyim

  1. Merhaba,

   Bağkur kaydınız yok ise geriye dönük borçlanma yapamazsınız.

 8. 01.01.1966 DOĞUMLU BAYANIM 01.01.2006 DA İŞ YERİ AÇTIM O GÜNDEN BERİ DÜZENLİ PİRİM LERİMİ YATIRIYORUM NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM NORMAL BİDE KISMİ EMEKLİLİK ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM SAYGILARIMLA

 9. merhaba 03 .02.1965 doğumluyu bir kadınım 23.06.2008 de ssk lı olarak işe başladım şuan 3430 gün sayım var sağlık sıkıntıları çekiyorum çalışmakta çok zorlanıyorum ne yapmalıyımda bir şekilde emekli olmalıyım bilgisi olan varmı ? yardımcı olunabilirse bir yol gösteren olursa çok minnettar kalırım

 10. İŞE BAŞLAMA TARİHİ 02.06.1989
  CİNSİYET ERKEK
  2228 GÜN SSK
  3580 GÜN BAĞKUR VAR
  DOĞUM TARİHİ 01.01.1967
  NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM

 11. Merhaba 07/09/1970 doğumluyum bağkur girişim 1986 yılından fakat çıkan yasayla 07/09/1988 olarak kabul ediliyor erken emekli olma imkanım var mı pirim ödemelerinde boşluk yok 31 yıl erkek
  1986 yılında ki ödemelerim kabul edilse şuan emekli olmam gerek işçi olsam şuan emekliydim bu haksızlık degilmi işveren iflas etmez diye bir kanun yok iflas ettim açım emekli olamıyorum bu haksız zihniyet yüzünden 350 gün staj döneminden sgk ödemem var

 12. 1992 bağkur girişim var 53 yaşındayım silinen günlerim var 1200 toplam günüm var emekli olmak için ne yapabilirim

  1. Buna benzer bende de sorun var. Günlüğü ortalama 31_32 liradan hesaplanıp borçlandırıyorlar. Şuan da bir af olmadığı için yapılandırma yapamıyorlar. Eğer doğruysa eylul_ekim ayında yapılandırma olacak deniyor. Kurumlar ne yardımcı olmuyor

 13. 1969 doğumluyum 22 yıl 10 ay bağlurum var 2015 te işi bıraktım. Şimdi kalp yetersizliği hastasıyım malulen emekli olabilirmiyim

 14. bağkur girişim 21 01 2002 dir kesintisiz bağkur ödemesi yaptım doğum tahrihim 15 04 1972 dir ne zaman emekli olabilirim

 15. Merhaba 40 yaşında 3 çocuk annesi eşimin hiç çalışmışlığı dolaysıyla sigorta girişi yok.Bu durumda bağkura toplu ödeme yaparak emekli olabilmesi mümkünmü teşekkür ederim

 16. merhaba adım orhan 01/02/1974 doğumluyum 23/01/1998 tarihinden bu yana limited şirket ortağıyım ve hiç boşluğum olmadı.2004 yılına kadar hiç prim yatırmadım 2004 yılın eylül ayında birikmiş borçlarımı ödemek için bağkura gittiğimde 04.10.2000 yılından önceki hizmetiminde ,borçlarımında silindiği ve bu tarihten sonraki bağkurluluk süremi ve borcumu hesapladılar.çıkan borcumu ödedim ve bugüne kadar düzenli olarak primlerimi yatırdım.sonuç olarak sigorta başlangıcım 04.10.2000 oldu ve o günden bu güne kadar hiç ara vermeden bütün primlerimi yatırdım.lisans mezunuyum askerliğimide 20.11.1998 – 20.07.1999 tarihleri arasında kısa dönem olarak yaptım bu duruma göre ne zaman emekli olabilirim veya daha erken emekli olmak için ne yapmam gerekir .bağkurdan ssk datavsiyeniz nedir geçebilirim

 17. 02,08.1963 doğumluyum
  01,06,1998 tarihine bağkurlu oldum ve şuan toplamda 4882 primim var kaç yaşında ve ne zaman emekli olurum bilgi verirmisiniz

 18. 2011 girişliyim 900 gün pirimim var ileri derecede romateid hastasıyım malülen emekli olabilirmiyim 50 yaşındayım

 19. merhaba
  2010 yılında bağkurlu oldum doğum tarihim 1956

  askerden sonra siğortalı oldum ne zaman emekli olabilirim,

  şimdiden teşekkür ediyorum

 20. Merhaba 01.02.1969 doğumluyum 1988-1996 yılı arası 1340 gün ssk günüm var 96 yılından 2019 yılına kadar kesintisiz 22 yıl bağkur günü var toplamı 9400 gün yapmasına rağmen emekli olamadım sebebini ve başka basvuracagım noktalar varmıdır bilmi vermenizii önemle rica ediyorum…. iyi çalışmalar dilerim

  1. 5.28.2024 te emekli olursunuz. Yani 15 yıl sigorta 5400 prim 60 yaş şartları yerine gelince.

 21. İyi günler kolay gelsin 1966 doğumluyum 1981-1992 arası sigortalı olarak, 1997 den bugüne de isteğe bağlı bağkur luyum ,9000 prim ve 56 yaşımı beklemem gerektiği söylendi bu doğrumu.teşekkürler

 22. Eşim 1984 yılından sigorta girişi olup 300 günü var 29.05.2011 yılında el işi yapması nedeni ile 4b üzerinden bağkur üzerinden bağlı sigortasi devam etmekte doğumu 23.02.1964 Ne zaman emekli.olabilir.

 23. Ben 1966 doğumluyum 1986 yılında askere gittim askerden geldikten sonra 1989 ve 2006 yılları arasında çeşitli adreslerde isyerleri açtım ve maliye kayıtım var yanlız bagkura ve her hangi bir oda kayıtım yok ben vergi mükellefi olduğum yılları bagkura pirim borçlanması yapabilirmiyim 2019 yılında bununla ilgili yeni cikan bir yasa varmi beni bilgilendirirseniz sevinirim

 24. slm benim bir sorunum var ama bir turlu halledemiyorum cunku ankarada bir tanidigim yok 1954de bir kiz kardesim oldu ve alti ay sonra oldu nufusda yasiyo yaziyormus vukaatli nufus suretinde cikdi simdi fatih nufus dairesi dilekce gonderdi ankaraya ordan dusecekmis ne yaptiysam ulasamadim 27 951 ankaradaki dosya numarasi buda bana cok acil lazim sizin bu konuda bana yardimci olma imkaniniz varmi varsa cok sevinirim tskr

 25. abim 73 yasinda hic bir geliri yok ve en agirindan koa hastasi annem yeni vefat etti abim annemin bagkur masini alabilirmi sartlari nelerdir yardimci olursniz sevinirim tskr

 26. 1 5 2008 bağkurda 2 yıl 9 ay bag kurum var ondan sonra sigortalı calisiyorum ne zaman emekli oluyorum

  Abdurrahman arica 27 12 1962 doğumluyum yardimcı olursanız Allah razi olsun sizden

  1. Merhaba,

   Yaş 55 Yıl 8 Ay 4 Gün
   Sigortalılık Süreniz 10 Yıl 3 Ay 30 Gün
   Prim Gün Sayınız 3360
   EMEKLİLİK ŞARTLARINIZ (5510/28)
   Yaş 60 Kalan Yaşınız 4 Yıl 3 Ay 26 Gün

  2. 2008 den sonra sigortalı olanlar 5400 gün prim ödemesi ve 60 yaş dolunca emeklilik hakkı kazanıyor.

 27. 1968 doğmluyum 1995 yılndan beri çifçi bağkurluyum düzenli pirimi ödyorum 55 yaş ında emekli olacağmı söylediler ýasa geçekleşirse emekli olabilmyim

 28. ben 1992 yılında sigortalıydım 240 gün pirimim var 2007 yılından beridir bagkurluyum sigortadan emekli olmam icin tekrar sigortalı olup üc bucuk yıl sigorta yatırmammı gerek birde sigortalı olunca iş yerimi kapatmammı gerek emeklilik hesaplamama göre 5600 gün sigortalılık yetiyormu

 29. Merhaba, eşimin çalişma süresi olarak sgk primi daha fazla ödenmesine rağmen son 7 yıl şartı eşimin sgk dan emekli olmasına engel oldu. Bu durumdan dolayı sıkıntımız var. 1988 sgk girişli 1967 doğumlu olan eşimin 25 yıldan fazla hizmeti var. Ancak son 7 yıl içindeki bağkur prim ödemesinden dolayı sgk dan emekli olamıyor. Lütfen bu yasanın değişmesi yada eşim gibi mağdur vatandaşların bu sorununun acilen çözülmesine dikkat çekilmesine önemle arz ederim.

 30. 1980 doğumluyum 1998ssk girişliyim 1412ssk prim gün sayisi. 2007 isteğe bagli bağkur giriş halen devam buradada 4000 günüm mevcut 1999ve2014 2adet doğum mevcut nezaman emekli olabirim.ssk’ya geçmek için ne yapabilirim.yada bağkur’u dondurmalimiyim tavsiyeniz nedir? Şimdiden teşekkürler.

 31. 12.04.1969 doğumluyum 01.08.1985 01.06.1995 sigortalı çalıştım askerlik hariç 1995 2015 yılları arasında 17 yıl bağkur 2015 2018 yılları arasında 15 1y sigortalı çalışmaktayım. Son 7 ay ortalama 3800 den primim yatmakta .erken bağkur emekliliği ne hak kazanırmışım. 13 basamak 17. Yolda basamagim ne zaman emekli olurum maaş yaklaşık ne olur teşekkürler

Mahire için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu