Bağkur

2019 Bağ-Kur Prim Borcu Affı Var Mı ?

2019 yılında bağ-kur prim borçlarına af gelecek mi ? 2018 yılında getirilen Bağ-Kur prim affı  sonrası, borçların faiz kısımları silinmiş ve borcu olanların Bağ-Kur işlemleri dondurulmuştur. 2019 yılında da henüz yasa çıkmamış olsa da böyle bir durumun meydana geleceği öngörülmektedir.


Bağ-Kur Prim Affı Nasıl Olur?

Bağ-Kur borç affı, yapılandırma yasasının çıkması halinde ödeme vadesi geçmiş primler için geçerlidir. bağ-Kur prim borçlarının zamanında ödenmemiş olması halinde, meydana gelen af sayesinde gecikme zamları ve cezalar silinecektir. Silinme işleminin ardından sabit ana borç ödenmek zorundadır. Yapılandırma işlemi kapsamında yapılan prim ana borcu taksitlendirilir. En fazla 18 ay yapılan taksitlendirme işleminde, taksitlerinin gecikmesi durumunda Bağ-Kur borcuna getirilen af kapsamında silinen borçların tamamı tekrar kişinin üzerine yüklenir. Bunun yanında ödemelerin 2 ayda bir olacak şekilde yapılması da söz konusu olabilmektedir.

Bu surette son olarak 7143 No’lu Bağ-Kur borçlarına af yasası kapsamında 2018 Haziran ayı öncesi tüm borçlar silinmiş ve hizmetlerin durdurulması sağlanmıştır. 2019 yılında yapılacak Bağ-Kur affı sonrası 2018 Haziran ayı sonrasında yapılan Bağ-Kur borçları tekrar yapılandırılacaktır. 2018 Haziran ayı öncesinde var olan borçlar, 2018 affı sonrası silindiğinden, belirtilen tarihten önce kayıtlı borç bulunmamaktadır.

2019 Bağ-Kur Prim Affının Durumu Ne Zaman Açıklandı?

Bağ-Kur prim affının durumu, resmi gazetede, haziran ayında açıklanmıştır. Haziran ayının sonunda ortaya atılan prim affı konusu, resmi gazetede yayınlandıktan sonra temmuz ayından itibaren af yasası kapsamındaki düzenlemelerin yapılması mümkün olacaktır.

Bağ-Kur İhya Affı Nedir?

Bağ- Kur ihya affının tanımı, sistemde dondurulan hizmetler kapsamında yapılacak yeni hesaplamayı kapsamaktadır. Dondurulan hizmet sürelerini borçlanmak istediğinizde, dondurulan her ay için ihya hesaplaması ile borç hesaplaması yapılmaktadır. Bağ-Kur affı 2019 düzenlemesi ile ihya affı kavramı getirilmiştir. İhya primi hesaplamalarında dondurulan aydaki prim tutarları esas alınır ve prim faizleri silinerek hesaplama yapılması sağlanır. Dondurulan işlemlerde genellikle aylara göre prim hesaplaması yapıldığında faiz de üzerine eklenmekte idi. Eklenen faizle birlikte tekrar hesaplama yapılarak ödemeler taksitlendirilirdi. Ancak son düzenleme ile dondurulan prim aylarının hesaplamalarında faizler silinmiştir. Bu sayede borç oranları %60- 70 oranında düşürmüştür. 2019 yılında çıkacak afta da yapılan düzenleme devam ettirilecek, ihya borçları affedilerek kişilerin Bağ-Kur primlerini dondurdukları süre içinde yaptıkları borç, sadece ana para şeklinde ödenecektir.

2019 Yılında Geriye Dönük Bağ-Kur Affı

Bağ-Kur geriye dönük prim affı belirli kesimler için yapılmaktadır. Bağ-Kur primi geriye dönük affı, kaydı var olup, bu kayıtlara istinaden Bağ-Kur tescili açtırma hakkı olmayan mağdurlar için yapılacaktır. 2008 yılı öncesinde vergi kaydı olanların bu aftan yararlanma imkanı bulunmamak idi. Ancak 2019 yılı geriye dönük affı kapsamında bu tarihin öncesinde de prim borcu olan özellikle kurumsal firmalarda böyle bir uygulamanın olacağı düşünülmektedir.

Bağ-Kur Geriye Dönük Prim Affından Kimler Yararlanabilir?

Bağ-Kur geriye dönük prim affından yararlanabilecek kişiler şunlardır:

 • Vergi kaydı kaynaklı Bağ-Kur borcu olanlar
 • Esnaflık kaydı kaynaklı Bağ-Kur borcu olanlar
 • Oda kaydı kaynaklı Bağ-Kur borcu olanlar
 • Şirket ortaklığı kaynaklı Bağ-Kur borcu olanlar

Belirtilen durumlarda geriye dönük prim affından yararlanılabilecektir.

Bağ-Kur Borcu Taksitlendirme İşlemi

Bağ-Kur borç taksitlendirme imkanı, kişilere 6183/48 nolu yasa ile sunulmaktadır. Ayrıca taksitlendirme imkanından yararlanmak için af yasasını beklemek gerekmemektedir. 2019 af yasasını beklemeden de taksitlendirme işlemi yapılabilmektedir. Borcun tutarına ve taksitlendirme imkanına göre kişiler, ihtiyaç duyulan belirli bir peşinatı ödedikten sonra taksit imkanlarından yararlanabilecektir. Bu kapsamda borçlara 36 aya kadar taksit yapılabilmektedir. Ancak bu şekilde yapılacak taksitlendirme işlemi, yapılandırma kapsamına alınmamaktadır. Bu nedenle faizlerle birlikte yapılacak taksitlendirme kapsamında ödemeler faizlerle  birlikte yapılacaktır. Örneğin 10.000 TL tutarındaki Bağ-Kur borcu için 36 ay taksit yapılması halinde aylık ödeme miktarı 470-500 TL olacaktır.

Bağ-Kur Prim Dondurma

Bağ-Kur primlerini dondurma işlemi ile faizleri ve cezaları durdurmak mümkün olabilmektedir. Bunun için başvuru yapılacak merci Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. İşlemlerin silinmesi ve prim dondurma işlemi için yapılacak başvuruda, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bir dilekçe yazılarak primlerin dondurulmak istendiği bilgisi iletilmelidir. 2019 yılında çıkması beklenen yasa kapsamında önce dondurma işlemi yapılarak ödemeler sırasında borcun ve faizin işlenmesinin önüne geçilecek, sonra prim borçları taksitlendirilerek ödemeler kolaylaştırılacaktır.

2019  tarihli Bağ-Kur borç yapılandırma işlemine dair hususlar, resmi gazetede yayınlanacaktır. Ödeme faizlerinin ve gecikme cezalarının silinmesini sağlayacak yasada, 7143 sayılı kanun maddesinden yararlanılacaktır. Bu kanuna göre kişilerin yasadan yararlanabilmeleri için, tüm şartları sağlıyor olsalar bile başvuru yaparak dilekçe doldurmaları gerekmektedir.

2019 Bağ-Kur Prim Affının Kapsamı

Bağ-Kur 2019 tarihli prim affı yasası kapsamı, şu şekilde açıklanabilir:

 • Bağ-Kur prim affı yasasına göre 12 aydan fazla borcu olan kişiler aftan yararlanabilmektedir.
 • 2018 yılı af yasasından yararlanmakta olan kişilerin, kalan borçlarının 18 aydan fazla olması halinde kişilerin borç yapılandırma taleplerini 2019 yılı af yasasına taşımasına ve yeniden işlem yapmasına gerek yoktur.
 • Borçlu olan Bağ-Kur’lu kişiler bu hizmetten yararlanma hakkına sahiptir.
 • 12 aydan uzun süre borcu olan kişinin esnaf olması halinde de bu yasadan yararlanma imkanı bulunmaktadır.
 • Şirket ortakları ve çiftçilerin de yaptıkları iş ile ilgili belgeleri ortaya koyarak bu aftan yararlanmalarının önü açıktır.
 • Borcun silinmesinden sonra, borcun olduğu döneme ait hizmet süresi askıya alınır.

Bağ-Kur Prim Affından Kimler Yararlanma Şartları

Bağ-Kur prim affını kullanma koşulları şu şekilde sıralanabilir:

 • Bağ- Kur prim affı başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumu’na, ilgili dilekçe ile yapılmalıdır.
 • Bağ-Kur yapılandırması kapsamında borç affı, belirli bir dönemde uygulanmaktadır. Bu nedenle dönemin iyi takip edilmesi, kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanacak imkanlar kapsamında yayınlayacağı son ödeme ve son planlama gününü, resmi internet adresinden takip etmeleri gerekmektedir.
 • Bağ-Kur borçları, taksitlendirilerek ödenmektedir. Ancak taksitlerin 1 gün dahi geciktirilmeyeceği konusunda kişilerin taahhüt verdiği kabul edilir. Bu nedenle taksit günlerine dikkat edilmelidir.
 • Bağ- Kur borçlarının yapılandırılmasından sonra eğer 2 ayda bir ödeme yapılacaksa, bu şekilde yapılacak ödemenin sözleşmede yer almasına dikkat edilmelidir.
 • Dondurulmuş borçların varlığı durumunda yeniden yapılandırılma işlemine onlardan başlanmalıdır. Bu sayede geçmişten bu güne borçların tamamı bitirilmiş olacaktır.
 • Yapılandırmanın gerçekleşmesi için kesinlikle başvuru formu ve dilekçesinin doldurulması gerekmektedir.
 • Sadece dondurulmamış ve ödeme süreci geçmiş borçların yapılandırılması yapılmak isteniyorsa, yapılandırma formu buna göre doldurulmalıdır. Bunun için kişinin yanında kimlik fotokopisi bulundurulmalıdır.
 • Bireysel borç sildirme ve ihya yapılanmaları kapsamında kişilerin 2926 sayılı kanun kapsamına giren sigortalılık belgesine sahip olması; esnaf ya da şirket ortağı olunması halinde ise kişilerin 1479 sayılı kanun kapsamına giren sigortalılık belgesine sahip olması gerekmektedir.
 • Ödeme işlemleri bankalar üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle kişinin çalıştığı bankanın Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir.

Bağ-Kur prim affı  ödemesinin PTT aracılığıyla yapılması durumunda SGK müdürlükleri bilgilendirilmelidir.

Bağ-Kur Erken Emeklilik Şartları Nelerdir ?

Bağ-Kur Borcu Ödemesi, 4B Kredi Kartı İle Borç Ödeme

Bağ-Kur Borcu Olanlar Sağlıktan Yararlanabilecek mi ?

İlgili Makaleler

39 Yorum

 1. 01.01.1983 te bağkur kaydım başladı 1999 aralık sonuna kadar primlerimi ödedim.o yıldan bu tarafa bağkur çalışmam yok borcum da yok ancak emekli olmak için dışardan kaç gün prim borcu ödemeliyim ki yemeklik maaş hakkı kazanayım.
  10.10.1959 tarihinde doğmuşum.bayanım.ayrıca 303 günde s.s.k primi ödenmiş farklı zamanlarda sek yı bağkura ekleyip bağkurdan ne zaman zaman ve nasıl emekli olabilirim.ve bu ihya dan nasıl yararlanabiliriz.

 2. 85 yılında başlamış bagukurluyum aralıklı yatırdım toplam 7.5 yıl hizmetin görünüyor şimdi 72 yaşındayım bağkur gittim zaman borcum çıkmıyor durdurulmuş 3.5 yıl pirim ödemesi isteniyor.simdiki af dan yararlana bilirmiyim rica etsem yardımcı olurmusunuz

 3. 2016 yılına ait 12 ay bağkur borcum var fakat ben eşim memur olduğu için emekli olmak istemiyorum. Bu borcu sildirip eşimin üzerinden sağlık haklarından yararlanmak istiyorum. Bunu nasıl gerçekleştirebilirim? Cevabınız için teşekkürler…

 4. Annem 1993-2003 yıllar Arasında tütün üretip tüccara sattı. Ancak babam tütün Parasını almaya gittiğinde annemden habersiz annemin imzası olmadan bağkurdan muaf yapmış. Bizde önceki yapılandırmada mahkemeye verdik ancak davayı kay bittik. Ama 2008 sen beri zorunlu BAĞ-KUR primi ödüyoruz. 3210 gün prim ödemişliğimiz var. Sorum şu 1993-2003 Yılları arasındaki primler için bu yapılandırmadan faydalana bilirmiyiz. Annem 1958 doğumlu. Bu arada 2002 yılındaydı 7 aylık prim ödemişliği var. 5400 gün dolunca emekli olabiliyor. Yaştan sıkıntı yok. Sadece annemin imzası olmadan tüccarın teklifi babamın onayı ile annemi muaf yapmışlar. BAĞ-KUR da kabul etmiş. Şimdide geçmiş yıllardan mahkeme kararı var diye geçmiş gün primlerini yapılandırmıyor. Teşekkürederim. Mailine cevap atarsanız çok memnun oluruz. Annesinde duasını alırsınız.

 5. Merhaba babam emeklilik hakkı kazanmış yalnız Bağkur borcundan dolayi iptal olmuş yeniden inceleme için Şişli ssk ya dilekçe vermek gerekiyor . Çok sıra var günlerce orda olanlar var. Bu işin başka yolu yokmu müracaat edecek bir yer Teşekkürler

 6. Merhabalar ben 1961 dogumluyum. 3000 odenmis bagkur primimvar bununla beraber 500 gun yatirilmis sigorta primim var askerlik haric. Budurumda bu yasadan yararlanabiliyomum?

 7. Bağ-kur günlerim silinmişti.Tekrar Bu günleri saydırırsam aftan yararlanabilirmiyim.Yararlanırsam silinen bağkur borcumun faizinde indirim olurmu.

 8. günaydın herkese,
  eşim benim firma kurucularındandır 2005 haziran da kuruldu fakat 2008 mayıs ta kayıtlara alındı 3 yıllık bağkur primini alabilirmi ?
  ayrıca 2008 mayıs ayından 20015 aralık ayına olan faizler siliniyormu ?
  konuyla ilgili bilgi verirmisiniz ltf

 9. Merhaba babam 31 senelik bagkurlu borc miktarida faizle beraber 70.000 tl. Civarındaydi prim gun sayisi zaten fazla ve emeklilik yas sartlarinida bu sene temmuz ayinda doldurdu. fakat en son bu prim gunlerini silme doneminde babamin geriye donuk prim gunlerini sildiler ve babamin suan e devletten baktigimizdada borcu sadece 8000 tl küsür ve 11 senesini silinmis gozukuyo aslinda asil borc faiziyle beraber 70000 tl (ana borc 40000 tl) gectigimiz gunlerde resmi gazetede yayinlanan mali af kapsamina girmedigi soylendi.
  Emekli olmasi icin ne yapmaliyiz lutfen yardimci olun bu durumla ilgili
  Tesekkurler

 10. 1992 yılında vergi kaydım var bağkur tescilim yok.tekrar 1999 yılında vergi kaydım ve bağkur tescilim var ama hiç ödeme yapmadım bundan dolayı hiç borcum görünmüyor.6736 sayılı kanunda bizede af varmı.

 11. Slm ben aydın 2000-2008 arası bağkur da kayıtliyim hic bugune kadar tek bir lira udemedim. Eyer bu sekiz yıllık borcu ödesem. Kacliradan pirimlerimi oderim. Ödedimtaktirde emekli olacam 1983 te ssk amda var. Ve bankalar krdi verirlermi

 12. Annem gunu geldigi fakat yasini beklemek yerine halde bağkurda emekli olmak yerine eksra 5 sene daha ödeyip emekli olmayı seçti.  Bu maaşını yasini beklerken bile 5 yıl daha ödemiş diye olumlu yönde etkiler mi? Birde annem bu 5 yildan 2 yıl ödedi  son 3 yılı kaldı fakat 2 binliralık borcu birikmiş yatırma gereken miktarda 350 yerine aylık 450 olmuş sizce annem ne yapmalı?

 13. 1983 yılından kalma, (1 aylık manav dükkanı çalıştırmak) 4 aylık bağkur prim borcum olduğunu öğrendim. bana tebliğ edilmemiş olan bu ceza ile birlikte 940TL.civarındaki bu borcu nasıl öderim. yasaya göre geriye doğru 32 yıla kadar olan borçların yapılandırıldığı söyleniyor. o zaman eski borçlar ne olacak.
  NOT: benim borcum 33yıllıktır.

 14. EMEKLİLİK İÇİN BAĞKUR GÜNLERİMDEN 2435 GÜN BORÇLANMA MÜRACATINDA BULUNDUM FAKAT 31750 TL ÖDEMENİZ GEREKİYOR DEDİLER BUNUNLA İLGİLİ BİR AF VARMIDIR.

 15. 2016 yılı içinde geçerli mi bağkur borcu olanlar şuan aftan yararlanabiliyor mu? birde bu işlemler nerden gerçekleştireceğiz. teşekkürler

 16. Selam kolay gelsin benim babamin bagkur prim borcu var acaba soylenen tesvik ve destek paketinde prim borcu faizi yer aliyo mu

 17. 1 temmuz 2014 bağkur başlangıcım.o günden bu güne 1 taksit bile ödemedim.af benide kapsarmı.yasa cıktımı.2 gün sonra 2 yıl dolacak .teşekkürederim

 18. Merhabalar babam kalp yetmezliği hastası ve 13 gün boyunca yoğun bakımda makinalara bağlı uyutuldu emekli olmasını istiyoruz fakat 85 giriş yapılmış sonrası ödenmemis………Bu nedenle bağkur borcu affiyla ilgili netten çok baktım ama çok net bisey bulamadım.borc affı hakkında bilgi verirmisiniz rica etsem…..Bu sene bağkur borcu affi oldu mu…yada en son ne zmn oldu….son olarak borç affı için yapabileceğimiz bişey var mı…..

 19. Mrb sayin hocam ben babam adina yaziyorum 1966 mayis dogumlu 1988 sgk girisi var ve 2500 sigorta gunu var ayrica hic odenmemis 2000-2011 yillari arasi esnaf bagkuru var biz babamk emekli yapmak istiyoruz bunun nasil yapariz tahminj bagkur odememiz ne kadar cikar

 20. Selammun aleykum hocam ben gahri gunes 1989 dokuzdan sigortaliyim ve 1995 kadar sigortaliydim 89 yilindan sonra vergi dairesine kayit olarak 2005 yilina kadar bir fiil kamyon ve otobus isletmeciligi yaptim ve bu zamanda hic ssk primi odemedim ve bagkurada kayit yapmadim ozamanki deyimlede bagkurda bizi yakalamadi ama bi fiil 10 yil vergi mukellefi olarak calisdim 2005 yiilindan bugunede kamuda sigortali olarak calisiyorum ve aradaki on yilimi vergi dairesinden acilis ve kapanis bilgilerini aldigimda gecen 10 yilimin odemesinibyapa bilirmiyom hic bir bagkur kayidim olmamasina ragmen ve suanda 3790 gun ssk primim var ve nasipse 5 yildaha calisa bilirsek calismaya devam edicem calisamaasisem bu bagkura ihtiyacim var bu birde bagkurru diyelim kabul ettirdigimoz sartda odeme yaparsak sigorta primlerimi etkilermi ememkliligimde maas dusuklugu yasarmiyim bu konuda meil adresime bilgi atarsaniz allah razi olsun derim atmasanizda dedim zaten yorumlarinizi okudukca ne kadar cok onsanin kafasindaki sorulara cevap olmanizdan dolayi tsk eserim allaha emanet olun

  1. Durumunuz biraz karışık Fahri Bey. Detaylı bilgi için Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz.

 21. Bağkur borç sildirme konusunda alo 170’i aradım. Yasa 22 veya 23 nisan tarihi itibariyle resmi gazetede yayınlanmış. Görevlinin bana verdiği bilgiye göre bu tarih itibariyle üç aylık bir sürenin geçmesi gerekiyor. Bu süre geçtikten sonra 12 ay ve üzeri borcu olanların borcu otomatik olarak siliniyor ve herhangi bir Sgk kurumuna başvurmadan bankaya giderek eski hesap numarasından, kalan yerden yani ağustos ayının primini ödeyerek başlıyorsunuz. “Üç ayı beklemeden bir dilekçe veya başka bir şeyle müracaat edip bu borcu sildirebilir miyim?” diye sorduğumda görevli öyle bir şeyin olamayacağını söyledi. Ancak haberlerde dilekçe ile başvurulardan bahsediliyor ve dilekçe örnekleri de veriliyor.

  Alo 170’in bize verdiği bilgi bu, sgk müdürlükleri de dilekçe kabul etmiyor. Ne yapmamız gerektiiği konusunda herkes adına bize net bir bilgi verebilir misiniz? Veya bu konuda net bilgi edinen arkadaşlar buradan bunu açıklayabilir mi?

 22. bugun denizli sgk mudurlugune gittim borc dondurması için dilekce vermek için dilekceyi almadılar dilekceye gerek yok dediler ayrıca bize silme konusunda birsey ulasmadı ulastıgında silinmeye baslarız diye bilgi verdiler bana savsaklıyorlarmıs gibi geldi bilgi veririr misiniz tesekkur ederim

  1. En detaylı bilgiyi aslında buradaki çalışanların vermesi lazım. Siz birde Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz.

 23. Bağ-kur prim borcu affı yasası çıktı, resmi gazetede yayınlanmadı (öyle biliyoruz). Yayınlandıktan sonra borç yapılandırması için 3 ay süre veriliyor. Ben bu aftan yararlanıp 2 yıldan fazla olan prim borcumu süresiyle birlikte sildirmek istesem üç ayın geçmesini beklemem mi gerekiyor? Yasa resmi gazetede yayınlandıktan sonra müracaat etsem talebim işleme konur mu?

  Cevaplarsanız memnun olurum. Teşekürler.

 24. Prim sildirme olayini hangi bagkur a sorsam yok diyor biraz acabilirmisiniz su konuyu kesinlesmis birsey warmi ? Ne zaman iti bari ile gerceklesecek bu olay

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı