SGK

2019 Öksüz Yetim Yardımı Parası Ne Kadar ?

2019 yılı öksüz ve yetim yardımı kapsamı bu yönde ihtiyaç sahipleri ve aileleri tarafından oldukça geniş kapsamlı araştırılan bir konu başlığı olmakla beraber sosyal devlet ilkesinin de en önemli vasıtalarından da biri konumundadır. Annesi ya da babası ölen çocuğa devlet yardımı olarak da ifade edilebilecek bu yardım 2019 yılında da devam etmekle beraber, yardım şartlarının daha da genişlediğinden de söz etmek mümkündür.


Öksüz yetim yardımı sosyal devlet ilkesi yanı sıra çocukların öğrenim hayatlarının herhangi bir kesintiye uğramadan devam etmesi, temel ihtiyaçlarının karşılanması ve toplum içerisinde kendine güvenli bireyler olarak anılmalarının da anahtarı konumundadır.

Öksüz ve Yetim Yardımı Nedir?

Erkek çocukların belli bir yaşa kadar, kız çocuklarının ise evleninceye kadar alabildikleri öksüz ve yetim yardımı anne ya da babasını kaybetmiş çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılamasa da en azından temel anlamda yardım etmeyi amaçlayan, aynı zamanda da eğitimlerinin sekteye uğramaması için oldukça önemli olan bir konumda bulunmaktadır.

Yetim öğrencilere devlet yardımı olarak da isimlendirilen bu yardım miktarı her yıl güncellenirken bu yönde öksüz ve yetim yardımı belirlemesini yapan, miktarına karar veren ve bununla alakalı gerektiğinde düzenlemeler getiren kurumun Fon Kurulu olduğu görülmektedir. Öksüz ve yetim yardımı alabilmek için yardım bağlanacak çocuğun anne, baba ya da her ikisinin vefat etmiş olması gerekirken, yardım için diğer şartları taşıyan çocukların her birinin bu yardımlardan ayrı ayrı faydalanması sağlanmaktadır.

2019 Yılı Öksüz ve Yetim Yardımı Tutarı

Anne ve babasını kaybetmiş çocukların temel yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve eğitimlerine devam etmelerinin sağlanabilmesi için iki ayda bir verilen bu yardım tutarı son olarak aylık 100 TL şeklinde belirlenmekle birlikte ödemeler iki aylık periyotlar halinde 200 TL olarak yapılmaktadır. Konutta birden fazla çocuğun gerekli şartları taşıması halinde bu yardım miktarı her bir çocuk için ayrı ayrı ödenmekle beraber; öksüz ve yetim yardımının çocukların temel ihtiyaçlarının giderilmesinin yanında sorumluluklarının farkına varmaları için de oldukça önemli bir konumda bulunduğu da kolaylıkla söylenebilir.

2019 Yılı Öksüz ve Yetim Yardımı Alabilmek İçin Gerekli Hususlar

Annesi ya da babası ölen çocuğa devlet yardımı için kanun ve yönergelerde belirtilen detaylara uyulması gerekmektedir. Bu yönde öksüz ve yetim yardımı alabilmek için;

 • Çocukların 18 yaşını doldurmamış olmaları
 • Çocukların anne ya da babalarından herhangi birinin ya da her ikisinin vefat etmiş olması
 • Çocukların evlenmemiş olmaları
 • Çocukların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen ve SED olarak isimlendirilen yardımdan yararlanmıyor olmaları
 • Çocukların farklı herhangi bir kuruluştan öksüz ya da yetim yardımı almıyor olmaları
 • Çocukların farklı bir kuruluşun koruması altında olmamaları
 • Çocukların 2022 sayılı kanundan yararlanarak aylık almıyor olmaları
 • 3294 sayılı kanun gereğince çocukların heyet kararıyla muhtaçlık durumlarının tespit edilmesi gerekmektedir.

Öksüz ve Yetim Yardımının Kesileceği Durumlar

Öksüz ve yetim yardımı alan çocukların sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaları ve evlenmeleri durumunda öksüz ve yetim yardımı kesilirken, erkek çocuklarında 18 yaşına girilmesinin ardından da yardımın kesileceği de belirtilmesi gereken bir diğer husustur. Kız çocuklarında herhangi bir yaş sınırı olmamakla birlikte evlilik akdi ya da sigortalı olarak bir işte çalışma durumu yardımın kesileceği anlamına gelecektir.

Engelli çocukların öksüz ve yetim yardımı için ise bu yönde çocukların kurul raporuyla tespit edileceği üzere özürlülüklerinin %60 ve daha üzerinde bir değerde olması yanında evlenmeleri halinde de yardımın kesilmesi söz konusu olmayacaktır. Engelli çocuklarda ek olarak yardımın devam ettirilmesi için öğrencilik ve yaş gibi şartlar aranmadığı da belirtilmesi gereken bir diğer detay durumundadır.

2019 Öksüz ve Yetim yardımında Hayatta ki Anne Baba’ya da Vaside Aranan Şartlar

Öksüz ve yetim yardımı alabilmek için çocukların taşıması gereken şartlar yanında çocukların hayatta olan anne babaları ya da yasal vasilerinin taşıması gereken bazı yasal yükümlülükler de bulunmaktadır. Bu yönde;

 • Öksüz ve yetim yardımı alacak / bu yardıma başvuran çocukların hayatta olan anne ya da babaları veya yasal vasilerinin çocuklar ile aynı evde yaşıyor olmaları gerekmektedir. Bu yönde ailelerden ikametgâh senedi istenmekte ya da nüfus sistemi üzerinde vasinin çocukla aynı hanede yaşadığı belgelenmelidir.
 • Öksüz ve yetim yardımı alacak olan çocukların ikamet ettiği evde sosyal güvenceye sahip kimsenin bulunmaması gerekmektedir. İkamet edilen evde sosyal güvenceye sahip biri ya da birilerinin olması durumunda muhtaçlık durumu tam anlamıyla oluşmayacağından ilgili yardımın alınması mümkün olmayacaktır.
 • Öksüz ve yetim yardımının ödenebilmesi için ilgili hanede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından muhtaçlık kontrol ve tespitinin yapılması gerekmektedir.
 • Son olarak engelli bireyler için öksüz ve yetim yardımı alınabilmesi, bu bireylerin evdeki bakımına yardımcı olan kişilerin devlet tarafından bu yönde verilen yardımlardan yararlanmıyor olmalarıyla mümkündür.

2019 Öksüz ve Yetim Yardımı Başvurusunun Yapılması

Öksüz ve yetim yardımı başvurusu çocuğun / çocukların hayatta olan anne ya da babaları tarafından yapılabilirken, her ikisinin hayatta olmadığı durumlarda ise çocuğa yasal olarak vasilik yapan kişi ya da veli tarafından başvurunun yapılabilmesi mümkündür. Vasinin bu yönde çocuğun yasal varisi olduğunun belgesi (resmi vasilik belgesi) ve ayrıca vasinin çocukla aynı hanede yaşadığıyla alakalı nüfus sistemindeki kayıt belgesinin ibrazı da gerekecektir.

Çocuğun / çocukların yasal vasisi çocuklarla aynı hanede ikamet etmiyorsa çocuklarla aynı hanede ikamet eden 18 yaş üstü bireylerin başvuru yapabilme şansı da bulunmaktadır. Öksüz yetim maaşı başvuru yapılması için herhangi bir başvuru süresi de bulunmazken yıl boyunca istenilen zaman diliminde gerekli belgelerle başvuru yapılabildiği de görülmektedir.

 • Başvuru değerlendirilmesinde ilgili vakıf ve heyet tarafından yardımın onaylanması durumunda ivedilikle yardım yapılmaya başlanırken, çocuklar için başvuru yapılan andan geriye dönük ödenmemiş öksüz ve yetim yardımı varsa bu tutarların toplu olarak ödenebileceği de bu noktada ifade edilmektedir.

Öksüz ve Yetim Yardımı Hangi Şartlarda Kesilir?

Öksüz ve yetim aylıklarının kesilme kararı merkezi sorgulamalar sonucunda alınabileceği gibi vakıflar sistemindeki heyet tarafından da verilebilir. Bu noktada öksüz ve yetim yardımının kesileceği durumlar,

 • Evdeki muhtaçlık durumunun iyileştiğinin tespit edilmesi
 • Hanede çocukla birlikte yaşayan birinin sosyal güvencesi olan bir iş bulması
 • Öksüz ve yetim yardımı almakta olan çocuğun farklı kurumlardan yardım ya da koruma aldığının tespit edilmesi
 • Öksüz ve yetim aylığı almakta olan çocuğun farklı bir kurum ya da birkaç kuruluş tarafından bakım altında olduğunun tespit edilmesi
 • Öksüz yetim bursu almakta olan çocuğun 18 yaşını doldurması
 • Öksüz ve yetim yardımı almakta olan çocuğun evlenmesi
 • Öksüz ve yetim aylığı alınan vakıftan farklı bir vakfa taşınan ikametgâh
 • Öksüz ve yetim yardımı almakta olan çocuğun sigortalı bir işe başlaması

Öksüz ve yetim aylığı almakta olan çocuğun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkezli desteklerden yararlanmaya başlaması ya da yararlandığının tespit edilmesi öküz ve yetim yardımının kesilmesi anlamına gelecektir.

Yetimlere ve Öksüzlere Yardım Sağlayan Vakıflar Hangileridir ?

 • Darüşşafaka; 1873 yılında kurulan bu kurum parasız ve yatılı eğitim kurumudur. Adı ise ‘Şefkat Yuvası’ olarak bilinmektedir. Bu kuruma girişler sınav ile sağlanmaktadır. Çocuklar giriş yapmadan evvel birtakım sınava tabi tutulmaktadır.
 • Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı; Annesi ve babası hayatta olmayan ya da hayatta olan ama çocuklarına bakamayacak durumda olan çocukları koruma altına alan bir kurumdur.
 • Çocuk Esirgeme Kurumları; Annesi, babası ya da ona bakabilecek kimsesi olmayan fakir çocukları himayesi altına alan bu kurum 1921 tarihinden bu yana hizmet vermeye devam etmekte olup, birçok çocuğa yuva olmuştur.
 • Yetimhaneler; Annesinin, babasının bakamayacak durumda olduğu ve bıraktığı ya da vefat ettiği kimsesi olmayan çocuklar tespit edilir ve bu kuruma gönderilir. Bu kurumda herhangi bir bedel ödemeden okutulur ve büyütülürler.

Dul Maaşı Ne Kadar

SGK Çeyiz Yardımı Ne Kadar Şartları Neler?

Eşi Vefat Eden Kadınlara Maaş Bağlanma Şartları

İlgili Makaleler

24 Yorum

 1. Ben eşimden boşandıktan 4sene sonra eşim vefat etti. Bir kızım var ve şuan 14 yaşında lise 1e gidiyor. Yetim aylığı alabilirmi. Alabilirse nereye müracaat etmem gerek.

  1. Merhaba,

   Evet alabilir. İkametgahınızın bağlı Sosyal güvenlik müdürlüğüne başvuru yapmalısınız.

 2. MERHABA;

  ESIM 2018 YILINDA VEFAT ETTI. 2 COCUGUM VAR 7-9 YASLARINDA IBB YETIM COCUKLAR ICIN VERDIGI YARDIMI ALABILIRLERMI, ESIMDEN COCUKLARA DA BANA DA EMEKLILIK MAASI BAGLANDI. AYRICA BEN CALISIYORUM.
  TESEKKUR EDERIM.

 3. Mrb benim annem vefat etti ve malulen emekli oldu babam suanda annemin emekli maasini aliyor ben evliyim ben bu maastan yararlanabiliyormuyum basvuru yaparsam bir kismini alabilormiyim

 4. Merhaba benim annem vefat etti malulen emekli oldu suanda babam emekli maasini aliyor ben evliyim ben bu maastan yararlanabiliyormuyum yani maasin bir kismini alabilirmiyim

 5. Merhaba ..benim ogulumun babasi 2012 de vefat etti ben evlendim esim sskli calisiyor ama oguluma maddi hic bi yardim etmiyor ..ogulumun okul durumu cok iyi onu okutmak istiyorum esim okutmam diyor…devlet ogulumu okutmak icin yardim edermi?

  1. Merhaba,

   Oğlunuz okuduğu süre boyunca babasından yetim maaşı alabilir. Ayrıca kaymakamlıklarda bulun asd vakıflarına müracaat ederek burs talebinde de bulunabilirsiniz.

  2. evet eder benımde babam öldü annem ben küçükken bütün maaşı ustune aldı şimdi ben gerı basvurup aldım sız evlendınız ıcın oglunuza tekrar verırler ama 18 yas altı oldu ıcın maaşı velısı olarak sız cekersınız egıtım ıcın de destek oluyorlar sıgortaya gıdıp basvuruda bulunmanız gereklı

 6. Merhaba.

  Rahmetli eşim 2017 yılında ikinçi cocuğuma hamileyken doğumda vefat etti bana iki tane kız cocuğu emanet bıraktı büyük kızım 7 taşında küçük kızım 2 yaşında büyük kızım bu sene 1 sınıfa başlıcak okul yardımı almak istiyorum. Ve nereye baş vuracağım ve nasıl bir prosötür gerekmektedir.

  1. Merhaba,

   Kaymakamlıklarda bulunan Aile ve sosyal Dayanışma vakıflarına şartlı eğitim desteği yardımını talep edebilirsiniz.

  1. Merhaba ben üniverste öğrencisiyim babamin emekli maaşıni aliyorum aylik üvey annem var ama nüfusta onun uzerine kayitli değilim her yil benden öğrenci belgesi istiyor ve maaş için her yil gerekli olduğunu söylüyor acaba benim uzerimden farklı bir yardım mi alıyor ben farkı bir maaş daha olabiliyo muyum çünkü hem annem hemde babami kaybettim

  2. Merhaba,

   Kız çocukları öğrenci olsun olmasın evlenene veya sigortalı bir işte çalışana kadar yetim maaşı almaya devam eder. Siz nüfusuna kayıtlı olmadığınız için ayrıca yardım alamaz. Öğrencilikte belge ile heryıl aktive gerekir.

 7. Merhabalar babam 1961 dogumlu sigorta baslama tarihi 01/04/1995 emekli olma durumu nedir 3600 gunden faydalanabiliyor mu

 8. merhaba 26 yasındayım (bayanım) ve yaklaşık 13 sene önce annem vefat ettim.
  18 yasında da bir kardesim var (erkek) yararlanabileceğimiz durumlar var mıdır?

 9. Merhaba,
  Babamın mesleği posta memuru idi.
  40 sene önce vefat etti. Eşim 2012 vefat etti.
  Maaş alırmıyım geriye dönük para alabilirmiyim

  1. Merhaba,

   Eşiniz emekli sandığı emeklisi ise sadece eşinizin maaşını alabilirsiniz. Eşiniz ssk veya bağkur emeklisi ise Babanızdan da maaş alabilirsiniz.

 10. Iyi gunler abimim esi 1 yil oldu vefat edeli 13 yasinda 6 yasinda erkek cocuklari var abimde onlari bakabilmesi icin calisamiyor annelerinden ssk ve maas aliyorlar fakat imkan sartlari zor devlet cocujlara harclik yardimi yapabiliyormu ne gibi bir yol izlenmeli

 11. MERHABA BENİM BİR OGLUM VAR 12 YAŞINDA 2008 BABASINI KAYBETTİK VE BABADAN MALULEN MAASI VAR ONA RAĞMEN BU PARADAN YARARLANABİLİRM

  1. Merhaba enistemiz kanserden vefat etti. emwkli olup eşine dul maaşı 2 çocuk 6 ve 9 yaşındaki çocuklarına yetim maas için bsv yaptık 4 gün oldu. 2 çocuk öğrenci ilk okula gidiyor dul ve yetim maas alan kişi yardım Parasi alabilir mi. Her hangi bir okul için veya farklı yardım için tsk

 12. 8 senedir sosyal yardimlasmadan cocuk yardim parasi aliyodum 5 senedirde babalarinin vefaat etmesiyle maas baglandi ama yardim parasi almaya devam ettim 3 aydir alamiyorum kesildi ne yapmam gerekiyor

  1. Merhaba,

   Aldığı maaş 1000 Tl ye çıkacağından soayal yardım ödeneği kesilmiş olabilir. Kaymakamlıklarda bulunan Sosyal yardımlaşma müdürlüklerine başvurabilirsiniz.

  2. Merhaba 23 yaşındayım çalışmıyorum aileme bakıyorum. Annem doğumum da vefat etmiş . Ailemle ilgilenmek zorundayım ama bana herhangi Bi yardımları gerçekten fazlasıyla zor durumdayım alabileceğim bir yardım var mı acil dönüş yaparmısınız 🙏🏻🙏🏻

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu